Najveći broj djece na 100 stanovnika u pedagoškoj godini 2020./2021. imali su gradovi Čakovec, Korčula, Solin i Split.. Novi Vinodolski, Cres, Vrlika, Čabar, Mali Lošinj.. imali su najbolji standard, odnosno najmanji broj mališana po odgajatelju. Broj mališana povećan je u odnosu na prethodnu pedagošku godinu najviše u Sinju, Garešnici, Kninu i Gospiću.. u apsolutnim brojevima, odnosno u Otoku, Garešnici, Kutjevu i Kninu.. gleda li se rast u postocima. Analizu smo napravili na temelju nedavno objavljenih podataka Državnog zavoda za statistiku.

Nakon što je velik dio novaca iz EU kroz program ruralnog razvoja iskorišten u prethodnoj financijskoj omotnici za gradnju ili proširenje vrtića u ruralnim sredinama, a na temelju čega je 13,5 tisuće djece pronašlo svoje mjesto u vrtićima,  prema najavama, i u sljedećoj financijskoj perspektivi, upravo će predškolski odgoj isto imati važno mjesto.

„Fond za sufinanciranje EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini ove godine će podržat ukupno 640 različitih EU projekata, a među njima i čak 90 projekata izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili energetske obnovu dječjih vrtića s više od 107 milijuna kuna pomoći iz državnog proračuna Republike Hrvatske.“, rekla je nedavno ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak.

Upravo je gradnja vrtića u ruralnim sredinama i to u općinama, rasteretila gradske vrtiće, u kojima je – pokazuju brojevi – smanjen broj vrtićanaca u pedagoškoj godini 2020./2021. u odnosu na prethodnu pedagošku godinu. U 2019./2020. vrtiće je u gradovima pohađalo 114.645 mališana, odnosno 74.955 bez Grada Zagreba. Godinu poslije bilo ih je 111.489, odnosno 74.332 ne računa li se Zagreb, u kojemu je i došlo do najvećeg smanjenja broja djece.

Naša analiza podataka DZS-a pokazala je da je broj djece na 100 stanovnika podjednako raspoređen u malim i srednjim gradovima, a u vodećih deset su čak i dva velika grada. Najmanji broj djece po odgajatelju imaju mali gradovi, a gotovo svi srednji i mali gradovi imali su porast broja djece na godišnjoj razini. Rast broja vrtićanaca u prošloj je školskoj godini zabilježen u 48 gradova.

Na 100 stanovnika najveći broj djece u vrtićima imao je u prošloj pedagoškoj godini Grad Čakovec, 5,78, Korčula 5,70, Solin 5,52, Supetar 4,71 dijete, Nin 4,63, Kastav 4,58, Umag 4,55, Rovinj i Samobor 4,49 te Opuzen 4,43 djeteta na 100 stanovnika.

Što se tiče jednog od najvažnijih vrtićkih standarda – broja djece po odgajatelju, ogromne su razlike. U nekoliko gradova jedan odgajatelj u prosjeku brine o desetak djece, u 10 njih omjer je 8:1, a u 110 gradova veći od 5:1.  S druge strane, U Novom Vinodolskom jedan odgajatelj u prosjeku brine o samo 2,48 djeteta, u Cresu o 3,42, Vrlici 3,50, a Čabru 3,71. U top 10 gradova s najboljim vrtićkim standardom kad je broj odgajatelja u pitanju još su  Mali Lošinj i Novigrad – 4,02, Buje s 4,09 djeteta po odgajatelju, Benkovac 4,51 isto kao i Vrgorac te Rab 4,58 djeteta po odgajatelju.

Što se tiče broja djece, najveći broj ih je u načelu u najvećim gradovima – Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru, Velikoj Gorici, Puli, Varaždinu, Dubrovniku, Šibeniku i Samoboru. Najveći porast broja djece u pedagoškoj godini 2020./2021. u odnosu na prethodnu pedagošku godinu u apsolutnom iznosu imali su gradovi Sinj, porast broja mališana za 180, Garešnici za 175, Kninu 158, Gospiću 120, Rovinju 92, Otoku 79, Glini 74, Korčuli 67, Drnišu 60 i Novom Marofu 53. U postocima, najveći porast broja djece imali su gradovi Otok za 138,60 posto, Garešnica 83,33 posto, Kutjevo 67,11 posto, Kninu 48,32 posto, Glini 47.44 posto, Gospiću 28,50 posto, Korčuli 26,17 posto, Drnišu 24,49 posto, Sinju 23,17 posto i Čazmi 16.75 posto.

Čakovec: Prioritet su nove jasličke skupine te obnova jednog i gradnja novog vrtića

Grad Čakovec imao je najveći udjel djece u vrtićima na 100 stanovnika, 5,78.

„Vrijeme u kojem živimo kojeg karakteriziraju brze promjene te nove tehnologije, sve sredine u svijetu stavljaju pred velike izazove. Ulaganje u obrazovanje, direktno je i najisplativije ulaganje u vlastitu budućnost, stoga nastojimo dodatno unaprijediti sustav predškolskog obrazovanja na području Čakovca. Kod nas djeluju dvije javne predškolske ustanove, sa pet, odnosno šest vrtićkih objekata(ukupno 11), pet privatnih vrtića te jedan kojem je osnivač vjerska zajednica. Boravak djece u svima sufinancira se proračunskim sredstvima, a velika većina njih, pored redovnih, mališanima i njihovim roditeljima nude i dodatne i alternativne programe (od učenja stranog jezika do waldorfskog programa). Također, u javnim, ali i privatnim ustanovama, postoji smjenski rad i produženi boravak. Grad Čakovec zajedno s Međimurskom županijom financira plaće pomagača za djecu s teškoćama s valjanim rješenjima. Sve ustanove javljaju se na raspisane natječaje, kako za uvađanje novih programa i mogućnosti, tako i za rekonstrukciju postojećih i gradnju novih vrtića i jaslica. Obuhvat djece u vrtićima je oko 80 posto, što je jedan od najboljih rezultata u zemlji, a sva roditelji koji zatraže smještaj njihovog djeteta u vrtiću, dobiju mjesto. U jaslicama je smješten nešto manji broj djece, no razlog tomu su pored manjeg interesa i nedostatni kapaciteti. Upravo zato, Grad Čakovec pored širenja mreže vrtića, u koju su uključene i javne i privatne predškolske ustanove, prioritet staviti na otvaranje novih jasličkih kapaciteta. U posljednjih godinu dana na području grada otvorena su dva nova privatna vrtića, oba s jasličkim grupama, a dodatni jaslički kapaciteti otvoreni su i u javnim ustanovama. Cilj je da stanovnici svakog dijela grada, uključujući sva naselja u administrativnom obuhvatu grada, imaju u blizini predškolsku ustanovu u koju mogu upisati dijete, bez bojazni da će ostati bez mjesta. Pored otvaranja novih jasličkih kapaciteta u naredne dvije godine namjeravamo putem EU fondova u potpunosti obnoviti jedan postojeći dječji vrtić te izgraditi novi. Treba napomenuti da Grad Čakovec putem Odluke o demografskim mjerama u većom mjeri ili u potpunosti sufinancira boravak drugog i svakog narednog djeteta u vrtiću.’ – odgovor je gradonačelnice Ljerke Cividini.

Supetar: Provodi se projekt produljenog i smjenskog rada

Grad Supetar imao je 4,71 dijete na 100 stanovnika u vrtiću u prošloj pedagoškoj godini.

Grad Supetar provodi projekt unapređenja usluga u predškolskom obrazovanju uvođenjem produljenog i smjenskog rada, a čija je svrha doprinos usklađenju poslovnih i obiteljskih obveza roditelja djece korisnika vrtića. Nakon provedene ankete među supetarskim roditeljima, pojavila se potreba za uvođenjem smjenskog odnosno produljenog rada vrtića budući roditelji imaju radna mjesta na kojima je radno vrijeme u disbalansu s radnim vremenom vrtića, što stvara poteškoće u usklađivanju obveza. Što se samog vrtića tiče, realizirana je energetska obnova zgrade DV Mrvica te su otvorene dvije dodatne jasličke grupe.

Umag: Vrtići besplatni za svu djecu, u planu gradnja još jednog vrtića

S udjelom od 4,55 djeteta na 100 stanovnika u vodećih 10 gradova je i Grad Umag.

Grad Umag je 2010. godine pokrenuo projekt „Umag-grad djece“ koji  nastaje kao megaprojekt u smjeru osiguravanja najboljih odgojno-obrazovnih uvjeta i standarda za naše najmlađe sugrađane. Projekt obuhvaća izgradnju i/ili rekonstrukciju svih 18 zgrada umaških predškolskih i školskih ustanova, uređenje preko 40 igrališta i parkova  te nadstandardno osigurava našoj djeci najbolje i najkvalitetnije uvjete u okviru odgojno-obrazovnog procesa, od vrtića do fakulteta. Kontinuiranim i sustavnim ulaganjem u odgojno-obrazovnu infrastrukturu, Grad Umag stvara novi i viši  standard odgoja i obrazovanja te s ponosom zauzima visoko mjesto na ljestvici gradova koji svojoj djeci osiguravaju najviše standarde i najsuvremenije uvjete školovanja. Grad Umag raspolaže s ukupno 18 objekata, od kojih 10 namijenjenih predškolskom, a 8 školskom odgoju.

Vodeći računa o potrebama građana, dostupnosti te racionalnom gospodarenju, planom mreže predškolskih ustanova, od 2010. godine do danas Grad Umag je izgradio i rekonstruirao gotovo sve svoje vrtiće. Kako kažu, izgradili su dječji vrtić ”Bambi” te dječje igralište i tako osigurali prostor za 144 djece koja 2009. godine nisu imala svoje mjesto u vrtiću. Saniran je i uređen Centralni dječji vrtić, izvršena je sanacija sanitarnih čvorova, krovišta, izgradnja rampe za invalide i uređenje radnih prostorija i dječjeg igrališta. Izvršena energetska obnova zgrade, izgrađena kotlovnica te rekonstruirane prostorije. Rekonstruiran je područni dječji vrtić u Bašaniji te izgrađeno i opremljeno dječje igralište, izgrađen je novi dječji vrtić (područni) ”Do-re-mi” Babići, pa vrtić ”Radost-Gioia” Umag za 200 djece, uz najbolje uvjete u Istarskoj županiji i Republici Hrvatskoj. Zatim, izgrađen je novi dječji vrtić u Petroviji, gradi se novi DV u Murinama te pripadajuće dječje igralište, a izgrađeno je i obnovljeno 40 dječjih igrališta u naseljima i samom centru grada.

Za svu djecu vrtić je besplatan, riječ je o oko 650 mališana, a listi čekanja nema.

Svi vrtićki mališani, njih 650 cca, prate se od samog rođenja. Naknada za novorođenče iznosi 1.500 kn po djetetu, neovisno o materijalnom statusu. No, ako se radi o djeci čiji su roditelji nezaposleni ili imaju ozbiljnih socijalnih problema, tada se dijete prati s 500 kuna do 1.000 kuna mjesečno do godine dana starosti, kada dijete stječe uvjete za besplatne jaslice.

Osim naknade, potpuno besplatnog vrtića, osiguranog mjesta u vrtiću, svako dijete u Gradu Umagu ima i najbolje uvjete  boravka te nadstandardne usluge struke: pedagog, psiholog, logoped, edukacijsko-rehabilitacijski terapeut, medicinska sestra, profesor kineziologije, profesor glazbenog odgoja  te asistente u nastavi. Ujedno, valja napomenuti da je u Umagu uvriježen i zlatni standard od 1 odgajateljice po 8 djece (u prosjeku).

Od upisa u vrtić, Grad Umag za svako dijete izdvaja 2.500 kuna mjesečno (30 tisuća kuna godišnje), odnosno 180.000 kuna u šest godina, po djetetu. Slijedom navedenog, proizlazi da se samo za redovan rad vrtića izdvaja gotovo 20 milijuna kuna.

Nadalje, za temeljne uvjete i standard vrtića, ovisno o godišnjim investicijama, Grad Umag izdvaja od 10 pa do 70 tisuća kuna po djetetu. Što se tiče planova za budućnost, nakon izgradnje područnog vrtića u Murinama, gradit će se još jedan novi vrtić u centru grada (zona Moela), a čiji će kapacitet biti cca 200 djece (2022. godina).

Samobor: U planu radovi na dva objekta vrtića

Grad Samobor je također u vodećih deset gradova s udjelom od 4,49 djeteta na 100 stanovnika.

Jedno od prioritetnih područja Grada Samobora upravo je briga i skrb o djeci rane i predškolske dobi. Ulaganje u djecu od najranije dobi je investicija koje se višestruko vraća zajednici, a ujedno, bez organizirane skrbi o djeci rane i predškolske dobi ne može se postići puna zaposlenost roditelja. Cilj je grada Samobora, omogućiti svakom djetetu pohađanje dječjeg vrtića, neovisno o zaposlenosti roditelja. Na području grada djeluje 8 dječjih vrtića, na 17 lokacija. Grad je osnivač dvaju dječjih vrtića, dok je 6 dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba te vjerske zajednice. Djeca koja pohađaju privatne vrtiće ostvaruju pravo na subvenciju u iznosu od 1.000 kuna mjesečno. Unatoč razgranatoj mreži vrtića i konstantnim proširenjima kapaciteta, potrebe su i nadalje veće od raspoloživih mjesta. Stoga se iz Proračuna sufinancira program ranog i predškolskog odgoja za djecu koja pohađaju vrtiće u okolnim gradovima i općinama. Uz vrtiće, sufinancira se i izvaninstitucionalna skrb o djeci koja pohađaju obrte dadilja.

Samoborski vrtići nude raznolike programe, od redovitog cjelodnevnog, preko alternativnog Montessori i Waldorfskog programa, programe učenja stranih jezika, vjerskog programa te brojnih kraćih programa. U planu je pokretanje cjelodnevnog sportskog programa u DV Grigor Vitez.

Važnost predškolskog odgoja očituje se i u financijskim sredstvima koja se izdvajaju iz Proračuna, a koja su u 2020. godini iznosila 28.167.742,01 kuna, što čini 21,81% svih rashoda Proračuna Grada Samobora financiranih iz općih prihoda i primitaka. Programom predškolskog odgoja obuhvaćeno je oko 88% djece iznad 4. godine starosti, a što Grad Samobor približava postavljenom europskom cilju obuhvata 95% djece od 4. godine do početka obveznog školovanja.

U planu su radovi na dva objekta gradskih dječjih vrtića na području grada Samobora. Pokrenute su aktivnosti dogradnje objekta dječjeg vrtića Izvor u Ulici Gustava Krkleca 2, s obzirom na nedostatne smještajne kapacitete u dječjim vrtićima na području Grada Samobora i broja djece okolnih naselja. Predmetnom dogradnjom objekta ukupne površine 1.255,50 m2 predviđa se dogradnja postojeće zgrade sa još dodatnih 6 odgojnih grupa i to 4 odgojne skupine vrtićke dobi, sa prostorijama garderoba i sanitarija te 2 odgojne skupine jasličke dobi sa prostorijama trijaže i sanitarijama i ostale prateće sadržaje sukladno pedagoškim standardima. Nadalje, svaka odgojna skupina imat će natkrivenu terasu, kao i vanjski prostor dnevnog boravka, te preko terase izlaz na dvorište. U sklopu dogradnje planira se i izgradnja polivalentne dvorane dimenzija dnevnog boravka odgojne skupine, odnosno više namjenski prostor, koji će služiti za zajedničke priredbe, odgojnog ili sportskog karaktera. Također planira se izgradnja administrativnog bloka sa uredskim prostorijama sa pripadajućim sanitarnim blokom. Isto tako, predviđa se izgradnja prostora za zdravstvenog djelatnika sa prostorom za izolaciju bolesnog djeteta sa zasebnim ulazom te se planira dogradnja prostora, minimalnog tehničkog bloka, kao nadopuna postojećem tehničkom bloku, koji bi bio namijenjen za potrebe kućnog majstora, praonicu/glačaonicu sa sanitarnim čvorom. Ukupno planirana sredstva za ovaj projekt kroz trogodišnje razdoblje iznose 9.000.000,00 kn, a planirana su kao sredstva pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 2.000.000,00 kn, a ostala sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda Grada Samobora.

Opuzen:  U planu gradnja novog vrtića

Opuzen je imao na 100 stanovnika 4,43 djeteta u vrtiću.

Kako pojašnjava gradonačelnik Ivan Mataga Grad ima naknade za novorođenčad (1000 kuna prvo dijete, 2000 kuna drugo dijete, 3000 kuna treće dijete, 5000 kuna četvrto itd.), a čime se potiču obitelji u porastu nataliteta što se i pokazalo učinkovitim u zadnjih nekoliko godina jer imaju  totalni “baby boom” i sve više djece u predškolskom obrazovanju.
‘Trenutno imamo jedan prostor gdje je nas Dječji vrtić koji je već sad ispunjen u maksimalnom kapacitetu te planiramo graditi novi veći vrtić u jednoj od mjera u novom programskom razdoblja NPOO a u vidu ruralnog razvoja, koji bi pokrio trenutni kapacitet i ubuduće povećanje broja djece koje sigurno očekujemo i to nas naravno raduje. U programu su nam poludnevni i puni dnevni program, ovisno o potrebama roditelja, tako da nastojimo se prilagoditi svim zahtjevima roditelja koliko je to moguće.’ – kaže gradonačelnik Mataga.

Cres: Dograđuje se i adaptira vrtić

Grad Cres je imao 3,42 djeteta po odgajatelju, što ga je svrstalo pri sam vrh broja djece po odgajatelju.

Grad Cres je prepoznat po tome što od rođenja do završetka obrazovanja prati svoju djecu, učenike i studente, što dokazuje i status Grada – prijatelja djece. Prioriteti gradskog proračuna već su godinama sredstva za vrtić i škole, za aktivnosti mladih, poticajne nagrade za novorođenčad ili proračunske stavke za stipendije, a te stavke u proračunu nikad nismo smanjivali. Iako imamo samo jedan vrtić na području Grada Cresa, brinemo se da u njemu ima dovoljno mjesta za svu djecu, kao i da usluga koju pruža bude na najvišoj razini. Zgrada vrtića je bila prva energetski obnovljena zgrada javnog sektora u Hrvatskoj, a upravo je dovršen veliki projekt dogradnje vrtića i ovih dana očekuje se svečano otvorenje . Osim toga vrtić je stručno ekipiran, u njemu su zaposlene psihologinja i logopetkinja, što nije bilo lako jer pravi izazov na otoku osigurati kvalitetne stručnjake.

Trenutno najvrjedniji projekt Grada Cresa u segmentu odgoja i obrazovanja je spomenuti projekt dogradnje i adaptacije vrtića ukupne vrijednosti 3,4 milijuna kuna od čega se 1,3 milijuna sufinancira iz Programa ruralnog razvoja RH. Cilj tog projekta je povećanje kapaciteta vrtića, čime se podupire daljnji rast i razvoj Cresa. Projektom smo dobili 105,71 četvornih metara nove korisne površine, bolje radne uvjete za stručne djelatnike i mogućnost za otvaranje još jedne odgojne skupine i zapošljavanje novih odgajatelja. Osim dodatnog prostora, uređena je unutrašnjost gotovo cijele zgrade, te ugrađen protupožarni sustav kako bi se zgrada prilagodila suvremenim pedagoškim standardima i maksimalno povećala sigurnost djece i djelatnika.

Osim u poboljšanje prostornih uvjeta za rad, u vrtiću su tijekom protekle godine ulagali u edukaciju odgajatelja i stručnih suradnika, pa su početkom ove pedagoške godine roditeljima mogli ponuditi niz novih programa. Creski vrtić već 15 godina provodi poludnevni program katoličkog vjerskog odgoja, a za novu pedagošku godinu ponudu posebnih programa proširit će kraćim glazbenim te programom ranog učenja engleskog jezika, kao i kraćim sportskim i programom za potencijalno darovitu djecu. Uz to, dvije odgajateljice završavaju edukaciju za alternativni program za jaslice Montessori.

Knin: Boravak djece u vrtićima će se produljiti

U vrtićima Grada Knina lanjske je pedagoške godine bilo 158 mališana više nego godinu prije, odnosno 48,32 posto više.

Kako nam kaže gradonačelnik Mario Ćaćić, u pedagošku godinu 2021/2022. upisano je 289-ero djece,  troje djece s posebnim potrebama uz asistenta. Broj novoupisane djece je 71 (+44 polaznika Male škole koju pohađa i dvoje djece s posebnim potrebama). DV CVRČAK Knin u svom sastavu ima centralni objekt sa 6 skupina: 2 jasličke i 4 mješovite skupine, PO Radost sa 3 skupine: 2 jasličke i 1 mješovitom, PO Maslačak i Tratinčica po 1 mješovitu skupinu te PO Visibaba ima dvije skupine pet i pol satnog programa, ujutro i popodne. U svim objektima provodi se desetosatni program rada s djecom od 6:30-16:30. U tijeku je priprema objekta (za jednu mješovitu skupinu) na području općine Biskupija koji bi bio Područni objekt DV CVRČAK Knin.

Zbog nedostatka prostora nismo udovoljili svim prijavama roditelja za korištenjem usluga vrtića, osobito djece jasličke dobi kojih je na listi čekanja ostalo 7 (zaposlen je samo jedan roditelj). Zbog nepotpune dokumentacije prijave na natječaj ostalo je 30-ak djece koja nisu udovoljila kriterijima za upis.

Programi koji se provode, ili su implementirani u redovan program rada sa djecom su program ranog učenja engleskog jezika, program folklorno plesne igraonice, program rada predškole i program ekologije

Projekt „Unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, vrijednosti 1,8 milijuna kuna, koji je odobren i trenutno u fazi pripreme potpisivanja ugovora, omogućiti će produljeni boravak djece sa 16:30 na 19:30. Time će se značajno olakšati skrb o djeci roditeljima koji rade u smjenama. U sklopu projekta zaposliti će se novi stručni djelatnici (psiholog, pedagog, logoped), provest će se edukacije postojećih stručnih djelatnika, te izraditi novi programi s ciljem realizacije i nakon provedbe projekta: program rada za djecu s poteškoćama u razvoju, program za darovitu djecu, program zaštite okoliša, dramsko-scenski program te program rada s roditeljima.

Gospić: Izgradnja novog modularnog vrtića u 2022., produljit će se i boravak djece

U Gradu Gospiću bilo je 120 mališana više u prošloj pedagoškoj godini u odnosu na pedagošku godinu 2019./2020.

Grad Gospić 2018. godine donio je odluku kojom je roditeljima omogućio plaćanje dječjeg vrtića po dohodovnom cenzusu, odnosno ovisno o visini dohotka roditelja, što je uvelike rasteretilo roditelje, a posebno one roditelje koji imaju niži dohodak. Tako se prema tadašnjoj analizi za 81% obitelji čije dijete pohađa Vrtić cijena smanjila, za 10% obitelji cijena je ostala ista, a za 9% obitelji cijena se povećala.

Korisnici koji u Vrtiću na smještaju imaju više djece, za drugo i treće dijete plaćaju  50% niže cijene smještaja od punog iznosa, a za četvrto dijete osiguran je besplatan smještaj. To u dosadašnjim proračunima nije bilo osigurano te je predstavljalo veliko opterećenje za višečlane obitelji.

Budući da je smanjenje cijene vrtića generiralo dodatne potrebe za upisom djece u Dječji vrtić, Grad Gospić omogućio je  proširenje opsega programa, uređenje novih prostorija u Dječjem vrtiću za još 4 skupine jasličke dobi, te otvaranje novih radnih mjesta. Zbog povećanja potreba zaposleno je još  9 zaposlenika od kojih 8 odgojiteljica i jedna spremačica, a sva djeca zaposlenih roditelja dobila su mogućnost pohađanja redovitog 10-satnog programa Dječjeg vrtića Pahuljica.

Gradu Gospiću povećanje broja djece u vrtiću veliko je zadovoljstvo, ali ujedno i izazov. Ovim su postupkom na zadovoljstvo roditelja stvoreni uvjeti da sva djeca mogu dobiti priliku pohađati vrtić u svom gradu.  Namjera uprave Grada je da sva djeca zaposlenih roditelja imaju mogućnost upisa u vrtić jer je demografska slika grada narušena, a smanjenjem cijena vrtića po dohodovnom cenzusu čime se roditelje rasteretilo za dodatnih 1,6 milijuna kuna, te upisom sve djece u vrtić doprinosi se stvaranju boljih uvjeta za djecu i  roditelje.

Nadalje, zbog  prekapacitiranosti postojećeg Dječjeg vrtića Pahuljica Grad Gospić u 2022. godini planira uz postojeći vrtić izgraditi  novi modularni vrtić  na kat za dvije jasličke grupe i četiri vrtićke grupe, čime bi se naravno omogućila i nova zapošljavanja. Planirani vrtić bi sa postojećim vrtićem bio povezan toplim hodnikom, te će biti opremljen svim sadržajima u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. Procjenjujemo da bi ukupna investicija bila do 20.000.000,00 kn i smatramo da bi se s izgradnjom moglo početi već na ljeto sljedeće godine, budući smo trenutno u postupku pripreme projektne dokumentacije za navedenu investiciju.

Grad Gospić u partnerstvu s Općinom Perušić uskoro pokreće i provedbu projekta  vrijednog preko milijun kuna, pod nazivom „Sretni mališani“.

Projektom će se omogućiti produljeni rad Dječjeg vrtića Pahuljica u područnim vrtićima Gospić (2 grupe po 4 sata dnevno) i Perušić (1 grupa po 4 sata dnevno). Kako bi se djeci koja će biti korisnici produljenog boravka osigurala kvalitetna usluga, bit će zaposlena 3 odgojitelja, stručni suradnik – psiholog, 2 kuharice, 2 spremačice i voditelj/ica projekta. Kako bi djeca vrijeme u produljenom boravku maksimalno iskoristila za razvoj novih vještina i kreativnosti, bit će razvijena tri posebna programa koje će se u produljenom boravku provoditi (program engleskog jezika, glazbeni program i sportski program). Osoblje koje će biti zaposleno za rad u produljenom boravku sudjelovat će na edukacijama usmjerenima na jačanje stručnih kompetencija.

Izravnu korist od provedbe projekta imat će uključena djeca, njihovi uzdržavatelji i osoblje vrtića. Kroz projekt će se omogućiti pružanje socijalnih usluga od strane lokalnih pružatelja usluga koji omogućuju bolju ravnotežu između radnih obveza i obitelji s uzdržavanim članovima.

Cilj projekta je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima s područja Gospića, uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz unaprjeđenje usluga produljenog radnog vremena Dječjeg vrtića Pahuljica s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji. Kroz pružanje usluga produljenog boravka, za uzdržavane članove obitelji (djecu), neuzdržavani članovi obitelji neće morati napustiti zaposlenje ili tržište rada kako bi se brinuli o njima, te se na taj način neizravno doprinosi razvoju gospodarstva kako lokalne tako i šire društvene zajednice.

Otok: Vrtić opet u dogradnji

Grad Otok u godinu dana imao je porast mališana u vrtićima za njih 79, odnosno za 138,60 posto.

Iako je lani otvoren novi vrtić, u Otoku su trenutačno zbog opet povećane potrebe roditelja za pohađanjem djece u vrtić u tijeku radovi dogradnje vrtića za prijem još jedne skupine. Vrijednost radova iznosi oko 600 tisuća kuna, a svoju potporu u iznosu 250 tisuća kuna dat će Ured za demografiju. Također je izvršena potrebna rekonstrukcija priključka zgrade Dječjeg vrtića na vodovodnu mrežu.

Lani je inače završena rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića s pratećim sadržajima i uređenjem okoliša te su tako poboljšani uvjeti za rad s djecom i omogućen prijem jasličke skupine. Ukupna je vrijednost projekta bila nešto više od 7,6 milijuna kuna, od čega je oko 7,1 milijun kuna bespovratnih sredstava. Projekt je financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Novi Marof: Sufinancira se boravak djece u vrtićima izvan Grada

U Novom Marofu broj mališana u vrtiću povećan je za 53 u godinu dana.

Grad Novi Marof ima u svom vlasništvu 1 dječji vrtić i to Dječji vrtić Novi Marof  koji je u 2020. godini proširen za još 4 skupine. Na području Grada djeluju još 3 privatna dječja vrtića i to: Dječji vrtić Bambi u Novom Marofu, Dječji vrtić Sretna djeca u Grani i Dječji vrtić Anđeo- kojega vode časne sestre u Oštricama. Broj vrtića sa sadašnjim kapacitetima nije dovoljan te 110 djece koja imaju prebivalište na području Grada polazi neki od vrtića izvan gradskog područja, a  njihov smještaj Grad sufinancira na jednaki način kao i smještaj djece  koja vrtiće polaze na području Grada Novog Marofa.

U ovom trenutku Grad nema u planu gradnju novih niti proširivanje postojećeg vrtića. Grad također financira programe za djecu s poteškoćama u razvoju-asistente.

Čazma: Bez liste čekanja

Za 16,75 posto povećan je broj mališana u Čazmi.

‘Grad Čazma nosi titulu grada – prijatelja djece već 12. godinu. Kako to ne bi bile samo prazne riječi, nastojimo usmjeriti što više proračunskih sredstava u aktivnosti i projekte za dobrobit naših najmlađih. Konkretno, kada je riječ o dječjem vrtiću, u posljednje četiri godine u njega smo uložili gotovo 20 milijuna kuna – što u gradnju, obnovu i opremanje, što kroz nekoliko projekata kojima smo poboljšali uvjete rada i boravka odgojitelja i djece u toj ustanovi, a time smo pridonijeli i novim zapošljavanjima. U prijašnjem razdoblju proveli smo nekoliko faza obnove vrtićke zgrade, a pretprošle godine dogradili smo i u potpunosti obnovili vrtić iznutra i izvana, uredili igrališta i obnovili namještaj. Grad Čazma podmiruje više od 2/3 troškova ekonomske cijene vrtića, a ona se za naše korisnike nije mijenjala već gotovo 15 godina. S druge strane, zaposlenicima vrtića kontinuirano se povećavala osnovica plaće. Pratimo trendove pa tako provodimo i projekt e-upisa koji omogućava elektronički upis djece u ovu predškolsku ustanovu.’ – kaže gradonačelnik Dinko Pirak i dodaje: -Proveli smo i europski projekt “Za čazmanske mališane zajedno”, temeljem kojega je, tijekom trajanja projekta, otvoreno nekoliko novih radnih mjesta, a korisnicima vrtića omogućen boravak do 21 sat. Prijavili smo i drugu fazu projekta te sad čekamo rezultate natječaja. Grad Čazma ove godine bilježi boom vrtićanaca, a unatoč rastu broja prijavljene djece, jedan smo od rijetkih gradova koji je osigurao mjesta za svu djecu pa kod nas nema listi čekanja niti neupisane djece. Iako su vrtićki kapaciteti ograničeni, ne želimo dopustiti da itko čeka na upis i zato smo odlučili izgraditi još jednu vrtićku zgradu, a u međuvremenu smo osigurali dodatni privremeni prostor kako bi sva djeca dobila adekvatan smještaj i uslugu u vrtiću.

U čazmanski dječji vrtić ove je godine pristigao rekordan broj prijava. Od rujna DV Pčelica Čazma polazi šezdeset i troje novih korisnika, od čega čak 35 jasličara. Zbog toga smo oformili četvrtu jasličku skupinu za djecu u dobi od 1. do 3. g., prvi put u povijesti vrtića. U vrtiću je 8 skupina kao i do sada, a imamo i privremenu izdvojenu lokaciju.

Ona je u prostoru DVD-a Čazma, na katu površine gotovo 150 m2. Prostor je uređen i prilagođen djeci jasličke dobi, a radove je financirao Grad Čazma. U novom prostoru boravi osamnaestero djece jasličke dobi o kojima skrbe dvije odgojiteljice, a prostor održava jedna spremačica.

Jedan smo od rijetkih, možda čak i jedini grad u okruženju u kojem do sada nikad nije bilo listi čekanja na upis u vrtić jer smo uvijek nalazili načina da upišemo svu djecu. Ove godine imamo rekordan broj pa smo odlučili rasteretiti vrtićki objekt i djeci omogućiti dodatni prostor, kako bi i njima i odgajateljicama bilo udobnije.

‘Bez obzira na dodatno financijsko opterećenje i posao oko izgradnje i pripreme novog prostora, drago nam je i sretni smo što se broj novoupisanih vrtićanaca povećava. Djeca su, i to nisu prazne riječi, uistinu najveće blago, tako da nijedan trošak nije prevelik, ukoliko im omogućuje što kvalitetniji životni „start“. Grad Čazma je grad prijatelj djece i tu smo titulu dužni opravdati.’ – zaključuje gradonačelnik. (Lidija Kiseljak)