Neki dan objavljeni podaci Fine o  Usporednim rezultatima poduzetnika u 2017. godini, pokazuju da je među TOP 25 gradova i općina unutar skupine s najvećim stupnjem razvijenosti u RH,  najveći broj poduzetnika i zaposlenih u Zagrebu, Dubrovniku i Poreču. Po visini prihoda vode poduzetnici u Zagrebu, a po dobiti oni iz Fažane u Istarskoj županiji. Najviša prosječna neto plaća isplaćena je kod poduzetnika u Rovinju, gradu iz također Istarske županije, a najniža u Kostreni, inače prvoj u skupini gradova i općina s najvećim stupnjem razvijenosti, općini koja se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji.

Postupak ocjenjivanja i razvrstavanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH prema indeksu razvijenosti, proveden je krajem 2017. godine te su na osnovu Odluke o razvrstavanju sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstane u osam skupina. U VIII skupini teritorijalnih jedinica tj. onih koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave, 63 su teritorijalne jedinice, 34 grada i 29 općina. Riječ je o teritorijalnim jedinicama s područja 12 županija s tim da su najzastupljenije Istarska (19 gradova i općina) i Primorsko-goranska županija (17 gradova i općina). Preostalih 27 teritorijalnih jedinica su s područja: Splitsko-dalmatinske (4 grada i 5 općina), Zagrebačke (4 grada i 1 općina), Zadarske (2 grada i 2 općine), Dubrovačko-neretvanske (1 grad i 2 općine), Ličko-senjske (1 grad), Koprivničko-križevačke (1 grad), Krapinsko-zagorske (1 grad), Međimurske (1 grad), Varaždinske županije (1 grad) te Grada Zagreba.

Među TOP 25 gradova/općina iz VIII. skupine prema indeksu razvijenosti, deset je gradova, od kojih su samo dva županijska središta, Dubrovnik i Zagreb, a 15 je općina, od kojih najveći indeks razvijenosti ima općina Kostrena (117,84 %). Uz Zagreb i Dubrovnik tu su gradovi Poreč, Krk, Rovinj, Umag, Sveta Nedelja, Hvar, Opatija i Zaprešić.

Odabrani podaci i pokazatelji za 2017. godinu poduzetnika sa sjedištem u TOP 25 gradova/općina razvrstanim u VIII. skupinu prema indeksu razvijenosti                             iznosi u tisućama kuna, plaće u kunama

  

 Izvor podataka o rezultatima poduzetnika: Financijska agencija – Registar godišnjih financijskih izvještaja

 

Za njih najboljih 25 unutar skupine VIII, tj. one koja ima najveći indeks razvijenosti, provodi se i usporedba o osnovnim pokazateljima poslovanja.

Pa stu tako poduzetnici općine Kostrena prema podacima iz Registra godišnjih financijskih izvještaja iskazali u 2017. godini dobit od 20,9 milijuna kuna, a najviše su na ovaj rezultat utjecala tri poduzetnika. To su mali poduzetnici Kvarner Chartering&Logistics d.o.o., s ostvarenom dobiti od 3,6 milijuna kuna i sedam zaposlenih, zatim Inmel sa 3,3 milijuna kuna dobiti i 33 zaposlena, te poduzetnik ALK s jednim zaposlenikom i 2,4 milijuna kuna dobiti. U toj je općini 2017. godine sjedište imao 151 poduzetnik sa 586 zaposlenih. Iako je prva prema stupnju razvijenosti, prema visini plaće je posljednja, prosječna isplaćena plaća je oko 4.100 kuna.

Medulin u Istarskoj županiji ima 508 poduzetnika i 855 zaposlenih te dobit od 25,5 milijuna kuna.

Prema kriteriju indeksa razvijenosti na trećem je mjestu Grad Zagreb u kojem je u 2017. godini sjedište imao najveći broj poduzetnika u RH – 40.120, pa stoga i najveći broj zaposlenih – 331.978. Prihod je ostvaren u visini od 329,1 milijarde kuna i dobit od 12,5 milijardi kuna. Među poduzetnicima sa sjedištem u Zagrebu najveći je prihod ostvarila Ina, gdje je 2017. godine bilo 4.225 zaposlenih s  prosječnom mjesečnom neto plaćom u iznosu od 9.385. kuna.

Iza Zagreba, prema broju poduzetnika i zaposlenih, je Dubrovnik, s 2.127 poduzetnika i 11.556 zaposlenih, a drugi je prema ostvarenom prihodu u iznosu od 6,8 milijardi kuna. Među poduzetnicima Dubrovnika najveći je prihod ostvarila Atlantska plovidba – 488,8 milijuna kuna, u 2017. je imala 43 zaposlena, čija je prosječna mjesečna neto plaća bila 18.362 kune. U 2018. godini ukupni prihod je smanjen za 23,7 posto, te i prosječna plaća na 17.263 kuna.

Prema broju zaposlenih kod poduzetnika, na trećem su mjestu, iza Zagreba i Dubrovnika, poduzetnici sa sjedištem u Poreču. Društvo s najvećim brojem zaposlenih u Poreču je Valamar Riviera, koje je ujedno 2017. godine imala i najveći prihod od 1,7 milijardi kuna, a lani je i povećan, isto kao i broj zaposlenih. U 2017. godini društvo je imalo 3.077 zaposlenih kojima je obračunana prosječna mjesečna neto plaću u iznosu od 7.310 kuna. Slijedi Plava Laguna sa 938 zaposlenih i ostvarenim prihodom u iznosu od 585,7 milijuna, koji su lani udvostručeni. Slijede Istarski supermarketi sa 524 zaposlena i ostvarenih 366,9 milijuna kuna prihoda, koji su lani također povećani za oko 10 posto.

Među navedenih TOP 25 gradova/općina prema indeksu razvijenosti u 2017. godini, samo su poduzetnici u dvije općine iskazali neto gubitak razdoblja. Među njima su poduzetnici sa sjedištem u Bolu u iznosu od 17 milijuna kuna na što je najviše imao utjecaj gubitak društva Hoteli Zlatni Rat, no koje je lani ostvarilo dobit.  I poduzetnici sa sjedištem u Sutivanu su ostvarili gubitak razdoblja koji je iznosio 11,8 milijuna kuna, a na što je najviše imao utjecaj negativan rezultat društva Ilić Dvor hotel.

Prema prihodima po zaposlenom najbolji rezultat iskazali su poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu u iznosu od 991 tisuću kuna, a tom rezultatu najviše je pridonijela Hrvatska elektroprivreda, s ostvarenih 8,8 milijardi kuna prihoda u 2017. godini i dobiti od 364 milijuna kuna te 427 zaposlenih kojima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća u iznosu u iznosu od 10.293 kune. U 2018. godine prihodi kompanije su  povećani, dobit manja, s oko 20 više zaposlenih i oko 250 kuna prosječno većom neto plaćom.

Prema ostvarenoj neto dobiti/gubitku najbolji rezultat iskazali su poduzetnici općine Fažana (Istarska županija) u iznosu od 80,9 tisuća kuna neto dobiti, a najlošiji rezultat iskazali su poduzetnici općine Sutivan (Splitsko-dalmatinska županija) u iznosu od 142,6 tisuće kuna neto gubitka.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u jednom od TOP 25 gradova/općina prema indeksu razvijenosti u 2017 godini iznosila je 5.135 kuna i za 4,4 % je niža u odnosu na prosječnu mjesečnu obračunatu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.372 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Rovinju (6.738 kuna), Sutivanu (6.694 kune), Punatu (6.261 kunu), Zagrebu (6.231 kunu) i Hvaru (6.151 kunu). Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH je 5.372 kune. Najniža prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima je kod poduzetnika općine Kostrena (4.197 kuna), koja je inače prema indeksu razvijenosti na prvom mjestu, i ta je plaća za 21,9 % manja u odnosu na prosječnu mjesečnu obračunatu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini RH.

Od ostalih gradova, među njih vodećih 25 prema indeksu razvijenosti, je Krk koji je prema podacima Fine preklani imao 296 poduzetnika koji su zapošljavali 1.861 radnika, te ostvarili dobit od 24 milijuna kuna. Rovinj je imao 869 poduzetnika i 5.029 zaposlenika, te dobit od 188,9 milijuna kuna. Umag je imao gotovo tisuću poduzetnika i 3.727 zaposlenih te ostvarenom dobiti od 191,6 milijuna kuna. U analizi Fine spominje se da Sveta Nedelja ima svega 55 poduzetnika koji su zapošljavali 185 zaposlenih. Prema nedavnim podacima u tom Gradu se govori već o preko 1.000 poduzetnika. Taj Grad ima i prvu Aleju poduzetnika, a zasiugurno je među najzvučnijim Rimac automobili. Prema podacima Fine za 2016. godinu Sveta Nedelja je imala najveći prihod po zaposlenom među 25 TOP gradova i općina.  Hvar je, prema podacima Fine, u 2017. godini imao 161 poduzetnika sa gotovo tisuću zaposlenika i 64,2 milijuna kuna dobiti. Tu se izdvaja hotelijerska tvrtka Sunčani Hvar.

Zaprešić je brojao 750 poduzetnika koji su zapošljavali 4.500 radnika, a dobit im je bila 57,7 milijuna kuna. Taj je grad inače među top pet po visini prihoda koja su poduzetnici ostvarili. Osim Rovinja i Zagreba, najveća prosječna plaća isplaćena je u Hvaru, Dubrovniku, Poreču i Krku.

Inače, postupak ocjenjivanja i razvrstavanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH prema indeksu razvijenosti, proveden krajem 2017., a ponovit će se 2020.  godine, daje i zanimljive podatke.  Gleda li se prosječni dohodak po stanovniku, u razdoblju od 2014.-2016. godine vodi Grad Zagreb. Izuzme li se glavni grad, na prvu poziciju bi došli grad Sveta Nedelja, Rovinj, Opatija pa Zaprešić. U top 25 u istom razdoblju najmanju stopu prosječne nezaposlenosti imala je općina Bale u Istarskoj županiji sa stopom od svega 0,04 posto, a u istoj županiji sa stopom od 0,05 posto su je slijedili Vrsar, Poreč i Rovinj te Krk u Primorsko-goranskoj županiji.

Što se tiče kretanja stanovništva, najveća je promjena uslijed rađanja i umiranja ili iseljavanja i useljavanja zabilježena u deset godina u Viškovu u Primorsko-goranskoj županiji, a slijedi Župa Dubrovačka.

Prema ljestvici obrazovnog stanovništva prednjače Kostrena i Zagreb. Stupanj razvijenosti prati se prema podacima o broju poduzetnika, zaposlenosti, ukupnim prihodima i ostvarenoj dobiti. (Lidija Kiseljak)