Vrgorac, Županja, Trogir, Đakovo….neki su od gradova koji su u pandemijom obilježenoj 2021. godini najviše iz svog budžeta izdvojili za obitelj i djecu, a što je  pokazala naša analiza podataka konsolidiranih  proračuna.

U 2021. godini, jednoj od zahtjevnijih u posljednjih nekoliko desetljeća kako u domaćim okvirima tako i na globalnoj razini, mnogi gradovi  pojačali su već postojeće potpore usmjerene obiteljima i djeci. Pandemija je u tom razdoblju imala znatan utjecaj na sve aspekte društva; zatvarale su se škole i vrtići, nastava se odvijala na daljinu te su ograničenja kretanja i ekonomski izazovi stvorili poteškoće mnogim obiteljima, a sve to suočilo je gradske uprave s potrebom dodatnog preslagivanja prioriteta.

Izdvajanja koja su gradovi usmjerili  ovom segmentu odnosila su se na pružanje financijske potpore obiteljima s maloljetnom djecom, financiranje opreme za novorođenčad, prijevoz djece s teškoćama u razvoju, naknade za roditeljski dopust, produženi boravak u vrtiću i školi, trajni smještaj i hrana djece u nepovoljnom položaju..

Glavni motiv za jače izdvajanje unutar ovog segmenta  mnogim  hrvatskim gradovima  prije svega je loša demografska slika, odljev stanovništva i potreba da se, u tom smislu, preokrenu trendovi.

Prema podacima Ministarstva financija o izvršenju proračuna gradova za 2021. godinu, 87 gradova izdvojilo je sredstva za ovu stavku iz svojeg proračuna, pri čemu deset najbolje rangiranih više od dva posto. Grad koji je iz svog proračuna u 2021. godini najviše izdvojio za ovu namjenu jest Vrgorac; ovaj mali grad iz Splitsko-dalmatinske županije dao je čak 11,44 posto svog budžeta. Slijedi ga Županja s 5,56 posto, potom Pregrada s izdvojenih 3,71 posto, a s izdvajanjima u rasponu od 2,24 do 2,91 posto slijede gradovi Trogir, Nova Gradiška, Đakovo, Novi Vinodolski, Imotski, Ilok i Vis.

I po izdvajanju per capita također se ističe Vrgorac s 533,82 kune, drugi je Vis s 270,58 kuna po stanovniku, slijedi Županja s 247,19, potom Vukovar s 244,27 i Novi Vinodolski s 234,92 kune. Listu deset najbolje rangiranih čine još Crikvenica, Cres, Trogir, Bakar i Nova Gradiška čija davanja se kreću od 161,4 7 do 175,75 kuna po stanovniku.

*Napominjemo kako je u analizi korišten konsolidirani (razina 23) izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS). Te izvještaje ispunjavaju sami JLS-ovi te su oni prema zakonu o pristupu informacijama javno dostupni. Gradonačelnik.hr ne radi nikakve korekcije izvornih podataka navedenih u izvješćima, a  njihova točnost isključiva je odgovornost samih JLS-a. (V.H.)

Cres: Grad prijatelj djece osim najmlađima veliku pažnju poklanja i svojim seniorima

U 2021. godini Cres je ukupno za stavku „obitelj i djeca“ izdvojio 477,3 tisuće kuna, a što uključuje pomoć obiteljima i kućanstvima, pružanje usluge izvaninstitucionalne skrbi i božićnice za umirovljenike koje je dobilo oko 600 građana.

Pružanje usluge izvaninstitucionalne skrbi odnosi se na razne vrste pomoći pretežito starijim osobama koje žive najčešće u samačkim kućanstvima. Pomoć obiteljima i kućanstvima obuhvaća sufinanciranje cijene vrtića za drugo i svako sljedeće dijete, pomoć za novorođenče, pripremu i dostavu obroka te jednokratnu novčanu pomoć potrebitima.

„Navedene mjere pokazuju da se Grad Cres kontinuirano skrbi o svojim sugrađanima, od najmlađih do najstarijih, a posebice o onima kojima treba posebna skrb. Rado naglašavamo da je Grad Cres prepoznat upravo po tome što od rođenja do završetka obrazovanja prati svoju djecu, učenike i studente, a to dokazuje i status Grada – prijatelja djece. No, isto tako brine o svojim najstarijim sugrađanima, sufinanciranjem rada udruge umirovljenika i raznih njihovih aktivnosti te isplatom božićnice na koju pravo imaju svi umirovljenici. Cilj nam je da, iako na otoku, sve naše obitelji imaju slične ili još bolje uvjete života od onih na kopnu“ – rekao nam je gradonačelnik Marin Gregorović.

Trogir: Dodatno proširili standard zaštite obitelji i djece, razvili četiri posebna vrtićka programa, povećali sve potpore..

Grad Trogir tijekom analizirane godine, uz redovno financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja s 9,8 milijuna kuna, dodatno je financirao i besplatne radne materijale za sve osnovnoškolce (600 tisuća kuna), pomoćnike u nastavu za djecu s teškoćama, a koji nisu financirani preko udruga ili EU projekata (181 tisuća kuna), stipendiranje izvrsnih studenata i učenika (400 tisuća kuna) , naknade za novorođenčad (249 tisuća kuna), prijevoz djece s teškoćama u razvoju (150 tisuća kuna) te naknade za roditeljski dopust do treće godine života djeteta (82 tisuće kuna).

Tijekom 2022. godine Grad Trogir dodatno je proširio standard zaštite obitelji i djece, prvenstveno projektom Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2, gdje je uz produžene boravke u šest vrtićkih skupina, dodatno razvio četiri posebna programa, odnosno, sportski, ekološki, engleski i program predškolskog obrazovanja za darovitu djecu. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 2,5 milijuna kuna.

Prošle godine donesena je i Odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača te je Grad sufinancirao boravke djece u drugim vrtićima s 202,5 tisuća kuna za oko 45 mališana.

Osim toga, izmjenom Odluke o socijalnoj skrbi udvostručili su iznos potpore za novorođenu djecu koja umjesto dosadašnjih dvije tisuće kuna iznosi četiri tisuće kuna za svako novorođeno dijete u obitelji, a dodatno je podignut i iznos za stipendiranje učenika s 500 na 600 kuna, a studenata s 1000 na 1200 kuna.

„Od početka govorimo kako su nam mlade obitelji jedan od glavnih prioriteta i već šest godina radimo u smjeru. Podatak da smo među 10 gradova s najvećim izdvajanjima za mjere usmjerene na obitelj i djecu najbolja je potvrda tome, a brojke su uvijek glavni pokazatelj i mjerilo. U posljednjih nekoliko godina otvorili smo dva nova vrtića što je za grad veličine Trogira značilo rješavanje pitanja neupisane djece. Uredili smo šest novih dječjih igrališta. Podignuli smo sufinanciranja vrtića i tako olakšali roditeljima, povećali smo iznos naknade za novorođenčad, povećali smo iznose stipendija za naše talentirane učenike. Ukupno, ne postoji davanje koje nismo povećali. Ponosan sam što Trogir postaje sve ugodniji grad za život, grad gdje mladi mogu planirati svoju budućnost. To je osnova za dobru demografsku sliku u budućnosti. Mi ćemo i dalje raditi na tome da osiguramo sve preduvjete i da Trogir postane najpoželjniji mali grad na obali“ – rekao nam je gradonačelnik Trogira, Ante Bilić.

Crikvenica: Kontinuirano proširuju postojeće demografske mjere, a od ove godine kreću i u potpuno financiranje polaganja majstorskih ispita

Grad Crikvenica već nekoliko godina provodi brojne demografske i pronatalitetne mjere koje kontinuirano nadograđuje i proširuje. Značajno sufinanciraju ekonomsku cijenu vrtića, produženi boravak u školi, radne bilježnice, prijevoz učenika i studenata, svake godine dodjeljuju preko 60 stipendija učenicima i studentima, sufinanciraju zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme, a od ove godine u potpunosti će financirati polaganje majstorskih ispita te čitavim nizom mjera i pogodnosti potiču cjelogodišnje poslovanje.

Kako napominju iz Gradske uprave, Crikvenica je već godinama angažirana na planu uključivanja mladih i najmlađih pa je već afirmirana kao Grad – prijatelj djece. Grad također financira prijevoz učenika i studenata, a investirao je i u poboljšanje energetske učinkovitosti obiju osnovnih škola. Ulaže u predškolski odgoj, nabavku školskih udžbenika, školske opreme, a dodjeljuje i potpore za novorođenčad i to tri tisuće za prvo, sedam za drugo i 30 tisuća za treće dijete te naknadu za trudnice od tisuću i pol kuna.

Od prošle godine Crikvenica je i sudionik projekta strateškog partnerstva Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level – Lokalni rad s mladima. Riječ je o najvećem europskom projektu  u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+ i za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini, predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima. Za sudjelovanje u projektu Grad Crikvenica je odabran na temelju prijave na javni poziv za sudjelovanje, a po uključivanju uslijedilo je sudjelovanje predstavnika Grada na nizu radionica i stručnih posjeta, osnovana je Radna skupina sastavljena od prepoznatih stručnjaka u području rada s mladima, a u cilju sudjelovanja u izradi, provedbi i praćenju individualnog plana Grada Crikvenice u EGL projektu; poticanja informiranja mladih o svim pitanjima značajnim za provedbu individualnog plana Grada Crikvenice; mapiranja aktivnosti u raznim oblastima života mladih i slično. U sklopu ovog projekta provedeno je i sveobuhvatno ispitivanje potreba i izazova s kojima se suočavaju mladi, kako bi se dobile potrebne informacije i poboljšali postojeći te pokrenuli novi programi za ovu populaciju.

Pored navedenog, Grad Crikvenica izdvaja i za Društvo Naša djeca odnosno njihov redovan rad i manifestacije.

“Moja poruka građanima “delajte decu” ponekad je primljena sa smiješkom ili podsmijehom, no pokušavam doprijeti do običnih ljudi kao što sam i sam. Možda ponekad zvuči neobično i pojednostavljeno, no smatram da bismo se trebali vratiti, uz neophodan napredak i pogled u budućnosti, i osnovama društva. Želim ukazati na važnost i osnovne društvene zajednice, a to je obitelj. Volio bih vidjeti brojnije mlade naraštaje i veće mlade obitelji u Crikvenici” – poruka je gradonačelnika Damira Rukavine.

 

Vukovar: Najbolji grad za obrazovanje, demografiju i mlade i ove godine nastavlja s provođenjem svih dosadašnjih mjera

U 2021. godini za sufinanciranje rada dječjih vrtića Grad Vukovar izdvojio je 12,6 milijuna kuna s tim što se sufinanciraju cijene dječjih vrtića za prvo i drugo dok je za treće dijete vrtić besplatan. Osnovnoškolcima svake godine Grad osigurava besplatan školski pribor i materijal (redovan i dodatni radni materijal, bilježnice, preobuku, likovne kutije i mape) za što se daje 915,4 tisuće kuna. Uz to, djeci osnovnoškolskog uzrasta osigurava se i besplatno ljetovanje diljem Jadrana što stoji oko 100 tisuća kuna. Tu su i božićni paketići za djecu za koje se također daje oko sto tisuća kuna. Grad Vukovar podupire i svoje srednjoškolce potpunim financiranjem karte gradskog autobusnog prijevoza te sufinanciranjem karte međugradskog autobusnog prijevoza, a sufinancira se i međugradski prijevoz redovitih studenata na području dvije županije, Vukovarsko – srijemske i Osječko – baranjske iznosom od 965,6 tisuća kuna.

Nadalje, redovnim studentima i učenicima deficitarnih zanimanja daju se stipendije za što Grad izdvaja oko 1,5 milijuna kuna na godišnjoj razini, a nagrađuju se i potiču izvrsni studenti za što je osiguran iznos od 39 tisuća kuna.

Kroz EU projekt „Bez brige za užinu“ za djecu u riziku od siromaštva osigurana je besplatna prehrana, a u te svrhe se izdvaja 676,2 tisuće kuna. Uz to, isplaćuju se i naknade za novorođenčad, a trenutni iznosi za prvo dijete su 530 eura plus naknada za opremanje novorođenčeta u istom iznosu, za drugo dijete 930, a za treće i svako iduće 1.330 eura.

U analiziranoj 2021. godini za mjeru naknade za novorođenčad Grad Vukovar izdvojio je 792 tisuće kuna za 174 podnositelja zahtjeva.

Tu je i naknada za troškove stanovanja namijenjena kućanstvima s troje ili više djece mlađe od 16 godina, a za što se izdvojilo 956,9 tisuća kuna, odnosno, godišnje po korisniku 6,3 tisuće kuna.

U prošloj i ovoj godini Vukovar je nastavio s provođenjem svih mjera koje je dosad provodio. Lani je za obrazovanje i djecu u tom smislu izdvojeno 29,4 milijuna kuna, a ove godine za sferu obrazovanja osigurano je više od 35 milijuna kuna odnosno oko pet milijuna eura.

Nekoliko godina unazad uspješno se provodi i program stambenog zbrinjavanja potrebnih kadrova na vukovarskom području, a od početka provođenja, odnosno, 2019. godine do kraja prošle godine kroz ovu mjeru Grad je u suradnji sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje dodijelio ukupno 70 stambenih jedinica čime je riješeno stambeno pitanje za ukupno 148 osoba.

„Smatram kako je ulaganje u djecu i mlade obitelji izravno ulaganje u budućnost, stoga Grad Vukovar veliku pozornost posvećuje upravo njima. Nerijetko ističemo svoju posvećenost u osiguranju kvalitetnih uvjeta života u našem gradu mladim sugrađanima. Osluškujemo njihove potrebe, zajedno s ravnateljima vrtića i škola nastojimo osigurati sve što će našim malim sugrađanima doprinijeti u procesu njihovog obrazovanja, a po njihovom izlasku iz osnovne škole nastavljamo posvećenost mladima. Brinemo i za naše studente jer sam siguran kako će oni svojim znanjima jednoga dana doprinositi svome gradu te na raspolaganju stojimo mladim obiteljima koji svoju budućnost vide u Vukovaru. Zajedno sa svima njima kreiramo mjere i usmjeravamo sredstva tamo gdje je potrebno, stoga mi je drago da je naš trud prepoznat. Vukovar od prošle godine nosi i naslov najboljeg grada u kategoriji obrazovanja, mladih, demografije i socijalne politike, a što je stečeno dugogodišnjim radom i posvećenošću te zasigurno nastavljamo u istome smjeru“ – kazao je gradonačelnik Ivan Penava.