Prema podacima Ministarstva financija i konsolidiranih proračuna gradova, najviše su novca za obrazovanje u 2018. godini izdvojili gradovi Pazin i Križevci, a u odnosu na broj stanovnika predvode Poreč, Pazin, Virovitica, Labin, Umag… Usporedimo li brojke s godinom ranije, najviše je sredstva za obrazovanje povećala Virovitica.

Čak 23 grada u Hrvatskoj za obrazovanje izdvaja ispod 10 posto proračuna, najviše – njih 40-ak izdvaja između 10 i 20 posto, 34 izdvajaju preko trećine proračuna, 17 gradova premašilo je 40 posto proračuna a njih pet – Pazin, Križevci, Slavonski Brod, Čakovec i Kutina za obrazovanje su izdvojili više od polovice svog proračuna. Gledajući per capita, 12 gradova izdvaja preko 3.000 kuna po stanovniku, uvjerljivo vodi Poreč sa izdvojenih 6.500 kuna po stanovniku. Gledajući poredak prvih deset gradova vidljivo je da je većinom riječ o srednjim gradovima, da se, gledajući izdvojene iznose u odnosu na broj stanovnika, velik dio vodećih gradova nalazi u Istri, a od komentara koje smo dobili iz gradova, vidljivo je da su stipendije sve izdašnije, da se sve više potiču deficitarna zanimanja, ali se i više nagrađuju najuspješniji učenici kojima se daju i nove mogućnosti usavršavanja kroz primjerice centre izvrsnosti. Velik je broj EU projekata u koji su se gradovi uključili, pa se puno radi na energetskim obnovama škola, financiraju se pomoćnici u nastavi, logopedi, prehrana…, više se potiču nadareni učenici, a i socijalna osjetljivost je pojačana. Od kako je država preuzela nabavu udžbenika, gradovi sudjeluju u pomoći pri nabavi ostalih potrepština, kao što su radne bilježnice ili atlasi. Sve više gradova rekonstrukcijom i gradnjom novih škola, uvodi jednosmjensku nastavu.

Ulaže se i u predškolsko obrazovanje, grade se i proširuju vrtići, sve je više kapaciteta po gradovima kako bi sva djeca mogla biti upisana, uvode se i dodatni programi u predškolski odgoj…

Iz proračuna smo izvukli sredstva namijenjena za – predškolsko obrazovanje, osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116), poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje, visoka naobrazba (AOP 119+120), obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju, dodatne usluge u obrazovanju, istraživanje i razvoj obrazovanja te usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane.

Komentare od gradova fokusirali smo na obrazovanje učenika i studenata.

Pazin: Ulaganje u obrazovanje iznad državnog standarda

Grad Pazin prema našoj analizi je u 2018. godini najviše od svih gradova izdvajao za obrazovanje u relativnom iznosu – 54,52 posto, a drugi je prije dvije godine bio po izdvajanju u obrazovanje po glavi stanovnika – 5.895,11 kuna.  U apsolutnom iznosu 2018. je za obrazovanje Pazin u proračunu osigurao 50,9 milijuna kuna.

Prvim Izmjenama proračuna za 2020. godinu ukupna sredstva u području odgoja i obrazovanja za 2020 godinu planirana su u tom Gradu u iznosu od 58.646.609 kuna.

Kako nam kažu, Pazin kontinuirano ulaže u programe odgoja i obrazovanja iznad državnog standarda, obogaćuje se program novim aktivnostima s ciljem obuhvata što većeg broja djece i podizanja kvalitete rada u odgojno-obrazovnom procesu. Najvažniji projekti koji se financiraju je projekt dogradnje i rekonstrukcije vrtića u Prolazu Otokara Keršovanija   (vrijednost 7,7 milijuna, od čega se 6,7 milijuna odnosi na gradnju, a 970.000,00 kuna na opremanje), zatim, nositelj je projekta kojim se financira rad  pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u okviru projekta INkluzivne škole 5+ (ukupna vrijednost projekta je 9,4 milijuna kuna,  od čega se putem Europskog Socijalnog Fonda financira 8 milijuna kuna, a putem jedinica lokalne samouprave (Pazin, Poreč, Rovinj, Labin i Umag) preostalih 15,1% odnosno 1,4 milijuna u razdoblju kolovoz 2017. do kolovoza 2021. godine.) Nadalje, izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju dječjeg odmarališta Špadići blizu Poreča (glavni projekt), kojim će se zgrada Odmarališta prenamijeniti iz dječjeg odmarališta u hostel, kako bi se odmaralište moglo koristiti i u mjesecima izvan ljetne sezone. U 2020. projekt je prijavljen na natječaj LAGUR-a u vrijednosti od 2.668.000 kuna. Procijenjena vrijednost gradnje i opremanja je 4,6 milijuna kuna. Pri kraju je sklapanje ugovora za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu vrijednosti oko 3,5 milijuna kuna.

Uz navedene projekte financira se također usluga produženog boravka za učenike osnovne škole od 1. do 4. razreda. U 2019. godini 109 učenika koristilo je uslugu. Od ukupnog iznosa 75% financira Grad Pazin, a 25% financiraju roditelji. Omogućena je i naknada za troškove toplog obroka u osnovnoj školi (u 2019. godini isplaćeno je 45.059,50 kuna za 42 učenika). Mjesečna stipendija za učenike iznosi 550 kuna, a za studente 700 kuna. U 2019. godini stipendirano je 64 učenika/studenta. Od toga 10 srednjoškolaca i 54 studenta, a za što je realiziran iznos od 457.900 kuna.

Sa 53,15 posto slijedi po izdvojenim sredstvima Grad Križevci.

Križevci: Nagrađivanje najboljih učenika

Pored izdvajanja za kapitalna ulaganja (energetska obnove zgrade osnovne škole i zgrade dječjeg vrtića, ulaganja u obnovu sanitarnih čvorova, ulaganja u opremanje sportske dvorane, projektiranje izgradnje nove sportske dvorane), proračunska sredstva planirana su za nagrade učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola za ostvarene učeničke rezultate na natjecanjima državne razine, sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola koji pohađaju usmjerenja koja ne postoje u srednjim školama na području Križevaca, nagrade učenicima OŠ koji su na kraju svake školske godine postigli uspjeh 5,0 na kraju svake školske godine, nagrade učenicima SŠ koji su na kraju svake školske godine postigli uspjeh 4,8, bez zaključene ocjene dovoljan, sufinanciranje uspostavljanja STEM-praktikuma u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci. Usto, Grad školama, kad se ukaže potreba, a kad škola nije planirala, pomaže pri osiguravanju prijevoza učenika na neka događanja, sufinancira provedbu različitih dodatnih programa koje škola nije planirala a kroz školsku godinu se pružila prilika za njihovom realizacijom i slično. Nadalje, Grad u ovoj školskoj godini 2019./2020. stipendira 19 studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, iznosom od 1500 kn mjesečno od listopada 2019. do rujna 2020. Grad sufinancira troškove organizacije natjecanja srednjoškolaca, ako natjecanje organiziraju srednje škole koje djeluju u Križevcima, i sufinancira cijene mjesečne karte javnog prijevoza za studente koji putuju iz Križevaca u mjesto studiranja.

Nakon Pazina i Križevaca slijede gradovi Slavonski Brod s izdvojenih 52,52 posto sredstava za obrazovanje te Čakovec s izdvojenih 51,57 posto.

Kutina: Sustavno ulaganje u obrazovanje se nastavlja nizom projekata

S izdvojenih 51,39 posto proračunskih sredstava usmjerenih u obrazovanje, slijedi Grad Kutina, koji je i osmi gleda li se iznos novca za obrazovanje u odnosu na broj stanovnika – 3.232,95 kuna, a peti po iznosu više izdvojenih sredstava za obrazovanje u 2018. u odnosu na 2017. godinu – 18.776.111 kuna.

‘Grad Kutina i tijekom 2020. godine nastavlja dobru praksu ulaganja u odgoj i obrazovanje. Sustavno ulaganje se nastavlja i dalje kroz čitav niz projekata.’ – kažu u tom Gradu, a izdvajaju stipendiranje studenata za što su osigurali iznos od 300.000 kuna kojim se financira 40 studenata s po 750 kuna tijekom 10 mjeseci, nadalje, sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola za što je namijenjen iznos od 260.000 kuna, 75.000 za sufinanciranje terenske nastave te za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora učenicima od 1.- 4. razreda sa 450 kuna, a učenicima od 5.- 8. razreda sa 750 kuna, a za što je Grad osigurao iznos od 1,3 milijuna kuna.

 

S izdvojenih 48,79 posto proračunskih sredstava za obrazovanje slijedi Grad Bjelovar.

Bjelovar: EU projekti u školstvu vrijedni su 23,5 milijuna kuna

Ukupno sredstva za osnovnoškolsko i visoko obrazovanje u 2020. godini planirana su u iznosu 98.773.859,50 kuna od čega Grad izdvaja 39.011.810,00 kn za redovni rad i projekte (razliku sredstava od 59.762.049,50 kn čine plaće Ministarstva znanosti i obrazovanja zaposlenima u osnovnim škola te vlastiti i ostali prihodi obrazovnih ustanova). EU projekti koji su u provedbi su Sinergijom do uspješnije zajednice (osiguranje pomoćnik u nastavi) vrijednosti 1.825.000 kuna,  Djetinjstvo bez gladi (osiguranje prehrane u OŠ za učenike) vrijednosti 949.088 kuna, Shema školskog voća i povrća te malijka i ostalih mliječnih proizvoda vrijednosti 190.000 kuna te EU projekt energetskih obnova školskih objekata vrijednosti 20.610.114 kuna.

Ukupna vrijednost EU projekata u provedbi je 23.574.202 kune.
 
Mjesečna stipendija za studente iznosi 800 kuna te je na godišnjoj razini planirani iznos 805.000 kuna.
 
Ukupna sredstva za predškolski odgoj u 2020. godini planirana su u iznosu  34.349.986,40 kuna, od čega sufinanciranje privatnih dječjih vrtića iznosi 7.400.000 kuna.
 
Projekti u provedi su EU projekt Vrtići po želji roditelje(poslijepodnevni radi i produljeni boravak) vrijednosti 6.967.000 kuna i EU projekt izgradnje novoga vrtića vrijednosti 8.150.000 kuna.

, a nakon njega Vinkovci s izdvojenih 47,22 posto. Ujedno su Vinkovci sedmi po više izdvojenim sredstvima za obrazovanje u 2018. u odnosu na 2017. godinu – 14.432.901 kuna.

Vinkovci: Energetski se obnavljaju dvije škole

‘Osim decentraliziranih sredstava za financiranje minimalnog standarda  osnovnog školstva u iznosu od 6.761,408 kuna, imamo također 31.734.087,17 kuna za dodatne programe u osnovnom i srednjem školstvu što uključuje i kapitalna ulaganja (naglasak na energetsku obnovu dviju osnovnih škola Vladimir Nazor i Antun Gustav Matoš) te 1,6 milijuna kuna na poziciji visokog školstva.’ – kažu u Gradu.

Za produženi boravak izdvaja se  239.621 kuna za učenike razredne nastave, a koji je organiziran u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića. Iznos od  80.000 kuna namijenjen je za nagrade učenika osnovnih i srednjih škola i njihovih mentora koji sudjeluju na državnim i međunarodnim natjecanjima. Isplaćuju se i jednokratne novčane naknade od 1.000 kuna za polaznike 1. razreda osnovne škole, za što je osiguran iznos od 350.000 kuna, vaučeri za knjige daju se u iznosu od 1.500 kuna i 500 kuna za radne bilježnice i ostali radni materijal za učenike II. do VIII. Razreda. Za stipendije za učenike srednjih škola osiguran je iznos od 190.000 kuna, za prijevoz učenika srednjih škola – 500.000 kuna, za učenike prvih razreda srednjih škola daje se naknada od 1.000 kuna, za projekt Pomoćnici u nastavi – 1.043.753,08 kuna, a u što su uključena djeca s poteškoćama. Za stipendije studenata izdvaja se 1,5 milijuna kuna, za projekt  Vrijeme užine – 542.416,14 kuna, a koji omogućava besplatan obrok za siromašnu djecu i djecu u riziku od siromaštva.

Nakon Vinkovaca, najviše u relativnom iznosu za obrazovanje izdvajaju Krapina – 46,84 posto, Labin – 45,85 posto i Zaprešić 44,81 posto.

Poreč: Jednosmjenska nastava za učenike osnovnih škola

Po glavi stanovnika najviše za obrazovanje je u 2018. godini izdvojio Poreč – 6.509,65 kuna, a ujedno je bio treći po rastu novca namijenjenog obrazovanju – 22.295.215 kuna.

Grad Poreč-Parenzo za obrazovanje izdvaja 13,2 posto proračuna, a prije dvije godine, samostalno je, u stopostotnom iznosu, financirao gradnju dvije osnovne škole i pratećih sportskih dvorana, čime je omogućena jednosmjenska nastava za sve učenike.

‘Otvorenjem ovih škola ostvaren je dugoočekivani san da sva porečka djeca nastavu pohađaju u jednoj, jutarnjoj smjeni. To je standard koji želimo, jer tako povećavamo kvalitetu života u cijelosti ne samo za djecu i osoblje, nego i cijele obitelji koje sada imaju slobodna popodneva za igru i druženje. Osim toga, sportske dvorane pružaju mogućnost za vježbanje naših mladih sportaša rekreativaca i profesionalaca. Samo u izgradnju škola i njihovo opremanje Grad Poreč-Parenzo uložio je preko 70 milijuna kuna + PDV, kaže gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.

Ove je godine za obrazovanje planirano 39.961.652 kuna. U tri osnovne i jednu umjetničku školu planirano je uložiti oko 35,62 milijuna kuna, a 483,5 tisuće kuna u programe dviju srednjih škola, kojima je osnivač Županija, te 345,3 tisuća kuna za Institut za poljoprivredu i turizam, a 3,49 milijuna kuna za ostale potrebe u obrazovanju. Ovo potonje obuhvaća između ostalog, financiranje studenskih i učeničkih stipendija s iznosom od 715.000 kuna, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola sa 245.000 kuna, te sufinanciranje produženog boravka, pomoćnika u nastavi, sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovce u potrebi, programe eko škola i drugo.

Valja istaknuti i kako u Proračunu za 2019. godinu nisu bile uključene plaće zaposlenih u osnovnim školama koje se plaćaju sredstvima iz Državnog proračuna, dok su iste plaće uključene u Proračun Grada u 2020. godini i to s iznosom od 24 milijuna kuna, čime se povećao ukupan iznos izdvajanja za obrazovanje, kako u apsolutnom iznosu tako i u postotnom udjelu.

– Broj stanovnika u Poreču ubrzano raste, u proteklih par godina za čak 18%, pa nakon ulaganja u temeljnu infrastrukturu poput zaobilaznice ili odvodnje, trenutno značajna sredstva ulažemo u predškolski i školski odgoj. Nakon lani otvorenog područnog odjela dječjeg vrtića u Velom Maju, nedavno smo otvorili i područni odjel vrtića u Dračevcu, a u planu je uskoro početi s gradnjom i vrtića u Žbandaju, kaže gradonačelnik Peršurić.

Nakon Poreča, po glavi stanovnika najviše je izdvojio spomenuti Pazin, pa zatim Virovitica – 4.164,60 kuna. Virovitica je ujedno prva po više izdvojenim sredstvima u 2018. godini u odnosu na godinu prije – 41.958.554 kuna.

Virovitica: Sufinanciranje studija Drvne tehnologije

U Virovitici je u razdoblju od 2018. godine u zgrade odgoja i obrazovanja putem obnova kao i energetskih obnova te izgradnje uloženo je 25.000.000 kuna kako bi se poboljšali materijalni i tehnički uvjeti te proširili kapaciteti i podignula kvaliteta pruženih usluga. Tako je u energetske obnove ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja uloženo 18.500.000 kuna i to za energetsku obnovu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica (zgrade 2,3,4) ukupno 11.500.000 kuna, u energetsku obnovu OŠ IBM Virovitica 7.000.000 kuna, za sanaciju krovišta na Školskoj sportskoj dvorani IBM 625.000 kuna, za sanaciju stropova u učionicama razredne nastave matične škole IBM 615.000 kuna te za energetsku obnovu područne škole Milanovac 750.000 kuna.

Ove školske godine  izgrađen je Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i trodijelna školska sportska dvorana s pristupnim trgom ukupne vrijednosti 84.000.000 kuna.

 

Zbog potrebe samih škola kao i prijevoza djece za posebne razredne odjele Grad Virovitica je za COOR, OŠ IBM i OŠ Vladimir Nazor Virovitica kupio vozila ukupne vrijednosti 400.000 kuna, a u svrhu povećanja sigurnosti prilikom prijevoza djece i nastavnika na nastavne i izvannastavne aktivnosti.

U skladu sa Smjernicama Ministarstva znanosti i obrazovanja za cjelodnevnu školu i jednosmjenski rad Grad Virovitica poduzeo je daljnje aktivnosti ulaganja u školstvo te je tako završena dokumentacija i dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za izgradnju Srednje glazbene škole s koncertnom dvoranom vrijednosti 15.000.000 kuna te je izrađen idejni projekt izgradnje III. osnovne škole s dvodijelnom školskom sportskom dvoranom i izgradnja područne škole Čemernica.

‘Ove akademske godine imamo 39 stipendista, stipendija iznosi 800 kuna mjesečno i studenti će je i dalje primati svih 12 mjeseci u godini. U proračunu se za tu namjenu izdvaja 400.000 kuna godišnje. Ujedno, sa 100.000 kuna godišnje sufinanciramo i rad Visoke škole u Virovitici. Grad Virovitica će u suradnji sa Šumarskim fakultetom i Virovitičko-podravskom županijom sufinancirati studij Drvne tehnologije kroz 6 semestara u iznosu od 950.000,00 kuna. Unatoč krizi, ove se naknade neće ukidati, stipendirat ćemo i nove studente i uvijek pomagati školstvu i obrazovanju.’ – kažu u Gradu Virovitici.

U ovoj školskoj godini Grad Virovitica osigurao je sredstva za kupnju radnih bilježnica, obveznog radnog materijala i listića koji su obvezni uz udžbenike za učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole.

S izdvojenih 3.868,42 kuna po stanovniku za obrazovanje slijedi Grad Labin, a sa 3.472,01 Grad Umag.

Umag: Financira se gradnja srednje škole

U 2020. godini Grada Umag na području školskog obrazovanja provodi dvije vrijedne investicije koje predstavljaju dio mega-projekta „Umag-grad djece 2010.-2020.“. Prvi projekt je energetska obnova zgrade Osnovne škole Marije i Line ukupne vrijednosti 21.840.078 kuna. Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj sa 7.147.248,16 kuna bespovratnih sredstava, 8.815.698,00 kuna bespovratnih sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te 5.879.832,00 kuna iz proračuna Grada Umaga. Radovi na projektu su započeti u studenom 2019. godine, a plan dovršetka je kolovoz 2020. godine.

Drugi projekt kojeg Grad Umag čeka već dugi niz godina, obzirom da su u Hrvatskoj osnivači srednjih škola županije i, u iznimnim slučajevima, država, jest izgradnja umaške srednje škole. Kamen temeljac položen je 27. prosinca 2019. godine, a investicija će biti financirana iz proračuna Grada Umaga. Umaška srednja škola, u prvoj fazi, prostirat će se na cca 3000 m2 na tri etaže i na raspolaganju će imati 25 obrazovnih prostorija sa svim potrebnim popratnim sadržajima, uz poštivanje svih normativa i mjera za pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Za izgradnju prve faze utrošiti će se 33 milijuna kuna, a po završetku iste nastavlja se s izgradnjom. Cilj je na cijelom prostoru površine 5ha izgraditi cjelokupni sustav obrazovanja, odnosno „Obrazovni kampus-Umag“. U zoni je predviđen prostor za buduću osnovnu školu te izgradnju sportske dvorane. Planirana je izgradnja visokoškolske institucije te društvene zgrade sa smještajem za buduće učenike i studente. Uz sve to, namjera je izgraditi poticajne stanove za profesorski kadar kako bi ih motivirali da dođu živjeti u Umag.

Osim navedenih investicija, na području školskog i srednjoškolskog obrazovanja, Grad Umag već godinama provodi niz mjera u smjeru podizanja kvalitete obrazovanja. U 2020. godini to su poticajne mjere poput financiranja prijevoza učenika osnovnih škola, za što je planiran iznos od 1.120.000 kuna, 800.000 kuna planiran je iznos za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, za stipendije izvrsnim srednjoškolcima 500.000 kuna, a Grad je uveo i stipendije studentima na studijima za deficitarna zanimanja u iznosu od 30.000 kuna po studentu. Generalno raspon stipendija kreće se od 5,900 do 30.000 kuna. Sufinancira se i topli obrok u umaškim osnovnim školama za što je  planirano 32.000 kuna, 82.000 za pomoćnike u nastavi – „Projekt inkluzivne škole 5+“ , za nabavu udžbenika i školskog pribora za djecu obitelji slabijeg imovnog stanja planiran je iznos od 50.000 kuna, 1.346.000 za pokrivanje dijela troškova produženog boravka, za pokrivanje troškova stručnih suradnika (logoped, psiholog i tehničko osoblje)- 366.000 kuna, za opremanje umaških osnovnih škola –509.000 kuna i za pojačano održavanje –468.000, kuna.

U konačnici, Grad Umag u 2020. godinu samo iz svojeg proračuna za područje školskog i srednjoškolskog obrazovanja planira izdvojiti 31,8 milijuna kuna, od kojih se 19,9 milijuna odnosi na investicije izgradnje srednje škole te energetske obnove Osnovne škole Marije i Line.

Slijedi Crikvenica s izdvojenih 3.400,39 kuna za obrazovanje po stanovniku, pa Čakovec – 3.351,82 kune, spomenuta Kutina – 3.232,95 kuna, Zaprešić – 3.198,37 kuna i Rovinj – 3.152,85 kuna.

Što se tiče povećanja izdvojenih sredstava za obrazovanje u 2018. godini u odnosu na godinu prije, predvodi spomenuta Virovitica, a slijede Osijek, Poreč, Rijeka, Kutina, Split, Vinkovci, Zaprešić, Crikvenica te Zadar.

Zadar: Od 2021. plan je povećanje stipendija

Zadar je u 2018. godini izdvojio 11.384.023 kuna više sredstava za obrazovanje u proračunu u odnosu na 2017. godinu.

Proračun Upravnog odjela za odgoj i školstvo za 2020. godinu iznosi 82.750.149 kuna. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu koje su najavljene za kraj lipnja planiran je iznos od 80.913.716 kuna, budući su neke od planiranih aktivnosti morale biti otkazane ili odgođene zbog situacije s korona virusom.

Svake godine Grad Zadar raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima. Raspisuje se natječaj za dodjelu 115 novih stipendija od kojih 30 stipendija za učenike srednjih škola, od toga 15 za učenike srednjih škola koji se školuju za strukovna zvanja, 40 za studente prve godine studija i 45 za studente viših godina studija, od toga za deficitarna zvanja dodjeljuje se 15 stipendija studentima prve godine i 15 stipendija studentima viših godina.

U suradnji s OTP bankom nekoliko proteklih godina Grad dodjeljuje dodatnih 10 do 15 stipendija za redovite studente slabijeg imovnog stanja. Sredstva za isplatu stipendija u iznosu od 100.000,00 kuna Gradu donira OTP banka.

Stipendija za studente koji studiraju u mjestu prebivališta iznosi 600 kuna, za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta iznosi 800 kuna, a oni koji se školuju za deficitarna zanimanja 900 kuna.  Za učenike srednjih škola iznosi 300 kuna.

U planu je podizanje iznosa stipendija za sve korisnike u 2021. godini, te digitalizacija stipendija, od prijave na natječaj, procesa obrade pristiglih prijava, bodovanja, vođenja evidencija, te brže i jednostavnije komunikacije s korisnicima, a koja bi se provela tijekom 2020. godine.

Projekti započeti prije nekoliko godina i koji su u tijeku, te se očekuje njihov skori dovršetak su gradnja Centra Mocire u kojem će se smjestiti OŠ Voštarnica, kao i Dječji vrtić Latica. Dovršena je rekonstrukcija i dogradnja PŠ Ploča u iznosu od 3.500.000,00 kuna, te je u tijeku gradnja nove škole na Novom Bokanjcu. Nova škola imat će 8 razrednih odjeljenja, športsku dvoranu i moći će ju pohađati 500 učenika. Početkom rada škole rasteretit će se odvijanje nastave u OŠ Šimuna Kožičića Benje i OŠ Bartula Kašića s Područnom školom Bokanjac koja je organizirana u tri smjene. Izgradnju zajednički financiraju Grad Zadar i Zadarska nadbiskupija u iznosu oko 48 milijuna kuna.

Uz projekte izgradnje pri skorom završetku je i energetska obnova OŠ Smiljevac, u iznosu od 5.500.000,00 kuna, koja će također uskoro biti dovršena, a obnova zgrade kroz ovaj projekt omogućit će znatne uštede električne i toplinske energije te smanjenje emisije CO2 čime se bitno popravlja postojeća energetska slika objekta, a ujedno poboljšava ugoda boravka učenika u školi.

U planu je uključivanje i ostalih osnovnih škola Grada Zadra u projekte energetske obnove, te je za više škola pripremljena i projektna dokumentacija.

U srpnju 2019. godine Grad Zadar, kao osnivač osnovnih škola na svome području, potpisao je s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa “e-Škole. Nakon završetka projekta, a čije je provođenje predviđeno do 31. prosinca 2022. godine, oprema, koja je dodijeljena školama u okviru projekta, prenijet će se u trajno vlasništvo škola.

U Zadru djeluju Centri izvrsnosti iz matematike, fizike i informatike. European Talent Support Network (ETSN), tj. Europska mreža za podršku darovitih prihvatila je prijavu Grada Zadra za proglašenjem Centara izvrsnosti Europskom točkom za darovite – European Talent Point (ETP). Svečana dodjela certifikata održana je u Varaždinu, u ožujku 2020. godine.

Slijedom navedenih aktivnosti u 2020. godini bilo je planirano osnivanje novih centara izvrsnosti, prije svega Centra izvrsnosti za hrvatski jezik, no isto je odgođeno zbog situacije s korona virusom.

U školskoj 2019./2020. godini program produženog boravka se provodi za učenike prvih i drugih razreda u sedam osnovnih škola . Grad financira nabavu drugih obrazovnih materijala (odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda i geografski atlas za učenike 5. razreda)  za sve učenike osnovnih škola grada Zadra, u cjelokupnom iznosu. Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva MDOMSP-a se provodi od školske 2017./2018. godine, iznos potpore po obroku je u visini 5,47 kuna. U kolovozu 2019. godine sukladno javnom pozivu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u projektu Školska shema, Grad Zadar je treću godinu zaredom iskazao interes te je kao osnivač osnovnoškolskih ustanova prijavio 9 osnovnih škola. Odlukom od 15. listopada 2019. godine Gradu Zadru je za voće i povrće odobreno pravo na potporu u iznosu od 232.900,00 kn bez PDV-a, a za mlijeko i mliječne proizvode potpora iznosi 187.935,00 kn bez PDV-a. Grad je dobio i predujam iznosa PDV-a od 54.708,55 kuna.

Grad Zadar je od drugog polugodišta školske 2016./2017. godine uveo program potpore stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra zapošljavanjem jednog logopeda. (L.K.)