Ovaj podatak iznenađuje ako znamo da je Poreč, sa gradonačelnikom Edijem Štifanićem na čelu, već godinama u samom vrhu najuspješnijih hrvatskih gradova. Forbes ga ja pak, 2013. godine proglasio najboljim od 20 hrvatskih gradova koji su ocijenjeni kao pokretači zemlje. Osim kriterija poslovanja poduzetnika, Forbes kao jednako bitan ocjenjuje upravo proračunsku situaciju i pokazatelje gradova.

S obzirom na situaciju u državnom proračunu, zbog čijeg smo minusa dospjeli u kaznenu EU proceduru prekomjernog deficita pa nam sad Bruxelles, direktno i indirektno diktira kako trošiti proračunski novac, ugodno iznenađuje pogled na financije gradova. Pa su tako, dok država muku muči s dugovima i deficitom, neki od njih doista svjetli primjer uspješnog financijskog upravljanja.

S obzirom da Ministarstvo financija još uvijek nije izašlo sa ‘svježim’ podacima o izvršenjima proračuna gradova za 2015., analitičari gradonačelnik.hr-a usporedili su saldo proračuna iz 2014. Kao što je vidljivo iz tablice, većina gradova u toj je godini zabilježila proračunski višak, a definitivni rekorder je Poreč čiji suficit iznosio preko 41 milijuna kuna. To je čak 35,69 posto proračuna, odnosno 2,471 kuna po glavi stanovnika. Po analizi Instituta za javne financije, sa 9.395 kuna prihoda po glavi stanovnika, Poreč je u 2014. bio i u samom vrhu liste najuspješnijih hrvatskih gradova što se prihoda tiče.

Ovi podaci, ipak, ne iznenađuju ako znamo da je Poreč, sa gradonačelnikom Edijem Štifanićem na čelu, već godinama u samom vrhu najuspješnijih hrvatskih gradova. Forbes ga ja pak, 2013. godine proglasio najboljim od 20 hrvatskih gradova koji su ocijenjeni kao pokretači zemlje. Osim kriterija poslovanja poduzetnika, Forbes kao jednako bitan ocjenjuje upravo proračunsku situaciju i pokazatelje gradova.

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo Grada Poreča Tatjana Matošević pojasnila nam je kako su na rezultate poslovanja u 2014. znatno utjecali kapitalni prihodi od prodaje nekretnina na samom kraju godine, zbog čega je ostvaren suficit od 41.260.120 kuna. No, dodaje, taj suficit je potrebno umanjiti za izdatke financiranja, koji obuhvaćaju otplate glavnice kredita te povećavaju realizirane rashode.

Tako da je, ističe Matošević, Grad Poreč-Parenzo 2014.godine ostvario višak od 33.843.979,75 kn, te su sredstva usmjerena na pokriće manjka prenijetog iz prethodnih godina, nastalog zbog realizacije planiranih investicija.

I u 2015. godini je, kaže, nastavljen pozitivan trend, doduše u manjem obujmu, pa je prošla godina završena s viškom od 9.375.900 kn (suficit od 16.436.474 kn umanjen za izdatke financiranja).

‘I ovaj se višak usmjerava na pokriće manjka u tekućoj godini, te planiramo do kraja proračunske godine u cijelosti uravnotežiti proračun. Naime, manjak kojeg prenosimo već nekoliko godina nastao je zbog započetih investicija koje su trebale biti dovršene i financirane iz kapitalnih prihoda, koji se na žalost, nisu realizirali planiranom dinamikom zbog globalne ekonomske krize i zastoja na tržištu nekretnina’, objašnjava Tatjana Matošević.

Iza Poreča, po visini suficita iz podataka Ministarstva financija je Rijeka (Vojko Obersnel), sa 40 milijuna, potom Vukovar (Ivan Penava) sa 36,4 milijuna, Rovinj (Giovanni Sponza) sa 28 milijuna te Sveta Nedelja (Drago Prahin) sa 24,2 milijuna kuna viška u proračunu. U top deset ulaze i Slavonski Brod (Mario Duspara), Samobor (Krešo Beljak), Crikvenica (Damir Rukavina), Split (Ivo Baldasar) i Pazin (Renato Krulčić). (gradonačelnik.hr)

GRAD REGIJA KATEGORIJA VELIČINA PRORAČUNA 2014. BR.STAN Saldo proračuna (prihodi- rashodi) Manjak/višak kao udio proračuna Manjak/višak per capita
Poreč-Parenzo Jadranska Hrvatska Srednji grad 115.594.182 16.696 41.260.120 35,69% 2471,26
Rijeka Jadranska Hrvatska Veliki grad 632.670.989 128.624 40.066.992 6,33% 311,50
Vukovar Kontinentalna Hrvatska Srednji grad 95.429.309 27.683 36.427.230 38,17% 1315,87
Rovinj-Rovigno Jadranska Hrvatska Srednji grad 114.577.827 14.294 28.019.950 24,45% 1960,26
Sveta Nedelja Kontinentalna Hrvatska Srednji grad 67.759.591 18.059 24.212.673 35,73% 1340,75
Slavonski Brod Kontinentalna Hrvatska Veliki grad 110.610.885 59.141 22.150.297 20,03% 374,53
Samobor Kontinentalna Hrvatska Veliki grad 149.754.958 37.633 20.071.518 13,40% 533,35
Crikvenica Jadranska Hrvatska Srednji grad 57.205.422 11.122 19.694.355 34,43% 1770,76
Split Jadranska Hrvatska Veliki grad 710.647.273 178.102 18.715.389 2,63% 105,08
Pazin Jadranska Hrvatska Mali grad 73.456.932 8.638 13.476.978 18,35% 1560,20