U razdoblju od 2011. do 2018. godine po apsolutnim i relativnim pokazateljima najveći prirodni prirast, odnosno veći broj rođenih u odnosu na umrle, imao je Grad Solin, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Među vodećima su još gradovi Kaštela, Dugo Selo, Metković, Zadar, Čakovec, Imotski, Sveta Nedelja, Velika Gorica, Poreč, Makarska i Biograd na Moru. Gleda li se pak trend povećanja razlike između rođenih u odnosu na umrle, lani u odnosu na 2017. godinu, predvodi Grad Split, a slijede Vinkovci, Slatina, Zadar, Sinj, Varaždin, Đakovo, Opatija, Vrgorac i Ivanić Grad. Među vodećima u tom pokazatelju, pretežito je riječ o gradovima koji imaju negativan prirodni prirast, ali  je na godišnjoj razini broj rođenih brže rastao u odnosu na umrle. 

Prema analizi DZS-a, broj rođene djece je od 2009. godine u padu je, pa je tako u deset godina rođeno oko sedam i pol tisuća manje beba. Najmanje rođenih u tom desetogodišnjem razdoblju bilo je preklani kada je rođeno 36.556 beba, dok je lani ta brojka popravljena za novorođene 389 bebe. Lani je rođeno 36.945 beba, odnosno 1,1 posto više nego 2017. godine. Umrlo je pak lani 52.706 osoba, 1,4 posto manje nego godinu prije. Broj umrlih kontinuirano nadmašuje broj rođenih, a u posljednjih deset godina, 2017. i 2015. godine bile su najlošije.

U razdoblju od 2011. do 2018. tek je 14 gradova imalo više rođenih nego umrlih. U prvih deset pretežito je riječ o srednjim gradovima, uz dva velika i jedan mali. A u gotovo polovici hrvatskih gradova lani je, u odnosu na preklani, zabilježen trend većeg rasta rođenih u odnosu na umrle, iako je i dalje više gradova gdje broj umrlih nadmašuje rođene.

Sa 927 više rođenih beba u odnosu na umrle osobe, odnosno sa stopom prirodnog prirasta od 3,87 posto, gleda li se razdoblje od 2011. do 2018. godine, Solin je vodeći grad u državi.

Solin: Dodatna pomoć obiteljima s više djece

Grad Solin gradi dva nova dječja vrtića, sufinancira se cijena u privatnim vrtićima, od 1.500 do 5.000 kuna iznose naknade za novorođene bebe, ulaže se u obrazovanje…, neke su od mjera koje nam je nedavno nabrojao gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.

Grad Solin gradi dva nova dječja vrtića, čija je investicija vrijedna 30 milijuna  kuna. Gotovo 31 milijun kuna ovogodišnji je iznos za  financiranje predškolskog odgoja, što čini gotovo trećinu izvornog proračuna Grada. Za financiranje osobnih pomoćnika u nastavi osnovnih škola u ovoj godini, Grad je izdvojo120.000 kuna. Za provođenje mjere cjelodnevnog i produženog boravka učenika u osnovnim školama na području grada Splita i Solina za ovu školsku godinu izdvojit će se 170.000 kuna. Za pedagošku 2019./2020. godinu dodijeljene su jednokratne novčane pomoći za nabavku udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola. Za učenike od 1-4 razreda osnovnih škola ta je pomoć 400 kuna, za učenike 5-8 razreda 700 kuna, a za učenike srednjih škola 1.000 kuna.

– Za ovu mjeru planirano je 500.000 kuna u proračunu. Za prošlu školsku akademsku godinu Grad je dodijelio  21 stipendiju darovitim učenicima i 132 studenta za što je iz Proračuna izdvojeno 849.200 kuna, a za školsku akademsku godinu 2019./2020. planirano je 950.000 kuna. Grad Solin daje novčanu pomoć za opremu novorođenog  djeteta i to za prvo dijete 1.500 kuna, za drugo dijete 2.000 kuna, za treće dijete 3.000 kuna, za četvrto dijete 4.000 kuna, a za peto kao i za svako slijedeće dijete iznos od 5.000 kuna. Za ovu demografsku mjeru u 2019. godini planirano je 600.000 kuna. Za prijevoz učenika s posebnim potrebama koji pohađaju škole i ustanove na području Grada Splita planirano je u ovoj godini izdvojiti 120.000 kuna. Grad Solin uveo je mjeru “financijska pomoć obiteljima sa četvero i više djece”, koju je u 2018. godini koristilo 95 obitelji, a za istu je Grad Solin u 2019. godini izdvojio 700.000 kuna. Pored ove mjere uvedena je mjera “novčana potpora za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta od 1-3 godine života djeteta”, koju je u 2018. godini koristilo 128 obitelji, a za što je isto osigurano 700.000 kuna. Mjesečni iznos financijske pomoći  i za jednu i za drugu mjeru iznosi 700 kuna. Krajem sljedeće godine realizirati ćemo gradnju 17 stanova iz programa poticane stanogradnje, a riječ je o stanovima na području Mjesnog odbora “Sveti Kajo”. Grad priprema i drugu lokaciju za gradnju – rekao nam je gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.

U apsolutnom iznosu u sedmogodišnjem razdoblju nakon Solina, slijede gradovi Kaštela, Dugo Selo pa Metković koji je na četvrtom mjestu, sa 474 više rođenih u odnosu na umrle. Prema relativnom pokazatelju prirodni prirast u tom Gradu bio je 2,82 posto, što ga svrstava na treće mjesto.

Metković: Povećavaju se izdvajanja za predškolsko i školsko obrazovanje

– Lani je u Metkoviću snižena cijena vrtića za 150, odnosno 100 kuna, ovisno o duljini boravka djece. Povećana su i izdvajanja za novorođene bebe, za prvo sa 1.000 na 2.500 kuna, drugo dijete sa 1.200 na 3.500 kuna, treće sa 1.400 na 4.500 kuna, te za četvrto i svako drugo dijete naknada je povećana sa 2.000 na 5.500 kuna. Za 20 najuspješnijih učenika metkovskih osnovnih i srednjih škola dodijeljeni su tableti, te novčane nagrade učenicima svih škola za 1., 2., i 3. osvojeno mjesto na državnim natjecanjima. Osigurano je i 120.000 kuna za škole u Gradu, tj. za sufinanciranje uređenja knjižnice, tiskanje monografije, opremanje kabineta za kemiju, te opremanje informatičkog kabineta. Studentske stipendije povećane su sa 500 na 1.200 kuna – izdvojio nam je neke od mjera gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan.

Nakon Metkovića slijedi Zadar sa 318 više rođenih u odnosu na umrle, pa Čakovec te Imotski sa 231 više rođenih u odnosu na umrle. Prema relativnom pokazatelju Imotski je četvrti Grad sa 2,15 posto rasta prirodnog prirasta.

Imotski: Podupire se mlade obitelji za gradnju ili adaptaciju stambenog objekta

– Grad sufinancira troškove prijevoza učenika, financira troškove prijevoza studenata do mjesta studiranja, maturantima daruje prijenosna računala, za drugo dijete u 50 postotnom iznosu sufinancira cijenu vrtića, naknada za prvu rođenu bebu je  10.000 kuna, za drugo 20.000, a treće 50.000 kuna. Usto, Grad ima i mjeru poticanja mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju kuća koje se po prijavitelju kreću u iznosu od 20 do 45 tisuća kuna – izdvaja gradonačelnik Imotskog Ivan Budalić, kao neke od razloga zbog čega se sve više mladih obitelji odlučuje postati roditeljima u njihovom Gradu.

Sa 167 više rođenih beba u odnosu na umrlo stanovništvo slijedi Grad Sveta Nedelja. Više rođenih u odnosu na umrle u relativnom iznosu je 0,92 posto.

Sveta Nedelja: Rasterećenje poslovanja osigurava posao

U tom se Gradu posljednjih godina doseljava sve više stanovnika, ali i mladih obitelji koji postaju roditelji. Gospodarstvo cvate, pa je u startu osiguran posao, a i niz mjera za poduzetnike, olakšava pokretanje posla. Tako je Grad ukinuo prirez, smanjio komunalnu naknada za većinu građana, za gradnju tri i više stanova ukinuo komunalni doprinos za stanogradnju, a smanjio za gradnju jednog do dva stana, niskoenergetskih kuća i pasivnih kuća.

– Sveta Nedelja povećala je visinu naknade za novorođenčad koja iznosi tri tisuće kuna jednokratno, dok se iznos naknade od tri tisuće kuna uvećava za svako iduće uzdržavano dijete u obitelji u iznosu od dodatnih tisuću kuna. Osim naknada za novorođenčad, sufinancira se predškolski odgoj u ustanovama na području grada i izvan područja grada. Osigurana je cijena vrtića do 550 kuna u gradskom vrtiću, dok se privatni vrtići sufinanciraju sa 1.000 kuna mjesečno po djetetu. Svojim učenicima subvencioniraju 25% mjesečne prijevozničke karte, dok  preostalih 75% subvencionira Vlada RH, što bi značilo da je učenicima osnovni javni prijevoz u potpunosti besplatan. Redovnim studentima subvencioniraju 75% cijene mjesečne prijevozničke karte. Sukladno Odluci o dodjeli Javnih priznanja, novčanim naknadama nagrađuju se najuspješniji učenici, studenti, sportaši, muzičari i slično. Za nagrade su u ovoj godini osigurana sredstva u visini od 150.000 kuna – kaže gradonačelnik Dario Zurovec.

Slijedi Grad Velika Gorica sa 158 više rođenih u odnosu na umrle u sedmogodišnjem razdoblju.

Velika Gorica: Prilagođavaju se potrebama roditelja

Grad Velika Gorica je po našim analizama među vodećim gradovima po izdvajaju za obrazovanje.

Svojom politikom su usmjereni na djecu i mlade poboljšavanje predškolskog i školskog obrazovanja, pa je tako gotovo 44 posto proračuna namijenjeno u te svrhe. U posljednje su dvije godine otvorili dva nova vrtića, za ukupno 320 djece, nadogradili su postojeći vrtić u centru grada, osigurali su i sredstva za uređenje ograda i dvorišta postojećih vrtića te su obnovili i područne vrtiće.

U Selnici je planirana izgradnja dječjeg vrtića s prostorima društvene namjene. Izgradnjom dječjeg vrtića bit će dostupna kvalitetna usluga predškolskog odgoja za djecu s područja Selnice Ščitarjevske kao i okolnih područja s mogućnošću smještaja 60 do 70 djece u tri odgojne skupine. Vrijednost gradnje je 7,2 milijuna kuna.

Od ulaganja u društvene domove izdvojimo samo ono najveće od dva milijuna kuna u Društveni dom Mala Buna gdje se planira izgradnja novih prostorija za dječji vrtić.

Kako bi olakšali mladim roditeljima, osigurali su im naknade za novorođenčad, a sufinanciraju i smještaj djece u privatnim vrtićima, a kako bi imali iste uvjete plaćanja kao i u gradskim vrtićima. Uz to sufinanciraju i predškolski program za djecu koja pohađaju vrtiće u Zagrebu, a izdvojili su se i kao jedan od najboljih gradova po broju odgojitelja u vrtićima, sa 5,7 djece po odgojitelju.

Cijene vrtiće smanjili su još 2016. godine, a osigurali su i bolje uvjete za djecu s poteškoćama u razvoju. Roditelji djece s teškoćama u razvoju oslobođeni su plaćanja programa u posebnom programu i SUVAG-u.

Velika Gorica među najboljim je gradovima i kada se govori o izdvajanjima za stipendije i školarine – u top 3 su s 15 kuna po stanovniku. Ove su godine, naime, povećali izdvajanja za stipendije sa 460 na 650 tisuća kuna. Novitet su i jednokratne naknade za srednjoškolce, pa svaki velikogorički učenik na početku školske godine dobiva 1.000 kuna jednokratne pomoći. Ukupno je 2.500 srednjoškolaca, pa je Grad za tu svrhu izdvojio 2,5 milijuna kuna.

Za osvojena prva tri mjesta na državnim natjecanjima godišnje izdvajaju 150.000 kuna, a od ove godine umjesto poklona, uveli su novčane nagrade.

Uz to subvencioniraju prijevoz srednjoškolcima i studentima te sufinanciraju i školu plivanja, školu u prirodi, natjecanja u znanju i športu, prehranu i ostale programe, značajna sredstva ulažu i u obnove osnovnih škola i vrtića.

Istovremeno, vodi se briga o raznovrsnoj ponudi programa te roditelji mogu birati između programa ranog učenja stranih jezika, Montessori programa, dramsko scenskog ili sportskog programa. Već drugu godinu provedeni su i e-upisi.

Što se kapitalnih projekata kojima podižu standard i kvalitetu života mladih tiče, u planu je gradnja vanjskih bazena u sljedeće dvije godine na lokaciji uz sadašnji zatvoreni bazen.

Deseti grad po podacima prirodnog prirasta u razdoblju od 2011. do 2018. godine je Grad Poreč, koji je imao 131 više rođenih nego umrlih. U relativnom iznosu rast iznosi 0,78 posto.

Poreč: Grade se novi vrtići

Glavni pokretač razvoja, dobrih životnih prilika i kvalitetnog življenja je gospodarstvo u tom gradu, jer je zaposlenost na visokoj razini i obiteljima se osigurava sigurna egzistencija.

– Poreč je, u prosjeku, najmlađi grad u Istri; lani je rođeno 10 posto više beba nego godinu prije te smo među prvih pet gradova s najvećim prirodnim prirastom u zemlji. Zbog toga je, naravno, povećana potražnja za vrtićkim i jasličkim mjestima i sve je više školskih razreda. To su nam slatke muke na koje odgovaramo ulaganjima – nakon gradnje dviju škola, u ovoj smo godini već otvorili jaslice u Velom Maju, trenutno gradimo vrtić u Dračevcu i do kraja godine planiramo započeti gradnju vrtića u Žbandaju. Naravno da veliko povećanje broja stanovnika u kratkom periodu mijenja i naše prioritete u gradskim projektima – okrećemo se gradnji škola, vrtića i jaslica i trenutno nam je prioritet za svu djecu osigurati jednake, kvalitetne uvjete i dovoljno mjesta u svim ustanovama. Dodatno, prioriteti su i povećana davanja u zdravstvu i hitnoj medicinskoj pomoći, socijalnoj skrbi, obrazovanju i skrbi za stare, kao i ulaganja u komunalnu opremljenost grada i  njegovo širenje te prostorno planiranje – kaže gradonačelnik Loris Peršurić.

Među gradovima koji prema relativnim pokazateljima imaju rast, ali ne i apsolutnim jesu Makarska i Biograd na Moru.

Vrlo zanimljivi podaci su o ubrzavanju broja rođenih u odnosu na umrle, lani u odnosu na preklani, prema kojem pokazatelju je s pozitivnim predznakom čak gotovo polovica gradova u RH. Najveći pomak zabilježio je Grad Split, gdje je u dvije godine bez obzira što je prirodni prirast negativan, broj rođenih premašio umrle– za 167 osoba. Sa 105 osoba razlike slijede Vinkovci, gdje je negativan prirodni prirast u 2017. sa 144 manje rođenih u odnosu na umrle, lani smanjen na razliku od 39 manje umrlih u odnosu na rođene.

Vinkovci: Ulaže se u djecu i potiče njihov uspjeh

Izmjenom Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2020. godinu, u dječjem vrtiću čiji je osnivač i vlasnik Grad osigurat će se sufinanciranje  troškova smještaja djece za trideset posto, ali uz kriterij da ukupni dohodak po članu zajedničkog kućanstva ne prelazi iznos od 1.500 kuna, čime je cenzus povećan za 250 kuna u odnosu na ovu godinu.

Mjesečna ekonomska cijena vrtića u Vinkovcima po djetetu iznosi 1.250 kuna za primarni 10-satni program za djecu vrtićke dobi tj. 1.300 kuna za primarni 10-satni program za djecu jasličke dobi. Uz subvenciju Grada, za prvo dijete roditelji plaćaju 650 kuna za vrtić, tj. 750 za jaslice, za drugo 450, odnosno 500 kuna, a za istovremeni smještaj trećeg djeteta za vrtić i jaslice cijena je 100 kuna.

Nadalje, u dječjem vrtiću čiji je osnivač Grad te u vrtićima drugih osnivača pod uvjetom da dijete nije bilo u mogućnosti upisati najbliži vrtić Dječjeg vrtića Vinkovci (što se dokazuje potvrdom Dječjeg vrtića Vinkovci), može se financirati boravak djece u stopostotnom iznosu. Od plaćanja dječjeg vrtića oslobođena su djeca s poteškoćama u razvoju (ukoliko dijete nema pomoćnika), djeca iz udomiteljskih obitelji, djeca žrtve obiteljskog nasilja te djeca bez oba roditelja koja nisu smještena u ustanovu, pri čemu ista pravila vrijede i za boravak u privatnom vrtiću, a prihod kućanstva nije uvjet.

Uz subvencioniranje cijene vrtića, jedna od ključnih pronatalitetnih mjera koju Grad Vinkovci već godinama provodi jest naknada u iznosu od 2.000 kuna za novorođenčad.

Grad je pomogao i novčano za nabavku radnih bilježnica i ostalog pribora učenicima. Osigurano je 700.000 kuna za jednokratne novčane naknade u iznosu 1.000 kuna za polaznike prvih razreda osnovnih škola i polaznike prvih razreda srednjih škola. Učenicima od 2. do 8. razreda osnovnih škola osigurano je 1,7 milijun kuna za vaučere u vrijednosti od 500 kuna.

Srednjoškolcima je Grad ove godine omogućio besplatan gradski prijevoz, a po prvi put su uveli i stipendije za učenike srednjih škola čime je Grad nadogradio takvu vrstu financijske pomoći koja je dosad bila namijenjena samo studentima.

Gradonačelnik Ivan Bosančić smatra da će Vinkovci plod ovih mjera osjetiti u budućnosti.

“Ulaganje u djecu jedino je sigurno ulaganje koje se vraća kroz budućnost. Bitno je da mi prepoznamo njihov rad, da oni znaju da netko o tome vodi računa i da mi kao Grad potičemo njihove uspjehe jer oni ulažu svoje vrijeme, svoj trud i daju sebe” kaže gradonačelnik.

Sa 71 osobom razlike u plusu, uspoređuje li se prirodni prirast 2018. i 2017. godine, slijedi Slatina, pa sa 70 više rođenih u odnosu na umrle, Grad Zadar, zatim Sinj, Varaždin te Đakovo sa 42 osobe u plusu.

Zadar: Gradi se Dom za mlade, Katolička škola…, a u planu su i novi vrtići

Na početku pedagoške godine potpisani su ugovori za sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača, a provodi se kroz isplatu plaća odgojiteljicama, njih 128 za 64 odgojno-obrazovne skupine u 22 vrtića koji imaju potpisane ugovore s Gradom Zadrom. Potpisom ugovora o sufinanciranju, vrtići drugih osnivača, obvezali su se naplaćivati participaciju od roditelja jednaku onoj u gradskim vrtićima.

Od početka pedagoške 2017./2018. godine participacija za smještaj djece u dječje vrtiće je umanjena te za 10-satni cjelodnevni program iznosi 600 kuna, za drugo dijete 300 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete pohađanje vrtića je besplatno. Za poludnevni (5-satni) program participacija iznosi 300 kuna.

Svjesni potreba novih vrtićkih prostora Grad Zadar ima planove o proširenju postojećih  i gradnji potpuno novih vrtića. Vrtić Latica posljednje tri godine programe realizira u područnom objektu Pčelica koji se, po preseljenju u nove prostore, planira temeljito rekonstruirati, pa će umjesto prostora za 4 odgojno-obrazovne skupine raspolagati prostorom za 8 odgojno-obrazovnih skupina. Grad također planira izgraditi nove vrtiće na području Novog Bokanjca, Crvenih kuća, Višnjika, Smiljevca,  rekonstruirati i proširiti PO Duga koji je u sastavu DV Sunce, te PO Višnjik koji je u sastavu DV Radost.

Provodi se i smjenski rad vrtića u sklopu projekta Mreža ZaDar za koji je iz Europskog socijalnog fonda osigurano  14.269.513,60 kuna.

U sljedećoj godini za potrebe predškolskog odgoja i obrazovanja u proračunu je osigurano gotovo 55,4 milijuna kuna.

Od ove godine Grad je povećao stipendije za 100 kuna.  Stipendije za učenike iznose 300 kuna, za studente koji se školuju u mjestu prebivališta 600 kuna, za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta stipendija je 800,00 kuna, a za studente deficitarnih zanimanja 900 kuna mjesečno.

Grad je u proračunu za 2020. godinu osigurao oko 2,6 milijuna kuna za stipendije, u što su uključeni i postojeći korisnici stipendija kao i oni koji će stipendije tek dobiti.

Na Bokanjcu se gradi nova katolička osnovna škola, nedavno je potpisan ugovor o početku gradnje Centra za mlade vrijednom 32 milijuna kuna, te izgradnji nove studentske menze i smještajnog paviljona na prostoru sveučilišnog kampusa.

Đakovo: Grad sa stipendijama iznad milijun kuna

Gradonačelnik Đakova Marin Mandarić od ove je godine donio mjeru o jednokratnoj potpori učenicima srednjih škola za nabavku udžbenika, radnih bilježnica i druge potrebne školske opreme. Visina potpore bila je 500 kuna.

Potpora je i ove godine dana osnovnoškolcima. Učenici od prvog do sedmog razreda dobili su vaučere u protuvrijednosti 600 kuna, a osmi razredi 700 kuna.

Inače, Grad Đakovo je vrlo izdašan za potpore u obrazovanju. Preko milijun kuna, što je više i od same Županije, izdvaja Grad za stipendije učenicima i studentima. Učenici dobivaju 500 kuna, a studenti 1.000 kuna stipendija mjesečno.

U Gradu je u rujnu otvoren dograđeni vrtić te je dobio tri moderno uređene sobe dnevnog boravka sa garderobom i sanitarnim čvorom te prostor za boravak još 60-ak mališana. Uz to, uređena je i mala dvorana, zbornica/knjižnica, dva ureda i pomoćni prostor. Ukupna vrijednost projekta iznosila je oko 2,3 milijuna kuna. Sada je i  znatno smanjena lista čekanja za mališane.

Slijedi Opatija, gdje je taj pozitivna razlika kretanja rođenih i umrlih 40, pa Vrgorac i Ivanić Grad.

Opatija: 50 posto roditelja ne plaća vrtić

Jednokratna novčana pomoć za prvo dijete u Opatiji je 10.000 kuna, drugo 15.000, treće 20.000 kuna, a za svako sljedeće iznos se povećava za 5.000 kuna.

– Uz novi Dječji vrtić na Punta Kolovi dugoročno smo osigurali iznimno kvalitetne uvjete odgoja i obrazovanja naših najmlađih i izašli u susret potrebama roditelja. Cijena boravka djece u vrtiću za roditelje nije se mijenjala te za cjelodnevni program i dalje iznosi 650 kuna, a za poludnevni program 290 kuna mjesečno. Nastavljamo i s ulaganjem u proširenje kapaciteta objekata Dječjeg vrtića Opatija, odnosno s dogradnjom objekta u Veprincu putem europskih fondova. Grad Opatija prijavio se na bespovratna europska sredstava za dogradnju dječjeg vrtića u Veprincu te je na natječaju projektu odobreno 5.435.717,05 kuna. Zahvaljujući usvojenim demografskim mjerama drugo dijete u obitelji i svako iduće, ostvarilo je pravo na besplatan vrtić i to pravo sada ostvaruje oko 50 posto roditelja u Opatiji.

Posebno me veseli što je Opatija prepoznata, ne samo na nacionalnoj razini, kao jedan od prvih gradova u Republici Hrvatskoj koji je započeo s uključivanjem djece u proces donošenja odluka na lokalnoj razini, za što je dobiveno priznanje UNICEF-a na konferenciji u Kölnu – kaže gradonačelnik Ivo Dujmić.

U susret se ide i roditeljima s četvoro i više djece, kroz novčanu pomoć koje iznosi od 1.500 ili 3.000 kuna godišnje za vrtićarce i osnovnoškolce, ovisno jesu li u poludnevnom ili cjelodnevnom programu, za dijete srednjoškolskog uzrasta 2.000 kuna, a redovne studente koji nisu korisnici stipendija 5.000 kuna godišnje.

Sufinancirali su i ove godine nabavku udžbenika za srednjoškolce u iznosu od 750 kuna, a studentima koji studiraju na području Županije subvencionira se  33% cijene mjesečne putne karte. Stipendije za učenike iznose 500 kuna, a za studente 1.000 kuna. Lani ih je isplaćeno ukupno 86, a ove godine ih je 88.  (Lidija Kiseljak)

Promatraju li se lanjski podaci prirodnog prirasta, a što smo analizirali u rujnu, kada su i podaci DZS-a objavljeni, stopa prirodnog prirasta lani je bila -3,9, odnosno 15.761 osoba je više umrlo nego što se je rodilo. Pozitivan prirodni prirast bio je u 58 gradova i općina, od čega je 12 gradova, a negativan u 492 grada i općina te Gradu Zagrebu, dok ih je pet imalo nulti prirodni prirast. Preklani je devet gradova imalo pozitivan predznak prirodnog rasta. U obje godine predvodio je Grad Solin, a lani su ga prema relativnom pokazatelju slijedili Metković, Dugo Selo, Poreč, Kaštela, Novigrad, Orahovica, Čakovec, Vodnjan i Sinj.