Prelog, Koprivnica, Osijek i Mali Lošinj jedina su četiri grada koja su u prošloj godini, prema ovih dana objavljenim podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, premašili stopu od 50 posto odvojeno prikupljenog otpada i tako zadovoljili EU direktive

Prošle je godine u Hrvatskoj nastalo 1.766.560 tona komunalnog otpada, a gledamo li po stanovniku – u prosjeku smo svi stvorili po 454 kilograma, što je najveća vrijednost u posljednjih 25 godina. U Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje je ovih dana objavilo konačno izvješće o komunalnom otpadu i stopi odvojenog prikupljanja otpada po gradovima za prošlu godinu, ovo povećanje dovode u vezu sa novim popisom stanovnika (2021. ) i smanjenim brojem stanovnika u odnosu na protekle godine…

Što se, pak, odvojenog prikupljanja tiče, pomak i veću stopu u odnosu na prošlu godinu ostvarilo je 85 gradova, no tek je jedan više u odnosu na lani premašio ključni cilj – EU normom propisanu stopu od 50 posto odvojeno prikupljenog otpada – Prelog, Koprivnica, Osijek i Mali Lošinj.

Prelog je i dalje najnapredniji – prošle godine ostvarili su stopu od 67,4 posto odvojeno prikupljenog otpada, Koprivnica je na 55,4 posto, Osijek na 51,9 posto, a Mali Lošinj na 50,3 posto.

Usporedbom prošlogodišnjih brojki s onima iz 2020. zamjetan je i lagani pad stope kod nekih od najnaprednijih gradova, poput primjerice Krka koji je lani bio jedan od tek tri grada sa stopom iznad 50 posto. Prošle godine Krk je, po podacima Ministarstva, ostvario nešto nižu stopu – 45 posto, a ovaj pad vjerojatno se može pripisati upravo povećanju ukupne količine proizvedenog otpada, kao i drugačije metodologije izračuna.

U top 10 najnaprednijih gradova i dalje su, kao i lani, Čakovec,  koji je tik nadomak cilja sa 49,7 posto odvojeno prikupljenog otpada, Ludbreg sa 46,5 posto, Križevci sa 46,3, te Buzet sa 44,9 posto i Varaždin sa 44,8 posto. Stopu od 40 posto premašili su još Supetar, Labin, Novi Marof i Rovinj.

Usporedimo li rezultate za 2021. sa onima od prethodne godine, najveći napredak i pomak naprijed napravio je Grad Supetar – sa 0,1 posto u 2020., prošle su godine dosegli stopu od 44,2 posto.

Prelog:  U dvije godine u gospodarenje otpadom uložili 15,6 milijuna kuna, osigurali prikupljanje otpada na kućnom pragu, sortirnicu i kompostanu…

Prelog uspješno drži poziciju uvjerljivo najnaprednijeg hrvatskog grada kad je u pitanju odvojeno prikupljanje otpada – iako im je stopa po najnovijim rezultatima Ministarstva gospodarstva nešto niža nego godinu ranije – 67,4 posto,  odavno su već zadovoljili EU norme i postavili primjer svim ostalima.

‘Ovaj rezultat je ostvaren stalnim ulaganjem u sustav gospodarenja otpadom. U zadnje dvije godine uloženo cca. 15,6 milijuna kuna kroz brojne projekte (edukacija korisnika 1,2 milijuna kuna, nabava plavih i žutih spremnika 4 milijuna kuna, opremanje i modernizacija kompostane 4,4 milijuna kuna, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad 4,2 milijuna kuna, nabava 2 komunalna vozila 1,8 milijuna kuna). Drugi ključni faktor jest da se sav otpad sakuplja na kućnom pragu korisnika te sakupljeni korisni otpad GKP Pre-kom d.o.o. samostalno obrađuje u svojim pogonima: sortirnici, pogonu za obradu glomaznog otpada, centru za ponovnu uporabu, kompostani.

Svaki uspješni sustav gospodarenja otpada počiva na tri stupa (korisnici, jedinice lokalne samouprave, komunalno poduzeće) i u Prelogu je ta suradnja na visokom nivou te svi dionici ovog sustava zajedno nastoje čuvati okoliš za mlađe naraštaje’, kaže nam gradonačelnik Ljubomir Kolarek.

Inače, za gospodarenje otpadom u Prelogu zaduženo je Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom koje pruža uslugu na području dvanaest jedinica lokalne samouprave (Grad Prelog, općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Martijanec). U ožujku je obavljena primopredaja dva nova komunalna vozila, a potkraj travnja potpisan je i ugovor o opremanju i modernizaciji kompostane, koja će biti uređena prema svim vrhunskim, europskim, standardima. Naposljetku, tu je i projekt opremanja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

Koprivnica: EU normu zadovoljili još 2019. godine

Grad Koprivnica 2019. je premašio zadanu stopu od 50 posto odvojeno prikupljenog otpada, a u 2020. su dodatno povećali stopu na 55,75 posto, prestigli Grad Krk i pozicionirali se kao drugi najuspješniji grad u zemlji. Na toj poziciji ostali su i nakon novog izvješća i rezultata  Ministarstva gospodarstva za 2021., s tek nešto nižom stopom – 55,4 posto, a koje se uz povećanu količinu otpada pripisuje i drugačijoj metodologiji izračuna po kojoj se, pojašnjavaju nam, u stope odvajanja više ne ubrajaju poslovni korisnici.

Inače, Koprivnica je i u našem velikom izboru za najbolji grad prije dvije godine pobijedila u kategoriji Eco-city, te je ovo još jedna potvrda da je riječ o gradu koji iz godine u godinu pametnim ulaganjima i projektima napreduje i podiže standarde na polju zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

‘Ponosni smo što smo drugi grad po razvrstavanju otpada u Hrvatskoj, a sve je to zasluga naših sugrađana i stručnih timova ljudi koji rade na projektu razvrstavanja otpada. Isto tako, projektom nabavke novih komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje vozila i projektom nove kompostane u Herešinu dokazali smo da smo u prvih deset gradova po povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj. Pokazujemo da smo sustav koji je spreman na inovacije uz praćenje trendova koje nosi Europska unija kroz New green deal, ali da smo i sustav koji zna kako to staviti na korist onima koji trebaju biti najvažniji u procesima, a to su građani. Pokazali smo da naš komunalni sustav ide naprijed, ali smo pokazali i da je sustav danas spreman biti inovativan uz postojanje mogućnosti gospodarenja otpadom. I ono najvažnije, pokazali smo da smo spremni složiti jedan sustav koji će na najvišim mogućim razinama čuvati okoliš koji imamo. Sve to je rezultat brojnih aktivnosti te pokazuje spremnost Grada za novo proračunsko razdoblje  u EU i gospodarske aktivnosti nakon što završi situacija s COVID-om u pogledu dodatnih inovacija i iskoraka u području zelene ekonomije i održivog razvoja’, kaže gradonačelnik Mišel Jakšić.

 Što se tiče projekata kojima su dodatno povećali standarde i stopu prikupljanja otpada ističu projekt nabave novih komunalnih vozila za  odvojeno prikupljanje otpada vrijedan 2,6 milijuna kuna, od čega je njihov  Komunalac ostvario 1,4 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava, što je ujedno i najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta. Komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada koriste se za odvoz papira, plastike i biorazgradivog s kućnog praga na području grada Koprivnice i svih osam općina uključenih u uslužno područje Komunalca.

Lani je u probni rad puštena Kompostana Herešin kojom upravlja tvrtka Komunalac Koprivnica i koja je ujedno kompostana s najmodernijim sustavom kompostiranja u Hrvatskoj. Projekt modernizacije i proširenja postojeće kompostane vrijedan je 14,3 milijuna kuna od čega je 4,5 milijuna kuna sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Projektom su izgrađene dvije hale na postojećoj kompostani na površini od 4017 metara kvadratnihkoje će služiti za zaprimanje i obradu biootpada te proizvodnju komposta. U sklopu hala smješten je laboratorij za praćenje samog procesa kompostiranja tako da će se u svakom procesu dobiti kvalitetan kompost. Ugrađene su dvije sabirne jame za tehničke vode, a napravljena je i recirkulacija vode za daljnje zalijevanje.

Uz dvije hale sagrađen je i natkriveni dio gdje će se skladištiti gotov kompost, nova pakirnica za vreće od 50 litara, a nabavljeno je i novo sito za prosijavanje, drobilica za usitnjavanje, novi utovarivač za manipulaciju biorazgradivim otpadom te automatska praonica za pranje podvozja vozila. Kapacitet postrojenja je 9000 tona biootpada godišnje.

Nova tehnologija omogućava znatno kraće kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada. Do sada se kompost uobičajeno proizvodio u roku od 10 do 12 tjedana, dok će se u ovakvom pogonu kvalitetan eko kompost proizvesti u gotovo upola kraćem vremenu, odnosno za 6 do 8 tjedana.

Novi način kompostiranja, osim što smanjuje vrijeme potrebno za dobivanje kvalitetnog komposta, neizostavan je dio modernih svjetskih pogona za kompostiranje jer omogućuje bolju kontrolu koja se odnosi na zaštitu okoliša kao što je nastajanje mirisa, plinova, prašine i izgleda okoliša, pojašnjavaju u gradskoj upravi.

Nadalje, Komunalac Koprivnica je od 1.6.2021. počeo provoditi pilot projekt sakupljanja metala na kućnom pragu,  najprije u dva rajona, a prema iskazanom interesu i odazivu građana, projekt će se proširiti i na ostale rajone. Prikupljanje metala i metalne ambalaže obavljat će se jednom mjesečno, a građani će uz obavijesti dobiti i raspored odvoza (odvajanje metalnog otpada u sivim vrećama – besplatne od strane Komunalca).

 Osim toga, do 1.7.2021.,  Komunalac Koprivnica podijelio je 8.500 žutih spremnika za odvojeno prikupljanje plastike na kućnom pragu, nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dao suglasnost za podjelu. Svim građanima koji stanuju u kući u Koprivnici i svim prigradskim naseljima žuti spremnik zaposlenici Komunalca su ostavili na kućnoj adresi. Svi spremnici su čipirani, a praznit će se prema redovnom rasporedu odvoza plastike. Uz spremnike u koje nije potrebno stavljati žute vreće, plastiku je i dalje moguće odložiti u žute vreće u slučaju viška plastičnog otpada, a njih je moguće kupiti na blagajnama Komunalca.

Žuti spremnici su nabavljeni preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada od 2018. godine. Ugovor s Fondom potpisao je Grad Koprivnica, a nabavljeno je 8500 spremnika za plastiku. Postotak sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša iznosi 85 posto, dok je ostatak podmirio Grad Koprivnica.

Postavljeno je i 27 novih spremnika na 17 lokacija gradskih zelenih otoka.

Osijek: Prvi veliki grad u Hrvatskoj s preko 50 posto odvojenog prikupljanja

Osijek je prvi od velikih gradova u Hrvatskoj s postotkom odvojenog prikupljanja otpada višim od 50 posto. Dok, nažalost, čak 60 posto gradova i općina nema organizirano sakupljanje i obradu biootpada, u Osijeku je postotak odvojenog skupljanja otpada u prošloj, 2021. godini, iznosio odličnih 51, 9 posto. To je 20 posto više od Zagreba, 38 posto više od Rijeke, te 35,2 posto više od Splita.

Osijek je jedan od rijetkih gradova u RH s izgrađenom kompostanom, a uspostavljenim sustavom prikupljanja u 2021. sakupljeno je čak 8450 tona biootpada.

Zgradama u kolektivnom stanovanju u gradu Osijeku, podsjeća Jutarnji list, dodijeljen je Ekološki certifikat što omogućuje svakoj zgradi odvojeno sakupljanje šest frakcija otpada koji se odvozi jednom tjedno specijaliziranim dvokomornim vozilima koja istovremeno odvojeno sakupljaju dvije frakcije otpada. Odvojeno sakupljanje šest frakcija otpada (papir, plastika, staklo, metal, biootpad i miješani komunalni otpad) sustavom od vrata do vrata predstavlja najviši standard u odvojenom sakupljanju otpada.

U zgradama sa 100 i više stanova proveden je projekt ‘‘Reciklirajte u papučama‘‘, u kojem je stanarima na svakom katu zgrade omogućeno odlaganje papira i plastike, a u zajedničkim prostorijama za odlaganje otpada uspostavljeno je mini reciklažno dvorište gdje mogu odložiti metal, staklo, tekstil, baterije, lijekove i biootpad.

Unikom je jedna od rijetkih komunalnih tvrtki koja je do sada realizirala pet EU projekta kojima je nabavljena oprema za sakupljanje i obradu otpada, što je značajno doprinijelo razvoju sustava gospodarenja otpadom u gradu Osijeku.

Nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje biootpada i plastike, strojevi za obradu biootpada (prevrtač, sito, utovarni stroj), drobilica za građevinski i glomazni otad. U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljena su vozila za odvojeno sakupljanje otpada: dvije dvokomorne preše za baliranje otpada, 25.000 spremnika za papir i 31.000 spremnika za plastiku i biootpad.

Veliku ulogu u ostvarenju ovih značajnih rezultata ima izgradnja građevina za gospodarenje otpadom: kompostane, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, četiri reciklažna dvorišta, a pripremljena je i dokumentacija za izgradnju građevine za obradu glomaznog otpada. Modernom tehnologijom obrade biootpada na kompostani zaokružen je cijeli ciklus kružnog gospodarenja otpadom – od biootpada do prvoklasnog prirodnog organsko gnojiva, odnosno komposta.

Na reciklažnom se dvorištu za građevni otpad od sakupljenog građevinskog otpada obradom stvara proizvod za tržište: nasipni materijal koji se upotrebljava u građevinarstvu.

Kontinuirano se radi na modernizaciji voznog parka, nabavljena su specijalna vozila koja su opremljena sustavom za identifikaciju podizanja i kontrole spremnika što omogućuje naplatu odvoza komunalnog otpada po volumenu i broju pražnjenja spremnika.

Navedena ulaganja u sustav gospodarenja otpadom u gradu Osijeku rezultirala su dostizanjem zadanih ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske od 50 posto. Dostizanju postignutih ciljeva značajno je doprinijela i dugogodišnja sustavna edukacija svih društvenih skupina, kao i izgradnja ekološko-edukacijskog centra u sklopu reciklažnog dvorišta. Pored materijalnih resursa veliku važnost u poslovanju ima i kontinuirano ulaganje u obrazovanje radnika, te zapošljavanje i rad visokoobrazovanog kadra na poslovima planiranja i uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Potrebno je naglasiti i kako zbog ostvarenih rezultata u 2021. godini Grad Osijek neće platiti poticajnu naknadu već će se predviđena proračunska sredstva moći uložiti u daljnje unapređenje gospodarenje otpada u gradu Osijeku.

Za postizanje još boljih rezultata planira se daljnji rad na razvoju sustava gospodarenja otpadom kroz izgradnju sortirnice, objekta za obradu glomaznog otpada, centra ponovne oporabe i edukacijskog centra.

Čakovec: Odvojeno prikupljaju otpad već 25 godina

 Grad Čakovec u proteklih je godinu dana stopu odvojeno prikupljenog otpada, prema brojkama Ministarstva, podignuo sa 48,95 na 49,7 posto, te se u najnovijem izvješću pozicionirao kao peti najnapredniji grad u zemlji. Grad Čakovec, odnosno Gradsko komunalno poduzeće Čakom odvojeno prikupljanje otpada provodi već 25 godina.

‘Brojnim edukativnim akcijama, postavljanjem mjesta za odlaganje odvojenog otpada po svim dijelovima grada, kao i poticanjem građana putem cijene odvoza i prikupljanja otpada, da ga odvajaju na kućnom pragu, znatno smo smanjili količine otpada koji se trajno odlaže na odlagalištu. Na području Grada imamo dva reciklažna dvorišta, tri spremišta za odvojeni otpad te po cijelom gradu podzemne spremnike za odvojeno prikupljanje otpada. Također, kontinuiranim ulaganjem u nabavku novih vozila za prikupljanje otpada, ne samo da osuvremenjujemo vozni park te smanjujemo emisije CO2, već je usluga prikupljanja brža, učinkovitija i jeftinija.

Ove smo brojke ostvarili i držimo niz godina, no i dalje nastojimo građane navesti da što više odvajaju otpad te da onaj koji se može reciklirati ili ponovno upotrijebiti ne bacaju. Osim edukacijom, nastojimo raznim pogodnostima građane potaknuti da što više otpad odvajaju na kućnom pragu.

Namjeravamo na postojećem odlagalištu izgraditi novu sortirnicu, čime bismo dodatno smanjili količine trajno odloženog otpada. Također, i dalje provodimo akcije o važnosti čuvanja okoliša i odvajanja i recikliranja, posebno kod djece i mladih.’, kaže nam gradonačelnica Ljerka Cividini.

Ludbreg: Kontinuirano poboljšavanje usluge i edukacije građana od najranije dobi

Grad Ludbreg i ove je godine među deset najnaprednijih gradova kad je u pitanju odvojeno prikupljanje otpada – sa stope od 41,2 u 2020. prošlu su godinu završili sa stopom od 46,5 posto i tako se sa 10. popeli na 6. poziciju među gradovima.

Niz je projekata i mjera kojima u Ludbregu iz godine u godinu podižu svijest građana i stopu odvojenog prikupljanja otpada.

Prije šest godina su, tako, sanirali odlagalište otpada ‘Meka’, a 2018. su EU sredstvima izgradili Reciklažno dvorište ‘Meka’ vrijedno gotovo pet milijuna kuna. Na Reciklažnom dvorištu Meka  građani mogu besplatno odložiti svoj otpad, a omogućen je i besplatan odvoz glomaznog otpada do 4m3 s kućnog praga, pojašnjava gradonačelnik Dubravko Bilić.

Nadalje, sredstvima FZOEU sufinancirana je nabavka više od 5800 posuda za zbrinjavanje otpada koje su podijeljene građanima kako bi se omogućilo što bolje razvrstavanje na kućnom pragu.

‘Grad Ludbreg i komunalna tvrtka Lukom kontinuirano rade na poboljšanju usluge odvojenog prikupljanja otpada kao i na edukacijama po različitim projektima od najmlađe dobi, vrtićke, osnovnoškolske, dostava letaka na kućni prag, radio emisije.

Kontinuirano se prati starost vozila, nabavljaju se nova, sustav sakupljanja otpada na kućnom pragu je redovit, kante su čipirane, kamioni opremljeni kamerama’, kaže gradonačelnik.

U 2021. godini nabavili su, također EU sredstvima, i novo specijalno vozilo za odvojeno prikupljanje.

U sklopu projekta izrađen je i informativni letak sa uputama za zbrinjavanje otpada te edukativnim slikovnicama za predškolsku i osnovnoškolsku dob vezanim uz tematiku otpada i brige za okoliš, održane su radionice za djecu u vrtićima i osnovnoj školi, koja su dobila edukativne slikovnice i platnene vrećice za bojanje kao i male olovke sa sjemenkama biljke kako bi mogla naučiti o važnosti sadnje biljaka i drveća kako bi doprinijeli još zelenijem okolišu.

  1. godine odobren je i projekt vrijednosti 647.625,00 kuna za nabavu komunalne opreme.

Radi se o 35 seta, svaki sadrži 3 kante u obliku životinja koji su se nabavili u 2022. godini i koji će se postaviti u krugu osnovne škole, dječjih vrtića, po dječjim igralištima.

Također je nabavljeno i 18 setova od po 4 kante za interijere.

U tijeku je i izmjena projekta postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala kako bi bio u skladu sa zelenom tranzicijom Europske unije .

Križevci: Uz infrastrukturu, fokus na edukaciji građana, gradskih poduzeća i ustanova

Sa 42,99 posto odvojeno prikupljenog otpada u 2020. Grad Križevci prošle je godine stopu povećao na 46,3 posto i tako se pozicionirao kao sedmi najuspješniji grad. Inače, Križevci su u našem izboru za Najbolji grad za 2020. godinu pobijedili upravo u kategoriji Eco-city. 

„Ovo je prvenstveno zasluga naših sugrađana koji su usvojili naviku odvojenog prikupljanja otpada, kao i našeg Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci. Postotak odvojeno sakupljenog otpada svakako smo povećali uvođenjem dodatnog spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona koji su prošle godine podijeljeni svim korisnicima’, komentira ovaj rezultat gradonačelnik Mario Rajn.

Provedene su i dodatne akcije sakupljanja stakla na kućnom pragu korisnika usluge i jednom godišnje prikuplja se i granje nastalo orezivanjem voćaka koje se odvozi na reciklažno dvorište, usitnjava i služi za grijanje postrojenja sortirnice otpada i Upravne zgrade Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci.

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci intenzivno je radilo i na mehaničkom odvajanju korisnih frakcija iz glomaznog otpada kako bi se iz istog iskoristile korisne komponente i predale na daljnju oporabu, a smanjilo odlaganje otpada na odlagalištu.

 Kako bi se olakšalo praćenje rasporeda odvoza otpada, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci u prošloj je godini uvelo mobilnu aplikaciju Moj otpad koja korisnike usluge putem njihovih mobilnih telefona (dan prije termina odvoza) obavještava o odvozu spremnika za otpad. Osim rasporeda odvoza otpada aplikacija nudi mogućnost pregleda odvoza miješanog komunalnog otpada s točnim datumom i vremenom pražnjenja spremnika kao i barkod putem kojeg je omogućena besplatna predaja korisnog otpada u reciklažno dvorište.

 Ove je godine pokrenut projekt „Živi održivo – smanji otpad“  u suradnji s Komunalnim poduzećem d.o.o. Križevci i energetskom zadrugom KLIK kroz koji će se provesti niz edukacija za gradske ustanove, poduzeća, udruge i građane. Kroz ove edukacije nastojat će se utjecati na smanjenje otpada, ali i pružiti primjer kako postupati s otpadom. U vrtićima, osnovnim i srednjim školama održat će se predavanja za sve razrede na temu pravilnog postupanja s otpadom.

 Grad Križevci uspješno je povukao i financijska sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u obliku životinja, a sve u cilju razvijanja pozitivnih navika u postupanju s otpadom kod djece od najranije dobi. Spremnici u obliku medvjeda, žabe i delfina postavljeni su u sva četiri vrtića na području Križevaca čime je djeci omogućeno da kroz igru uče o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i pravilnom razvrstavanju.

Osim navedenog, godinama se provodi sustavna edukaciju o održivom gospodarenju otpadom u vrtićima, školama i među našim sugrađanima u vidu predavanja, terenskih nastava, radionica, radijskih emisija, letaka i brošura kako bi se podigla svijest o važnosti odvojeno sakupljenog otpada.

 ‘Realizacijom gore navedenih projekata nadamo se zaokružiti proces gospodarenja otpadom na području Grada Križevaca, te iz godine u godinu dodatno podizati količine odvojeno prikupljenog otpada’, kaže gradonačelnik Rajn.

Varaždin: S odvojenim prikupljanjem počeli još prije 20 godina

Grad Varaždin i ove je godine među najnaprednijim gradovima sa stopom od 44,8 posto odvojeno prikupljenog otpada.

S primarnom selekcijom započeli su još prije 20 godina – 2002. godine, kad je njihovo komunalno poduzeće Čistoća korisnicima podijelilo spremnike za odvojeno skupljanje papira i plastike na kućnom pragu (plavi spremnici).

U 2013. godini u suradnji sa Gradom Varaždinom započeo je Projekt primarne selekcije komunalnog otpada u osnovnim školama i vrtićima, gdje je u tzv. fazi I podijeljena oprema za primarnu selekciju otpada u svim gradskim i privatnim dječjim vrtićima te svim osnovnim školama na području Grada (spremnici + kutije i vreće u bojama za papir, plastiku i ostali otpad). Istim ustanovama su istodobno podijeljeni i namjenski spremnici (prema potrebi) za metalnu i staklenu ambalažu.

Projekt je nadalje tijekom godina u fazi II nastavljen i proširen na gradske i državne institucije te ostale ustanove i poslovne prostore kako u Gradu tako i na ostale JLS.

Podjelom odgovarajuće opreme za primarnu selekciju otpada obuhvaćeni su razni prostori kao npr. Županija, ZZJZ, fakulteti, Studentski dom, srednje škole… na području Grada Varaždina.

ČISTOĆA d.o.o. Varaždin aktivno je svih prijašnjih godina sudjelovala u projektima edukacije djece (prezentacije) i stanovništva (tribine) te izradom edukativnih letaka i njihovom podjelom uz postavljanje opreme za primarnu selekciju otpada po lokacijama.  S ciljem informiranja I educiranja javnosti predstavnici Grada i poduzeća Čistoća sudjelovali su i  u brojnim televizijskim i radijskim emisijama.  Također, poduzeće Čistoća je aktivno sudjelovali i u postavljanju opreme te izradi edukativnih shema/naputaka u velikim trgovačkim centrima (Supernova i Lumini).

Podjelom vreća i odgovarajućih spremnika za tekstil, staklo, metale, plastiku i papir od 2016. godine građani Varaždina imaju mogućnost odvajanja otpada na kućnom pragu, između ostalog uz mogućnost odvajanja glomaznog otpada, a otvaranjem reciklažnih dvorišta omogućen je i pristup da u kućanstvu izdvoje i 48 različitih vrsta  (opasni i neopasni otpad) koje zatim mogu dopremiti na lokaciju reciklažnog dvorišta.

Od kraja 2018. godine svaki spremnik privatnog korisnika koji  nema odgovarajući sadržaj, ne prazni se, već se, prvenstveno s ciljem edukacije, ostavlja obavijest i fotodokumentacija.

Posljednjih nekoliko godina edukativnim se letcima pokušalo usmjeriti građane na sve veću potrebu izdvajanja BIO otpada, a pri tome i mogućnosti kompostiranja biorazgradivog otpada u vlastitom dvorištu.

‘Nadamo se kako će se podjelom spremnika za biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina, te osiguravanjem odvoza biorazgradivog otpada iz vrtova i parkova primarna selekcija i nadalje povećavati. Grad Varaždin će nastaviti s osiguravanjem uvjeta te svim drugim promotivnim i edukativnim aktivnostima s ciljem daljnjeg povećanja odvajanja otpada’, ističu iz gradske uprave Grada Varaždina.

Novi Marof: U godinu dana povećali stopu za preko 10 posto

U godinu dana Grad Novi Marof podigao je stopu odvojenog prikupljanja otpada sa 31,1 na 41,6 posto i tako se svrstali među deset gradova s najvećim napretkom na ovom polju. U gradskoj upravi zadovoljni su ovim rezultatom jer čitav niz godina ulažu u projekte usmjerene prema zaštiti okoliša i ljudskoga zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom.

Jedan od najvećih projekata tu je zasigurno novo reciklažno dvorište otvoreno 15. veljače prošle godine.

‘Usporedivši podatke o količinama odloženog otpada u 2020. i 2021. godini, vidljivo je da je u 2021. godini došlo do povećanja odvojeno skupljenog otpada, sa 27,60% na 33,72%. U ukupno sakupljenim količinama otpada u 2021. godini dolazi do smanjenja udjela miješanog komunalnog otpada, a povećanja količina odvojeno sakupljenog otpada što je cilj rada reciklažnog dvorišta. Tijekom 2021. godine poduzeće je nastavilo educirati korisnike javne usluge kroz promotivne letke i obavijesti kako iz miješanog komunalnog otpada izdvojiti otpad koji je moguće reciklirati i obraditi (papir, plastika, metal, tekstil, staklo i sl.) te korištenje reciklažnog dvorišta. Reciklažno dvorište se u značajnoj mjeri koristilo, tijekom 2021. godine, od strane korisnika javne usluge što je i cilj izgradnje istog, a nadamo se takvom trendu i u budućim razdobljima’, navode iz gradske uprave.

Tijekom 2021. godine sakupljeno je ukupno 2.175,95 tona otpada kroz uslugu sakupljanja istog na kućnom pragu te kroz reciklažno dvorište. Prema prikazanim podacima, vidljivo je da dolazi do povećanja svih vrsta otpada osim glomaznog otpada u odnosu na 2020. godinu. Uslijed razdvajanja komponenti glomaznog otpada (drvo i iverica i prozorsko staklo) poduzeće Novokom d.o.o. predalo je manje količine istog, u odnosu na 2020. godinu, a više ostalih komponenti od kojih se glomazni otpad sastoji, primjerice drvo i iverica te staklo (prozorsko). Značajno je i to što je u 2021. godini došlo je do porasta količina biorazgradivog otpada u odnosu na 2020. godinu, sa 153,00 tone na 222,73 tone.

Nabavljeno je 1439 spremnika za plastiku  i 1571 spremnik za papir, 30 spremnika od 1100L za staklo, 10 spremnika od 1100L za biootpad i 60 spremnika za biootpad za kućanstva, a tijekom ove godine trebali bismo nabaviti još 1.900 komada plastičnih kanti zapremnine 120 litara, žute boje za plastiku i 1.588 komada plastičnih kanti zapremnine 120 litara, plave boje za papir.

U cilju lakše manipulacije i bržeg prikupa reciklabilnog otpada, gradsko komunalno poduzeće Novokom d.o.o. nabavilo je dva specijalizirana vozila od čega jedno ima tzv. kransku ruku što ga čini specijaliziranim za sakupljanje biorazgradivog otpada i sakupljanje glomaznog otpada.

I Grad i gradsko komunalno poduzeće kontinuirano ulažu u edukaciju građana o pravilnom odvajanju otpada jer je to svima u interesu, zaključuju. (Marija Pulić Drljača)