Vrijednost sklopljenih ugovora s gradovima kroz dvije faze projekta je 341,2 milijuna kuna. U prvoj fazi je 50 gradova povuklo 243,6 milijuna, a u drugoj, gdje su bili manji limiti po gradu, do sad su 32 grada povukla ukupno 97,6 milijuna kuna. U obje faze najviše je sredstava ugovorio Grad Bjelovar, a slijede gradovi Zabok, Valpovo, Split, Vukovar, Našice, Nova Gradiška, Županja, Vinkovci  i Grad Otok. U drugoj fazi projekta koja je trenutačno prekinuta, jer su zahtjevi premašili osigurana sredstva, najviše su do sada ugovorili gradovi Nova Gradiška, Županja, Našice, Split, Vukovar, Otok, Zabok, Bjelovar  te Vinkovci i Požega. 

Sredinom ovoga mjeseca do travnja je obustavljen Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ i to jer su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva. Druga faza projekta iz Europskog socijalnog fonda u startu je bila vrijedna 550 milijuna kuna, no u prosincu je zbog velikog interesa povećana na 736 milijuna kuna. Cilj je projekta kroz obje faze osigurati nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i osobe u nepovoljnom položaju. U lipnju prošle godine dodijeljeni su prvi ugovori, do siječnja ih je kroz 7 odluka o financiranju sklopljeno čak 316. U prvoj fazi projekta Zaželi isfinancirana su 322 projektna prijedloga ukupne vrijednosti veće od milijardu kuna kojima je zaposleno 6.000 žena koje su brinule za 30.000 krajnjih korisnika.

Mi smo analizirali samo ugovore sklopljene s gradovima, iako ovaj projekt u velikoj mjeri koriste i razne udruge i društva koje po istom principu zapošljavaju žene iznad 50 godina  koje brinu o starijim osobama. Vrijednost sklopljenih ugovora s gradovima kroz dvije faze je 341,2 milijuna kuna. U prvoj fazi je to bilo 243,6 milijuna i 50 gradova, a u drugoj, gdje su bili manji limiti po gradu, 97,6 milijuna kuna, za sada sa 32 grada.

Ishodi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“  pozitivno su utjecali na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica, kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu, ali i kroz povećanje zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Jer, ovim projektom se  omogućava zaposlenim ženama na projektu i edukacija i stručno osposobljavanje za poslove gerontodomaćice, što im poboljšava položaj na tržištu rada i šanse za zaposlenje ili pokretanje vlastitog posla i nakon završetka samog projekta. Projekt je i jedan od bitnih načina koji utječe na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

Odnosno, prepoznato je kako projekt direktno pridonosi višestrukim ciljevima: zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Analizirajući gradove, ukupno je kroz prvu i drugu fazu najviše sredstava ugovorio Grad Bjelovar, 14,5 milijuna kuna, slijedi Grad Zabok s ugovorenih oko 14,1 milijun, Valpovo 13,7 milijuna, Split 13,3 milijuna kuna, Vukovar 12,3 milijuna, Našice 12, Nova Gradiška 11,9 milijuna, Županja 11,8, Vinkovci 11,3 i Grad Otok 11,2 milijuna kuna.

Bjelovar: 50 žena kreće s radom od 1. veljače

Kroz drugu fazu projekta Zaželi u Gradu Bjelovaru, kao i u prvoj fazi, pridonosi se borbi protiv siromaštva i smanjenja nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada na području grada Bjelovara s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja. Kako stoji u kratkom opisu projekta, ‘njime će se  omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada osnaživanjem i unapređenjem radnog potencijala za 50 žena pripadnica ciljane skupine, a koje će pridonijeti jačanju socijalne uključenosti i povećanju razine kvalitete života te prevenciji institucionalizacije za 300 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici.’

U studenome je Grad raspisao natječaj za zapošljavanje 50 žena, koje će s radom početi 1 veljače. Trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci, a djelatnice će biti zaposlene na puno radno vrijeme u Bjelovaru i pripadajućim naseljima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika kojima će pomagati u dostavi namirnica, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora, pomagati pri oblačenju i svlačenju, brinuti se o njihovoj higijeni, socijalnoj integraciji, posredovati u ostvarivanju raznih prava, voditi brigu o dostavi lijekova, plaćanju računa…

Projektom Kotač promjene u Gradu Bjelovaru je u dvije godine zaposleno i edukacije prošlo više od 90 žena. Projekt je u toj prvoj fazi bio vrijedan gotovo 10 milijuna kuna.

‘Nekima je na taj način osigurana mirovina, a nekima je to bila i stepenica za dalje, za dobivanje stalnoga radnog mjesta. Svaka od žena vodila je brigu o četiri starije osobe ili osobe s invaliditetom, dakle ukupno je riječ o 308 korisnika. Ono što je bitno naglasiti je da su ljudi u početku bili nepovjerljivi, no ubrzo su uvidjeli kako je riječ o doista izvrsnom projektu te gotovo svakodnevno imamo iskaz interesa novih, potencijalnih korisnika za uključivanje u projekt.’ rekao nam je lani gradonačelnik Dario Hrebak koji je u međuvremenu ugovorio nastavak projekta vrijednog oko 4,6 milijuna kuna i kroz koji se zaposlilo 50 žena.

Valpovo: U dvije faze ugovoreno 13,7 milijuna kuna

‘Cilj projekta Zaželi – radi i ostvari u Valpovu je ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva 50 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 300 krajnjih korisnika u Gradu Valpovu. Ciljna skupina u projektu je 50 nezaposlenih žena, najviše srednja stručna sprema. Prednost pri zapošljavanju dat će se ženama koje pripadaju nekoj od ranjivih
skupina.’ – stoji u kratkom opisu druge faze projekta Zaželi. Natječaj za zapošljavanje 50 žena objavljen je lani u listopadu.

Grad Valpovo, zajedno s projektnim partnerima Centrom za socijalnu skrb Valpovo, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Udrugom umirovljenika grada Valpova i Udrugom osoba s invaliditetom – MI Valpovo, krenulo  u drugu fazu projekta vrijednog 4.557.200 kuna. S obzirom da je u prvoj fazi projekta odobreno visokih 9,2 milijuna kuna, s ukupno ugovorenih oko 13,7 milijuna kuna Grad Valpovo je svrstalo u vodećih deset gradova po visini ugovorenih sredstava u dvije faze.

Kroz prvu fazu zaposleno je 65 žena koje su pružale uslugu pomoći u kući za 260 krajnjih korisnika kroz dvije godine. Kako je često isticao gradonačelnik Valpova Matko Šutalo, riječ je o najvažnijem projektu u novijoj povijesti Grada.

‘Bez sumnje, ovaj projekt uvelike je olakšao život mnogim našim sugrađanima koji su često prepušteni sami sebi bez članova obitelji u blizini da im pomognu, a o značaju ovakvog projekta najbolje će svjedočiti oni kojima je bio namijenjen – korisnici i žene koje su u njemu bile zaposlene. Veliki broj korisnika je prilikom terenskog obilaska izrazilo zadovoljstvo i sreću što su dio ovog projekta jer su osjetili dobrotu, brigu  i razumijevanje od strane žena koje su dolazile u njihov dom. Osim zapošljavanja, žene zaposlene na projektu su imale mogućnost završiti i besplatnu edukaciju kojom su stekle dodatnu prednost na na tržištu rada. U sklopu projekta za 20 polaznica organizirana je edukacija iz njemačkog jezika, za 24 žene edukacija za obavljanje poslova njegovateljice u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te za 3 polaznice auto škole za polaganje vozačkog ispita B kategorije.’ – rekla nam je prilikom završetka prve faze projekta zamjenica gradonačelnika Ana Brajnović.

Split: Nastavlja se briga za preko 300 starijih osoba

‘U Gradu Splitu u drugoj fazi projekta želi se uz zapošljavanje, edukaciju, osposobljavanje, povećanje kompetencija na tržištu rada 57 žena ciljne skupine pridonijeti i kvalitetnijem životu osoba treće životne dobi, razvijati dobrosusjedsku pomoć te solidaran odnos među generacijama. Osim navedenog projektom će se ukloniti potreba za institucionalizacijom 342 starijih i osoba u nepovoljnom položaju budući da će im žene ciljne skupine pružati potrebitu
pomoć u vlastitom domu.’ – stoji u kratkom opisu druge faze projekta.

‘Zaželi sretniju starost 2’ osigurat će kontinuitet provedbe već uhodane hvalevrijedne socijalne usluge koja je u Splitu započela u svibnju 2018. godine, a kroz koju su teže zapošljive žene brinule o 229 sugrađana u potrebi. Prva faza projekta završila je  u rujnu podjelom 43 uvjerenja. Novo izdanje projekta brinut će o gotovo 100 više građana više  koji su u nepovoljnom položaju i kojima je potrebna potpora i podrška u svakodnevnom životu.

Partneri Grada Splita na novom izdanju projekta  su Centar za socijalnu skrb Split i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Split.

Zajedno je taj Grad ugovorio oko 13 milijuna kuna, od toga u prvoj fazi 8,3 milijuna i ostatak od 5 milijuna kuna u drugoj fazi.

Vukovar: Za 20 žena dodatna prekvalifikacija

Kako stoji u opisu projekta  “Pokloni mi osmijeh II” cilj je omogućiti zapošljavanje žena, pripadnica ciljne skupine na području grada Vukovara kako bi se osigurala socijalna uključenost i povećala kvaliteta života žena kao i krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ciljanu skupinu projekta „Pokloni mi osmijeh II“ čine žene s područja grada Vukovara i okolice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, dok krajnje korisnike projekta čine osobe starije dobi i osobe u nepovoljnom položaju. Vrijednost druge faze projekta je oko 4,9 milijuna kuna, dok je u prvoj vrijednost bila oko 7,5 milijuna kuna.

„Projektom „Pokloni mi osmijeh-II“ omogućava se zapošljavanje 55 teško zapošljivih žena  s područja grada Vukovara koje će davati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u 330 kućanstava na području grada Vukovara u razdoblju od 12 mjeseci. Svaka žena će skrbiti za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Za 20 žena ciljane skupine omogućit će se dodatno osposobljavanje odnosno prekvalifikacija kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada. Partneri u projektu su Hrvatski Zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar.

U prvoj fazi Grad je dobio 7,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava kroz koji je u dvije godine zaposleno 50 žena koje su brinule o 300 korisnika.

Vinkovci: U startu su zaposlene žene prošle edukaciju za njegovateljice i gerontodomaćice

Kroz drugu fazu projekta omogućeno je zapošljavanje žena ranjivih skupina s ciljem unapređenja radnog potencijala teže zapošljivih žena te povećanja socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt obuhvaća 50 žena koje će pružiti podršku za 300 korisnika u nepovoljnom položaju s
naglaskom na starije, bolesne osobe i osobe s invaliditetom. Ciljanoj skupini će se omogućiti osposobljavanje kojim će unaprijediti svoje
socijalne, kognitivne, emocionalne, kreativne vještine i znanje, što će rezultirati poboljšanjem kvalitete života i smanjenjem socijalne
isključenosti obje kategorije.

Zaposlene žene su odmah na početku druge faze projekta već prošle edukaciju za njegovateljice i gerontodomaćice, kažu u Gradu, te dodaju da sve žene rade sukladno epidemiološkim mjerama i da su im kroz projekt pribavljene zaštitne platnene maske, rukavice kao i beskontaktni toplomjeri kako bi se korisnicima mjerila temperatura o čemu se vodi i evidencija.

Grad Vinkovci dobio je oko 4,6 milijuna kuna u drugoj fazi, dok je u prvoj fazi ugovoreno 6,7 milijuna kuna kada je i zaposleno je 50 žena iz ranjivih društvenih skupina koje su pomagale oko 300  krajnjih korisnika. S ukupno povučenih oko 11,3 milijuna među vodećima je po novcu namijenjenom za projekt Zaželi.

Pomoć se odnosi na dostavu namirnica, pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Također, u sklopu projekta, krajnjim korisnicima isporučivat će se paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Otok: Još u kolovozu potpisani ugovori sa 55 žena

‘Projektom “Želim raditi – želim pomoći“ faza II poboljšat će pristup tržištu rada žena u nepovoljnom položaju na području grada Otoka njihovim
zapošljavanjem i stjecanjem dodatnih kvalifikacija što će doprinijeti njihovoj konkurentnost na tržištu rada, smanjenju nezaposlenosti i rizika od
siromaštva na području grada Otoka. Također će se povećati socijalna uključenost i kvaliteta života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju
kojima će se pružiti pomoć i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. ‘ stoji u kratkom opisu projekta Grada.

U kolovozu prošle godine su potpisani ugovori sa 55 žena iz Otoka i Komletinaca koje će pružati pomoć i podršku za 330 starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom. Vrijednost  druge faze projekta je 4.852.750,00 kn bespovratnih sredstava, a vrijeme trajanja projekta 15 mjeseci. Nositelj je Grad Otok, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vinkovci, Centar za socijalnu skrb te Udruga Hrvatska žena Otok.

U prvoj fazi projekt je bio vrijedan 6,3 milijuna kuna, pa je ukupan ugovoreni iznos kroz dvije faze 11,2 milijuna kuna što ga svrstava u vodećih deset gradova po visini ugovorenih sredstava za projekt Zaželi.

U drugoj fazi, koja je za sada obustavljena, najviše je sredstava ugovorio Grad Nova Gradiška, gotovo 5,3 milijuna kuna. Slijedi Županja s ugovorenih 5,1 milijun, Našice 5,01 milijun kuna, Split 5, Vukovar gotovo 4,9 milijuna kuna, Otok oko 4,8 milijuna, nešto manje Zabok, Bjelovar 4,63 milijuna te Vinkovci Požega 4,6 milijuna kuna.

Nova Gradiška: Posao za 60 teže zapošljivih žena

Nova Gradiška najviše je ugovorila sredstava u drugoj fazi projekta, a i među vodećim je gradovima gledaju li se ukupno ugovorena sredstva u obje faze.

Projektom „Žena zaželi, žena radi“ osnažit će se radni potencijal 60 teže zapošljivih žena s područja grada Nova Gradiška putem zapošljavanja s
ciljem pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici. Teže zapošljive žene će svoja znanja,
vještine i kompetencije unaprijediti kroz osposobljavanja čime će se povećati njihova konkurentnost na tržištu rada. Navedenim aktivnostima će
se potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života pripadnica ciljnih skupina i krajnjih korisnika.’ – stoji u kratkom opisu druge faze projekta Zaželi.

Požega: Još u srpnju zaposleno 50 žena

‘Nezaposlenost je u većini članica EU najvažniji čimbenik koji pridonosi siromaštvu i socijalnoj isključenost. Visoka stopa nezaposlenosti dodatno pojačava ionako nepovoljan položaj pripadnica ranjivih skupina koje veoma teško pronalaze posao. Kroz projekt će se pripadnice ranjivih skupina educirati, steći nova znanja, iskustva i vještine te kako postati konkurentnije na tržištu rada a krajnjim korisnicima omogućit će se kvalitetniji život te smanjiti socijalna isključenost.’ – komentar je iz Grada prilikom ugovorene druge faze vrijedne 4,6 milijuna kuna.

Kroz drugu fazu projekta zaposleno je još u srpnju 50 žena na razdoblje od godinu dana.

 

Grad je sudjelovao i u prvoj fazi projekta, od kraja 2017. do  travnja 2020. godine, u kojoj je zaposleno 40 žena koje su pružale potporu i podršku za više od 300 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja grada Požege. Zaposlene žene svojim svakodnevnim radom i aktivnostima poboljšavale su kvalitetu života krajnjih korisnika pružajući im, primjerice, pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, u održavanju čistoće stambenog prostora krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u ostvarivanju raznih prava te pružaju podršku krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo. Na samom početku projekta žene su uspješno pohodile programe osposobljavanje za zanimanja gerontodomaćice  i pomoćne kuharice. Nakon završetka edukacije, dobile su Uvjerenja o osposobljavanju za navedena zanimanja kako bi bile konkurentnije na tržištu rada. U sklopu projekta je nabavljeno i dodijeljeno 40 bicikala kako bi u svom radu bile što učinkovitije te kako bi u što kraćem roku stigle do svojih krajnjih korisnika.

U prvoj fazi projekt najviše je sredstava povukao Grad Bjelovar s ugovorenih 9,95 milijuna kuna, Slavonski Brod sa oko 9,94 milijuna, Đakovo 9,75 milijuna, Zabok 9,3, Valpovo 92, Sinj 9, Split 8,3 milijuna, Vukovar 7,4 milijuna, Našice 7 milijuna te Županja oko 6,7 milijuna. U vodećih deset je i Grad Zagreb koji je povukao 9,9 milijuna kuna, no njega zbog specifičnosti, u analize ne stavljamo.

Đakovo: Zaposleno je bilo 65 gerentodomaćica

Za projekt “Svi ZAjedno” Grad Đakovo je zajedno s partnerima ostvario preko 9,7 milijuna kuna i njime je zaposleno 65 gerontodomaćica koje su brinule o 270 korisnika. Grad je kroz udrugu Svjetlost prisutan i u drugoj fazi projekta u kojoj je zaposleno 15 žena koje brinu za preko 100 korisnika.

‘Ovakav projekt socijalnog karaktera znači puno za zaposlene djelatnice ali također i za korisnike. Zaposlenim djelatnicama  poboljšala se ekonomska situacija, vratile su se na tržište rada, s dodatnim osposobljavanjem biti će konkurentnije i lakše naći posao nakon projekta.  Korisnicima se smanjila potreba za odlaskom u staračke domove jer kroz svakodnevnu brigu i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti povećala se samostalnost, vratilo samopouzdanje… ‘, rekli su nam u gradskoj upravi pred završetak prve faze projekta Zaželi. (Lidija Kiseljak)