Prema podacima konsolidiranih proračuna iz 2018. godine, grad Krk je u toj godini izdvojio najviše sredstava za predškolsko obrazovanje u odnosu na broj stanovnika. Slijede gradovi Novigrad, Cres, Umag, Pazin, Poreč, Labin, Opatija, Rovinj i Buje. Prema udjelu izdvojenih sredstava u proračunu za predškolsko obrazovanje vodeći je bio grad Duga Resa, a slijede Krk, Solin, Dugo Selo, Buje, Jastrebarsko, Kaštela, Imotski, Drniš i Mursko Središće. Gleda li se pak trend u odnosu na godinu ranije, odnosno povećanje sredstava za predškolsko obrazovanje na godišnjoj razini, predvodi grad Vinkovci, a slijede Knin, Split, Slavonski Brod, Virovitica, Osijek, Samobor, Karlovac, Zadar i Ivanec. Prvih deset gradova izdvojilo je između 19 i 27 posto proračunskih sredstava, a u prosjeku domaći gradovi su te godine izdvojili oko 12 posto novca za predškolsko obrazovanje. 

U pedagoškoj godini 2018/2019. ukupan broj djece koja su bila obuhvaćena nekim programom predškolskoga odgoja i naobrazbe bio je 139 378, pokazuju podaci DZS-a. Redovitim programom bilo je obuhvaćeno 123 212 djece, programom predškole 10 823 djece i kraćim programom 5 343 djece. Od ukupnog broja vrtića, bilo je 336 samostalnih, tj. bez područnih odjela, 280 dječjih vrtića imalo je u svom sastavu područne odjele, a bilo je i 878 područnih odjela.

Prema posljednjim podacima DZS-a na početku pedagoške godine 2019./2020. djelovalo je ukupno 1 699 dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe predškolskog odgoja.  Bilo je 1 496 dječjih vrtića, od toga 1 087 čiji su osnivači Republika Hrvatska i jedinice lokalne uprave i samouprave, 347 čiji je osnivač druga domaća pravna ili fizička osoba te 62 kojima je osnivač vjerska zajednica. Pri drugim pravnim osobama bile su ustrojene 203 jedinice predškolskog odgoja, i to 153 pri osnovnim školama, šest u igraonicama pri knjižnicama te 44 u drugim ustanovama i udrugama (zdravstvenima, socijalnima, kulturnima, sportskima).

Ukupan broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja bio je 139 682, odnosno oko 300 mališana više nego godinu prije. Redovitim programima bilo je obuhvaćeno 125 294 djece (89,7%), programom predškole 9 861 (7,1%) i kraćim programima 4 527 (3,2%). Od ukupnog broja djece, 20,3% bilo je mlađe od tri godine. Podatak pokazuje da i 76% djece boravi 8 i više sati u vrtiću.

Veći broj djece u vrtićima za mnoge gradove godinama znači i pronalazak rješenja za njihovim smještajem. Kroz programe EU posljednjih se godina grade, dograđuje ili obnavlja oko 500 vrtića u RH, a pretežito je riječ o ruralnim sredinama. U nekim gradovima ima više doseljenog stanovništva, pa je i broj djece veći, a tamo gdje i to nije slučaj, roditelji se odlučuju više nego ranije djecu smjestiti u vrtić.

U odnosu na broj stanovnika, najviše su za predškolsko obrazovanje u 2018. godini izdvojili gradovi Krk, Novigrad, Cres, Umag, Pazin, Poreč, Labin, Opatija, Rovinj i Buje. Riječ je o malim i srednjim gradovima, a čak ih sedam dolazi iz Istarske županije.

Krk: Ove godine hitno pronađen dodatan prostor za 60 mališana

S izdvojenih 2.791,77 kuna po stanovniku za predškolsko obrazovanje Grad Krk je u 2018. godini bio vodeći grad u zemlji, što je ujedno i jedan od parametara temeljem kojih je i ove godine ušao u finale našeg izbora za najbolji grad u kategoriji obrazovanje i demografija. Prema podacima za pedagošku godinu 2019/2020. Grad je imao 271 upisanog mališana u samom gradu, no puno više gledaju li se i područni vrtići na otoku. I ove godine je zahtjev za smještajem bio povećan, pa su za 60-oro djece osposobljeni dodatni prostori tako što su  organizirali prenamjenu prostora starog dječjeg vrtića – koji su u međuvremenu koristile neke sportske udruge – u novoopremljeni prostor za boravak dviju vrtićkih skupina. Također, u dogovoru s ostalim otočkim lokalnim samoupravama određeni broj djece pohađa vrtić u njihovim prostorima, što rješava gotovo u potpunosti pitanje neupisanih mališana. Grad sa 75 posto ekonomske cijene po djetetu sufinancira pohađanje dječjega vrtića. Krk je inače i drugi grad u 2018. bio po izdvojenim sredstvima za predškolsko obrazovanje, 25,37 posto.

Novigrad je izdvojio 1.587,36 kuna po stanovniku, a Cres 1.439,23 kune po stanovniku iz proračuna za predškolsko obrazovanje.

Cres: U tijeku projekt dogradnje i adaptacije vrtića

Svojim izdvajanjem za djecu i obrazovanje Grad Cres se i ove godine plasirao u samo finale našeg izbora za najbolji grad u kojemu brani titulu najboljeg malog grada. Na području Grada Cresa djeluje jedan vrtić i u njemu ima mjesta za svu djecu, bez listi čekanja. Iako kapacitet vrtića zadovoljava sadašnje potrebe, kako bismo još podigli standard i osigurali da i u budućnosti sva djeca mogu dobiti mjesto u vrtiću, upravo je u tijeku projekt dogradnje i adaptacije dječjeg vrtića „Girice“. Ukupna vrijednost radova je 3,4 milijuna kuna, od čega je 1,3 milijuna sufinancirano europskim sredstvima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

– Cilj projekta dogradnje i adaptacije dječjeg vrtića Girice je povećanje kapaciteta vrtića, čime se podupire daljnji rast i razvoj Grada Cresa. Projektom će se dobiti 105,71 m2 nove korisne površine, bolji radni uvjeti za stručne djelatnike te mogućnost za otvaranje još jedne odgojne skupine i zapošljavanje novih odgajatelja, obrazložio je gradonačelnik Kristijan Jurjako. Osim toga izvode se unutarnji radovi u cijeloj zgradi, mijenja se električna instalacija i obnavljaju podovi i zidovi, te ugrađuje protupožarni sustav kako bi se zgrada prilagodila suvremenim pedagoškim standardima i maksimalno povećala sigurnost djece i djelatnika.

Dječji vrtić „Girice“ prva je energetski obnovljena predškolska zgrada javnog sektora u Hrvatskoj, projekt je realiziran još 2016. godine prema Programu energetske obnove zgrada javnog sektora Vlade RH. Jedna od posebnosti creskog vrtića je u tome što Grad sufinancira prijevoz djece iz manjih naselja na otoku do vrtića i jaslica.

Umag je u 2018. godini izdvojio 1.431,18 kuna po stanovniku za predškolsko obrazovanje, a Pazin 1.378,80 kuna.

Umag: Jedan od tek četiri grada koji osigurava besplatan vrtić za svu djecu, nema listi čekanja

Grad Umag je 2010. godine pokrenuo projekt „Umag-grad djece“ koji  nastaje kao megaprojekt u smjeru osiguravanja najboljih odgojno-obrazovnih uvjeta i standarda za  najmlađe sugrađane. Projekt obuhvaća izgradnju i/ili rekonstrukciju svih 18 zgrada umaških predškolskih i školskih ustanova, kao i uređenje igrališta i parkova,  te nadstandardno osigurava našoj djeci najbolje i najkvalitetnije uvjete u okviru odgojno-obrazovnog procesa, od vrtića do fakulteta.

Kontinuiranim i sustavnim ulaganjem u odgojno-obrazovnu infrastrukturu, Grad Umag stvara novi i viši  standard odgoja i obrazovanja te s ponosom zauzima visoko mjesto na ljestvici gradova koji svojoj djeci osiguravaju najviše standarde i najsuvremenije uvjete školovanja. Grad Umag raspolaže s ukupno 18 objekata, od kojih 10 namijenjenih predškolskom, a 8 školskom odgoju.

Vodeći računa o potrebama građana, dostupnosti te racionalnom gospodarenju, planom mreže predškolskih ustanova, od 2010. godine do danas Grad Umag je izgradio i rekonstruirao gotovo sve svoje vrtiće.

‘ Izgradili smo dječji vrtić ”Bambi” te dječje igralište i tako osigurali prostor za 144 djece koja 2009. godine nisu imala svoje mjesto u vrtiću, sanirali smo i uredili Centralni dječji vrtić: izvršena je sanacija sanitarnih čvorova, krovišta, izgradnja rampe za invalide i uređenje radnih prostorija i dječjeg igrališta. Izvršena energetska obnova zgrade, izgrađena kotlovnica te rekonstruirane prostorije, rekonstruirali smo područni dječji vrtić u Bašaniji te izgradili i opremili dječje igralište. izgradili smo novi dječji vrtić (područni) ”Do-re-mi” Babići,  novi dječji vrtić ”Radost-Gioia” Umag za 200 djece, uz najbolje uvjete u Istarskoj županiji i Republici Hrvatskoj, nadalje, izgradili smo i  novi dječji vrtić u Petroviji a gradimo novi dječji vrtić u Murinama te pripadajuće dječje igralište. Izgradili smo i obnovili 40 dječjih igrališta u naseljima i samom centru grada’ – kažu u Gradu Umagu.

Od travnja 2017. godine vrtići su besplatni za svu djecu, oko 65o mališana, a liste čekanja nema.

‘Razvidno je, dakle, kako je sustavnim ulaganjem u kvalitetu predškolskog odgoja Umag postao grad primjer u Hrvatskoj. Svi vrtićki mališani prate se od samog rođenja. Naknada za novorođenče iznosi 1.500 kn po djetetu, neovisno o materijalnom statusu. No, ako se radi o djeci čiji su roditelji nezaposleni ili imaju ozbiljnih socijalnih problema, tada se dijete prati s 500 kuna do 1.000 kuna mjesečno do godine dana starosti, kada dijete stječe uvjete za besplatne jaslice. Osim naknade, potpuno besplatnog vrtića, osiguranog mjesta u vrtiću, svako dijete u Gradu Umagu ima i najbolje uvjete  boravka te nadstandardne usluge struke: pedagog, psiholog, logoped, edukacijsko-rehabilitacijski terapeut, medicinska sestra, profesor kineziologije, profesor glazbenog odgoja  te asistente u nastavi. Ujedno, valja napomenuti da je u Umagu uvriježen i zlatni standard od 1 odgajateljice po 8 djece (u prosjeku).

 Od upisa u vrtić, Grad Umag za svako dijete izdvaja 2.500,00 kuna mjesečno (30 tisuća kuna godišnje), odnosno 180.000,00 kuna u šest godina, po djetetu. Slijedom navedenog, proizlazi da se samo za redovan rad vrtića izdvaja gotovo 20 milijuna kuna. Nadalje, za temeljne uvjete i standard vrtića, ovisno o godišnjim investicijama, Grad Umag izdvaja od 10 pa do 70 tisuća kuna po djetetu. Tako je po funkcijskoj klasifikaciji Proračuna za funkciju obrazovanja u 2018. godini uloženo oko 60 milijuna kuna. U obrazovanje ulažemo od min 22% pa do 37% proračuna po čemu smo daleko iznad europskog i hrvatskog prosjeka. Te nas brojke svrstavaju na sam vrh ulaganja u obrazovanje, i  predstavljaju  jedan od većih motiva ostanka ili dolaska u Umag.

Što se tiče planova za budućnost, nakon izgradnje područnog vrtića u Murinama, Grad Umag kreće u još jednu veliku investiciju – izgradnju još jednog novog dječjeg vrtića u centru grada (zona Moela), a čiji će kapacitet biti cca 200 djece.

Pazin: Rekonstrukcijom vrtića proširio se prostor za 770 četvornih metara

Jedna od ključnih investicija Grada Pazina u proteklih nekoliko godina u području obrazovanja je 8,2 milijuna kuna vrijedan projekt dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića u prolazu Otokara Keršovanija, što je jedan od faktora koji su mu osigurali ulazak u finale i u ovogodišnjem izboru za najbolji grad u kategoriji demografija i obrazovanje u kojemu brani prošlogodišnju titulu najboljega.

–  Projekt je s potporom od 5,2 milijuna kuna sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj – ističu u gradskoj upravi Pazina, iz koje ističu i kako je Pazin ‘predvodnik demografskog rasta u Istri’.

Usprkos nepovoljnim okolnostima izazvanim pandemijom svi radovi na  vrtiću su izvedeni u planiranim i zadanim rokovima. Projektom rekonstrukcije postojeće zgrade vrtića postiglo se proširenje prostora za ukupno 770 četvornih metara, riješio problem nedostatka prostora za dnevni odmor djece te se veličina soba za dnevni boravak polaznika uskladila s propisanim državnim pedagoškim standardima. Građevinskim radovima sanirani su krovište, zidovi, fasada, vanjska stolarija, instalacije i spremnik lož ulja te se u cijelosti obnovila oprema i unutarnji izgled objekta. Na adekvatniji način uredio se prilaz ustanovi, formiran je novi ulaz s istočne strane zgrade i osigurana je dostupnost osobama s invaliditetom, kojima su adekvatno prilagođene i sanitarije unutar vrtića.

Ovo kapitalno ulaganje, najveće je ulaganje u objekte predškolskog odgoja od osnivanja Grada Pazina kao jedinice lokalne samouprave, te prvo veće ulaganje od dograđivanja zgrade 2001. Prema zadnjim podacima Državnog Zavoda za statistiku Grad Pazin predvodnik je demografskog rasta u Istri i nalazi se među top 10 gradova u Hrvatskoj s pozitivnim prirodnim prirastom, odnosno bilježi veći broj novorođenih u odnosu na umrle stanovnike i stanovnice Pazina.

Poreč: U tri godine izgradili tri vrtića, počinje gradnja četvrtoga… 

Među vodećih deset po izdvojenim sredstvima za predškolsko obrazovanje po stanovniku je još jedan istarski grad, Poreč koji je u tu svrhu izdvojio 1.337,19 kuna. I Grad Poreč jedan je od finalista i ovogodišnjeg izbora za najbolji grad za demografiju i obrazovanje.

– Naši najmlađi svakako su naš prioritet. Danas smo jedan od samo nekoliko gradova u cijeloj zemlji koji imaju pozitivne demografske trendove. Na primjer, u samo jednu godinu broj upisane djece u vrtićima veći je za njih 50. U osnovnim smo školama ima više od 1300 školaraca, a prije samo par godina bilo ih je 1100.

‘Upravo smo prije nekoliko dana potpisali ugovor za radove na gradnji jednog novog vrtića na našem području, u naselju Žbandaj, koji će imati kapacitete za 64 djece od rane do predškolske dobi. Radovi počinju kroz nekoliko dana, a planirano je da djeca u novi objekt krenu iduće godine. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 5,1 milijuna kuna bez PDV-a. Inače, ovo je izgradnja već trećeg vrtića i jaslica u protekle tri godine – nakon što su otvorene nove osnovne škole u Žbandaju i na Finidi, nekadašnja školska zgrada u Velom Maju prenamijenjena je u nove jaslice, a EU sredstvima u zgradi nekadašnjeg društvenog doma u Dračevcu uređene su jaslice i vrtić. Još ranijih godina izgrađeni su područni dječji vrtići u Varvarima i Baderni, te se ovim budućim u Žbandaju još jednom nastavlja dobra praksa da se predškolske ustanove otvaraju u manjim mjestima blizu domova mladih obitelji, što je vrlo dobro prihvaćeno, kako od strane korisnika, tako i od pedagoga’ – kaže gradonačelnik Loris Peršurić.

Labin: U dvije godine 4 milijuna kuna ulaganja

Grad Labin i ove godine u našem izboru za najbolji grad brani titulu najboljeg grada za obrazovanje i demografiju, a jedan od elemenata koji su mu osigurali ulazak u finale je i izdvajanje za vrtiće. Labin je izdvojio po stanovniku 1.306,98 kuna. U posljednje dvije godine prošireni su kapaciteti vrtića, proširen je prostor dječjeg vrtića “Gloria” (prostor u vlasništvu Grada Labina), te je energetski obnovljena zgrada centralnog vrtića. Ova su ulaganja težila ukupno nešto više od 4 milijuna kuna od čega je dio bespovratnih sredstava Gradu Labinu odobreno iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

U planu je nastavak ulaganja u vrtićke objekte, a idući projekti vezani su za rekonstrukciju područnog odjeljenja Vinež, te zahvate u obnovi područnih odjeljenja Rabac i Stari grad, što će se ostvarivati sukladno financijskim mogućnostima i eventualnim sredstvima dobivenima kroz najavljene natječaje.

Prema ovogodišnjim interesima za upis, te rezultatima upisa iz prethodne dvije godine, možemo zaključiti kako labinski vrtići kapacitetom u potpunosti zadovoljavaju potrebe lokalne zajednice. Dvije godine za redom niti jedno dijete koje zadovoljava uvjete nije ostalo neupisano. Također, vrtićke skupine formirane su tako da zadovoljavaju propisane pedagoške standarde broja djece po skupini.

Jednako tako, iz gradskog se proračuna financira rad logopeda i defektologa u odgojnim i obrazovnim ustanovama grada za što je osigurano 130.000 kn godišnje.

Opatija: Provodi se EU projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“

Opatija je po stanovniku izdvojila 1.279,64 kune.

U DV Opatija predškolskim je odgojem obuhvaćeno oko 450 djece u 30 odgojnih skupina: 18 odgojnih skupina cjelodnevnog (10-satnog) programa, 4 odgojne skupine poludnevnog (5,5-satnog) programa, 4 odgojne skupine u kojima se provodi kombinirani 5,5 i 10-satni program. U Dječjem su vrtiću Opatija i skupine za rano učenje stranih jezika – talijanskog i engleskog. U Vrtiću Opatija i Vrtiću Lovran djeluju i skupine u kojima se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine. Zaposleno je 56 odgajatelja te stručni tim i tehničko osoblje. Ustanova Dječji vrtić Opatija teritorijalno pokriva područje Grada Opatije te Općine Lovran, a program predškolskog odgoja organiziran je u 5 objekata: Vrtiću Opatija, Vrtiću Volosko, Vrtiću Ičići, Vrtiću Veprinac i Vrtiću Lovran.

Kapaciteti Dječjeg vrtića u potpunosti zadovoljavaju potrebe roditelja. Pred dvije godine otvorena je nova zgrada u Opatiji na Punta kolovi, koja nudi vrhunski standard uvjeta za rad s najmlađima. O tome da se dugoročno razmišlja kako unaprijediti uslugu i kvalitetu predškolskog odgoja govori i činjenica da su u tijeku radovi na proširenju Vrtića Veprinac. Nadogradnja postojećeg objekta omogućena je europskim sredstvima dobivenim na natječaju Ministarstva poljoprivrede – Programa ruralnog razvoja RH. Vrtić će primiti 50-ak mališana, a trenutno ih ima 30-tak. Vrijednost gradnje iznosi 7 milijuna 124 tisuće kuna, od čega je 5 milijuna 435 tisuća kuna bespovratnih sredstava iz EU fonda, dok ostatak financira Grad Opatija. U planu je otvaranje vrtića u idućoj predškolskoj godini 2021./2022.

Proračunska ulaganja u predškolski odgoj 2020. su visokih 17 milijuna 812 tisuća kuna. Osim za osobne dohotke zaposlenih i kapitalna ulaganja  sredstva su namijenjena i sufinanciranju smjenskog rada kroz europski projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“.

Iznimno je važno naglasiti da u Opatiji drugo i svako iduće dijete u obitelji ima potpuno besplatan vrtić, što je osigurano gradskim poticajnim programom koji se trenutno odnosi na gotovo 50 posto djece koja danas polaze DV Opatija. Za to Grad godišnje dodatno izdvaja nešto više od milijun kuna.

Slijede gradovi Rovinj s izdvojenih 1.267,22 kune po stanovniku te grad Buje s izdvojenih 1.203,58 kuna.

Duga Resa je u 2018. godini imala najveći udjel izdvojenih sredstava za predškolsko obrazovanje. Slijede  Krk, Solin, Dugo Selo, Buje, Jastrebarsko, Kaštela, Imotski, Drniš i Mursko Središće.

Grad Duga Resa izdvojio je 27,29 posto, Krk 25,37 posto iz proračuna za predškolski odgoj u 2018. godini, Solin 25,15 posto, Dugo Selo 24,78 posto, Buje 22,46 posto, a Jastrebarsko 21,74 posto proračunskih sredstava.

Jastrebarsko: 10 milijuna godišnje za najmlađe

„Više od 10 milijuna kuna godišnje ulažemo kako bi naši najmlađi, u svom drugom domu imali što kvalitetnije uvjete. Dječji vrtić Radost Jastrebarsko, uz centralni objekt broji i još 4 područna objekta, a u kojima se za oko 600 mališana brine više od 100 zaposlenih. Planova naravno uvijek ima – prošle smo godine preuredili centralni vrtić i riješili problem neupisane djece, a sada nam je u fokusu izgradnja novog vrtića (pripremamo projekt i krećemo u izradu projektne dokumentacije). Djeci je u sredini u kojoj žive potrebno osigurati dostatne i sve potrebne uvjete za odgoj, školovanje i sretno odrastanje. Grad Jastrebarsko provođenjem različitih pronatalitetnih mjera trudi se biti po mjeri svake obitelji, a stvaranjem povoljnijih uvjeta življenja želimo u naš grad privući što više mladih obitelji!“ – komentira gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel.

Slijedi Grad Kaštela s izdvojenih 20,36 posto za predškolski odgoj, pa Imotski s izdvojenih 20,05 posto.

Imotski: Za drugo dijete 50 posto cijene, svako iduće besplatan boravak u vrtiću

Jedna od demografskih mjera koju provodi Grad imotski je sufinanciranje cijene vrtića i to za 2. dijete u 50%-tnom iznosu (350,00kn po djetetu) te 3. i svako iduće dijete koje u isto vrijeme pohađa vrtić u 100%-tnom iznosu. Iznos koji izdvaja za sufinanciranje cijene programa dječjih, privatnih i vjerskih vrtića je 400.000,00.  Na području grada Imotskog osigurano je pohađanje predškolskog odgoja u sklopu DV Imotski  kojem je Grad osnivač te privatnog DV Loptica. Grad Imotski također planira i povećanje kapaciteta u DV Imotski.

Omiš je izdvojio 19,80 posto, a Mursko Središće 19,31 posto proračunskih sredstava u 2018. godini za predškolski odgoj.

Gleda li se pak trend u odnosu na godinu ranije, odnosno povećanje sredstava za predškolsko obrazovanje na godišnjoj razini, predvodi grad Vinkovci, a slijede Knin, Split, Slavonski Brod, Virovitica, Osijek, Samobor, Karlovac, Zadar i Ivanec.

Vinkovci: Energetski obnovljena tri vrtića, gradi se i novi

Najviše je sredstava povećao u proračunu za predškolski odgoj u 2018. godini u odnosu na godinu prije Grad Vinkovci, za 9.885.940 kuna.

Najveća nam je stavka bila energetska obnova 3 objekta vrtića. Na tri objekta Dječjeg vrtića Vinkovci, koji pohađa ukupno 427 djece, radovi energetske obnove vrijedni gotovo pet milijuna kuna, koji se gotovo u cijelosti financiraju iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“.   Radove je u petak obišao vinkovački gradonačelnik Ivan

Što se tiče izgradnje novog vrtića imamo gotov glavni projekt izgradnje novog dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ na mjestu dosadašnjeg vrtića, na adresi Blok Vladimira Nazora 7. Riječ je o prvom i najstarijem objektu Dječjeg vrtića Vinkovci te se ukazala potreba za jednim novim objektom budući je postojeći dotrajao i iziskivao visoke troškove popravaka i sanacija. Novi bi vrtić  bio kapaciteta 200 djece vrtićke i jasličke dobi što je veći broj djece u odnosu na broj koji sadašnji objekt vrtića može primiti.

‘Temeljem iskustva drugih gradova odlučili smo se za princip modularne gradnje budući se  ostavlja na taj način i  mogućnost jednostavne i brze kasnije nadogradnje dječjeg vrtića ukoliko se ukaže potreba za proširenjem. Osobito je važno da je sam proces modularne gradnje  vremenski brži i financijski povoljniji u odnosu na klasičnu gradnju pa se nadamo da ćemo u bliskoj  budućnosti dobiti novi vrtić. Imamo 6 vrtića i jaslice kojih je osnivač Grad i 8 vrtića drugih osnivača. Kapaciteti su nam dostatni za smještaj djece. Ponosni smo na program pomoćnika u vrtićima danas dijelimo ugovore za njih 6.  Sufinanciramo smještaj i u našim vrtićima i u vrtićima drugih osnivača. Također imamo besplatan smještaj za djecu iz udomiteljskih obitelji, djecu s poteškoćama…’ – kažu u Gradu Vinkovci.

Knin je povećao sredstva na godišnjoj razini za 9.304.602 kune, a Split za 8.875.202 kune.

Split: DV Latica ide u energetsku obnovu

Kroz nedavnu donesenu odluku o rebalansu proračuna, odlučeno je  da će Grad  realizirati kredit u iznosu od 90 milijuna kuna kojim bi se financirala  energetska obnova Dječjeg vrtića Latica.

Grad i ove pedagoške godine sufinancira programe gradskih, privatnih i vjerskih vrtića i jaslica.

Uz određene uvjete Grad sufinancira ili u potpunosti plaća smještaj djeteta u vrtiću, a  to pravo je u lanjskoj godini ostvarilo 500 mališana. Ove su godine planirana sredstva u proračunu za tu svrhu 1,5 milijuna kuna.

Jaslički program roditelji plaćaju 495 kuna,10-satni vrtićki program 480 kuna, 8-satni vrtićki program 410 kuna, 6-satni vrtićki program 250 kuna i 5-satni vrtićki program 230 kuna. Treće i svako sljedeće dijete  ne plaća vrtić.

Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića u 100% iznosu ostvaruje dijete čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o priznatom pravu na Zajamčenu minimalnu naknadu, dijete ratnog vojnog invalida sa stupnjem invaliditeta od 80% do 100% i dijete bez oba roditelja.

Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića u 50% iznosu ostvaruje dijete ratnog vojnog invalida sa stupnjem invaliditeta do 70% , dijete sa teškoćama u razvoju, dijete smješteno na skrb u udomiteljskoj/skrbničkoj obitelji, dijete samohranog roditelja i dijete iz obitelji sa troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak.

Slijedi Slavonski Brod koji je povećao sredstva za predškolski odgoj za 8.611.725 kuna, dok je Grad Virovitica izdvojio  7.730.794 kuna više u proračunu.

Virovitica: U dvije godine uloženo 25 milijuna kuna za obnovu vrtića

‘U razdoblju od 2018. godine u zgrade odgoja i obrazovanja putem obnova kao i energetskih obnova te izgradnje uloženo je 25.000.000,00 kuna kako bi se poboljšali materijalni i tehnički uvjeti te proširili kapaciteti i podignula kvaliteta pruženih usluga. Tako je u energetske obnove ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja uloženo 18.500.000,00 kuna, od čega za energetsku obnovu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica (zgrade 2,3,4) ukupno 11.500.000,00 kuna. Nakon što su 2018. i 2019. godine završene energetske obnove zgrada 2, 3 i 4 u ukupnoj vrijednosti od 11,5 milijuna kuna, a sukladno zamolbi ravnateljice i zaposlenika, ljetos je postavljena i nova sigurnosna ograda oko vrtića u Pejačevićevoj ulici te su završeni radovi lakiranja podova i krečenja kompletnih prostorija za dječji boravak u zgradi 5. Ukupna vrijednost koju je financirao Grad Virovitica iz vlastitih sredstava iznosi 130.000 kuna. U sklopu dječjeg vrtića Cvrčak ove se jeseni otvorio i dječji vrtić u Svetom Đurađu u čiju je izgradnju uloženo 5,6 milijuna kuna. Cvrčak danas ima ukupno 500 djece i po prvi put u novoj pedagoškoj godini upisana su sva djeca s liste, izuzev onih koji još nisu napunili godinu dana. Činjenica kako smo popunili sve raspoložive kapacitete pokazuje da roditelji žele i imaju potrebu uključiti svoju djecu u sustav predškolskog odgoja. Grad Virovitica konstantno ulaže u obrazovanje najmlađih stanovnika svoga grada. Polaznici su raspoređeni u četiri skupine: jasličku, dvije mješovite i jednu stariju. Projekt koji je napisala Razvojna agencija VTA u suradnji s Dječjim vrtićem Cvrčak i Gradom Virovitica omogućio je i zaposlenje četiri odgojiteljice koje će raditi u odgojno-obrazovnom radu s djecom, spremačice i kuharicu na pola radnog vremena. Nakon preseljenja COOR-a u novu, modernu zgradu, stara zgrada vraćena je vlasniku, Gradu Virovitici, koji ju je zbog velikog broja neupisane djece prijašnjih godina odlučio iskoristiti i prenamijeniti za potrebe vrtića. Vrijednost radova na uređenju stare zgrade COOR-a, odnosno na unutarnjoj adaptaciji iznosi više od 600.000 kuna.’ – kažu u Gradu Virovitica.

Grad Virovitica osnivač je Dječjeg vrtića Cvrčak koji se sastoji od 5 objekata u gradu Virovitici, od jednog objekta u prigradskom naselju Sveti Đurađ te se ubrzo očekuje i otvorenje objekta u Gajevoj ulici u Virovitici nakon prenamjene stare zgrade COOR-a. S obzirom na ovogodišnje podatke, kapacitet vrtića “Cvrčak” obuhvaća 501 dijete u redovnom programu. Od nove pedagoške godine imaju 24 nove skupine i to s novim objektom u naselju Sveti Đurađ. Tamo je upisano 32 djece: 20 školaraca vrtićke dobi i 12 djece jasličke dobi. Grad Virovitica se kao osnivač pobrinuo da od nove pedagoške godine postoji još jedna zgrada za potrebe vrtića. Riječ je o bivšoj zgradi COOR-a. Taj novi prostor omogućit će osiguravanje prostora za svako dijete, tj. kapacitet će biti u potpunosti zadovoljavajuć. U tom prostoru planiran je i dio obrazovnih skupina, odnosno za djecu koja su u skraćenom programu predškole. Svake godine ima do stotinu djece u tim skupinama, odnosno kada vrtić krene s radom, bit će četiri obrazovne skupine.

Osijek je povećao sredstva za 7.236.611 kuna, a Samobor za 6.966.791 kunu.

Samobor: Gradi se novi vrtić, jedan kreće u dogradnju…

“U programskom smislu, rani i predškolski odgoj i obrazovanje predstavlja jedan od vrijednosno najznačajnijih rashoda Proračuna Grada Samobora, s trendom rasta iz godine u godinu. Cilj je Grada Samobora omogućiti svakom djetetu da bude obuhvaćeno programom ranog i predškolskog odgoja, s posebnim naglaskom na postizanje cilja EU2020, tj. da obuhvat djece od četvrte godine života do polaska u osnovnu školi iznosi 95% na više. U prilog tome da smo na dobrom putu postizanja cilja EU2020 govori i podatak da se svake godine bilježi sve manji broj djece u kraćem, popodnevnom programu predškole, a sve veći broj djece vrtićke dobi obuhvaćen je cjelodnevnim programima. Na području grada Samobora djeluju 2 gradska dječja vrtića na 10 lokacija, 5 dječjih vrtića kojima su osnivači fizičke i pravne osobe te 1 dječji vrtić kojem je osnivač vjerska zajednica. Uz dječje vrtiće brigu i skrb za naše najmlađe sugrađane pružaju i obrti dadilja. Njih je na području grada 7. Cijena roditeljske uplate za redoviti, cjelodnevni program u gradskim dječjim vrtićima iznosi 580,00 kuna te se od 2010. godine nije mijenjala. Na osnovnu cijenu, brojne kategorije roditelja ostvaruju pravo na umanjenje (npr. roditelji koji imaju dvoje ili više djece u vrtiću, roditelji korisnici doplatka za djecu, HRVI, samohrani roditelji i dr.). Program za djecu koja pohađaju privatne dječje vrtiće sufinanciran je s 1.000,00 kuna mjesečno po djetetu, a na isti iznos imaju pravo i djeca koja su na čuvanju kod dadilja ili pak pohađaju dječje vrtiće u okolnim općinama i gradovima. Posebnu pozornost posvećuje se djeci s teškoćama u razvoju. Za djecu teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite programe gradskih dječjih vrtića osiguran je asistent, dok se za djecu koja su upućena u specijalizirane ustanove u potpunosti podmiruju troškovi programa.Unatoč brojnoj i razgranatoj mreži objekata predškolskog odgoja, radi pozitivnog migracijskog salda, odnosno doseljavanja mahom mladih obitelji s djecom, potrebna su daljnja ulaganja u proširenje kapaciteta objekata predškolskog odgoja.

Trenutno je u tijeku izgradnja objekta dječjeg vrtića u naselju Paučnjak. Objekt će biti izgrađen prema najvišim pedagoškim, energetskim i ekološkim standardima, a moći će primiti dvije odgojne skupine tj. oko 48-ero djece. Vrijednost investicije procjenjuje se na 4.200.000,00 kuna bez PDV-a, a prve mališane očekuje se s početkom pedagoške godine 2021./22. Istovremeno priprema se projektna dokumentacija za dogradnju objekta DV Izvor u ul. Gustava Krkleca u Samoboru za 6 odgojno-obrazovnih skupina. Uz kapitalna izdvajanja na izgradnji novih i proširenju postojećih objekta dječjih vrtića vrijedno je istaknuti i sustavno održavanje istih. Tako je početkom ove pedagoške godine djecu iz područnog objekta DV Grigor Vitez u Galgovu dočekalo potpuno obnovljeno igralište s novim igalima, antistres podlogama i umjetnom travom. I unutrašnjost objekta će se obnoviti novim namještajem, bijelom tehnikom, didaktikom i drugom opremom. Vrijednost investicije iznosi oko 300.000,00 kuna od čega je 80% iz Fonda EU preko projekta LAG Sava za ruralni razvoj.Posebnost Grada Samobora je i raznolikost programa koje nude dječji vrtići. Tako roditelji, uz redoviti, cjelodnevni program, mogu birati između Montessori programa, Waldorfskog programa, cjelodnevnog programa na engleskom jeziku, poludnevnog programa na njemačkom jeziku, programa katoličkog odgoja, a planira se i uvođenje cjelodnevnog sportskog programa.” – komentiraju u Gradu.

Karlovac: Brine o plaćama zaposlenika u vrtićima, za uređenje i rekonstrukciju vrtića uloženo u desetak godina više od 100 milijuna kuna

Karlovac je izdvajanja za predškolski odgoj povećao za 5.763.675 kuna.

‘Gradu Karlovcu jedan od najbitnijih ciljeva jest briga za djecu, osiguravanje uvjeta za optimalan djetetov razvoj te pružanje pomoći roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta, stoga smo ozbiljno prionuli na rješavanje problema stanja objekata i nedostatak smještajnih kapaciteta. Grad je ušao u kreditno zaduženje za izgradnju  novih objekata i obnovu postojećih vrtića, istovremeno osiguravajući sredstva za plaće djelatnika zaposlene u vrtićima kao i samo financiranje svih devet vrtićkih objekata.  Grad Karlovac izjednačio je plaću zaposlenih u vrtićima s plaćom zaposlenika u osnovnim školama, a za ostala materijalna prava (regres, božićnica, uskrsnica) uvijek je našao način osigurati sredstva i onda kada ih zaposlenici u školama nisu imali. Kada je Vlada Republike Hrvatske potpisala Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama kojim se osnovica za plaće u javnim službama povećala za 3% i nadalje dodatno za 2%, Grad Karlovac je pratio situaciju i povećao plaću  djelatnicima u predškolskim ustanovama, dok se osnovica ostalim proračunskim korisnicima (djelatnici Grada i ostalih gradskih ustanova) nije povećavala.

Što se tiče ulaganja u objekte, ukupno  za uređenje i rekonstrukciju vrtića utrošeno je više od 100 milijuna kuna. Započeli smo 2007. godine rekonstrukcijom kuhinje u vrtiću Grabrik  čija je vrijednost iznosila milijun kuna. Vrtić na Turnju otvoren je 2012. godine u vrijednosti 11 milijuna kuna, novi vrtić Švarča otvoren je 2015. godine vrijednosti 18 milijuna kuna, a vrtić Gaza rekonstruiran je i otvoren 2015. godine čija je vrijednosti rekonstrukcije iznosila  9,5 milijuna kuna, 2017. godine otvorili smo vrata novog vrtića na Rakovcu čija vrijednost je iznosila 15 milijuna kuna, nakon čega je 2019. godine otvoren vrtić Grabrik u vrijednosti  25 milijuna. Izgrađen je i opremljen vrtić u Mahičnu kojeg smo otvorili u rujnu 2020. godine. Riječ je o projektu  sufinanciranom iz Europskog fonda za ruralni razvoj, Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Operacija 7.4.1.“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Također smo u rujnu otvorili vrata rekonstruiranog i energetski obnovljenog vrtića Dubovac. Energetska obnova vrtića Dubovac sufinancirana je sredstvima Europske unije, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. uz značajna sredstva osigurana iz proračuna Grada Karlovca. Ukupna vrijednost obnove vrtića Dubovac i njegovog okoliša iznosila je 8,8 milijuna kn.

U vrtiću Banija 2018. godine rekonstruiran je krov u iznosu od 509.000kn, izrađen je projekt u iznosu od  61.250 kn i uređen je vrtić u 1. Fazi u iznosu od  614.000kn, a u planu nam je završetak rekonstrukcije vrtića Banija.

Uređenjem navedenih objekata stvoreni su uvjeti za povećanje broja grupa pa su tako kapaciteti vrtića povećani za 10 grupa, zaposleno je 25 novih djelatnika od čega 20 odgojiteljica.’ – kažu u Gradu Karlovcu i dodaju da se sve navedeno provodi u cilju povećanja smještajnih kapaciteta koji još uvijek nisu dovoljni za sve potrebe- ‘ Ali možemo  zadovoljno konstatirati  da nije veliki broj djece na listi čekanja čemu je zasigurno pridonijelo otvaranje novih skupina, a kako nam je želja da sva djeca u gradu Karlovcu ostvare pravo na predškolski odgoj i obrazovanje u namjera nam je izgradnja još jednog novog vrtića.’ – zaključuju.

Uz sve vrtiće uređena su parkirališta i prilazne prometnice.

‘Osim ulaganja u objekte iznimno nam je stalo i do ulaganja u programe i aktivnosti koje se provode unutar predškolskog odgoja, te su i naša ulaganja u ovom segmentu kroz Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Karlovca unatrag proteklih pet godina iznosila više od 70 milijuna kuna. Nositelj projekta “Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja u Karlovcu” je Grad Karlovac, a partneri na projektu su DV Karlovac i DV Četiri rijeke, gdje provedbom projekta 175 djece u 2 dječja vrtića koristi usluge produljenog radnog vremena, smjenskog i poslijepodnevnog rada vrtića, a djeci i roditeljima kroz projekt su ponuđeni novi programi i aktivnosti s ciljem  obogaćivanja postojećih programa kao npr. rana intervencija, koturanje, bicikliranje, tenis, plivanje (u sklopu sportskog programa), medijska pismenost i terapijsko jahanje. U svrhu provedbe novih dodatnih programa kroz projekt je nabavljena nova didaktička, sportska i informatička oprema, a u cilju jačanja kapaciteta dodatno se educiraju novi i postojeći djelatnici kako bi se što kvalitetnije realizirali planirani programi i podigla kvaliteta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Karlovcu. U planu imamo nastavak Projekta te se namjeravamo prijaviti na  Natječaj u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali čiju objavu očekujemo.’ – kažu u Gradu.

DV Grabrik, u kojega je Grad Karlovac uložio 25 milijuna kuna, lani je osvojio drugo mjesto u našem je velikom izboru naljepših vrtića 

Također su, vezano na demografske mjere, donijeli Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju iznosa participacije roditelja odnosno skrbnika u cijeni boravka djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Karlovac. Novom Odlukom promjena se prvobitno odnosi na obitelji koje u zajedničkom kućanstvu imaju 3 i više djece gdje bi se iznos participacije utvrđivao na tri načina, ovisno koliko djece koristi uslugu vrtića. Do sada su roditelji za 3 i više djece koja su sva u vrtiću, bez obzira na prosjek primanja, plaćali participaciju u iznosu od 680,00 kuna. Ta mjera je ostala i dalje, ali smo dodali i sljedeće mjere, a to su da kada je dvoje djece u vrtiću, a ostali na redovnom školovanju ili su predškolskog uzrasta participaciju plaćaju u ukupnom iznosu od 630,00 kuna. Kada je jedno dijete u vrtiću, a ostali na redovnom školovanju ili su predškolskog uzrasta, participacija se utvrđuje u ukupnom iznosu od 460,00 kuna.

U želji da što više djece u gradu Karlovcu bude uključeno u predškolski sustav Grad Karlovac donio je odluku o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja na području grada Karlovca u dječjim vrtićima kojima osnivač nije Grad Karlovac (privatni vrtići) čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Karlovca. Grad Karlovac je tako izjednačio participaciju u cijeni sufinanciranja vrtića kojima je osnivač Grad Karlovac i privatnih vrtića koji provode 10-satni redovni rad.

Prije dvije godine uveli su upise u vrtiće putem elektroničke prijave tako da su roditeljima  na ovaj način znatno sniženi troškovi upisa, cijeli proces je transparentan i automatiziran. Roditelji su odlično prihvatili ovu aplikaciju, koja pored brže i jednostavnije prijave, omogućuje veću transparentnost i bolju komunikaciju.

Nastavno na dobru komunikaciju s građanima i roditeljima, ponosno možemo istaknuti da je novi vrtić Grabrik na Natječaju za najljepši vrtić, kojeg je krajem prošle godine organizirao portal Gradonačelnik.hr, uvjerljivo osvojio drugo mjesto u Republici Hrvatskoj, a birali su ga upravo građani.

Zadar: Obnova vrtića i gradnja novih – sufinancira se i nadalje rad vrtića kojima Grad nije osnivač

Zadar je povećao sredstva u proračunu za predškolski odgoj u 2018. godini na godišnjoj razini za 4.741.709 kuna.

Kako su nam nedavno rekli u tom Gradu Odlukom Gradonačelnika od rujna 2017. godine participacija roditelja za smještaj djece u vrtiće Grada Zadra iznosi 600,00 kn za prvo dijete u predškolskoj ustanovi, 300,00 kn za drugo dijete, dok je za treće i svako sljedeće dijete boravak u predškolskoj ustanovi besplatan. Za obitelji koje imaju četvero ili više djece osiguran je besplatan vrtić bez obzira koliko djece pohađa predškolsku ustanovu.

Početkom 2020. godine otvoren je novi područni objekt DV Radost, s dvije skupine vrtićkog uzrasta (Višnjik II). Oprema za područni objekt osigurana je iz projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja koji se financira iz ESF-a. Do konca 2020. planira se početak radova na rekonstrukciji PO Pčelica čime će se osigurati prostorni uvjeti za rad 8 odgojno-obrazovnih skupina, a u planu je i rekonstrukcija PO Višnjik.

Sa 22 vrtića drugih osnivača nastavljen je višegodišnji model sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača kroz isplatu plaća odgojiteljicama, a dodatni doprinos unaprijeđenju i razvoju vrtića drugih osnivača, Grad Zadar daje kroz preuzimanje financiranja rada peteročlanog stručnog tima koji je pretpostavka za  kvalitetniju provedbu programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Gledajući relativni pokazatelj rasta izdvojenih sredstava za predškolski odgoj na godišnjoj razini, u top deset gradova su Knin, Nin, Ivanec, Popovača, Kutjevo, Slunj, Vinkovci, Ogulin, Obrovac i Novska. (L.K.)