Kako bi jedinice lokalne samouprave potaknuo na osmišljavanje i provedbu novih poticajnih mjera, Središnji državni ured za demografiju i mlade i ove je godine prikupio i objedinio podatke o mjerama i aktivnostima koje općine, gradovi i županije provode kako bi potaknuli pozitivne demografske trendove.

‘Financijski poticaji koji se osiguravaju za obitelji jedan su od važnih čimbenika koji mogu potaknuti obitelji u olakšavanju donošenja odluka i problema vezanih za roditeljstvo, ali pored financijskih sredstava bitan je čimbenik i osiguravanje potpore roditeljima u stvaranju potrebne ravnoteže između obiteljskog i poslovnog života, stambeno zbrinjavanje itd.
Tom području pripada skrb o djeci predškolskog uzrasta u dječjim vrtićima i jaslicama. Financiranje sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je gotovo isključivo u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a u tablicama je moguće vidjeti koje jedinice omogućavaju roditeljima besplatan smještaj djece u jaslicama i vrtićima, odnosno koje subvencije daju obiteljima s više djece’, navode iz Središnjeg državnog ureda, i kao primjer dobre prakse u 2021. godini ističu gradove Vrliku, Umag, Obrovac i Belišće, te općine Zrinski Topolovac, Kukljica, Bale, Baška, Magadenovac, Galovac, Okrug, Draž, Saborsko, Smokvica, Gola, Primorski Dolac, Koška, Ivankovo i Donja Motičina koji nude besplatan vrtić za svu djecu. Mnogi drugi gradovi i općine sudjeluju u sufinanciranju troškova dječjeg vrtića i jaslica zavisno o socio-ekonomskom statusu roditelja i broju djece u obitelji, a najniže cijene vrtića (gledali smo cijenu za prvo, odnosno jedno dijete iz obitelji) ove godine imaju Općina Zdenci (100 kuna), Općine Voćin i Štrigova, te Grad Donji Miholjac (200 kuna), općine Petlovac, Čačinci, Sikirevci i Zagvozd (250 kuna), te Grad Stari Grad (260 kuna).

Što se tiče osnovnoškolskog obrazovanja, nastavlja se dalje u tekstu Središnjeg državnog ureda, mnogi se JLS-ovi mogu pohvaliti osiguranim besplatnim radnim bilježnicama za učenike osnovnih škola, dok su udžbenici financirani sredstvima državnog proračuna što je lijep primjer suradnje viših i nižih razina vlasti. Mnoge općine i gradove osiguravaju besplatnu školsku prehranu učenika u osnovnim školama ili besplatni prijevoz učenika osnovnih škola. Također mnoge jedinice svojim studentima i srednjoškolcima omogućavaju besplatan ili sufinancirani prijevoz te dodjeljuju stipendije na mjesečnoj ili godišnjoj bazi.

Velika olakšica za mlade obitelji prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine je i oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa što je primjerice praksa u gradovima Belišću i Visu, općinama Bebrina, Cerovje, Trnovec Bartolovečki, Stari Jankovci, Vinica, Oprtalj, Tkon i dr. Mnoge općine mladim obiteljima daju nemala nepovratna sredstva za kupovinu, izgradnju, nadogradnju nekretnina u određenom apsolutnom iznosu ili kao postotak od vrijednosti nekretnine.

Neke županije u svojim su proračunima također osigurale sredstva za poticaj mladim obiteljima za izgradnju/adaptaciju ili kupovinu nekretnina, a u analizi se kao dobre primjere Splitsko-dalmatinsku i Vukovarsko-srijemsku županiju, dok Karlovačka županija daruje građevinski materijal za obnovu i izgradnju kuća, građevinsko zemljište te neuseljive obiteljske kuće i materijal za njihovu obnovu.

Vezano za naknade za bebe, isplaćuje ih čak 96 posto gradova, općina i županija, a kao dobre primjere u analizi ističu Općinu  Pašman koja isplaćuje najveći iznos naknade za prvo dijete u zemlji – 12 tisuća kuna, za drugo dijete 24 tisuće, za treće 36 tisuća, za četvrto 60 tisuća, a za peto čak 100 tisuća kuna.

Grad Imotski isplaćuje za rođenje prvog djeteta 10 tisuća kuna, za drugo 20 tisuća, a za treće 50 tisuća kuna, dok Grad Vrlika za prvo dijete isplaćuje 10 tisuća, za drugo 15 tisuća, za treće 20 tisuća, aza četvrto i svako iduće dijete po 25 tisuća kuna. Tu je i Grad Opatija, koja isplaćuje 10 tisuća za prvo dijete, 15 tisuća za drugo, 20 za treće i po dodatnih 5 tisuća za svako iduće dijete. Grad Sinj isplaćuje za rođenje prvog djeteta 8 tisuća kuna, za drugo 12 tisuća, a za treće dijete 25 tisuća kuna.

Po 10 tisuća kuna za prvo, drugo i treće dijete isplaćuju i Općine Bale, Gola, Velika Trnovitica i Zadvarje , Općina Plaški 9 tisuća, a Općina Draž i Grad Belišće isplaćuju za rođenje prvog, drugog i trećeg djeteta po 7.500 tisuća kuna.

Kad su naknade za bebe u pitanju, mi bismo još istaknuli i Grad Vis koji za treće dijete u obitelji isplaćuje rekordnih 176 tisuća kuna, i to 20 tisuća kuna jednokratno i onda po 1.200 kuna mjesečno do 10. godine djetetovog života. Tu je, potom, Stari Grad sa naknadom od 70 tisuća kuna, Zagreb sa 54 tisuće, Imotski sa 40 tisuća, Crikvenica sa 30 tisuća, te Sinj, Šibenik, Županja, Vrlika i Opatija.

U odnosu na prošlu godinu, naknade su najviše povećali u Gradu Čabru – sa 1.000 na 5.000 kuna za prvo dijete, te Županji – sa 3.000 na 6.800 za prvo dijete. Sinj, Beli Manastir i Vukovar su ih udvostručili, a u deset gradova s najvećim povećanjem su još Grubišno Polje Koprivnica, Prelog, Pregrada i Ogulin.

Kad su, pak, naknade za bebe u pitanju, isplaćuje ih tek pet županija – Zadarska, Zagrebačka i Osječko-baranjska po 1.000 kuna, Karlovačka po 800 i Bjelovarsko-bilogorska po 500 kuna za prvo dijete, Karlovačka iznos za drugo povećava na 900 kuna, a za treće na 1.000 kuna, dok Zadarska za treće isplaćuje po 5.000 kuna. (m.p.d.)