Petrinja je iz proračuna za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima izdvojila gotovo pet posto ukupnog godišnjeg proračuna. Svako novo radno mjesto u Petrinji Grad sufinancira sa 1.000,00 ili 1.200,00 kn mjesečno u trajanju od godinu dana, ovisno o vrsti proizvodnje. Sufinanciraju i kamate na poduzetničke kredite s 2 posto, te daju potpore za sve nove investicije u gradu, do 100.000,00 kn maksimalno po korisniku. Posebno sufinanciraju ekološku proizvodnju, a na većem dijelu grada proglasili su ekološku zonu

Nakon što se u analizi gradonačelnik.hr-a, koja se odnosila na 2014. godinu, visokim izdvajanjima za subvencije poljoprivrednicima plasirao na četvrto mjesto, Grad Petrinja u 2015. godini dodatno je povećao ova izdvajanja i postao uvjerljivi rekorder kada je u pitanju financijska pomoć poljoprivrednicima i obrtnicima. Petrinja je, naime, iz proračuna za ovu svrhu izdvojila gotovo pet posto ukupnog godišnjeg proračuna, odnosno 3.48 milijun kuna, a na prvom je mjestu i kada se gleda po per capita kriteriju, sa 141 kunom po stanovniku izdvojenom za poljoprivrednike i obrtnike. Analiziramo, kao i uvijek, podatke Ministarstva financija o izvršenju lokalnih proračuna.

REDNI BROJ GRAD ŽUPANIJA BROJ STANOVNIKA KATEGORIJA SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA UKUPNI PRIHODI I PRIMICI UKUPNI RASHODI I IZDACI SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA % PRORAČUNA
1 Petrinja Sisačko – moslavačka županija 24671 Srednji grad 3.486.527 75.270.174 75.537.591 4,62
2 Ivanić Grad Zagrebačka županija 14548 Srednji grad 1.586.451 49.908.799 47.420.781 3,35
3 Popovača Sisačko – moslavačka županija 11905 Srednji grad 647.837 31.264.007 33.428.832 1,94
4 Kutina Sisačko – moslavačka županija 22760 Srednji grad 1.311.730 72.370.582 70.865.318 1,85
5 Beli Manastir Osiječko – baranjska županija 10068 Srednji grad 572.392 37.889.437 31.878.461 1,80
6 Đurđevac Koprivničko – križevačka županija 8264 Mali grad 517.025 31.441.449 32.362.467 1,60
7 Lepoglava Varaždinska županija 8283 Mali grad 303.642 15.859.613 19.753.099 1,54
8 Buzet Istarska županija 6133 Mali grad 581.283 36.064.374 41.004.262 1,42
9 Jastrebarsko Zagrebačka županija 15866 Srednji grad 593.787 47.574.863 48.472.969 1,22
10 Novska Sisačko – moslavačka županija 13518 Srednji grad 510.983 41.526.219 43.010.482 1,19

Gradonačelnik Darinko Dumbović objašnjava kako se Grad, u nedostatku primjerene potpore države, morao osloniti isključivo na svoja sredstva.

Dumbović: Mjerama smo privukli i investitore

‘Grad Petrinja je u Domovinskom ratu pretrpio jedna od najvećih razaranja. Međutim s državne razine Petrinji se nije puno pomoglo kao nekim drugim gradovima, poput Knina i Vukovara, a nedavno smo Uredbom Vlade RH ostali i bez komunalne naknade koju plaća MORH, što nas je dovelo u još teži položaj.

Imajući u vidu navedeno, kad sam došao na vlast u Petrinji, odlučio sam pokrenuti gospodarstvo, poljoprivredu i općenito ruralni razvoj kroz niz aktivnih mjera poticanja upravo tog realnog sektora’, kaže gradonačelnik Dumbović i navodi čitav niz mjera kojima je obuhvaćeno oko dvije stotine petrinjskih poduzetnika.

Država nije pomagala, morao je Grad: gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović

Svako novo radno mjesto u Petrinji Grad, tako, sufinancira sa 1.000,00 ili 1.200,00 kn mjesečno u trajanju od godinu dana ovisno o vrsti proizvodnje. Sufinanciraju i kamate na poduzetničke kredite s 2 posto, te daju potpore za sve nove investicije u gradu, do 100.000,00 kn maksimalno po korisniku. Posebno sufinanciraju ekološku proizvodnju, a na većem dijelu grada proglasili su ekološku zonu.

‘Rezultat ovih naših mjera je da smo privukli investitore u Petrinju, prodali smo kompletnu poslovnu zonu (jedini u županiji) u kojoj je planirano otvaranje oko 300 novih radnih mjesta, te stvorili uvjete za pripremu i provedbu različitih projekata financiranih od strane EU. Trenutno se u Gradu Petrinji provode projekti vrijednosti oko 500 milijuna kuna, a u pripremi je dokumentacija za još toliko. I po tome smo najbolji u RH ako se ima u vidu da smo grad sa samo 25.000 stanovnika’, ističe Dumbović.

Novosel: Odobreni su svi podneseni zahtjevi za potporama

Nakon Petrinje, najviše su za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima izdvojili Ivanić Grad – 3,35 posto proračuna, Popovača – 1,94 posto, Kutina – 1,85 posto, Beli Manastir – 1,80 posto, Đurđevac – 1,60 posto, Lepoglava – 1,54 posto, Buzet – 1,42 posto, Jastrebarsko – 1,22 posto, te Novska – 1,19 posto proračuna.

Svi zahtjevi za subvencijama podneseni u Jastrebarskom su odobreni: gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel

Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel ističe kako su svi zahtjevi za potporama koji su bili podneseni Gradu Jastrebarskom i odobreni. A brojke pokazuju da je u 2015. odobreno ukupno 469 potpora u iznosu od pet do 20 tisuća kuna.

Novosel se nada da će u skoroj budućnosti imati mnogo više sredstava i konkretnih mjera kojima će gospodarstvo i poljoprivredu moći razviti do razine gdje će građani Jastrebarskog moći živjeti od svoje djelatnosti i biti prepoznati na širem tržištu, ali i da će se Grad Jastrebarsko moći ponositi razvijenom poljoprivrednom mrežom.

‘Iznimno nam je drago što se nalazimo među prvih 10 gradova koji najviše izdvajaju za svoje poljoprivrednike i obrtnike, te možemo reći kako klima u našem gradu jest pozitivna, ali s druge strane nije dovoljna za apetite onih poduzetnijih i većih. Naime, razvoj poljoprivrede nije samo problem lokalne zajednice, gradova i općina, već je to pitanje države koja mora odrediti dugoročna rješenja za djelatnosti koje su važne cijeloj Republici Hrvatskoj. Nažalost, svakom novom poreznom reformom gradovi ostaju bez velikih sredstava, a to se nerijetko reflektira i na razvoj obrtništva i poljoprivrede jer potpore u iznosu 5-20 tisuća kuna nisu dovoljne da bi značajo doprinijele razvoju i revitalizaciji poljoprivrede’, zaključuje gradonačelnik Novosel.

REDNI BROJ GRAD ŽUPANIJA BROJ STANOVNIKA KATEGORIJA SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA UKUPNI PRIHODI I PRIMICI UKUPNI RASHODI I IZDACI SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA PER CAPITA
1 Petrinja Sisačko – moslavačka županija 24.671 Srednji grad 3.486.527 75.270.174 75.537.591 141,32
2 Novalja Ličko – senjska županija 3.663 Mali grad 471.093 40.444.258 42.508.219 128,61
3 Ivanić Grad Zagrebačka županija 14.548 Srednji grad 1.586.451 49.908.799 47.420.781 109,05
4 Mali Lošinj Primorsko – goranska županija 8.116 Mali grad 864.307 90.985.529 76.369.951 106,49
5 Buzet Istarska županija 6.133 Mali grad 581.283 36.064.374 41.004.262 94,78
6 Đurđevac Koprivničko – križevačka županija 8.264 Mali grad 517.025 31.441.449 32.362.467 62,56
7 Kutina Sisačko – moslavačka županija 22.760 Srednji grad 1.311.730 72.370.582 70.865.318 57,63
8 Beli Manastir Osiječko – baranjska županija 10.068 Srednji grad 572.392 37.889.437 31.878.461 56,85
9 Novi Vinodolski Primorsko – goranska županija 5.113 Mali grad 281.871 28.174.151 28.250.105 55,13
10 Popovača Sisačko – moslavačka županija 11.905 Srednji grad 647.837 31.264.007 33.428.832 54,42

(gradonačelnik.hr)