Novska, Petrinja, Đakovo, Otok, Kutina, Imotski, Varaždin su u 2020. godini izdvojili najviše sredstava iz proračuna za subvencije obrtnicima. Po glavi stanovnika predvodi Grad Novi Vinodolski, a slijedi Otok, Petrinja, Opatija… U godinu dana sredstva za obrtnike najviše su, pak, povećali Bjelovar, Gospić, Vinkovci, Vodice i Ozalj…, a u odnosu na 2017. Split, Daruvar, Đakovo, Donji Miholjac…

Podaci s kraja prošle godine pokazuju da broj obrta i obrtnika u Hrvatskoj raste, a znajući da upravo obrtnici kroz samozapošljavanje ili zapošljavanje čine sve veći dio radne snage i gradovi iz proračuna izdvajaju sve više novca podupirući njihov rast i razvoj. Frizeri, krojači, električari.. kao već uhodani obrti, do onih tradicionalnih koji se vraćaju i dobivaju značajne potpore do sofisticiranijih zanimanja koje djeluju putem obrta, čine sve veći udjel radne snage na tržištu rada.

Gleda li se udjel u proračunu, najviše su za subvencije u 2020. izdvojili srednji gradovi, a po stanovniku srednji i mali. Po trendu rasta sredstava  najveći rast bilježe veliki i mali gradovi. Na godišnjoj razini sredstva za subvencije su povećala 43 grada, a u odnosu na 2017. njih 50, a kod sličnog broja gradova sredstva su ostala nepromijenjena.

Za obrtnike je u gradskim proračunu rezervirano do 2 posto udjela, osim proračuna Novske gdje taj udjel prelazi 2 posto. Četiri grada su u odnosu na broj stanovnika za potpore obrtnicima izdvojili više od 100 kuna, a ostali manje.

U odnosu na broj stanovnika, najveće subvencije za obrtnike imao je u 2020. godini Grad Novi Vinodolski s izdvojenih 113,74 kuna po stanovniku, slijedi Otok sa 110,63 kune, Petrinja 110,08 kuna, Opatija 101,50 kuna, Varaždin 95,28 kuna, Novska 89,64 kune, Kutina 89,25 kuna, Novalja 83,90 kuna, Vinkovci 59,12 kuna i Vrbovec 58,90 kuna po stanovniku.

Po udjelu izdvojenih subvencija za obrtnike u proračunu za 2020. godinu predvodi Grad Novska s udjelom od 2,08 posto, slijedi Petrinja sa 1,78 posto, Đakovo 1,67 posto, Otok 1,58 posto, Kutina 1,46 posto, Imotski 1,21 posto, Varaždin 1,17 posto, Novi Vinodolski 1,12 posto, Vrbovec 1,05 posto i Opatija 0,94 posto.

Što se tiče rasta izdvojenih sredstava u proračunu za subvencije, predvodi Grad Bjelovar s povećanjem u odnosu na 2019. godinu za preko 3,5 tisuća posto, a preko tri tisuće posto rast imao je i Grad Gospić. Iznad tisuću posto rasla su sredstva za subvencije u Vinkovcima, Vodicama i Ozlju. Za 466 posto povećana su u Samoboru, 275,4 posto u Novom Vinodolskom, u Kaštelama za 228,16 posto, Vrbovcu 217,35 posto i Rabu 181,44 posto.

U odnosu na 2017. godinu najveći rast potpora za obrtnike imao je Grad Split, za gotovo 150 tisuća posto, slijedi Daruvar s rastom od oko 7,8 tisuća posto, oko 3,4 tisuće posto potpore su porasle u odnosu na četiri godine ranije u Đakovu, za oko dvije tisuće posto u Donjem Miholjcu, nešto manje u Vinkovcima, a ispod tisuću posto u Đurđevcu, Gospiću, Ozlju, Pregradi i Vodicama.

Novi Vinodolski: Od ove godine naglasak na inovacijama i digitalizaciji

Sa 113,74 kuna subvencija obrtnicima po stanovniku u 2020. godini Novi Vinodolski je izdvojio najviše po tom kriteriju u odnosu na ostale gradove. U vodećih je deset i po udjelu iz proračuna namijenjenog subvencijama obrtnicima, 1,12 posto kao i po rastu novca za potpore obrtnicima u odnosu na 2019. godinu, za 275,40 posto.

U svrhu razvoja poduzetništva Grad Novi Vinodolski od 2016. godine provodi Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva, koji obuhvaća dodjelu potpora za troškove opremanja i uređenja poslovnih prostora, najma, marketinga, prijava na EU natječaje, zapošljavanje te sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite, zatim financiranje rada Poduzetničkog centra „Vinodol“ kojemu je osnovna zadaća omogućiti poduzetnicima da uz što manje troškove i na jednom mjestu pronađu sve informacije i usluge koje su im potrebne za početak i razvoj poslovanja te korištenje bespovratnih sredstava, ostvarenje prava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i informacije i uvjete o mogućnostima kreditiranja i izradi investicijskih studija i poslovnih planova. Grad Novi Vinodolski sufinancira i rad Udruženja obrtnika Novog Vinodolskog, a također provodi i mjere rasterećenja poslovanja poduzetnika i obrtnika kroz mogućnost ostvarenja određenih olakšica i to kroz Odluku o komunalnom doprinosu i Odluci o komunalnoj naknadi. Tijekom kriznog razdoblja pandemije Grad je izašao u susret svojim poduzetnicima kroz otpis komunalne naknade te zakup poslovnih prostora i javnih površina.

U 2020. godini, temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora odobreno je 29 projekata, a ukupno je bilo odobreno 223.899 kuna potpora, a  isplaćeno  204.224 kune, među kojima su i one za obrtnike.

Da je program prepoznat od strane poduzetnika kao koristan i potreban potvrđuje i rekordan broj prijava u 2021. godini, čak 54, što je najviše od 2016. godine od kada se potpore u ovom obliku dodjeljuju. Ukupno je zatraženo 500 tisuća kuna, a odobreno 29 projekata, odnosno odobreno je 235 tisuća kuna potpora. Najzastupljenija je bila mjera Potpora za razvoj mladih poduzetnika i poduzetnika početnika te Potpora poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i uređenje poslovnog prostora.  Potpore su se u najvećem dijelu utrošile u nabavku opreme u svrhu unaprjeđenja poslovanja te u uređenje poslovnih prostora.

‘U tijeku je izrada novog Programa poticanja poduzetništva kojim ćemo naglasak staviti na inovacije, odgovor na digitalne zahtjeve koji su se u pandemiji itekako istaknuli te selektivne oblike turizma, ali i poljoprivredu. Namjeravamo za neke mjere povećati stopu financiranja poduzetničkih projekata.’, kažu u Gradu.

Novska: Naglasak na gaming industriji

S izdvojenih 2,08 posto iz proračuna u 2020. za subvencije obrtnicima vodeći je Grad Novska, s u top deset po izdvojenim subvencijama po glavi stanovnika od 89,64 posto.

Prema riječima gradonačelnika Marina Piletića, Grad Novska već nekoliko godina za redom prati Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz mjeru poticanje poduzetnika početnika. Posebno je stavljen naglasak na razvoj gaming industrije, ali značajna sredstva idu i za razvoj postojećih poduzetnika kroz mjeru sufinanciranja novog zapošljavanja te subvenciju kamatne stope na poduzetničke kredite kako bi poduzetnici došli do kredita za razvoj svojih ideja i po kamatnoj stopi od 0%.
Sve ove mjere doprinijele su da u Novskoj broj zaposlenih iz godine u godinu raste, kao i broj poduzetnika i obrtnika.
Važna mjera kojom se promovira poduzetnička zona jest oslobađanje za sve investitore plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade dvije godine od početka proizvodnje.

Bjelovar: Ukinut prirez i porez na potrošnju

Grad Bjelovar predvodi po rastu izdvojenih sredstava za obrtnike koji su u 2020. u odnosu na godinu prije porasli za 3.540,44 posto!

U 2020. godini Grad Bjelovar je na temelju svojih odluka oslobodio plaćanja poduzetnike od davanja –  komunalne naknade, porez na javne površine, koncesijskih naknada za obavljanje dimnjačarskih usluga, oslobađanje od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara, kroz Covid mjeru „Financijska pomoć privremeno zatvorenim obrtima na području grada Bjelovara“ , kupnju grijalica ugostiteljima te je na temelju odluka Ministarstva kulture obustavljeno i plaćanje spomeničke rente.

Kroz mjeru „Financijska pomoć privremeno zatvorenim obrtima na području grada Bjelovara“ Grad Bjelovar je dodijelio financijsku pomoć obrtima kojima je privremeno obustavljen rad odlukama stožera te onima koji su sami odlučili i prijavili privremeno zatvaranje obrta zbog poteškoća za vrijeme epidemije (nedostatak uvozne sirovine, zatvaranje granica…) u iznosu od  273.000 kuna, a  sredstva je koristilo 167 obrta.

Grad je lani u potpunosti oslobodio plaćanja komunalne naknade pravne osobe za poslovne prostore i građevinsko zemljište koji služe za obavljanju djelatnosti putničkih agencija ili putničkog prijevoza.

Trenutno Grad Bjelovar ima dvije potpore za poduzetnike, među kojima su i obrti. To je kreditna linija Grada Bjelovara putem koje se subvencionira kamatna stopa na poduzetničke kredite iz kreditnih linija Grada te potpore za pomoć poduzetničkoj infrastrukturi tj. smještaj poduzetnika u Tehnološkom inkubatoru kroz  subvencioniranje najma prostora i režijskih troškova (naknadom troškova pravnim subjektima – pri inkubaciji i smještaju Startup i Scaleup tvrtki).

Grad Bjelovar je među prvim gradovima u Republici Hrvatskoj donio niz Covid mjera koje su gradski blagajnu stajale oko 11 milijuna kuna.

Na kraju treba istaknuti, poručuju iz Grada, da je  Bjelovar tijekom zadnjeg mandata izvršne vlasti, oslobodio poduzetnike i građane od plaćanja prireza u iznosu od 9 milijuna kuna (koji je u potpunosti i ukinut 1. svibnja 2020. godine), a 1. siječnja 2021. godine ukinut je i porez na potrošnju što na godišnjoj razini iznosi cca 1 milijun kuna.

U Gradu trenutačno djeluje 541 obrt. Grad Bjelovar, kažu,  i dalje nastavlja s potporom poduzetništvu kroz osmišljavanje raznih potpora, mjera…te je otvoren za nove prijedloge kao i za svaki oblik komunikacije i kao jedinica lokalne samouprave i kao partner.

Split: U četiri godine 5,8 milijuna kuna za obrtnike
U odnosu na 2017. godinu najveći rast je imao Grad Split, za čak 144.641,57 posto porasle su subvencije obrtnicima u četiri godine.
No razlog tome je što je 2017. godine Grad veći dio godine bio bez proračuna. Lani je obrtnicima dodijeljeno gotovo 1,8 milijuna kuna. Predviđen iznos sredstava bio je 800.000, ali je zbog iznimno velikog interesa, povećan za više nego dvostruko.

U periodu od posljednje četiri godine, dakle u 2018., 2019., 2020. i 2021., dodijeljeno je 313 bespovratnih potpora u ukupnom iznosu od 5,8 milijuna kuna.

Opatija: Za otvaranje obrta 58.000 kuna poticaja

Grad Opatija izdvojio je preklani za subvencije obrtnicima 101,50 kuna po stanovniku Grada, odnosno 0,94 posto udjela iz proračuna, što ga je svrstalo u vodećih deset gradova.

Mjere kojima se potiču otvaranja novih obrta ili zapošljavanja u obrtima regulirane su kroz Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa. Prošle je godine za taj program bilo izdvojeno 2,6 milijuna kuna, a usvojenim proračunom za ovu 2022. godinu  planira se 2,4 milijuna kuna. Ukoliko se sva sredstva utroše, rebalansom ih je moguće i dodatno povećati, poručuju u Gradu.

Kroz poticaje Grad dodjeljuje za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja jednokratni poticaj od 10.000 kuna te po 4.000 kuna 12 mjeseci. Tu su i poticaji za nezaposlene do 30 godina i s navršenih 30 godina, nezaposlene osobe s invaliditetom, poticaji za otvaranje OPG-ova…

Varaždin:  U osam godina 4 milijuna kuna za obrtnike

Grad Varaždin izdvojio je za obrtnike u 2020. godini 95,28 kuna po stanovniku, odnosno 1,17 posto proračuna.

Obrtnici u Varaždinu najizdašnije potpore mogu ostvariti kroz program Poduzetnički fond Grada Varaždina putem kojeg se dodjeljuju bespovratna sredstva za poduzetnike i obrtnike s područja Grada od 2014. godine. Kroz taj program podijeljeno je ukupno 1078 potpora u ukupnom iznosu od 12,68 milijuna kuna. Udio obrtnika u broju dodijeljenih potpora varira od 30 – 35%, iz čega proizlazi da je Grad Varaždin u proteklom osmogodišnjem razdoblju obrtnicima dodijelio oko 4 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Uz navedeno, u Gradu Varaždinu potiču se obrtnici i kroz druge mjere i programe. Obrtnicima koji žele sudjelovati na kulturno turističkim manifestacijama poput Špancirfesta i Adventa radi promocije i/ili prodaje vlastitih proizvoda, Grad sufinancira 70% troškova koji se odnose na korištenje javnog prostora za postavljanje štanda. Također, obrtnicima koji djeluju u području kulture i turizma dodjeljuju se sredstva za organizaciju gospodarsko turističkih manifestacija gdje mogu ostvariti potporu od  5.000 do 80.000 kn, ovisno o programu/aktivnosti koja se organizira i o procjeni učinaka koji će ostvariti na promociju grada kao turističke destinacije.

Prema  podacima, na području Grada Varaždina je krajem 2020. godine djelovalo ukupno 983, a krajem 2021. godine 1088 obrtnika, što ukazuje da je njihov broj u Varaždinu u porastu.

Grad Varaždin će u prvoj polovici ove godine donijeti novi Program potpora poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina za razdoblje od 2022. – 2025. godine. Potpore ćemo u novom Programu nastojati usmjeriti u određena deficitarna područja i tradicionalne zanate kako bi dodatno potaknuli obrtnike i male poduzetnike za rad u tim djelatnostima. Svi navedeni programi poticaja će se nastaviti i u narednom razdoblju, a praćenjem stanja gospodarstva nastojat ćemo identificirati specifične potrebe u određenim obrtničkim djelatnostima i poticajima potaknuti njihov rast i razvoj.

Kutina: Kamate na kredite za poticanje investicija od svega 1 posto, za potpore ove godine 2,3 milijuna kuna

Grad Kutina nalazi se u top deset gradova s izdvojenih 89,25 kune potpora za obrtnike u odnosu na broj stanovnika, odnosno s udjelom u proračunu od 1,46 posto.

Grad Kutina povodi niz mjera poticaja razvoja poduzetništva (direktnih i indirektnih) koje su usmjerene većim dijelom i na obrtnike, kojima je djelatnost djelovanja osnovno zanimanje. Iste mjere nisu isključivo vezano za osiguravanje financijskog okruženja, nego i za servisno i infrastrukturno okruženje.

Grad Kutina dodjeljuje bespovratna sredstva za novozapošljavanje i samozapošljavanje, kao i za dodatno usavršavanje i obrazovanje zaposlene osobe. Također se dodjeljuju bespovratna sredstva za nabavu opreme i uređenje poslovnih prostora, te ulaganje u nove tehnologije i stvaranja nove vrijednost za jačanje vlastite konkurentnosti. Iste potpore vrijede i za ulaganje u razvoj turističke infrastrukture u svrhu jačanja turističkih kapaciteta i ponude kao dodatni segment razvoja gospodarstva na području Grada Kutine.

Pravo na potporu poduzetnici mogu ostvariti najviše 50% iznosa od planiranog ulaganja uz napomenu da taj iznos ne može biti veći od 10.000 kuna za ulaganje u opremu, dok za ulaganje u turističku infrastrukturu iznos ne može biti veći od 15.000 kuna. Za novozaposlenu osobu grad Kutina osigurava sredstva u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna ovisno o stručnoj spremi i ugovorenog iznosa plaće novozaposlene osobe

Iznimno za ulaganja koja provode mladi poduzetnici i obrtnici, kao i novozaposlene osobe koji nemaju više od 29 godina, potpora se uvećava za 50% na odobrena sredstva, uz izuzeće ako se isto zapošljavanje provodi u sklopu poslovnih zona u vlasništvu Grada Kutine predmetna potpora se povećava za 100%

Također  Grad Kutina u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom osigurao  kreditni fond kod poslovnih banaka za poticanje investicija obrtnika na području Grada Kutine, te zajedno subvencioniraju kamatu u iznosu od 3% /SMŽ 2%, Grad Kutina 1%/. Sukladno navedenom, kamata za krajnjeg korisnika ovisno o suradnji s određenom poslovnom bankom, iznosi oko 1% čak i manje ovisno o vrijednosti investicije i rizika iste.

 Grad Kutina je osnovao trgovačko društvo Razvojnu agenciju MRAV koja daje savjetodavne i operativne podrške dionicima lokalnog razvoja na području grada Kutine s posebnim naglaskom na male gospodarstvenike – obrtnike Grada Kutine. Grad Kutina samostalno izdaje potrebnu dokumentaciju za građenje, a sustav je organiziran tako da kada je izrada projekta izvedena sukladno zakonu, građevnu dozvolu odnosno potvrdu za građenje izdaje što kraćem roku. Također prema potrebi investitora/obrtnika, Grad Kutina s predmetnim uredom, usklađuje namjenu i donosi novu prostorno plansku dokumentaciju u što kraćem roku u skladu s zakonima RH.

Grad Kutina osigurava zemljište u sklopu poslovnih zona Grada Kutine, te za obrtnike koji žele otvoriti ili proširiti svoje poslovanje omogućava kupnju zemljišta opremljenom komunalnom infrastrukturom po povlaštenoj cijeni u iznosu od 25,00 kn/m2, te sve investicije se oslobađaju plaćanja 100% od izračunatog iznosa komunalnog doprinosa te se ne obračunava komunalna naknada u vremenskom razdoblju od pet (5) godina od dana ishođenja Uporabne dozvole za pojedinu investiciju.

Trenutno na području Grada Kutine djeluje 317 obrta.

Grad Kutina nastavlja i u 2022. godini s navedenim aktivnostima potpore prema obrtnicima s obzirom da su iste se pokazale uspješnim i pozitivno prihvaćene od strane obrtnika Grada Kutine, te su osigurana sredstva u Proračunu Grad Kutine za 2022, godinu u iznosu od 2.300.000 kuna.

Vinkovci: Jedinstveni model – potpore za unapređenje poslovanja uz potrebno povećanje plaća zaposlenicima

Grad Vinkovci su preklani imali 59,12 kuna potpora za obrtnike u odnosu na broj stanovnika, a u odnosu na 2019. godinu sredstva su povećana za 1.150,28 kuna, a u odnosu na 2017. godinu za 1857,46 kuna.

‘Kroz program poticanja poduzetnika, 177 mikro i malih poduzetnika s područja grada Vinkovaca iskoristilo je 2.680.572,31 kunu gradskih potpora. Riječ je o rekordnom izdvajanju za vinkovačke poduzetnike gdje smo vodili računa o početnicima, postojećim mikro i malim poduzetnicima, ali i našim ugostiteljima koji su imali određenih problema s poslovanjem tijekom 2021. godine kada zbog korone nisu mogli raditi. Posebno smo ponosni na 37 novih poduzetnika koji su od početka svog poslovanja otvorili 42 radna mjesta. Naime, svim poduzetnicima početnicima omogućili smo potporu do 5.000 kuna uz uvjet da imaju minimalno jednog zaposlenog u svom poslovnom subjektu. Prije samo dvije godine, ova potpora iznosila je svega 2.500 kuna i nije bila uvjetovana stalnim zaposlenjem.’, kažu u Gradu i nastavljaju: Uspješno je bilo i apliciranje postojećih poduzetnika na našu mjeru Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale gdje su 53 subjekta iskoristila mogućnost povlačenja do 30.000 kuna gradskih sredstava za unaprjeđenje svog poslovanja s tim da su se obvezali povećati plaću u iznosu od 10% za svojih 128 zaposlenika. Kroz ovu mjeru poduzetnicima osiguravamo 80% bespovratnih sredstava, a od njih, osim pravdanja uloženog, očekujemo i da ulažu u svoje zaposlenike kroz povećanje njihovih primanja. Mislim da smo s takvom mjerom jedinstven primjer u Hrvatskoj.

U konačnici, nakon samo 2 godine od otvaranja našeg Poduzetničkog inkubatora, ovaj projekt je u potpunosti ispunio predviđene indikatore te svakako možemo biti zadovoljni činjenicom kako je Inkubator popunjen. U 16 poslovnih subjekata zaposlena su 34 djelatnika, a grad sufinancira njihove troškove najma ovisno o vijeku postojanja tih poslovnih subjekata.

Gospić: Potpore u koroni

Grad Gospić je u odnosu na 2019. povećao sredstva za potpore obrtnicima za 3.195,44 posto, a u odnosu na 2017. za 778,58 posto.

Gospodarskim subjektima s područja Grada Gospića kojima je za vrijeme pandemije izazvane korona virusom bio ograničen ili u potpunosti onemogućen rad, Grad Gospić je u 2020. godini ukupno isplatio 544.000,00 kn za 68 korisnika, a 2021. godine 311.472,50 kn za 45 korisnika. Sve potpore isplatili smo s ciljem očuvanja likvidnosti tvrtki i obrta, te turističkih agencija koje posluju na području Grada Gospića, a također krajnji cilj je bio sačuvati radna mjesta za vrijeme krize koju je uzrokovala pandemija.

Ukoliko se situacija s korona virusom bude odvijala nepovoljno za naše gospodarstvenike Grad Gospić reagirati će različitim mjerama i programima te dodijeliti potpore za očuvanje likvidnosti i radnih mjesta.

Osim toga, Grad u svom proračunu za 2022. godinu ima planirana sredstva za rad i djelovanje Razvojnog centra Ličko-senjske županije kojeg je sredstvima Europske unije izgradila Županija i kojemu je cilj okupiti i podupirati poduzetništvo na području Grada, ali i na širem području Ličko-senjske županije.

Ozalj: 120.000 kuna ove godine za male poduzetnike i obrtnike

U odnosu na 2019. Grad Ozalj je povećao potpore za obrtnike za 1.067,94 posto, a u odnosu na 2017. godinu za 681,52 posto.

‘Grad Ozalj duži niz godina ulaže u razvoj obrtništva i poduzetništva te se i sam Program potpora mijenja i prilagođava kako bi što bolje mogli pratiti potrebe obrtnika. Ozaljskim poduzetnicima i obrtnicima na raspolaganju su mjere za promidžbu poduzetništva i obrtništva (sufinanciranje izrade promotivnih materijala i nastupa poduzetnika na sajmovima i manifestacijama), subvencije edukacija poduzetnika, potpore razvoju gospodarske aktivnosti, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU fondova. Zasebno se dodjeljuju potpore Udruženju obrtnika grada Ozlja za aktivnosti promocije obrtništva.’ – objašnjava gradonačelnica Lidija Bošnjak.

Uslijed nastupa novih uvjeta vezanih uz pandemiju bolesti Covid-19 i broja ukupno zaprimljenih zahtjeva, u 2020. godini povećan je iznos sredstava namijenjen poduzetnicima i obrtnicima koji je iznosio 256.000 kuna. Kao mjera pomoći uslijed otežanih uvjeta poslovanja, Grad Ozalj u suradnji s poslovnim bankama uvodi mjeru subvencija kamata na kredite za tekuću likvidnost u poslovnim bankama u visini od 50% kamate na rok od 3 godine. Također za sve poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, poduzetnici su bili oslobođeni plaćanja komunalne naknade za cijelo vrijeme trajanja zabrane rada, nije vršena naplata zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada, nije naplaćivan porez na korištenje javnih površina za poslovne subjekte te je obustavljena naplata potrošnje vode i naknade odvoza miješanog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe koje nisu bile u mogućnosti obavljati gospodarsku djelatnost za vrijeme obustave rada.

Grad Ozalj je, nastavlja gradonačelnica, u 2021. godini kroz 6 mjera Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva isplatio 24 potpore u iznosu od 157.867,63 kn. Najviše korištena je potpora razvoju gospodarske aktivnosti koja se odnosi na  sufinanciranje troškova nabave strojeva, opreme i alata te uređenje poslovnog prostora kao i troškova kupnje vozila za obavljanje gospodarske djelatnosti. Tijekom 2021. godine uspješno je završena je I. faza projekta unapređenja infrastrukture poduzetničke zone Lug Ozalj kojim je cestom i željezničko-cestovnim prijelazom spojena zona velikog i malog gospodarstva te je opremljena potrebnom komunalnom infrastrukturom. Riječ je o investiciji u vrijednosti većoj od 6 milijuna kuna, od čega bespovratno financiranje EU sredstvima iznosi gotovo 3,5 milijuna kuna. Važna mjera za sve poduzetnike koji se odluče poslovati u našoj poduzetničkoj zoni jest oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za novoizgrađene pogone u visini od 50%.

Ulaganje u poduzetničku zonu Lug planira se i u 2022. godini rekonstrukcijom drugog dijela ceste kroz zonu s pripadajućom komunalnom infrastrukturom. Za navedeno ulaganje u Proračunu je osigurano 3 milijuna kuna. Završetak opremanja zone komunalnom infrastrukturom predviđa se u 2023. godini u iznosu od 1 milijun kuna.

U 2022. godini Grad Ozalj nastavlja poticati poduzetnike i obrtnike te na taj način doprinositi konkurentnosti njihova poslovanja. Predviđena su financijska sredstava u iznosu od 120.000 kuna u svrhu poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva. S ciljem stvaranja novih poduzetničkih generacija i novih zapošljavanja, uz postojeće mjere, uvodi se nova mjera unutar Programa – potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva – poduzetnici početnici koji zapošljavaju radnike, u vidu dodanog iznosa potpore od 3.000 kuna na godišnjoj razini.

‘Sve mjere potpore koje se dodjeljuju kroz Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva pridonijele su da svi poslovni subjekti opstanu i da ne otpuštaju radnike. Iz godine u godinu sve je veći interes za potporama, tako da će Grad Ozalj i dalje dodjeljivati postojeće potpore kao i prilagođavati iste potrebama naših poduzetnika i obrtnika.’ – zaključuje gradonačelnica Bošnjak.

Samobor: U Gradu preko tisuću obrta, za niz mjera više novca u 2022.

U odnosu na 2019. godinu Grad Samobor je povećao subvencije obrtnicima za 466,59 posto.

Grad Samobor kontinuirano iz godine u godinu izdvaja financijska sredstva kojima podupire i olakšava rad našim obrtnicima. Samobor oduvijek slovi kao grad obrtnika, a sretni smo što i sad brojimo 1073 aktivna obrta. U 2020. godini bio je aktivan 931 obrt, a u 2021. godini 1064 obrta te unatrag nekoliko godina bilježimo porast broja otvorenih obrta u Samoboru.
Kao Grad konstantno pratimo potrebe naših obrtnika te sukladno tome prilagođavamo mjere. S obzirom na veliki interes u 2021. i očigledno uspješne modele financijskih mjera planiramo pratiti razvoj obrtništva i u skladu s time donositi i nove mjere. Smatramo kako su upravo obrtnici oni koji dobrim poslovanjem pridonose ukupnom razvoju cijele lokalne zajednice.
Grad trenutno dodjeljuje dvije vrste potpora: izravne, gdje javne pozive raspisuje Grad Samobor te isplaćuje potpore izravno korisnicima i neizravne potpore koje dodjeljuju Udruženju obrtnika Samobor i Poduzetnički centar Samobor d.o.o. koji provode aktivnosti za obrtnike.

Izravne potpore odnose se na subvencija za kapitalna ulaganja u malom gospodarstvu – 400.000 kuna, subvencija za novo zapošljavanje – 425.000 kuna, što je i više u odnosu na godinu prije, zatim subvencija tradicijskim i umjetničkim obrtima – 50.000 kuna, što je dvostruko više nego lani, subvencija za programe novih tehnologija i inovacije – 20.000 kuna, prijevoz osoba na sajam poslova – 2.000 kuna i subvencija inkubiranim poduzetnicima u Malom Tehnopolisu Samobor – 375.000 kuna.

Od neizravnih potpora tu su materijalni troškovi za razvoj gospodarstva – 50.000 kuna, financijska potpora PCS – u za provedbu programa i aktivnosti poticanja poduzetništva u Samoboru 450.000 kuna te subvencija Udruženju obrtnika Samobor – 30.000 kuna.

Donji Miholjac: Raste broj obrtnika

Grad je u odnosu na 2017. godinu povećao sredstva za subvencije obrtnicima za 2.049,57 posto.

U 2020. ukupno je isplaćeno 337.108,92 kune, iako je prvotni plan bio 300 tisuća. Kako pojašnjava gradonačelnik Goran Aladić, kroz 10 mjera na natječaju bile su 43 prijave, a od toga važećih  39. Najviše je sredstva usmjereno za potpore za mlade poduzetnike te poduzetništvo žena. Riječ je o potporama DE MINIMIS koje je propisala Europska unija te su maksimalni iznosi po pojedinom zahtjevu propisani od strane EU. Lani je isplaćeno 304,7 tisuća kuna.

Broj obrtnika na području Udruženja obrtnika Donji Miholjac povećao se u zadnjih godinu dana i on je sada preko 200, a to povećanje slijedi i trend povećanja broja obrta na području Županije. (L.K.)