Petrinja je u razdoblju od 2017. do 2019. godine izdvojila najviše iz proračuna za subvencije poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima po stanovniku, pokazuje analiza napravljena na temelju podataka konsolidiranih proračuna. Najveći udjel iz proračuna za subvencije izdvojio je Čabar, a najviše je sredstava za subvencije i udjel iz proračuna namijenjen za tu svrhu u trogodišnjem razdoblju povećao Grad Kutjevo.

Poticaji za poduzetnike ili poljoprivrednike jedna je sve prisutnijih mjera kojima se želi potaknuti gospodarstvo u gradovima. Iznosi koji se izdvajaju za tu svrhu kontinuirano se povećavaju, ali i interes za njima. Zbog situacije s COVID-om svi gradovi su donijeli lani i mjere pomoći, a nastavljaju se i ove godine.

Mali i srednji gradovi, izuzev Pule, imali su najveće subvencije po stanovniku u trogodišnjem razdoblju koje smo analizirali, ali i udjele izdvojenih proračunskih sredstava za subvencije poduzetnicima, poljoprivrednicima i obrtnicima. Kod njih je i bio najveći rast izdvojenih sredstava za subvencije.

Subvencije po stanovniku bile su u 47 gradova veće od 100 kuna, u dva grada su bile veće od 500 kuna, u četiri između 400 i 500 kuna, isto toliko i između 300 i 400, a njih 13 više od 200 kuna. U najvećem broju gradova udjel iz proračuna za subvencije manje su od 1 posto, samo jedan grad više od 4 posto, dva grada više od 3 posto i 6 gradova više od 2 posto.

Svi gradovi uveli su COVID mjere pomoći gospodarstvu, potpore se penju na milijunske iznose, neki, poput Pule i Oroslavja dodatno subvencioniraju kamate na poduzetničke kredite, jak program samozapošljavanja ima primjerice Novska, uz koju su uključeni Županija i HZZ, Donji Miholjac se fokusirao na Smart City, u Grubišnom Polju sve je veći interes poljoprivrednika za subvencijama, Opatija pak od svibnja ukida prirez, a u Vukovaru unatoč krizi zaposlenost raste…

Petrinja je izdvojila u trogodišnjem razdoblju najviše za subvencije poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima po stanovniku, gotovo 515 kuna, Pula 500 kuna, Novska 480, Čabar 453 kune, Vukovar 413 kuna, Novalja 403 kune, Ozalj 320 kuna, Varaždin 319 kuna, Buzet kunu manje i Obrovac 315 kuna po stanovniku. Prosječni udjel izdvajanja za subvencije najveći je bio u Čabru, 4,09 posto, Petrinji 3,94 posto, Novskoj 3,64 posto, Valpovu 2,63 posto, Ozlju 2,58 posto, Puli 2,33 posto, Vrbovskom 2,17 posto, Vukovaru 2,10 posto, Oroslavju 2,07 posto i Omišu 1,87 posto.

Promatra li se povećanje izdvojenih sredstava za subvencije najveći je bio u Kutjevu u tri godine, s obzirom da su subvencije tek uvedene 2018. godine, pa je povećanje od preko milijun posto, preko dvije tisuće posto povećane su subvencije u Donjem Miholjcu i Đakovu, Iloku preko 900 posto, Kaštelama iznad 800 posto, više od 700 posto u Grubišnom Polju, u Garešnici više od 600 posto, Sinju više od 500 posto te Daruvaru i Slatini više od 400 posto. Gleda li se pak rast udjela iz proračuna namijenjenog za subvencije predvodi opet Kutjevo s povećanjem od 600 tisuća posto, više od tisuću posto povećani su udjeli namijenjeni subvencijama u Đakovu i Donjem Miholjcu, više od 600 posto u Kaštelama, Iloku više od 500 posto, Grubišnom Polju više od 400 posto te Opatiji, Oroslavju, Daruvaru i Garešnici više od 200 posto.

Petrinja: Gotovo 10 milijuna kuna za projekt bespovratnih potpora

Grad Petrinja je izdvojio 514,82 kune za subvencije po stanovniku Grada tj. prosječno oko 4,09 posto proračuna.

Od početka 2019. godine do kraja 2022. godine provodi se projekt Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje  ugovorene vrijednosti 9,9 milijuna kuna. Riječ je o potporama za otvaranje obrta ili osnivanje trgovačkih društava kroz samozapošljavanje, potpore za zapošljavanje radnika, potpore za stručno usavršavanje, potpore za polaganje stručnih i strukovnih ispita, potpore za promociju održivog i kvalitetnog zapošljavanja i potpora za konzultantske usluge usmjerene razvoju poslovanja.

Grad Petrinja već duži niz godina provodi Program poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na svom području, a naročito u posljednje četiri godine. Tako su te potpore u 2017. godini bile 2,4 milijuna, godinu poslije blizu 1,5 milijuna kuna, 2019. godine 1,95 milijuna, lani su iznosile 2,3 milijuna kuna, a ove godine su planirane u iznosu od čak 7,9 milijuna kuna.

Posebno su povećane stavke za pomoć u kriznim situacijama zbog covida, a sada i zbog katastrofalnog potresa, tako da stavka za pomoć u kriznim situacijama ove godine iznosi 4 milijuna kuna.

Pula: Lani iskorištene 2,5 milijuna kuna vrijedne potpore za razvoj poduzetništva

Pula je izdvojila 500,77 kuna po stanovniku za subvencije u promatranom trogodišnjem razdoblju, odnosno 2,33 posto u prosjeku iz proračuna u tri godine.

Ulaganje u razvoj poduzetništva jedan od je prioriteta Grada Pule, što je evidentno i iz brojnih analiza. Kad govorimo u bespovratnim sredstvima u sklopu programa „Potpore Pula 2020“, dodijeljeno je svih 2,5 milijuna kuna,  od kojih je više od milijun kuna dodijeljeno 71 poduzetniku  za potporu novoosnovanim tvrtkama te gotovo 700 tisuća kuna za 36 poduzetnika iz IT sektora. U proteklih osam godina dodijeljene su 872 potpore u ukupnom iznosu od 9,54 milijuna kuna.

„Izražen interes poduzetnika za bespovratnim potporama te činjenica da su sva predviđena sredstva planirana za poticanje razvoja gospodarstva iskorištena do kraja 2020. budi optimizam. Pravovremeno povećanje ukupnog iznosa bespovratnih potpora za čak milijun kuna, koje je Grad Pula na vrijeme planirao u proračunu za 2020., pokazalo se itekako potrebnim i korisnim. Omogućavanjem stimulirajućeg poslovnog okruženja naše poduzetnike potičemo na stvaranje novih vrijednosti za sebe i za širu zajednicu pa im nastojimo biti čvrsti oslonac, posebno u izazovnim vremenima opterećenim pandemijom. Kako bi im i u teškim trenucima dali potreban vjetar u leđa, Grad Pula je, među prvima setom mjera pomoći, podržao  svoje lokalne poduzetnike i doprinio očuvanju radnih mjesta.“, rekao je gradonačelnik Pule Boris Miletić.

Od samog početka korona krize, mjere pomoći Grada Pule bile su, kao što je navedeno, usmjerene na očuvanje sustava, radnih mjesta i gospodarskih aktivnosti.  Mjerama, koje su se prilagođavane odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite,  gospodarstvenike se oslobodilo od plaćanja brojnih naknada prema gradu. Tako se poduzetnike oslobodilo od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, plaćanja komunalne naknade, obustavila se naplata spomeničke rente te je omogućeno obročno plaćanje komunalnog doprinosa bez kamata. Obveznicima poreza na potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost omogućena je odgoda roka dospijeća plaćanja. Svjesni posljedica ove krize, za prvih 6 mjeseci 2021. godine zakup poslovnih prostora smanjili smo za 50%, odnosno 30% , ovisno o godinama poslovanja pojedinog zakupca na području grada Pule, odnosno zakupnina je smanjena na 1 kunu za poduzetnike kojima je Odlukama Stožera produljena mjera zabrane rada.  

Podsjetimo i da će u svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području Pule, Grad Pula zajedno s Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom IDA-om d.o.o. i poslovnim bankama te ostalim gradovima u Istri, realizirati Program kreditiranja “Poduzetnik Istarska županija 2020” na način gdje će Grad Pula subvencionirati kamatu poduzetnicima u visini od 1%.Trend razvoja gospodarstva strateško je opredjeljenje Grada Pule i upravo zato se nastavlja s njegovim jačanjem. Stoga je bitno spomenuti i strateški projekt iz područja poduzetništva „Coworking Pula“ vrijedan 25,3 milijuna kuna, koji se provodi u suradnji s Istarskom razvojnom agencijom i koji će biti realiziran u sklopu ITU mehanizma.  

Nadalje, u cilju poticanja razvoja poljoprivrede u sklopu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine dodjeljuje potpore male vrijednosti za aktivnosti u poljoprivredi. Potpore iz ovog Programa dodjeljivat će se u ukupnom iznosu od 510.000 kuna.

„Kroz Program potpora poljoprivredi i ruralnom turizmu i u narednom razdoblju od 2021. do 2023. godine želimo pomoći razvoju poljoprivredne proizvodnje i doprinijeti povećanju konkurentnosti domaćih proizvoda naših poljoprivrednika. Bespovratna sredstva dodijelit ćemo prema potrebama poljoprivrednika, primjerice za sufinanciranje nabave sadnog materijala, edukacije i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu, za sufinanciranje manifestacija, za pomoć OPG-ima, udrugama i poljoprivrednim zadrugama te za izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda putem interneta kao podrška inovativnom načinu plasiranja zdrave hrane posebice pogodnome u izazovnim vremenima pandemije“, poručio je gradonačelnik Miletić.

Novska: Kombinacija mjera Grada, Županije i HZZ-a

Sa 480,59 kuna po stanovniku Grada izdvojenog za subvencije te prosječnom trogodišnjem udjelu u proračunu za subvencije od 3,64 posto Grad Novska je zauzeo treću poziciju među domaćim gradovima.

‘Posljednje tri i pol godine značajno smo povećali izdvajanja za poduzetnike i obrtnike. Program samozapošljavanja u Novskoj postiže najviše bespovratne iznose u RH zahvaljujući kombinaciji triju mjera – HZZ-a, SMŽ i Grada Novske.
Zahvaljujući ovoj mjeri, Novska je jedini grad u županiji u kojemu broj obrtnika i poduzetnika raste, a ne pada. Tu još svakako treba dodati i mjeru otvaranja Novljanske razvojne agencije NORE koja je postala drugi dom novljanskih poduzetnika i koja priprema, prijavljuje i provodi projekte kojima povlače bespovratna sredstva.
U ovoj svjetskoj krizi i Novska je dala svoj doprinos smanjenja nameta poduzetnicima i obrtnicima pa smo, ne samo kao kratkotrajnu mjeru, nego kao dugoročnu, smanjili komunalnu naknadu za 20%, prirez s 10 na 8%, porez na potrošnju s 3 na 1%, a od ove godine uvodi i poticajnu mjeru otvaranja novih radnih mjesta gdje će poslodavci moći dobiti za svako novo radno mjesto do 3.000 kn šest mjeseci.’ – komentira gradonačelnik Marin Piletić.
Vukovar: Ove godine rekordnih milijun kuna za poljoprivrednike
Grad je izdvojio 413,10 kuna po stanovniku za subvencije, a prosječni udjel izdvojenih sredstava u proračunu za tu svrhu bio je 2,10 posto u trogodišnjem razdoblju.

Gospodarski razvoj nam je bio i ostao u fokusu jer smo svjesni da snaga jednog grada u najvećoj mjeri počiva na snazi njegovog gospodarstva. U prethodnoj, vrlo izazovnoj godini koju je obilježila pandemija koronavirusa koju je pratila i gospodarska kriza, uspjeli smo održati pozitivne trendove u našem gradu. Podaci jasno pokazuju kako broj zaposlenih u Vukovaru i dalje raste. U prosincu 2020. u Vukovaru je zaposleno 10.234 osobe, što je 243 radna mjesta više, u odnosu na prethodnu godinu, i to unatoč krizi i negativnim trendovima koji su obilježili godinu. Prva tri mjeseca tekuće godine također bilježe uzlazni trend, pa je tako u ožujku 2021. godine zaposleno 10.329 osoba, 258 više nego u isto vrijeme 2020. godine.

U posljednjih godinu dana u Vukovaru je otvoreno 114 novih obrta. Porast je očigledan i kontinuiran te se ne možemo ne zapitati koliko bi rezultati zaista bili dobri da nas ove godine nije pogodila kriza uzrokovana koronavirusom.

Uspjeli smo jer smo se pozicionirali u sam vrh hrvatskih gradova u izdvajanju sredstava za poduzetništvo. U 2020. godini vukovarskim smo gospodarstvenicima osigurali dva vala oslobođenja i bespovratne potpore za njihovo poslovanje. Preko deset milijuna kuna ugrađeno je u vukovarsko gospodarstvo ovim putem, a 2021. godinu smo otvorili s novim bespovratnim potporama i dodatnih 3,8 milijuna kuna za poduzetnike te 300.000 kuna za mlade tvrtke, a 400.000 kuna izdvajamo za širenje na nova tržišta. Za poljoprivredu smo ove godine izdvojili rekordnih milijun kuna.

U razdoblju od 2014. godine do 2020. godine kroz bespovratne potpore vukovarskim je gospodarstvenicima dodijeljeno preko 50 milijuna kuna. Od 2016. godine kada bilježimo porast zaposlenih u Vukovaru, otvoreno je 1177 radnih mjesta, a na 85% njih zaposleni su Vukovarci. U Vukovar smo doveli farmaceutsku i avioindustriju, te njemačkog investitora u metaloprerađivačkoj industriji. Prije šest godina Vukovarska gospodarska zona bila je popunjena 25%, a danas je popunjeno 95% zemljišta. Tada je ovdje radilo 80 ljudi, a sada gotovo 700, što je povećanje od preko 700%.

Novalja: Godišnje pola milijuna kuna potpora

Novalja je izdvojila 403,20 kuna po stanovniku za subvencije poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima u trogodišnjem razdoblju.

‘Novalja je grad koji već osmu godinu za redom godišnje iz proračuna osigurava pola milijuna kuna poticaja, potpora i subvencija, a pravo na nju imaju poduzetnici, obrtnici, mala poljoprivredna gospodarstva te ostali subjekti koji se svrstavaju u mikro i male poduzetnike sa sjedištem na području Grada Novalje. Grad Novalja dodjeljuje bespovratnu potporu novootvorenim tvrtkama i obrtima, odnosno poduzetnicima-početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, a imaju najmanje jednu zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika. Potpora se daje i postojećim obrtima te trgovačkim društvima, a koji sada po prvi put zapošljavaju osobu na neodređeno vrijeme.’ – komentira gradonačelnik Novalje Ante Dabo.

U vrijeme pandemije korona virusa, Grad Novalja dodatno je u travnju prošle godine izišao u susret svojim poduzetnicima kojima je onemogućeno ili bitno smanjeno poslovanje. Mjere su određene na nekoliko razina, a to je  oslobađanje plaćanja komunalne naknade,  omogućena je obročna otplata dugovanja obveze plaćanja komunalne naknade,  zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada oslobođeni su bili plaćanja zakupnine, zakupci ugostiteljskih terasa u vlasništvu Grada oslobođeni su bili od plaćanja zakupnine u visini  od 50 % godišnje zakupnine ako su radili tijekom cijele godine i 25% ako su radili samo sezonski, a poduzetnicima kojima je onemogućen rad, financirani su režijski troškovi do maksimalnog iznosa od 5000 kuna.

Valja istaknuti i da je Grad Novalja jedan od svega 28 područja lokalne samouprave u Hrvatskoj koja nema prirez, što je još jedan vid olakšice ne samo za obrtnike i poduzetnike.

Valpovo: 1,3 milijuna kuna u dvije godine

Valpovo je u trogodišnjem razdoblju prosječno iz proračuna za subvencije izdvojio 2,63 posto.

Tijekom dvije godine Grad Valpovo je za poticanje razvoja poduzetništva dodijelio ukupno 1,3 milijuna kuna, a pravo na potpore ostvarilo je ukupno 139 poduzetnika koji imaju sjedište, odnosno poslovnu jedinicu na području grada Valpova.

‘Sukladno najavama i obećanjima danim u predizborno vrijeme, za naše poduzetnike i za razvoj gospodarstva izdvojili smo znatna financijska sredstva i svjesni smo da s obzirom na trenutnu situaciju možemo i moramo više. Za naredno financijsko razdoblje izradit ćemo novi i izdašniji Program poticanja razvoja poduzetništva našeg područja, koji će obuhvati još širi krug prihvatljivih djelatnosti i troškova te novih mjera, a sve u cilju kako bi našim poduzetnicima olakšali poslovanje u ovo teško vrijeme i pokazali nekim višim institucijama da se može učiniti puno ukoliko se složno radi za razvoj svojeg područja, a ne za svoju osobnu korist’, istaknuo je gradonačelnik Matko Šutalo.

Oroslavje: Niz pogodnosti za gospodarstvo

Ovaj zagorski gradić izdvojio je 2,07 posto u prosjeku iz proračuna kroz trogodišnje razdoblje za subvencije.

‘Subvencioniramo kamate na kredite poduzetnicima, oslobađamo od plaćanja komunalnog doprinosa nove investitore i postojeće koji proširuju svoju djelatnost, vezano uz gospodarsku krizu i krizu izazvanu koronavirusom, oslobađamo gospodarstvenike plaćanja komunalne naknade na temelju opravdanih zahtjeva poduzetnika. Grad pomaže poduzetnicima kod uređenja komunalne infrastrukture, uvođenjem besplatnog  širokopojasnog interneta,  kao i kroz izradu prostorno- planske dokumentacije. Mislim da je svaki doprinos grada važan i uvijek se moramo zapitati što još možemo učiniti za dolazak nove investicije, novog zapošljavanja, ali i ostanka ljudi u našem gradu kao i pružanja novih prilika.’ – kaže gradonačelnik Emil Gredičak.

Kutjevo: Gotovo 3 milijuna kuna u razvoj poduzetništva 
Grad Kutjevo je subvencije uveo 2018. pa je stoga i vodeći grad po povećanju izdvajanja za tu svrhu, gledaju li se apsolutni brojevi namijenjeni subvencijama i udjeli iz proračuna namijenjeni za tu svrhu. Riječ je povećanju od više od milijun posto, odnosno više od 600 posto gleda li se porast proračunskih udjela. U dvije godine kroz potpore otvoreno je 37 novih poslovnih subjekata i zaposleno ukupno 80 osoba.

Grad Kutjevo je u periodu 2018. – 2020. godine proveo Program poticanja razvoja gospodarstva u koji je uloženo preko 2,8 milijuna kuna. Za pomoć gospodarstvenicima s područja Kutjeva osmišljeno je sedam mjera, a potpore su isplaćene za različite namjene. Program je uključivao potpore za zapošljavanje novih djelatnika – sufinancirani doprinosi iz plaće za nove djelatnike do iznosa 1.500 kuna mjesečno po djelatniku kroz 24 mjeseca, nadalje, za sufinanciranje kamata na kratkoročne poljoprivredne kredite za repromaterijal, osiguranje nasada i stoke – iznos 50% police B koja nije pokrivena sufinanciranjem EU, samozapošljavanje kroz otvaranja novog opg-ova, obrta i poduzeća za što je dano 30.000, kuna po objektu, pa potpore za nove smještajne kapacitete na području Kutjeva u iznosu od 3.500 kuna po registriranom ležaju, sufinanciranje ulaganja poduzetnika na gospodarskoj zoni Kamenjača – opremanje, adaptacija, izgradnja, kupnja zemljišta, oslobađanje od komunalnog doprinosa… te potpore za bavljenje svinjogojstvom i stočarstvom u iznosu od 250 kuna po mliječnoj kravi i 400 kuna po krmači.

Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID 19, tijekom 2020. godine oslobodili su gospodarstvenike od plaćanja komunalne naknade u periodu od 3 mjeseca. U ovoj godini otvoreni su Javni poziv za potpore ugostiteljima za prevladavanje teškoća izazvanih pandemijom COVID 19. Ugostitelji će ostvariti pravo na potporu u iznosu od 5.000 kuna za svakog djelatnika.

‘Ponosan sam što je Grad Kutjevo uložio gotovo 3 milijuna kuna u razvoj poduzetništva. Iako mi kao Grad ne možemo otvarati tvornice, možemo pomoći našim gospodarstvenicima kroz potpore i drago nam je što su naši poduzetnici iskoristili potpore za pokretanje poslovanja, zapošljavanje novih djelatnika i ulaganje u svoje objekte. Pomogli smo i poljoprivrednicima kroz sufinanciranje kamata i osiguranja i uzgajivačima stoke kroz jednokratne poticaje. Grad Kutjevo, uz mjere poticanja razvoja gospodarstva, investitorima nudi mogućnost ulaganja u poduzetničku zonu Kamenjača s potpuno uređenom infrastrukturom. Površina gospodarske zone je 275.057m2 i namijenjena je za obavljanje proizvode, uslužne i komunalno-servisne djelatnosti. Poduzetnicima i investitorima Grad Kutjevo nudi brojne pogodnosti za ulaganje – kupnja zemljišta po cijeni 2,00kn po m2, oslobađanje odnosno subvencioniranje plaćanja komunalne naknade, oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, oslobađanje od plaćanja poreza Gradu Kutjevu, sufinanciranje projektne dokumentacije, sufinanciranje izgradnje, adaptacije i opremanja prostora. Svim tim mjerama nastojimo pronaći investitore koji su spremni uložiti i pokrenuti svoje poslovanje u Kutjevu, a Gradska uprava na raspolaganju je svim zainteresiranim investitorima. Grad Kutjevo osnovao je Razvojnu agenciju Grada Kutjeva koja svojim aktivnostima doprinosi stvaranju poduzetničkog okruženja, poticanju ruralnog razvoja, jačanju poduzetničkih kompetencija te promociji poduzetništva. Također, Razvojna agencija nudi savjetodavnu i informativnu pomoć svim poduzetnicima na području Grada Kutjeva vezano za prijavu na natječaje i javne pozive. Drago mi je što su naši poljoprivrednici i poduzetnici to prepoznali, što im je Razvojna agencija prijavila projekte i što uspješno prati provedbu njihovih projekata.’ – komentira gradonačelnik Josip Budimir.

Đakovo: 2,6 milijuna potpora kroz četiri mjere

Grad Đakovo je povećao iznos ukupnih potpora u trogodišnjem razdoblju za 2.026,51 posto, odnosno za 1.087,50 posto udjele u proračunima namijenjenima za subvencije u tri godine.

Lani je Grad raspisao Javni poziv za dodjelu potpora za 2020. godinu na temelju kojega su dodijeljena financijska sredstva gospodarskim i poljoprivrednim subjektima, a riječ je o iznosu od 2,6 milijuna kuna. Pravovremenom provedbom politike implementirane su i mjere u Javni poziv za gospodarstvo koje se odnose na ublažavanje štetnog utjecaja pandemije na gospodarstvo.

Također, u sklopu Javnog poziva za poljoprivredu u 2020. godini je isplaćeno ukupno 600.000 kuna poljoprivrednicima.

Povjerenstvo za provedbu javnih poziva za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2021. do 2023. godine donijelo je neki dan odluku o dodjeli potpora male vrijednosti. Od 840 prijava njih 756 je zadovoljilo uvjete. Mjera 1 obuhvatila je potpore novoosnovanim subjektima malog gospodarstva za što bi ukupno trebalo bit isplaćeno 643,2 tisuće kune. Mjera 8 obuhvaća sufinanciranje razvoja tradicijskih i umjetničkih obrta za što je ukupno odobreno gotovo 17,8 tisuća kuna. Mjera 11. namijenjena je potpori za očuvanje radnih mjesta uslijed pandemije COVID-19 za što je ukupno odobreno milijun kuna. Mjera 12 odnosni se na potporu za smanjenje štetnog utjecaja pandemije COVID-19 na gospodarstvo za što je predviđena uplata ukupno 916,1 tisuću kuna. Ukupno je za sve četiri mjere odobreno gotovo 2,6 milijuna kuna.

Donji Miholjac: Potpore do 20.000 kuna

Za 1.074,53 posto Grad je povećao proračunski udjel namijenjen subvencijama.

Prošle godine Grad Donji Miholjac ušao je u finale izbora za najbolji Smart City u kategoriji malih gradova te se zadržao među prva tri grada. kaže gradonačelnik Goran Aladić. Istim ciljem uveli su i potpore za poduzetnike za koje su lani izdvojili 337.108 kuna, a kroz deset različitih mjera poduzetnici mogu ostvariti od 3.600 do 20 tisuća kuna potpora – od potpora za žene poduzetnice, mlade poduzetnike i poduzetnike početnike, pa do potpora za očuvanje tradicijskih zanimanja.

U sklopu razvoja gospodarstva daju se i potpore za poticanje rješavanja stambenog pitanja, a za što je lani isplaćeno 710.000 kuna.

Blizu pola milijuna kuna potpora u 2020. iskoristili su i poljoprivrednici (odobrena su 63 zahtjeva), a gradonačelnik tvrdi kako je interes bio veći nego svih prethodnih godina što ga izrazito veseli budući su korisnici krenuli u investicije, unatoč koroni i krizi. U 2019. bili su među 16 gradova i općina dobitnika nagrade najboljim lokalnim zajednicama za kreiranje dobrog ambijenta i razvoj poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi  – Globallocala.

Grubišno Polje: Raste interes za poticaje poljoprivrednicima

Za 728,01 posto povećana su ukupna sredstva za subvencije u trogodišnjem razdoblju, dok je istovremeno udjel u proračunu za tu svrhu povećan za 463,81 posto.

Krajem ožujka Grad Grubišno Polje objavio je javni poziv za subvencioniranje mjera potpora u poljoprivredi na području Grubišnoga Polja za 2021. godinu. Riječ je o potporama male vrijednosti za razvoj i unapređenje poljoprivrede na području Grada na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Javnim pozivom osigurano je ukupno 16 mjera za koje je u proračunu rezervirano 350 000 kuna.

Grad prati potrebe vezane uz razvoj poljoprivrede i stočarstva pa su se i sredstva u proračunu povećala posljednjih godina, ali i interes za njima. Tako je 2017. godine osigurano 238.000 kuna ali je iskorišteno bilo samo 7,1 tisuća kuna, lani je bilo planirano 300.000 kuna, a iskorištenost je bila 271,8 tisuća kuna,  dok su za ovu godinu planirana sredstva povećana i iznose spomenutih 350.000 kuna.

U 2020. godini, na Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Grubišnoga Polja zaprimljeno je ukupno 38 zahtjeva poduzetnika i isplaćeno je 292,2 tisuće kuna. Isto tako tijekom 2020. godine zbog COVID-a Grad Grubišno Polje oslobodio je sve poduzetnike od plaćanja komunalne naknade za jedan kvartal.

Planirana sredstva u proračunu za 2021. godinu iznose 1,4 milijuna kuna. Tijekom ove godine Grad je oslobodio ugostitelje plaćanja poreza na potrošnju.

Opatija: Od svibnja nema prireza

Grad Opatija je za 266,26 posto povećao u tri godine udjel u proračunu za subvencije.

U veljači je usvojen Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021. godini. Tako će sada za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina biti isplaćen jednokratni poticaj od 10 tisuća kuna i 12 mjesečnih u visini do 40 posto bruto plaće, a najviše do 5 tisuća kuna mjesečno. Za svaku novozaposlenu osobu mlađu od 30 godina jednokratni poticaj od 11 tisuća kuna i 12 mjesečnih u visini do 50 posto bruto plaće, a najviše do 6 tisuća kuna mjesečno, za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom jednokratni poticaj od 15 tisuća kuna i 12 mjesečnih u visini do 60 posto bruto plaće, a najviše do 8 tisuća kuna mjesečno. Rast će i iznos poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti, jednokratno 10 tisuća kuna, a mjesečno po 4 tisuće kuna u 12 mjeseci, a za OPG-ove jednokratno 10 tisuća te 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 4 tisuće kuna.

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća održanoj ovaj mjesec usvojena je odluka da se i u travnju i svibnju neće plaćati komunalna naknada za poslovni prostor ili građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID – 19. Tako će poduzetnici koji su u posljednjem kvartalu 2020. godine imali pad prihoda od 40 posto ili više biti u potpunosti oslobođeni plaćanja komunalne naknade za siječanj, veljaču, ožujak, travanj i svibanj ove godine. Gradonačelnikovim amandmanom isto će se odnositi i na poduzetnike koji nisu obveznici PDV-a, kao i na one koji su moguće već uplatili svoju obvezu, što će se uzeti u obzir u narednom razdoblju pri obračunu komunalne naknade. Također, Grad je ukinuo prirez, a odluka stupa na snagu od 1. svibnja. (L.K.)