Središnji državni ured za demografiju  i mlade i ove je godine tijekom siječnja i veljače proveo istraživanje o demografskim mjerama u općinama, gradovima i županijama, a kao primjere dobre prakse među gradovima izdvajaju Belišće, Obrovac, Umag i Vrliku, te Imotski, Opatiju, Sinj i Šibenik

Belišće, Obrovac, Umag i Vrlika, jedina četiri grada u Hrvatskoj koja sa besplatnim vrtićima za svu djecuj i dalje su primjeri dobre prakse kad je u pitanju skrb o djeci predškolskog uzrasta koje je, nakon analize podataka o demografskim mjerama na lokalnoj i županijskoj razini, istaknuo Središnji državni ured za demografiju i mlade. Kad, pak, govorimo o naknadama za bebe, kao primjeri i gradovi s najvećim naknadama ističu se Imotski, Vrlika, Opatija, Sinj i Belišće.

Kako bi informirali građane, ali i potaknuli općine, gradove i županije na osmišljavanje i provedbu novih poticajnih mjera, Središnji državni ured za demografiju i mlade drugu godinu zaredom, naime, prikuplja i objedinjava podatke o mjerama i aktivnostima koje provode općine, gradovi i županije. Prikuplja se čitav niz podataka – od indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave, broja kućanstava, broja obitelji s djecom, pa do visine naknada za novorođenčad, cijena vrtića, sufinanciranja školskih udžbenika, prehrane, prijevoza učenika, smještaja u učeničke domove, broja studenata, stipendija, itd… Ovogodišnje istraživanje obuhvatilo je podatke koje su tijekom siječnja i veljače ove godine dostavile same općine, gradovi i županije (njih 400).

Kao što smo već naveli, u segmentu sufinanciranja sustava ranog predškolskog odgoja i obrazovanja, koje je gotovo isključivo u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, kao primjeri dobre prakse ističu se Vrlika, Umag, Obrovac i Belišće, jedina četiri grada koja su osigurala besplatan vrtić za svu svoju djecu. Kad su, pak, općine u pitanju, besplatan vrtić osigurale su općine Zrinski Topolovac, Kukljica, Bale, Baška, Magadenovac, Galovac, Okrug, Draž, Saborsko, Smokvica, Gola, Primorski Dolac, Koška, Ivankovo i Donja Motičina.

Nadalje, što se tiče osnovnoškolskog obrazovanja mnogi se JLS-ovi mogu pohvaliti osiguranim besplatnim radnim bilježnicama za učenike osnovnih škola, dok su udžbenici financirani sredstvima državnog proračuna što je lijep primjer suradnje viših i nižih razina vlasti. Mnoge općine i gradove osiguravaju besplatnu školsku prehranu učenika u osnovnim školama ili besplatni prijevoz učenika osnovnih škola. Također mnoge jedinice svojim studentima i srednjoškolcima omogućavaju besplatan ili sufinancirani prijevoz te dodjeljuju stipendije na mjesečnoj ili godišnjoj bazi.

Jedan od važnijih segmenata demografskog razvoja i obnove je zasigurno i stambeno zbrinjavanje mladih obitelji te u tom smislu se u ovoj analizi kao pozitivan primjer izdvaja Grad Šibenik. Navedeni grad dodjeljuju gradske stanove u najam (na određeno vrijeme) višečlanim obiteljima. Velika olakšica za mlade obitelji prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine je i oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa što je primjerice praksa u gradovima Belišću i Visu, općinama Bebrina, Cerovlje, Trnovec Bartolovečki, Stari Jankovci, Vinica, Oprtalj, Tkon i dr. Mnoge općine mladim obiteljima daju nemala nepovratna sredstva za kupovinu, izgradnju, nadogradnju nekretnina u određenom apsolutnom iznosu ili kao postotak od vrijednosti nekretnine.

Neke županije u svojim su proračunima također osigurale sredstva za poticaj mladim obiteljima za izgradnju/adaptaciju ili kupovinu nekretnina te tu, navodi se dalje u analizi, možemo kao dobre primjere izdvojiti Splitsko-dalmatinsku i Vukovarsko-srijemsku županiju, dok Karlovačka županija daruje građevinski materijal za obnovu i izgradnju kuća, građevinsko zemljište te neuseljive obiteljske kuće i materijal za njihovu obnovu.

Vezano za naknade koja se isplaćuje roditeljima za rođenje djeteta, prema pristiglim podacima 96% JLP(R)S-ova izravno financijski pomaže roditeljima prilikom rođenja djeteta.
Prema podacima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljenim do 28. veljače 2021. godine, kao dobri primjeri ističu se: Općina Pašman isplaćuje za rođenje prvog djeteta 12.000,00 kn, za drugo 24.000,00 kn, za treće 36.000,00 kn, za četvrto 60.000,00 kn, a za peto dijete 100.000,00 kn; Grad Imotski isplaćuje za rođenje prvog djeteta 10.000,00 kn, za drugo 20.000,00 kn, a za treće dijete 50.000,00 kn; Grad Vrlika isplaćuje za rođenje prvog djeteta 10.000,00 kn, za drugo 15.000,00 kn, za treće 20.000,00 kn, a za četvrto i svako iduće dijete 25.000,00 kn; Grad Opatija isplaćuje za rođenje prvog djeteta 10.000,00 kn, za drugo 15.000,00 kn, za treće 20.000,00, a za svako iduće dijete iznos se povećava za 5.000,00 kn; Grad Sinj isplaćuje za rođenje prvog djeteta 8.000,00 kn, za drugo 12.000,00 kn, a za treće dijete 25.000,00 kn; Općine Bale, Gola, Velika Trnovitica i Zadvarje isplaćuju za rođenje prvog, drugog i trećeg djeteta po 10.000,00 kn; Općina Plaški isplaćuje za rođenje prvog, drugog i trećeg djeteta po 9.000,00 kn i Općina Draž i Grad Belišće isplaćuju za rođenje prvog, drugog i trećeg djeteta po 7.500,00 kn.

 Tablicu sa svim podacima možete pogledati ovdje. (M.P.D.)