Podaci FINA-e o konsolidiranim proračunima gradova pokazuju da je lani za potpore poduzetnicima iz proračuna najviše izdvojio Grad Čabar, a vodeći je i po izdvojenim sredstvima za potpore u odnosu na broj stanovnika. Gledajući per capita, najveća izdvajanja imali su potom Opatija, Valpovo i Pula, dok su po udjelu u proračunu slijedili Valpovo, Pleternica, Prelog i Novska. U odnosu na 2019. godinu najveći rast potpora u apsolutnom iznosu imali su Osijek, Opatija, Samobor, Vukovar, Požega i Šibenik, a u relativnom Garešnica, Sveti Ivan Zelina, Osijek i Metković. Oroslavje, Prelog, Osijek, Slatina i Novska imale su najveći relativni rast potpora u odnosu na 2017. godinu, odnosno Osijek, Opatija, Samobor i Pleternica u apsolutnom iznosu. 

Iz podataka je uzeta stavka subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora, odnosno riječ je o privatnim tvrtkama kojima su gradovi novčano pomogli. U odnosu na dobivene podatke u nekim gradovima ima odstupanja, pri čemu je najčešća vjerojatnost da se dio potpora knjižio na drugom kontu ili da nema odvojeno knjiženih potpora za poduzetnike i obrtnike.. Mi smo u analizi kroz spomenutu stavku analizirali potpore poduzetnicima.

Kako je vidljivo iz odgovora koje smo dobili u gradovima, u 2020. godini, još uvijek pod težim uvjetima poslovanja zbog korone, sredstva su u velikom dijelu usmjerena za pomoć poslovanja. Uz potpore gradovi su ukidali ili odgađali plaćanje raznih davanja, poput oslobađanja od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, odgode i oslobađanja plaćanja komunalne naknade, pa plaćanja naknade za koncesijska odobrenja… Dodatno velik broj gradova već u suradnji sa županijama nudi beskamatne kredite za poduzetnike, a puno ih ulaže i u poduzetničke zone.

Očekivanja su kako sljedeće godine više neće biti potrebno sredstva izdvajati za ‘obranu’ od korone, nego će se više potpore dodjeljivati za razvojne projekte. Poduzetnicima će dodatno biti u ponudi sredstva iz EU fondova kroz novi financijski okvir, a većina gradova i po tom pitanju pomaže poduzetnicima dajući im savjetodavne usluge.

Naša analiza pokazuje da je oko trećine gradova lani povećalo sredstva za poduzetnike u odnosu na godinu ranije pa je 108 gradova izdvojilo do 1 posto za potpore, u preostalih 20 najveći udio je između 1 i 2 posto, njih četiri iznad 2 posto, dva iznad 3 posto s izuzetkom Čabra koji je izdvojio skoro 13 posto.

Grad Čabar je najviše izdvojio kroz subvencije u 2020., 12,95 posto iz proračuna, odnosno 531,30 per capita. Slijedi Opatija s izdvojenih 189,28 kuna po stanovniku, Valpovo sa 175,93 kune, Pula sa 156,14 kuna, Pleternica 155,51 kunu, Prelog 144,83 kune, Vukovar 137,09 kuna, Novska 119,84, Samobor 111,31 kunu i Labin 107 kuna po stanovniku subvencija u 2020. godini.

Nakon Čabra, najveći udjel sredstava za subvencije u proračunu imao je Valpovo sa 3,94 posto, Pleternica 3,36 posto, Prelog i Novska 2,78 posto, Slatina 2,50 posto, Pula 2,26, Požega 1,83 posto, Vukovar 1,82 i Knin 1,76 posto.

U odnosu na godinu ranije najviše je sredstva za subvencije povećao Osijek, za 6,5 milijuna kuna, Opatija za 2,2 milijuna, pri čemu 2019. je na toj stavci imala nula, Samobor za 1,5 milijun, Vukovar 1,2, Požega za milijun, Šibenik za 942,5 tisuća, Čabar za 926,3 tisuće, Pleternica za gotovo 879 kuna, Metković za 594,6 tisuća i Garešnica za 497 tisuća kuna.

U relativnom pokazatelju, rast je bio najveći u Garešnici, za 241 posto, Svetom Ivanu Zelini 208 posto, Osijeku 162,54  posto, Metkoviću 146,68 posto, Senju 112,97 posto te Dugom Selu, Varaždinskom Toplicama, Opatiji, Vodicama i Iloku 100 posto, iz razloga što su na toj stavci u 2019. imali nulu.

U odnosu na 2017. godinu lani je vodeći po rastu osiguranog novca za subvencije poduzetnicima bio Grad Osijek, oko 9,2 milijuna kuna više, pa Opatija opet sa 2,2 milijuna, jer ih u 2017, kao ni u 2019. nije imala, Samobor je imao povećanje za 2,2 milijuna, zatim Pleternica sa 1,76 milijuna pri čemu također u 2017. ta izdvajanja nije imala, zatim Čabar s povećanjem od 1,7 milijuna, Valpovo 1,4 milijuna više, Novska 1,4 milijuna, Knin 1,27 milijuna, uz napomenu da i taj Grad nije imao stavku subvencija poduzetnicima 2017. godine, slijedi Slatina sa 1,26 milijuna kuna više izdvojenih sredstava za subvencije u četiri godine, te Split s povećanjem od 1,2 milijuna kuna.

U postocima, prednjači Oroslavje s povećanjem od 3,5 tisuća posto, Prelog 821 posto, Osijek 708 posto, Slatina 700 posto, Novska 641 posto, Čabar 595 posto, Valpovo 247, Grubišno Polje 148, Đurđevac 131 posto i Duga Resa 126 posto.

Valpovo: Godišnje po pola milijuna kuna potpora u sljedećem razdoblju

Grad Valpovo je u 2020. godini po stanovniku izdvojio 175,93 kune, odnosno 3,94 posto proračuna išlo je za subvencije poduzetnicima. U odnosu na 2017. godinu to je rast od 1.448.547 kuna, odnosno 247,35 posto.

Kako kažu u Gradu, nakon uspješno završene provedbe Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova za razdoblje od 2019. do 2020. godine, putem kojeg je dodijeljeno ukupno 1,3 milijuna kuna bespovratnih potpora za 139 poduzetnika koji su imali sjedište, odnosno poslovnu jedinicu na području grada Valpova, pristupilo se izradi novog programa poticanja razvoja poduzetništva za predstojeće razdoblje.

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti izradio je nacrt Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova za razdoblje od 2021. do 2023. godine. Cilj navedenog Programa je jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanje investicijskog ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

Na predmetni nacrt Programa krajem mjeseca lipnja 2021. godine dobivena je i suglasnost Ministarstva financija o usklađenosti nacrta Programa s odredbama Uredbe Komisije te je Ministarstvo predložilo  i manje dopune Programa u svezi boljeg razumijevanja i tumačenja pravila o državnim potporama koje su u cijelosti prihvaćene i ugrađene u konačan prijedlog Programa.

Gradsko vijeće Grada Valpova u mjesecu rujnu ove godine donijelo je Program poticanja razvoja poduzetništva za razdoblje od 2021. godine do 2023. godine, a obuhvaća  potpore male vrijednosti koje se odnose na pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika, potpore za ulaganje u razvoj i unapređenje poslovanja, potpore za ublažavanje negativnih posljedica za gospodarstvo za vrijeme korone, subvencija kamata za poduzetničke kredite, poticanje izgradnje i razvoja poduzetničkih zona te savjetovanje poduzetnika i tehnička pomoć u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz EU i druge nacionalne fondove.

Početkom listopada objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Valpova u 2021. godini, kojom su obuhvaćene dvije mjere –  Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika te Potpora za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja. Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po tom Javnom pozivu bila su 500.000 kuna. Sredstva je dobilo 33 poduzetnika s područja grada Valpova, odnosno poduzetnika koji imaju poslovnu jedinicu na području grada Valpova.

Što se tiče poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova tijekom narednih godina, Grad Valpovo će za svaku godinu osigurati najmanje 500.000 kuna direktne potpore gospodarskim subjektima na području Grada Valpova. Kroz ovo mandatno razdoblje plan je da se za tu namjenu izdvoji više od 2 milijuna kuna.

Pula: U 2022. godini 1,5 milijuna kuna potpora

Grad Pula je po stanovniku lani izdvojio za potpore poduzetnicima 156,14 kuna, odnosno 2,26 posto udjela iz proračuna.

U 2021. godini program Razvoj gospodarstva planiran je  u iznosu od 2,7 milijuna kuna, dok je plan u 2022. više od 4,8 milijuna kuna za niz aktivnosti – Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, sajmovi i manifestacije, plan razvoja grada, subvencija kamate na kredite mladih za rješavanje stambenog pitanja, projekt izgradnje coworking centra u Puli, subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite Poduzetnik 2009, Poduzetnik 2010 i Poduzetnik Istarska županija 2020 te potpore razvoju gospodarstva kroz dodjelu bespovratnih potpora za što je kao i ove godine planiran iznos od 1,5 milijuna kuna.

Kroz projekt  „Coworking Pula“ želi se rekonstruirati i opremiti postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva. Coworking poduzetnički centar bit će smješten na brownfield lokaciji postojeće devastirane zgrade Mehanike u strogom centru grada unutar tri etaže na površini od 1.200 m2. U prizemlju će poduzetnici u „open space“ okruženju imati priliku razmjenjivati ideje i uspostavljati suradnju. Na drugom katu prevladavat će zatvoreni uredi za poduzetnike kojima je potrebna veća doza privatnosti, dok je posljednji kat predviđen za konferencije, sastanke te „networking“. Budući centar bit će otvoren 24/7, a koristit će ga poduzetnici različitih profila – od početnika, freelancera, startupova pa sve do velikih poduzeća, odnosno njihovih predstavnika.

Programi kreditiranja malog gospodarstva kroz subvenciju kamate započeti su još davne 2001. godine gdje se kroz subvenciju kamate omogućavalo povoljniji pristup izvorima financiranja, u početku u suradnji s ministarstvom nadležnim za malo gospodarstvo i poslovnim bankama a kasnije samo u suradnji s poslovnim bankama. Subvencija kamate u početku je bila 1 posto da bi sa godinama u programima kreditiranja „Poduzetnik Pula 2009“ i „Poduzetnik Pula 2010“ za proizvodne djelatnosti iznosila 3%, a za ostale djelatnosti 2%.

Tijekom godina, ciljevi i fokus programa potpora se mijenjao, a ovisno o potrebama i zahtjevima samih poduzetnika a koje su predstavljale njihova komorska i strukovna udruženja te su tako tijekom godina uvedene potpore za poduzetnike iz djelatnosti prerađivačke industrije za nabavu opreme, alata i strojeva a koja potpora je povećavana tijekom godina i posljednje dvije godine iznosi i do najviše 30.000 kuna po poduzetniku. Također, posljednjih godina stavljen je naglasak na IT sektor i na digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing a što se pokazalo kao velika potreba samih poduzetnika te njihova želja za prisutnošću u digitalnom svijetu.

Kako su se mijenjali ciljevi i potrebe poduzetnika tako je i rastao i iznos kojeg je Grad  ulagao u razvoj obrtništva i poduzetništva. Tako je od 2012. do 2018. godine ta potpora iznosila milijun kuna, 2019. godine 1,5 milijuna kuna da bi u 2020. godini, kroz dodatna sredstva usmjerena u vidu podrške poslovanju u korona krizi, dosegla iznos od 2,5 milijuna kuna. U 2021. godini planirana sredstva za dodjelu bespovratnih potpora po programu „Potpore Pula 2021“ iznose 1,5 milijun kuna. Ukupno je od 2012. godine do 2021. godine kroz 9 programa dodjele bespovratnih potpora, na osnovu 968 zahtjeva poduzetnika za potporu isplaćeno 11.043.937,47 kuna.

U 2020. godini u suradnji s Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom IDA-om d.o.o. i poslovnim bankama te ostalim gradovima u Istri, ponovno je započelo provođenje programa kreditiranja malog gospodarstva pod nazivom “Poduzetnik Istarska županija 2020”, na način da će Grad Pula-Pola subvencionirati kamatu poduzetnicima u visini od 1 posto. Prema projekciji Grad  bi u sljedećih 10 godina trebao izdvojiti oko 2,1 milijun kuna za subvenciju kamate.

Novska: U ponudi beskamatni krediti
Grad Novska je lani izdvojio po stanovniku 119,84 kune potpora za poduzetnike, odnosno 2,78 posto, što je u odnosu na 2017. godinu rast od 1,4 milijuna kuna ili čak 641,54 posto.
‘Grad Novska već nekoliko godina za redom prati Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz mjeru poticanje poduzetnika početnika. Posebice smo ovdje stavili naglasak na razvoj gaming industrije, ali značajna sredstva idu i za razvoj postojećih poduzetnika kroz mjeru sufinanciranja novog zapošljavanja te subvenciju kamatne stope na poduzetničke kredite kako bi poduzetnici došli do kredita za razvoj svojih ideja i po kamatnoj stopi od 0%. Sve ove mjere doprinijele su da u Novskoj broj zaposlenih iz godine u godinu raste, kao i broj poduzetnika i obrtnika. Važna mjera kojom promoviramo i našu poduzetničku zonu jest oslobađanje za sve investitore plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade dvije godine od početka proizvodnje.’ – komentiraju u Gradu.
Samobor: Za pomoć gospodarstvu u 2022. godini 1,8 milijuna kuna
U 2020. godini Grad Samobor je bio u vodećih deset gradova s izdvojenih 111,31 kunom potpora po stanovniku te rastom potpora u odnosu na godinu prije za 1,56 milijuna kuna, odnosno 2,2 milijuna u odnosu na 2017. godinu.

‘2021. godine je Grad Samobor za subvencije u malom gospodarstvu utrošio ukupno1 .644.807,00 kuna kroz provedbu javnih poziva i natječaja za 6 mjera potpora (plus 610.000,00 kuna za pomoć ugostiteljstvu) i to kroz subvencije kapitalnim ulaganjima u proizvodnom sektoru na području grada Samobora, subvencije za nova (samo)zapošljavanja u privatnom sektoru, subvencije umjetničkim i tradicijskim obrtima na području Grada, subvencije poslovnih prostora inkubiranim zakupnicima u poduzetničkom inkubatoru „Mali tehnopolis Samobor“, subvencija Udruženju obrtnika Samobor te subvencija Poduzetničkom centru Samobor (PCS) za provedbu programa i aktivnosti poticanja poduzetništva i turizma u Samoboru.

Za gospodarske subjekte koji su u 2021. godini bili najviše pogođeni COVID-19 krizom, a radi se o ugostiteljskom sektoru, Grad je utrošio ukupno 610.000 kuna jednokratnih potpora – „Mjera pomoći gospodarstvenicima pogođenim drugim valom pandemije COVID-19“; potpora je iznosila 5.000 kuna po svakom ugostiteljskom objektu s područja grada Samobora.

U idućoj godini Grad Samobor također planira financijska sredstva za potpore u gospodarstvu u iznosu od 1.805.000 kuna.
Visina financijskih sredstava koja se planira za mjere potpora malom gospodarstvu svake godine se povećava te ima sve veći interes samoborskih gospodarstvenika. Povećava se broj novootvorenih obrta te trgovačkih društava, a što je pokazatelj kako Grad uz ove potpore, ali i ostale gospodarske mjere (manji komunalni doprinosi te naknade za nove gospodarske subjekte) stvara dobro poslovno okruženje za gospodarske subjekte.’ – odgovorili su nam u gradskoj upravi.
Labin: Kroz 10 mjera vrijednih 1,5 milijuna kuna pomoglo se gospodarstvu u najgorem razdoblju lockdowna
Top deset gradova po visini izdvojenih sredstava za subvencije poduzetnicima po stanovniku zatvara Grad Labin s izdvojenih 107 kuna po stanovniku.

‘Grad Labin odavno je prepoznat na razini države kao grad koji iznimne napore ulaže u segment mladih, demografije ali i gospodarstva. Možda i najpoznatija poveznica prema gospodarstvu je kvaliteta koju imaju rijetki gradovi u Hrvatskoj, a to je da Labin uspijeva u isto vrijeme razvijati turizam po čemu su uz bok najpoznatijim turističkim središtima Jadrana, ali i industriju. Proizvodne djelatnosti forte su Grada Labina, odnosno Poslovna zona Vinež koja je u poduzetničkim krugovima oduvijek tema razgovora i primjer kako jedna lokalna zajednica treba funkcionirati.

O toj temi smo već mnogo puta pisali i isticali kako je ovaj grad na istočnoj obali Istre razvoju gospodarstva pristupio fazno s jasnom vizijom napretka te su u tome jedni od zasigurno najuspješnijih primjera u Hrvatskoj.

Stoga ne čudi da su na temelju podataka konsolidiranih proračuna, po redoslijedu kojeg su naši analitičari napravili, među vodećih deset gradova po izdvajanju za subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora za 2020. godinu.’ – kažu u Gradu.

Brojne su mjere, kažu, koje Grad Labin osigurava svake godine i kojima olakšava poslovanje početnicima ali i velikim investitorima poput onih u Poslovnoj zoni Vinež koje su primjerice pri kupnji zemljišta u zoni dočekali uvjeti potpuno infrastrukturno opremljenog zemljišta i  brojne olakšice. U prilog tome ide da je zona popunjena te da su pri kraju radovi na drugoj tvornici CAREL Adriatica, već godinama proglašavanog najboljeg velikog trgovačkog društva u Istri. Radovi se privode kraju na najmodernijem postrojenju ove velike talijanske kompanije izvan matične zemlje, a ovo je druga njihova tvornica u labinskoj poslovnoj zoni što dovoljno govori o okruženju u kojem funkcioniraju ovako renomirana biznis imena.

No, 2020. bila je ipak ponešto drukčija za sve lokalne zajednice pa tako i za Labin. Ono po čemu se izdvajaju i što je zasigurno jedan od čimbenika koji je dodatno utjecao na konačne brojke je činjenica da se Labin u trenucima najveće krize gospodarstva u novijoj povijesti, onoj prošlogodišnjoj tijekom lockdowna i sveopće krize uzrokovane epidemijom izrazito dobro snašao. Naime, u trenucima kada je bilo najpotrebnije uveli su deset različitih mjera pomoći lokalnom gospodarstvu te su brzim djelovanjem uloživši značajna sredstva uspjeli utjecati na pozitivan ishod jedne naizgled ne tako sjajne situacije. Samo za te mjere, djelujući brzo i odgovorno Grad Labin je osigurao  više od 1,5 milijuna kuna.

‘U tim trenucima razmišljali smo o posljedicama kakve se mogu dogoditi i na koji način da olakšamo poduzetnicima, no naglasak je bio na olakšavanje poslovanja što za krajnji rezultat ima očuvanje radnih mjesta naših sugrađana. Vjerujemo kako smo uz mjere koje je i država poduzela u datom trenutku uspjeli utjecati na povoljan ishod’ – ističe gradonačelnik Valter Glavičić.

Bilo je tu raznih mjera, od  potpora za kupnju grijalica, oslobađanja od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, odgode i oslobađanja plaćanja komunalne naknade, odgode plaćanja naknade za koncesijska odobrenja, potpora za nabavu dezinfekcijskih sredstava, oslobađanje plaćanja najma gradskih terasa, oslobađanja plaćanja najma za gradske prostore dok god su mjere zabrane poslovanja na snazi kao i oslobađanje plaćanja komunalne naknade za sve one poduzetnike koje su ove mjere zabrane ili ograničenja rada zahvatile i slično.

Valja naglasiti i kako je krajem 2020. godine Grad Labin zajedno s Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom IDA-om d.o.o. i poslovnim bankama te ostalim gradovima u Istri pokrenuo Program kreditiranja “Poduzetnik Istarska županija 2020”. Ukupni kreditni potencijal kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ iznosio je   385 milijuna kuna. Kreditni potencijal za poduzetnike koji su registrirani odnosno koji imaju prebivalište (obrtnici) na području Grada Labina iznosi 35 milijuna kuna. Grad Labin subvencionira  kamatu u visini od 1%, a poduzetnici -korisnici kredita, odobrena sredstva kredita koriste za nove investicije sa rokom otplate do 10 godina te za obrtna sredstva s rokom otplate do 3 godine. U 2021. godinu od strane poslovnih banaka odobrena su 22 kredita poduzetnicima i obrtnicima sa područja grada Labina u ukupnom iznosu od 5.783.000,00 kuna.

„Sve ove mjere, nešto su što smo poduzimali upravo iz razgovora s našim poduzetnicima i osluškujući njihove realne potrebe. Smatramo kako je lokalna zajednica zapravo produžena ruka naših građana te za rješavanje ključnih životnih pitanja, saslušati treba upravo njih. Poduzetništvo i poduzetnici nisu ništa drukčiji, a mi smo tu da u našim okvirima nastojimo svima olakšati, a na kraju, benefit se uvijek odrazi na cijelu zajednicu i tako u krug. Dobro je poznato kako na tom principu funkcioniramo i u sklopu Gospodarskog vijeća Grada Labina koje je savjetodavno tijelo Gradonačelnika i u kojem sjede predstavnici velikih poduzetnika, ravnatelj srednje škole i predstavnik savjeta mladih. Svi su tu na volonterskoj bazi, bez politike i s jednim jasnim ciljem – provedbom dobrih i kvalitetnih ideja za napredak našeg grada. Tako se rodila i priča o prvom takvom, a sada već dobro poznatom dualnom modelu stipendiranja gdje Grad i poduzetnici osiguravaju dvostruko veće stipendije od dosadašnjih i sigurno zaposlenje nakon školovanja za naše mlade sugrađane. – ističe gradonačelnik i nastavlja: – Brojni su primjeri dobre prakse i mnogi mogu učiti od Labina, s tim da naglašavam kako i mi svake godine rastemo i dodatno nastojimo kvalitetnim politikama razvijati svoju sredinu. Počašćeni smo ulaskom među deset najboljih, pogotovo jer se radi o konsolidiranim proračunima koji uključuju i sve naše proračunske korisnike te je tim više istraživanje i vrijednije. No, više od samih priznanja cijenimo konkretne rezultate. U segmentu gospodarstva, za sve one mjere bespovratnih potpora koje i inače osiguravamo, poput potpora za poduzetnike početnike, potpora za nabavu opreme i inventara ili pak potpora za digitalizaciju poslovanja, kroz naš odjel za gospodarstvo i EU projekte, iduće godine udvostručujemo sredstva te je u planu za ukupno sedam mjera bespovratnih potpora izdvojiti više od 800 tisuća kuna. Ipak, uz vječni optimizam, nadamo se kako će neće biti potrebno izdvajati sredstva za pomoć poduzetnicima pogođenim korona krizom, već da će nas uz zdravlje služiti i „normalno“ poslovanje. Uz želje da svi ostanemo zdravi, želim Vama i svim Vašim čitateljima puno uspjeha, zdravlja i sreće u novoj nam 2022. godini“ – zaključio je  gradonačelnik Grada Labina.

Požega: Kroz programe poticaja u 2022. plan je izdvojiti milijun kuna

Grad Požega je lani izdvojio za subvencije 1,83 posto proračuna, što ga je svrstalo u vodećih deset gradova, isto kao i rast potpora za milijun kuna u odnosu na 2019. godinu.

‘Grad Požega je u 2021. godini kroz različite programe poticaja isplatio 724.074,67 kuna, dok je u 2022. godini za tu namjenu planirano 1.050.000 kuna. Planirane subvencije, potpore i pomoći dodjeljuju se kroz subvencije za smještajne kapacitete na području grada Požege, subvencije poljoprivrednicima, potpore za poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva, zatim za sufinanciranje plaćanja naknade za priključenje na sustav električne energije, priključaka na vodu, kanalizaciju i plin, kao i za otvaranje Kušaonica na području grada Požege.

Mjere Grada Požege usmjerene su jačanju konkurentnosti poduzetnika, novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, poboljšanju raspoloživosti financijskih resursa te efikasnom korištenju prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata. Moramo raditi kvalitetan model poticanja poduzetništva i obrtništva, smanjiti administrativne prepreke u poduzetništvu, omogućiti i osigurati pristup povoljnim financijskim sredstvima za poduzetničke projekte, educirati poduzetnike o raspoloživim bespovratnim sredstvima iz EU fondova te dostupnih nacionalnih fondova za razvoj gospodarstva.’ – odgovaraju u Gradu.

Knin: U 2022. pola milijuna kuna za potpore gospodarstvu

U 2020. godini za subvencije je izdvojeno 1,76 posto proračuna, a iznos usmjeren u tu svrhu bio je 1,27 milijuna kuna veći nego 2017. godine.

 

Kako odgovaraju u Gradu, u 2021.godini Grad Knin je za potpore u gospodarstvu izdvojio iznos od 525.000 kuna, za potpore u turizmu 100.000 kuna jednako kao i za potpore u poljoprivredi.
Za 2022. u planu je dodjela potpora u gospodarstvu u iznosu od 500.000 kuna, jednako toliko i za potpore u poljoprivredi te je za turizam planiran iznos od 200.000 kuna.
‘Za vrijeme prve korona godine, 2020.g. kad je većina poslovnih subjekata bila zatvorena Odlukom stožera, Grad ih je oslobodio plaćanja komunalne naknade, zakupa poslovnih prostora, najma javnih površina te poreza na potrošnju. Također su dodijeljene i jednokratne novčane pomoći poslovnim subjektima u ukupnom iznosu od 371.000 kuna. Sve ove mjere su pridonijele da svi poslovni subjekti opstanu i da ne otpuštaju djelatnike. Također im potpore pomažu da poboljšaju uvjete rada jer mogu potporu iskoristiti za nabavu opreme koja im je nužna za rad. Iz godine u godinu je sve veći interes za istima, tako da će Grad i dalje provoditi ove mjere.’ – kažu u Gradu.
Sveti Ivan Zelina: Subvencije za pomoć u situaciji korone ubuduće za razvojne projekte
Grad Sveti Ivan Zelina u vodećih je deset gradova po relativnom rastu izdvojenih sredstava za subvencije, porast je bio lani u odnosu na 2019. godinu 208,33 posto.

‘Rast subvencija primarno je potaknut reakcijom na aktualnu COVID-19 pandemiju. Cilj je bio sačuvati lokalno gospodarstvo te mu pomoći da prebrodi krizu. Grad je direktno pomagao putem subvencija tvrtkama koje su bile najteže pogođene, nastavili smo i s redovnim subvencijama  kamata na kredite u okviru HBOR-a. Dodatno smo trajno ukinuli porez na potrošnju, no osim toga, oslobodili smo poduzetnike plaćanje zakupa i najma gradskih prostora te oslobodili od plaćanja komunalne naknade sve poslovne subjekte kojima je bio zabranjen rad. Iznos planiranih potpora ćemo zadržati na postojećoj razini jer procjenjujemo da ćemo aktualne tzv. „COVID subvencije“ zamijeniti sa subvencijama za nove razvojne projekte.’ – kažu u Gradu.

Dugo Selo: U 2022. potpore gospodarstvu u iznosu od 360.000 kuna

Grad je u odnosu na 2019. godinu u vodećih deset po isplaćenim potporama, iz razloga što prema podacima FINA-e i konsolidiranog proračuna, u 2019. te stavke nije bilo, a lani su prema podacima potpore isplaćene u visini od 225 tisuća kuna.

No, kako tumače u Gradu lani su potpore bile isplaćene u visini od 255 tisuća kuna, ali ih je bilo i prijašnjih godina, u 2019. su tako iznosile 130.000 kuna. Ove godine su 250 tisuća, dok se sljedeće planiraju u iznosu od čak 360.000 kuna.

Grubišno Polje: I u 2022. godini 300.000 kuna za potpore

Grad Grubišno Polje je u odnosu na 2017. godinu povećao potpore za 148,47 posto, što ga je svrstalo u vodećih deset gradova.

Grad Grubišno Polje i provodi Program potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva od 2017. godine, kada je isplaćeno 37,1 tisuća kuna. Iduće godine iznos je povećan na 175,3 tisuće, 2019. na 193,7 tisuća, a lani je za različite oblike potpora isplaćeno 292,2 tisuće kuna. Lani je dodatno zbog COVID-a Grad  oslobodio sve poduzetnike od plaćanja komunalne naknade za jedan kvartal.

Tijekom 2021. godine Grad Grubišno Polje oslobodio je ugostitelje plaćanja poreza na potrošnju. Istodobno su  dodijeljene  potpore za 29 poduzetnika u iznosu od 281,8 tisuća kuna, a osigurano je bilo kao i lani 300.000.

Vidljivo je da su planirana sredstva u Proračunu Grada za Program dodjele potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada povećana sa 200.000 (2017. i 2018. godina) na 300.000 kuna (2019., 2020., 2021.  te 2020. godina), budući je interes poduzetnika povećan, a vidljiva znatna izdvajanja poduzetnika za pokretanje poduzetništva, nabavu opreme i strojeva, edukacije i ostalo, ali i povećan je broj poduzetnika (obrta, j.d.o.o. i d.o.o.) u odnosu na ranija razdoblja. Pokazatelj veće aktivnosti poduzetnika su nam iskazani interes za potpore i interes za zakup poslovnih prostora u Proizvodno poduzetničkom inkubatoru u kojem od ukupno 8 poslovnih prostora imamo popunjeno 6, a za zakup istih tih prostora Grad osigurava sredstva u Proračunu i iste putem potpora sufinancira tijekom razdoblja od 5 godina – za prvih 36 mjeseci zakupa u visini 100% iznosa zakupnine, od 37 do 48 mjeseca zakupa u visini 90% iznosa zakupnine te od 49 do 60 mjeseca zakupa u visini 80% iznosa zakupnine.

Kao što je i prethodnih godina, Grad Grubišno Polje će i u 2022. godini dodjeljivati bespovratne potpore za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Grubišnoga Polja, a Javni poziv će biti otvoren u proljeće 2022. godine i isti će ostati otvoren je do 30. studenog 2022. ili do iskorištenja sredstava. Planirana sredstva u Proračunu za 2021. godinu iznose 1.434.000 kuna i to za potpore opet 300.000, a uz to još i sredstva za zakup poslovnih prostora te povrat za investicije u Zoni MSP. (L.K.)