I dok su u prijašnjem mandatnom razdoblju izdvajanja za obrazovanje bila ispod 30 posto, u razdoblju od 2017. do 2019. godine čak tri grada je imalo prosječni udjel izdvojenih sredstava za obrazovanje iznad 50 posto, njih devet iznad 40 posto, 20 gradova između 30 i 40 posto…

Grad Pazin apsolutni je rekorder izdvajanja za obrazovanje u ovome mandatu sa uloženih preko 17 tisuća kuna po stanovniku, a uz Križevce i Slavonski Brod jedini je grad koji je za obrazovanje u razdoblju od 2017. do 2019. izdvajao preko polovice proračuna.  Uz njih, oko 30 gradova je izdvojio između 30 i 50 posto, što je znatno povećanje u odnosu na ranije razdoblje. Ponajprije zbog velikih kapitalnih ulaganja sufinanciranih iz EU, kroz gradnju ili dogradnju škola i sportskih dvorana te vrtića ili energetskih obnova. Napravili smo analizu o izdvajanju za obrazovanje na temelju podataka konsolidiranih proračuna.

Najveći dio gradova ulaže u bolju kvalitetu obrazovanja, odnosno nadstandard, izdvajanjem sredstava za primjerice dodatni rad s darovitom djecom, logopede, dodatne edukacije, dodatna sredstva izdvajaju se i za prijevoz učenika, a kroz EU projekte osiguravaju pak pomoćnici u nastavi, besplatna prehrana za najpotrebitije ili za zdravu prehranu. Sve veći broj gradova uvela je stipendije ili ih povećala, a neki, poput Križevaca, Poreča, Čakovca, Umaga, Kutine, Virovitice ili Vukovara, imaju i stipendije za studente, iako visokoškolske ustanove nisu u njihovoj nadležnosti. Nisu niti srednje škole, ali su se mnoge, poput Čakovca, uključile u pomoć školama u provedbi EU projekata, a Umag pak vlastitim sredstvima će graditi srednju školu. U Umagu je već omogućena i nastava u jednoj smjeni, a u kojem pravcu idu svi gradovi, a sve više ih ima i produženi boravak. Tome su pridonijela velika kapitalna ulaganja, pa se prije svega kroz EU sufinanciraju gradnje ili dogradnje škola i sportskih dvorana ili se pak energetski obnavljaju… Upravo se je stavka kapitalnih ulaganja od 2018. godine znatno povećala, pa tako i izdvojena sredstva za obrazovanje, a vezana je upravo za pojačano povlačenje novaca iz EU. Upravo su se sredstvima iz EU gradili i dograđivali vrtići, pa je u mnogim gradovima omogućen smještaj mališana u vrtić ili u jasličke skupine ili su pak povučena sredstva za uvođenje popodnevne smjene.

U analizu smo uključili proračunsku stavku rashode za obrazovanje koja uključuje primjerice predškolsko i osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, visoko obrazovanje, dodatne usluge u obrazovanju…

I dok su u prijašnjem mandatnom razdoblju izdvajanja za obrazovanje bila ispod 30 posto, u razdoblju od 2017. do 2019. godine čak tri grada je imalo prosječni udjel izdvojenih sredstava za obrazovanje iznad 50 posto, njih devet iznad 40 posto, 20 između 30 i 40 posto…

Po proračunskom udjelu namijenjenom obrazovanju predvode srednji i veliki gradovi, iako se je u top deset našao i mali grad – Pazin, koji je i vodeći gleda li se izdvajanje za obrazovanje u odnosu na broj stanovnika, gdje pak u top deset prevladavaju srednji gradovi.

S izdvojenih 17 tisuća kuna po stanovniku za obrazovanje u razdoblju od 2017. do 2019. godine predvodi Grad Pazin, slijedi ga Poreč s izdvojenih 15,3 tisuće kuna po stanovniku, Virovitica 11,2 tisuće, Umag 10,8 tisuća kuna, Labin gotovo 10,3 tisuće, Dubrovnik i Čakovec oko 9,9 tisuća kuna, Rovinj 9,6 tisuća, Krk 9,3 tisuće kuna i Crikvenica 8,9 tisuća kuna. Gleda li se prosječni udjel izdvajanja za obrazovanje u tom razdoblju, predvodi Grad Križevci sa 55,69 posto, Pazin sa 53,04 posto, Slavonski Brod 51,90 posto, Čakovec 49,89 posto, Kutina 48,45 posto, Bjelovar 47,37 posto, Krapina 45,82 posto, Vinkovci 45,51 posto, Virovitica 45,30 posto i Velika Gorica 43,89 posto.

Ilok je imao najveći rast izdvojenih sredstava za obrazovanje u trogodišnjem razdoblju, za preko 5,5 tisuća posto, Nin oko 3,5 tisuće više, Ogulin 1,1 tisuću posto više, Knin tisuću posto, Pleternica 591,6 posto, Ivanec 440,94 posto, Prelog 335,71 posto, Vukovar 294,7 posto, Čazma 292,61 posto i Lepoglava 272,27 posto. Ilok je imao i najveći rast udjela izdvojenih sredstava za obrazovanje, preko 3.000 posto, Nin gotovo 2 tisuće posto, Ogulin 734 posto, Knin 612,32 posto, Ivanec 223,60 posto, Vukovar 164 posto, Vodnjan 149,49 posto, Čazma 135,66 posto, Pleternica 128,44 posto te Orahovica 127,56 posto.

Pazin: Dogradnja dviju škola

Sa 17 tisuća kuna izdvojenih za obrazovanje po stanovniku Grad Pazin je vodeći u razdoblju od 2017. do 2019. godine te drugi s prosječnim udjelom izdvajanja za obrazovanje u tom razdoblju od 53,04 posto. Grad je inače i prije dvije godine odnio pobjedu najboljeg malog grada na području obrazovanja u našem izboru za najbolji grad.

U području osnovnog školstva radi se na dva kapitalna projekta koji će omogućiti bolji standard učenicima osnovnih škola i to: dogradnja osnovne – Matične škole ukupne procijenjene vrijednosti 13,4 milijuna kuna i  dogradnja Područne škole i izgradnju sportske dvorane u Trvižu. S obzirom na to da je Pazinska osnovna škola najbrojnija osnovna škola u Republici Hrvatskoj sa 1.289 učenika raspodijeljenih u 8 područnih škola i glazbenim odjelom za ovu gradsku upravu prioritetno je održavanje visokog standarda kvalitete rada u odgojno-obrazovnom procesu.

Također, izrađena je i projektna dokumentacija, kojom će se zgrada Dječjeg odmarališta Špadići u Poreču rekonstruirati i dograditi kako bi mališani s Pazinštine mogli svake godine boraviti na moru i educirati se o pomorskoj i akvakulturnoj baštini.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 4,7 milijuna kuna od kojih 2,6 milijuna kuna sufinancira Lokalna akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“, dok će preostali iznos osigurati Grad Pazin i općine Pazinštine sukladno suvlasničkom udjelu.

Među važnijim programima u području obrazovanja je projekt INkluzivne škole 5+ kojim se financira rad  pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, a partneri na projektu su gradovi Labin, Poreč, Rovinj i Umag te 11 osnovnih škola. Ukupna vrijednost projekta je 9,4 milijuna kuna, od čega je 8,9 milijuna osigurano iz EU fondova. U ovoj školskoj godini financira se rad pomoćnika za 59 učenika s teškoćama u razvoju, a zaposleno je 54 pomoćnika u nastavi i 3 stručno komunikacijska posrednika. U OŠ Vladimira Nazora u Pazinu i ove godine podršku pomoćnika u nastavi ima 11 učenika. Uz ovaj projekt Grad Pazin sufinancira i dvoje pomoćnika u nastavi putem udruge „Hoću Mogu“ preko projekta „Pomoćnici u nastavi za bolje sutra 5“.

Također, OŠ Vladimir Nazor Pazin i Grad Pazin uključili su se u nacionalni program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“, a provodio se projekt Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Putem Zaklade „Hrvatska za djecu“ proveden je projekt kojim je za 67 djece roditelja s prihodima manjim od 2.000 kuna po članu domaćinstva sufinancirana školska prehrana u iznosu od 5,50 kuna po obroku. Od školske godine 2019/20. na zamolbu Škole za odgoj i obrazovanje Pula, odnosno roditelja učenika s teškoćama u razvoju koji polaze ovu školu sufinancira se pratitelj za učenike s područja Središnje Istre.

Dodatno, specifičnost pazinske škole je i velika geografska rasprostranjenost stoga je prijevoz učenika putnika važna proračunska stavka. Na 17 autobusnih linija, dnevno se pređe više od  1.880 kilometara za 750 djece.

Među najznačajnijim projektima u području obrazovanja u ovom mandatu zacijelo je  8,2 milijuna kuna vrijedan projekt dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića “Olga Ban”, projekt koji je sa 5,2 milijuna sufinancirala Europska Unija. Dodatno, u planu je rekonstrukcija i dogradnja vrtića u Ulici Družbe sv. Ćirila i Metoda 1 za koju je izrađeno Idejno rješenje, a nastavak izrade projektne dokumentacije kandidiran je Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade.

Grada Pazin, kao nadopuna financiranju predškolskog odgoja među pionirima je i sufinanciranja obrta za dadilje, kojih trenutno na području Grada Pazina ima troje, od ukupno 10 koliko ih ima u Istarskoj županiji.

Poreč: Izgrađene dvije škole i tri vrtića

S gotovo 15,3 tisuće kuna po stanovniku izdvojenom za obrazovanje slijedi Grad Poreč.

Poreč je danas jedan od samo nekoliko gradova u cijeloj zemlji koji imaju pozitivne demografske trendove – od 2018. do danas broj djece u vrtićima porastao je s 576 na 709, dok je u osnovnim školama broj učenika u tom razdoblju porastao sa 1538 na 1635 učenika. Na takva kretanja, Grad je pravovremeno odgovarao investicijama, kako bi se svoj djeci osiguralo mjesto u vrtiću i kvalitetno obrazovanje.

Grad je od 2017. do danas izgradio dvije nove osnovne škole s dvoranama, te tri vrtića i jaslice – nakon što su otvorene nove osnovne škole u Žbandaju i na Finidi za oko 700 učenika, čiju je izgradnju potpuno samostalno financirao Grad Poreč-Parenzo, nekadašnja školska zgrada u Velom Maju prenamijenjena je u nove jaslice, dok su EU sredstvima u zgradi nekadašnjeg društvenog doma u Dračevcu uređene jaslice i vrtić. Još ranijih godina izgrađeni su područni dječji vrtići u Varvarima i Baderni, a vrtićem i jaslicama za 64 djece u Žbandaju još se jednom nastavlja dobra praksa da se predškolske ustanove otvaraju u manjim mjestima blizu domova mladih obitelji, što je vrlo dobro prihvaćeno, kako od korisnika, tako i od pedagoga.

Dodajmo da Grad Poreč-Parenzo godišnje financira, dodjeljuje najveće stipendije u zemlji i za učenike i za studente, sufinancira kupnju udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima u potrebi osnovnih i srednjih škola, su/financira produženi boravak u osnovnim školama, su/financira programe osnovnih škola iznad standarda s više od 6 milijuna kuna godišnje, sufinancira prijevoz učenika koji se školuju u srednjim školama na području Poreča i susjednih gradova za oko 180 učenika, potiče učenje talijanskog jezika u porečkim srednjim školama financiranjem plaća profesora, a dodatno osigurava sredcstva za plaće asistentima u školama za učenike s teškoćama u razvoju, sufinancira djelatnost Centra za pružanje usluga u zajednici “Zdravi grad Poreč-Parenzo”, od čega programe usmjerene djeci, mladima, obiteljima, starijima i posebno ranjivim skupinama građana s ciljem pružanja psihosocijalne podrške i podrške zdravlju s iznosom od 515.000 kuna, sufinancira rad ustanove Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula za provođenje rane intervencije kod djece s neurorizicima i razvojnim poteškoćama i mobilnog tima u Ispostavi Poreč s iznosom od 481.000 kuna, kao i brojne druge mjere socijalne pomoći i podrške, te dodatne mjere za jednoroditeljske obitelji/samohrane roditelje.

Virovitica: Izdvajanja od vrtića do visokih škola

Grad Virovitica je izdvojio po stanovniku 11,2 tisuće za obrazovanje, odnosno prosječno 45,3 posto u trogodišnjem razdoblju.

Za gradnju opremanje i obnovu vrtića, osnovnih škola i dvorana, Grad je uložio gotovo 150 milijuna kuna. Izgrađen je novi Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, kao i trodijelna sportska dvorana. U novom COOR-u je po prvi puta otvoren dječji vrtić za djecu s teškoćama u razvoju i uveden program za učenike srednjih škola. Energetski je obnovljena OŠ Ivane Brlić Mažuranić, PŠ u Milanovcu i DV Cvrčak kako bi se poboljšali materijalni i tehnički uvjeti te proširili kapaciteti i podignula kvaliteta pruženih usluga, otvoren je novi dječji vrtić u Svetom Đurađu te po prvi puta omogućeno da budu upisana sva djeca s liste. Nakon preseljenja COOR-a u novu, modernu zgradu Virovitica je staru zgradu, zbog velikog broja neupisane djece prijašnjih godina, adaptirao i prenamijenio za potrebe vrtića.

Grad sufinancira rad vrtića, godišnje preko 7 milijuna kuna, omogućava besplatne radne materijale za učenike osnovnih škola kojima je Grad Virovitica osnivač. Lani je izdvojeno 300 tisuća kuna, a od 2016. godine  je za besplatne udžbenike i radne materijale Grad izdvojio gotovo 4 milijuna kuna. Provodi već i petu fazu EU projekta besplatne školske prehranu za djecu u riziku od siromaštva vrijednu 291,3 tisuće kuna, sufinancira prijevoz učenika, za što se godišnje izdvaja 1,6 milijuna kuna, nadalje, sufinancira se produženi boravak u školama sa 60 posto. Grad u sustavu stipendista trenutno ima 45 studenata. Mjesečni iznos stipendije je 800 kuna i stipendisti je primaju svih 12 mjeseci u godini. U posljednjih 10 godina za studentske stipendije smo izdvojili preko 2,7 milijuna kuna. Sufinancira se i sa 100 tisuća kuna godišnje rad Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici te studij Drvne tehnologije sa 250 tisuća kuna.

Umag: Grade srednju školu

S izdvojenih 10,8 tisuća kuna po stanovniku za obrazovanje Grad Umag se također nalazi u vodećih deset gradova.

Grad Umag je 2010. godine pokrenuo jedinstveni projekt s ciljem osiguravanja održivih odgojno-obrazovnih uvjeta i standarada za svoje najmlađe, od vrtića do fakulteta. Projektom „Umag – grad djece“ izgrađene su ili rekonstruirane sve škole i vrtiće (16 zgrada), upravo je dovršen novi područni vrtić u Murinama, a preostalo je izgraditi još jedan novi vrtić u centru grada, kao i dvije nove područne škole. Pokrenut je projekt izgradnje srednje škole vlastitim sredstvima te je sustavno uređeno i izgrađeno više od 40 dječjih igrališta na području Grada. Nadalje, u ožujku 2017. godine izgrađen je, prema ocjeni struke, najsuvremeniji dječji vrtić u Hrvatskoj te su stvoreni uvjeti za potpuno besplatno pohađanje vrtića za svu djecu, bez liste čekanja i uz najviše pedagoške standarde od prosječno 8 djece po odgajateljici.

Samo se za redovan rad vrtića izdvaja gotovo 20 milijuna kuna, odnosno 12,5% proračuna. Nadalje, za temeljne uvjete i standard vrtića, ovisno o godišnjim investicijama, Grad Umag izdvaja od 10 pa do 70 tisuća kuna po djetetu. Tako je po funkcijskoj klasifikaciji Proračuna za funkciju obrazovanja u 2017., 2018. i 2019. godini izdvojeno preko 100 milijuna kuna. Te nas brojke svrstavaju na sam vrh ulaganja u obrazovanje, i  predstavljaju  jedan od većih motiva ostanka ili dolaska u Umag.

Grad Umag za  osnovnoškolsko obrazovanje osigurava moderne prostorne uvjete  u zgradama škola koje su ili rekonstruirane ili novo izgrađene, i to u jednoj smjeni. Osim besplatnih udžbenika za svu djecu, osiguran je i produženi boravak te besplatni prijevoz za sve učenike. Za učenike slabijeg socijalnog statusa osiguran je i besplatni obrok te mjesečne potpore. Nadalje, iako nije u ingerenciji jedinice lokalne samouprave, za učenike srednje škole osigurali smo sufinanciranje prijevoza te stalnu financijsku skrb, kao i stipendije za studente do 1600,00 kuna mjesečno i socijalne potpore za studente slabijeg imovnog stanja.

„Nedvojbeno mogu reći kako je naš sustav izdvajanja za odgoj i obrazovanje jedan od najboljih u državi i Europskoj uniji. Izdvajamo više od 30% proračuna godišnje za obrazovanje i demografsku obnovu, a rezultati projekta su mjerljivi – od 309 mališana u 2009. godine, broj upisane djece u vrtićima se povećao na preko 650 u 2020. godini te svi imaju svoje mjesto u vrtiću, u cijelosti besplatno i uz najviše standarde. To je naše opredjeljenje i demografsko-obrazovna koncepcija koju smo sami odabrali i stvorili. Naša je zadaća, a i odgovornost, osigurati najmlađima sigurnu budućnost. Smatram kako se sve zamišljeno može i realizirati, treba samo gledati u pravom smjeru i imati kompetentan tim.“ – komentar je gradonačelnika Umaga Vilija Bassanesea. 

Čakovec: U svim vrtićima dodatni programi

Čakovec je izdvojio za obrazovanje 9,9 tisuća kuna po stanovniku odnosno 49,89 posto prosječno u tri godine. Ukupno za projekte i programe u obrazovanju troši se ok 34 posto izvornih prihoda proračuna Grada Čakovca. Prije tri godine Čakovec je pobijedio u našem izboru za najbolji grad u kategoriji obrazovanje.

U ovom mandatu Grad Čakovec je nastavio politiku poticanja obrazovanja, ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, kao i sufinanciranje i financiranje brojnih programa koji predstavljaju tzv. nadstandard u obrazovanju.

‘U predškolskom obrazovanju dograđeni su objekti dječjih vrtića „Maslačak“ i „Pčelice“, a energetski je u potpunosti obnovljen DV „Mrav“. U svim javnim i većini privatnih vrtića provode se dodatni programi, poput onog za nadarenu djecu ili s učenjem stranih jezika. U jednom javnom vrtiću ima i Waldorfska skupina. U javnim vrtićima sufinanciraju se  pomagači za djecu s teškoćama, te brojne aktivnosti ustanova vezane uz npr. ekološke projekte. U dječjim vrtićima provode se i projekti sufinancirani europskim sredstvima, poput produženog boravka ili smjenskog rada.

U osnovnoškolskom obrazovanju, u mandatu na isteku, kažu u Gradu, dograđena je OŠ Kuršanec. U svim osnovnim školama osim jedne (Grad Čakovec je osnivač pet redovnih osnovnih škola, Centra za odgoj i obrazovanje te Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“), provodi se program produženog boravka. Svi učenici u  osnovnim školama koji imaju valjano rješenje imaju pomoćnike u nastavi, osigurava se set bilježnica te druge obrazovne materijale, financira prijevoz… Preko FEAD programa osigurava se užina za 600-njak osnovnoškolaca koji dolaze iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Sufinanciraju se i brojni programi izvannastavnih aktivnosti koji za cilj imaju dopunsko obrazovanje, primjerice informatičke radionice, kampovi iz tehničke kulture, STEM programi, sportske i rekreacijske aktivnosti…

Iako nije osnivač srednjih škola, Grad Čakovec kupnjom opreme pomaže srednje škole, sufinancira EU projekte koji se provode u čakovečkim srednjim školama. Grad Čakovec plaća stipendije učenicima koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja, a trenutno ima 9 stipendista. Trenutno je 362 stipendista na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima, a za tu namjenu godišnje se troši  2 i pol milijuna proračunskih kuna.  Stipendija za studij u Čakovcu iznosi 400 kuna mjesečno, za studij u Varaždinu 500 kuna, a u svim ostalim gradovima, uključujući i inozemstvo 900 kuna mjesečno. Grad Čakovec sufinancira i/ili sudjeluje kao partner u brojnim projektima i programima koje provode fakulteti u Čakovcu i Varaždinu te Međimursko veleučilište u Čakovcu.

Crikvenica: 37 milijuna kuna uloženo u energetske obnove, gradnju školskih dvorana, uređenje vrtićkog igrališta…

Grad Crikvenica izdvojio je 8,9 tisuća kuna po stanovniku za obrazovanje u trogodišnjem razdoblju. Lani je bio i jedan od finalista u našem izboru najboljeg grada na području obrazovanja.

Od najznačajnijih kapitalnih projekata u ovom mandatu izdvajaju energetske obnove DV Radost i OŠ Zvonka Cara i Vladimira Nazora, uređenje dvorišta DV Radost, izgradnja školske sportske dvorane pri OŠ Zvonka Cara, uređenje i proširenje postojećih te izgradnja novih dječjih igrališta na području grada Crikvenice za što je izdvojeno gotovo 3,5 milijuna kuna te adaptacija i dogradnja dječjeg vrtića i škole u Dramlju čiji su radovi pri kraju i vrijedni su 4,5 milijuna kuna, kao i najava izgradnje novog vrtića u Gornjem kraju.

Grad kroz fondove Europske unije sufinancira pomoćnike u nastavi, sa 300.000 – 500.000 kuna na godišnjoj razini. Grad raspisuje natječaje za stipendije po tri kriterija – kriteriju izvrsnosti, deficitarnosti i socijalnom kriteriju. Kroz stipendije se godišnje osigura oko 400.000 kuna za učenike i studente te gotovo 600.000 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata. Produženi boravak imaju obje osnovne škole (Zvonka Cara i  Vladimira Nazora) te sve tri područne škole (Selce,  Dramalj i Jadranovo) te Grad sufinancira ovaj trošak s pola milijuna kuna. Djeca dobivaju besplatne udžbenike od države, dok Grad financira radne materijale te se u tu svrhu izdvaja 260.000 kuna. Važno je reći i da su obje osnove škole e-škole, s tim da je jedna osnovna škola već opremljena s potrebnom podrškom za takvo održavanje nastave, dok je u drugoj školi proces u tijeku.

Križevci: Uskoro uvjeti za jednosmjensku nastavu

S prosječnim udjelom izdvajanja za obrazovanje u trogodišnjem razdoblju od 55,69 posto Križevci su vodeći grad.

Od velikih kapitalnih projekata izdvajaju provedbu projekta energetske obnove OŠ „Vladimir Nazor“ vrijednu 10,3 milijuna kuna. Energetski je obnovljen i DV Križevci, vrtić čiji je osnivač grad. Vrijednost ulaganja iznosila je 4,8 milijuna kuna. Uz to, riješen je dugogodišnji problem nedostatka parkirnih mjesta kod vrtića, adaptiran je parket u dvorani vrtića i postavljene klizne pregradne stijene.., a ulaganja u vrtić nastavljena su 2021. godine kada je krenula prijeko potrebna dogradnja vrtića čime će se omogućiti upis još 50-ero djece. Ove godine postavit će se i nadstrešnice na terase, a sve zajedno riječ je o ulaganjima od gotovo 7 milijuna kuna u DV Križevci.
Prije dvije godine po prvi puta su uvedene studentske stipendije za deficitarna zanimanja u iznosu od 1.500 kuna čime je iznos križevačke stipendije među najvišima u Hrvatskoj. Ukupno je u tu svrhu Grad izdvojio 378 tisuća kuna, a trenutno stipendije ima 21 student.

Ulagalo se i u OŠ Ljudevita Modeca pa je tako provedena prijeko potrebna sanacija sanitarnih čvorova. Ispred škole na pješačkom prijelazu postavljena je treptajuća signalizacija. U isto vrijeme, kažu u Gradu, ulagali su i u sportsku dvoranu škole.
Po prvi puta krajem 2017. godine osigurana je besplatna školska prehrana za sve učenike koji žive ili su u riziku od siromaštva u matičnim i područnim školama OŠ Ljudevita Modeca, OŠ „Vladimir Nazor“ te u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci. U četiri godine uspješnog vođenja projekta povučeno je 2,4 milijuna kuna iz EU fondova. Osigurani su i pomoćnici u nastavi kroz četverogodišnji projekt „Pomozimo jedni drugima III“ ukupne vrijednosti 4,8 milijuna kuna financiranog sredstvima EU. Nabavljeno je novo kombi vozilo za polaznike Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci te tako osigurali sigurniji i kvalitetniji prijevoz dvadesetak djece s teškoćama u razvoju.
S obzirom na potrebe i zahtjev roditelja osigurana su sredstva za zapošljavanje još jednog logopeda i opremljen je njegov kabinet.
Najznačajnija investicija u ovom mandatu, koja će ostati za generacije koje slijede, je svakako izgradnja nove sportske dvorane kod OŠ Ljudevita Modeca. Ovom izgradnjom riješit će se dugogodišnji problem odlaska učenika u 500 metara udaljenu trenutnu sportsku dvoranu i zadovoljiti potrebe sportskih klubova i pojedinaca koji sada nemaju gdje trenirati. Uz to, konačno ćemo u križevačkim osnovnim školama steći uvjete za jednosmjensku nastavu.
Ovo su samo neki od projekata i mjera koji su provedeni u ovom razdoblju, a koji opravdavaju prestižan status „Grad Križevci – prijatelj djece“.

Kutina: Povećan broj studentskih stipendija

Grad je izdvojio u prosjeku 48,45 posto za obrazovanje u trogodišnjem razdoblju kojeg smo analizirali.

‘U Dječjem vrtiću Kutina već dugi niz godina provodimo program predškole za romsku djecu, uz sve redovne programe, svim učenicima osnovnih škola  dodjeljujemo bonove za nabavku školskog pribora, radnih bilježnica i udžbenika koji nisu u redovnom programu i za što se izdvaja milijun kuna, a 3,5 milijuna za prijevoz učenika osnovnih škola iznad propisanog standarda. Sufinanciramo prijevoz učenika srednje škole za učenike koji srednju školu pohađaju izvan mjesta stanovanja sa 200.000 kuna. Nadalje, povećali smo broj studentskih stipendija studentima s područja Grada  i za njih se izdvaja 300.000 kuna, a 400.000 kuna izdvaja se za poticanje visokog školstva u Kutini.’ – komentiraju u Gradu.

Bjelovar: U tri godine obnovljeno 11 školskih zgrada

Sa 47,37 posto prosječnog ulaganja u obrazovanje u trogodišnjem razdoblju Bjelovar je svrstalo u vodećih deset gradova u zemlji.

Grad Bjelovar izdvaja znatan novac u proračunu za odgoj i obrazovanje. Jedno od ulaganja u taj sustav zasigurno je i obnova školskih zgrada. Tako je u nešto više od tri godine obnovljeno 11 školskih objekata što je oko 90% na području Grada. Ukupno je uloženo 32,1 milijuna kuna za te energetske obnove, što bez značajnih iznosa iz europskih fondova Grad nikako ne bi uspio u tako kratko vrijeme. Uz to, grad je ulagao i dodatna sredstva kako bi boravak učenika u osnovnim školama bio što ugodniji. Tako je i dvjema područnim školama, primjerice, omogućen jednosmjenski rad , i to 224,6 tisuća kuna uloženo je kako bi se u PŠ Gudovac osposobila dodatna učionica te 35 tisuća kuna u Područnoj školi Klokočevac kako bi se rekonstruirao pregradni zid za novu učionicu i zbornicu.

Grad Bjelovar financirao je i plaće za sedmero učitelja u produženom boravku osnovnih škola, za što je izdvojeno 1,9 milijuna kuna od 2017.-2019.

Financira se i školski obrok za djecu slabijeg imovnog stanja, roditeljima se sufinancira nabava udžbenika i radnih bilježnica, a kroz EU projekt za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju, vrijednosti 7,2 milijuna kuna osigurana su sredstva za 40 pomoćnika u nastavi za razdoblje 2017. – 2021. godine.

Dvorana europskih prvaka u kojoj, osim što se održava nastava tjelesnoga odgoja za jednu od škola, služi i za brojna školska natjecanja, ali i rekreativno i profesionalno bavljenje sportom te je iz tih razloga važna za odgoj i obrazovanje. Dvorana je prenesena u vlasništvo IV. osnovne škole Bjelovar te je u 2018. i 2019. u nju uloženo milijun kuna.

Za obrazovanje je u 2017. godini uloženo 23 milijuna kuna, 29,3 milijuna godinu poslije, 2019. 23,5 milijuna kuna i lani 35,8 milijuna kuna, tj. ukupno 111,8 milijuna kuna. Za ovu godinu plan je uložiti u obrazovanje 38,9 milijuna kuna.

Knin: Pripreme za provedbu stručnog diplomskog studija 

Preko tisuću posto povećano je ulaganje u obrazovanje u trogodišnjem razdoblju u Gradu Kninu.

Iako nije osnivač osnovnih i srednjih škola na području Grada, Grad Knin nastavlja s dobrom praksom ulaganja u osnovno i srednjoškolsko obrazovanje te je i za 2021. godinu, u proračunu planiran iznos od 300.000 kuna. Od  2017. godine kada je za obrazovanje izdvojeno ukupno 109,8 tisuća kuna, lani je došao na iznos od više od 1,1 milijun kuna izdvojenih za obrazovanje. U cilju postizanja što boljih rezultata na polju obrazovanja, razvoja znanstvenih, stručnih, kulturnih, umjetničkih, ljudskih i drugih potencijala, Grad Knin je potpisnik Sporazuma o suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i Nezavisnim univerzitetom Banja Luka.

‘Smatramo da je obrazovanje temelj razvoja i napretka svake sredine, društva u cjelini, pa tako i našeg Grada i upravo su mladi obrazovani ljudi ta pokretačka snaga koja će ovaj ponosni Grad učiniti gradom po želji i mjeri suvremenog čovjeka. Stoga, od iznimne je važnosti ulaganje u obrazovanje, od osnovnog, preko srednjoškolskog do visokog obrazovanja. Grad Knin to i čini kroz razne programe, nastojimo potaknuti naše mlade da se obrazuju, da rade na sebi i da svom Gradu, na taj način daju svoj doprinos njegovom napretku i razvitku. Grad Knin je otvoren za mlade ljude, vrata ove gradske uprave su za njih i njihove ideje uvijek otvorena. Na svaki način ih se nastoji potaknuti da teže izvrsnosti, što potvrđujemo svake godine nagrađujući najbolje studente našeg Veleučilišta.’ – kažu u Gradu.

Za prijevoz učenika  srednjih škola  u 2021. godini planira se 125 tisuća kuna a za prijevoz predškolske djece 50.000 kuna, dok je prije četiri godine bilo osigurano svega 14,4 tisuće kuna, za udžbenike za djecu s poteškoćama u razvoju na godišnjoj razini izdvaja se oko 13 tisuća kuna, za nabavu radnih bilježnica za sve osnovnoškolce iznos se popeo na pola milijuna kuna, a za stipendije na 313 tisuća kuna. Sukladno potrebama, sufinancirani su troškovi asistenata u nastavi. S Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, tijekom 2020. godine započete su pripreme na stvaranju uvjeta za provedbu stručnog diplomskog studija koji će nositi naziv „Upravljanje gradom“ ili „Upravljanje javnim sektorom“, konačan naziv studija još uvijek nije definiran, a koji bi se provodio u Kninu. Grad je o svom trošku obnovio sportsku dvoranu i svlačionicu u jednoj od svojih osnovnih škola u iznosu od 99,9 tisuća kuna.

Vukovar: Otvoren Studentski dom, Veleučilište će na novu adresu i uvesti nove programe

Za 294,7 posto povećana su u trogodišnjem razdoblju izdvojena sredstva za obrazovanje u Vukovaru, odnosno za 164 posto gleda li se povećanje udjela izdvojenih sredstava po godinama.

‘Od preuzimanja osnivačkih prava nad osnovnim školama Grad Vukovar ulaže puno truda kako bi naši najmlađi Vukovarci imali najbolje uvjete pohađanja nastave u svojim školama. Kao i do sada za naše učenike osigurali smo preobuku, bilježnice, a za radne bilježnice smo roditeljima refundirali sredstva. Od ove školske godine snosimo i troškove osiguranja za sve učenike, što su do sada plaćali roditelji. Svim učenicima kojima je to potrebno, osigurali smo i pomoćnike u nastavi, njih 34. S obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju školska godina je svakako bila zahtjevnija od svih ostalih, no poduzeli smo sve što je potrebno da se osiguraju sigurni uvjeti učenicima i zaposlenicima škola. Nabavljena su sva potrebna higijenska i dezinfekcijska sredstva, osigurano je preko 2.500 platnenih maski za učenike viših razreda, ali i nastavnike. No, odlučili smo se za dodatnu razinu odgovornosti te tako i svim vukovarskim srednjim školama donirali zaštitne maske.’ – komentiraju u Gradu.

Veliki naglasak stavlja se na uvođenje programa produženog boravka u osnovne škole te adaptacije prostora za provedbu istoga. U Vukovaru je otvoren studentski dom Leopold, a za potrebe Veleučilišta Lavoslav Ružička, kao kapitalni projekt je u tijeku obnova Radničkog doma u koji će se Veleučilište preseliti te tako od 2.500 metara kvadratnih u kojem sada djeluje, rad nastaviti u gotovo 7.000 kvadratnih metara prostora što otvara mogućnost za uvođenjem novih studijskih programa i širenje Veleučiliša.

Grad Vukovar sve vukovarske studente stipendira sa 500-1000 kuna mjesečno,  a u prethodne dvije godine i učenike deficitarnih zanimanja sa 400 kuna. Osim toga, izvrsne studente svake godine nagrađuje se s po 1.000 kuna.

Dugo očekivana obnova OŠ Nikole Andrića polako dolazi do svoje završne faze. Radovi na obnovi pročelja škole su pri kraju, a unutarnje uređenje u tijeku, opremanje škole kreće uskoro i jedva čekamo da se hodnicima novouređene, moderne škole, čuju odjeci dječjeg smijeha. Kako bi se uredio i vanjski okoliš škole, postavila rasvjeta i osigurala dodatna parkirališna mjesta za roditelje, Grad Vukovar je osigurao dodatan prostor kupnjom dvije čestice koje će biti prenamijenjene u ovu svrhu.

Čazma: Cjelodnevni boravak u vrtiću, obnova škola i opremanje učionica

Grad Čazma povećao je za 292,61 posto sredstva za obrazovanje od 2017. do 2019. godine u proračunu te je povećan i udjel izdvojenih sredstava za obrazovanje u tom razdoblju za 135,66 posto.

– Grad Čazma nosi titulu grada prijatelja djece već 12 godina i tu titulu nastojimo i opravdati. Dogradili smo i obnovili dječji vrtić u projektu vrijednom 6,3 milijuna kuna, financiranom iz europskog fonda. Ulaganjem u vrtić povećani su smještajni kapaciteti za 50-ero djece te su zaposleni novi djelatnici. U vrtiću je Grad Čazma proveo i europski projekt „Za čazmanske mališane zajedno“, kojim je omogućen boravak u vrtiću djeci čiji roditelji rade u popodnevnoj smjeni te zahvaljujući kojemu je također zaposleno nekoliko odgajatelja i stručnih suradnika, a sada je prijavljen još jedan takav projekt. Što se tiče Osnovne škole Čazma, iako nismo osnivač, tijekom godina značajno smo uložili u uređenje okoliša škole, izgradnju ceste, nogostupa i autobusnog stajališta te smo je uključili u naš najveći projekt Čazma Natura, temeljem kojega smo opremili dvije učionice, izgradili arboretum kod škole te nabavili vrijednu informatičku i laboratorijsku opremu za učenike i nastavnike. Značajno je ulaganje i u područne škole koje su u vlasništvu Grada. Grad nabavlja radne bilježnice i drugi radni materijal. Sufinancira se prijevoz učenika srednje škole te prijevoz studentima. Financiramo i kamatu na studentske kredite u cjelokupnom iznosu, a i svake godine svi studenti s našeg područja dobiju jednokratnu novčanu pomoć u iznosu 1.000 kuna – komentira gradonačelnik Dinko Pirak.

Orahovica: Razvoj Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo

Sa 127,56 posto povećan je udjel izdvajanja za obrazovanje u tri godine u Orahovici. U razdoblju od 2017. do 2019.godine, u predškolski odgoj i obrazovanje iz proračuna Grada Orahovice izdvojeno je gotovo 7 milijuna kuna.

Sa 127,56 posto povećan je udjel izdvajanja za obrazovanje u tri godine u Orahovici. U razdoblju od 2017. do 2019.godine, u predškolski odgoj i obrazovanje iz proračuna Grada Orahovice izdvojeno je gotovo 7 milijuna kuna.

Razvoj Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo je od velike važnosti. Sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja izrađena je projektna dokumentacija te su dobivene sve potrebne dozvole za daljnju rekonstrukciju zgrade “starog disco kluba” u studentski restoran, sveučilišnu i gradsku knjižnicu koji će s predavaonicama i kabinetima za vježbu biti povezani prekrasnim holom koji će svakako biti reprezentativno zdanje. Fakultetu je darovana zgrada Kurije Mihalović, a radovi na samom uređenju kurije i pretvaranje u Centar za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti planiraju se završiti do kraja godine.

Izrađena je dokumentacija i potpisan je Ugovor za rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića, preko Programa ruralnog razvoja RH u vrijednosti gotovo 9 milijuna kuna.

U istom razdoblju izdvojena su sredstva za kupnju potrebnih školskih knjiga i pribora svim osnovnoškolcima, a u suradnji s ravnateljima osnovne i srednje škole izdvojena su sredstva za kupnju školskog namještaja i opreme. Učenicima srednjih škola, putnicima, sufinancira se prijevoz u iznosu od 25% osnovne cijene karte, a svim učenicima orahovačke srednje škole kupljene su tenisice kao opremu za tjelesni odgoj. Učenicima koji dolaze iz socijalno ugroženih obitelji financiraju se troškovi prehrane u školskoj kuhinji, a sufinanciraju i plaće asistenta u školi za djecu sa teškoćama u razvoju. Financira se i obuka neplivača osnovnoškolaca, isplaćuju učeničke i studentske stipendije, iako, nažalost, zbog ne usvajanja Proračuna za 2020.g. nisu bili u mogućnosti provesti javni poziv za financiranje novih stipendija.

‘Smatram da lokalna samouprava mora voditi brigu o rastu i razvoju djece te im za to osigurati najbolje moguće uvjete, od najranijih dana sve do njihovog završetka školovanja vjerujući da će oni lokalnoj zajednici vratiti stvaranjem novih vrijednosti i pridonošenjem razvoju svoga grada, jer nema razvoja gospodarstva ako nema ulaganja u mlade i obrazovanje.’ – komentira gradonačelnica Ana-Marija Petin. (L.K.)