Raznim socijalnim programima i inovacijama nastoji se odgovoriti na postojeće probleme u stambenom zbrinjavanju mladih u hrvatskim gradovima. Iako ne mogu samostalno odgovoriti na izazovna demografska kretanja, mnoge lokalne vlasti u tom pogledu su bez obzira na ograničavajuće budžete napravile krupan iskorak pa mladim obiteljima sufinanciraju kupnju prve nekretnine, adaptaciju, kamatu na stambene kredite, oslobađaju ih plaćanja komunalnih naknada… 

Rješavanje stambenog pitanja postaje sve veći problem za mlade u Republici Hrvatskoj, pogotovo posljednjih godina u kojima bilježimo ekstreman rast cijena nekretnina. Upravo zato, a naročito s obzirom na katastrofalnu demografsku sliku i negativne trendove, sve više gradova ovo pitanje stavlja na vrh svojih prioriteta kad je u pitanju demografska i socijalna politika, te u cilju njegova rješavanja – ili barem ublažavanja stanja – uvode mjere pomoći mladima, osobito mladim obiteljima.

Na državnoj razini, pitanje stambenog zbrinjavanja mladih nametnulo se kao kapitalna problematika koja se nastoji riješiti brojnim mjerama i poticajima. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine stambeno zbrinjavanje provodi  kroz dva konkretna programa: Program društveno poticane stanogradnje -POS i putem subvencioniranja stambenih kredita za mlade – APN-a. Potonjim Vlada pomaže tako da subvencionira dio stambenog kredita tijekom prvih pet godina. Pravo na subvencioniranje imaju građani s prebivalištem na području RH koji imaju manje od 45 godina, nemaju na raspolaganju adekvatan stambeni objekt i zadovoljavaju propisane kriterije za dobivanje stambenog kredita. Program ima i demografsku ulogu jer se rok subvencioniranja produžuje dvije godine za svako rođeno ili usvojeno dijete tijekom razdoblja subvencioniranja. Zahtjeve građana odobrava Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Tom se mjerom također potiče i naseljavanje nerazvijenijih područja budući da se najveće subvencije dobivaju za stambene objekte u takvim sredinama, dok se onima u Zagrebu financira 30 posto mjesečnog obroka ili anuiteta. Program se provodi od 2017., a do sada je odobreno oko 27.700 zahtjeva, samo u 2022. potpisano je 5.287 ugovora. Programom društveno poticane stanogradnje lokalna (samo)uprava osigurava, pak, odgovarajuće građevinsko zemljište i komunalnu infrastrukturu, kupci sudjeluju s 15 posto učešća, a do danas je izgrađeno oko 8200 stanova.

Ne zanemarujući i odluke brojnih poslovnih banaka, koje nastoje mladima ponuditi povoljnije uvjete za stjecanje prve nekretnine, treba istaći i intenziviranje niza mjera u lokalnim sredinama koje bi mlade mogle dovesti u povoljniji položaj. Makar jedinice lokalne samouprave ne mogu samostalno odgovoriti na izazovna demografska kretanja, starenje stanovništva, smanjenje broja rođenih, iseljavanja, mogu biti aktivne i znati što njihovoj zajednici treba. A mnoge lokalne vlasti u tom pogledu su bez obzira na ograničavajuće budžete napravile krupan iskorak, neki su postali primjeri modernih centara, privlačni mladoj populaciji, s jasnom vizijom razvoja.

Središnji državni ured za demografiju i mlade i ove godine je, u sklopu svoje nadležnosti i s ciljem informiranja građana, prikupio i objedinio podatke o demografskim mjerama koje provode jedinice lokalne i regionalne samouprave, a premda je više od polovine, odnosno 323 jedinica lokalne samouprave, odgovorilo da ne provode mjere stambenog zbrinjavanja, čak 139 ili 22 posto njih sufinancira kupnju prve nekretnine, a 39 ili 6 posto oslobađa/smanjuje plaćanje komunalnog doprinosa svojim građanima. Postoje i druge mjere koje provode lokalne samouprave, a pomažu lakšem stambenom zbrinjavanju mladih obitelji poput subvencioniranja kamatnih stopa na stambene kredite, sufinanciranje najamnine za stanovanje, koncesija/darovanje zemljišta…

Raznim socijalnim programima i inovacijama nastoji se odgovoriti na postojeće probleme u stambenom zbrinjavanju mladih, a iako su njihova nastojanja nerijetko tek u povojima i začecima, zanimalo nas je što na tom planu – poticanja stambenog zbrinjavanja, uspostave i provedbe mjera i aktivnosti koje će rezultirati demografskom revitalizacijom kroz povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva, osobito mladih obitelji – čine gradske uprave u RH. Neke su izrazito inovativne, pa Grad Dubrovnik, kao prva jedinica lokalne samouprave, ima vlastiti model stambenog zbrinjavanja za svoje građane, pod zajedničkim nazivom „Dubrovačka stanogradnja“ kroz koju mladima omogućuje povoljan najam, a potom i otkup stanova, Slavonski Brod uz stanove za najam mladima ustupa i zemljišta za gradnju kuća, dok primjerice Grad Vrbovsko mladima kupnju prve nekretnine sufinancira s čak 100 tisuća kuna.

U nastavku donosimo neke primjere dobre prakse među hrvatskim gradovima…

Beli Manastir

Grad dijeli subvencije za kupnju nekretnine, a trinaest mladih će u tu svrhu dobiti od 8.316 do 15.000 kuna. Ukupno je za subvencije izdvojeno 173.271 kuna. Grad, naročito, kada su u pitanju mladi, sufinancira kupnje prve nekretnine, a za stambene kredite provodi i subvencioniranje kamata. Mlađi od 40 godina starosti imaju pravo na sufinanciranje 5 posto kupoprodajne cijene stambene nekretnine (ali ne više od 15.000 kuna) na području Belog Manastira, dok se u suradnji s Osječko-baranjskom županijom sufinanciraju kamate na stambene kredite u iznosu od 2 postotna poena (1 posto Grad BM, 1 posto OBŽ) u prvih 10 godina otplate kredita. Objavljen je i poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Belog Manastira. Isto tako, stambeno zbrinjavanje može se ostvariti najmom stambene jedinice, odnosno obiteljske kuće ili stana u vlasništvu Grada ili RH.

Belišće

Prošlog četvrtka sedam obitelji dobilo je ključeve stanova koje su unajmili u POS-ovoj zgradi, u naselju A.G.Matoša. Nakon 30 godina u Belišću je, naime, konačno niknula nova zgrada i to u suradnji APN-a i Grada Belišća. Nova 24 stana planirana su za mlade obitelji koje nisu samo iz Belišća, nego i iz drugih područja. U Gradu drže važnim da se ljudi i na ovaj način odluče doseliti u njihov grad, zasnovati obitelj i raditi u gradskim tvrtkama. Grad Belišće je uložio znatna sredstva u projektnu dokumentaciju, osigurao priključke i darovao zemljište, a ostalo je odradila Agencija. Investicija je vrijedna oko 16 milijuna kuna. Grad, uz to, provodi oslobađanje plaćanja komunalne naknade u prigradskim naseljima, 10 godina od dana izvršnosti uporabne dozvole za nove ili rekonstruirane građevine, na tim lokacijama unutar Grada Belišća. Gradski stanovi daju se u najam, prednost imaju višečlane obitelji, a za izgradnju stanova POS-a, Grad je sufinancirao projektnu dokumentaciju u iznosu 245.000 kn + cijena priključaka.

-U Gradu Belišću stalnim jačanjem pronatalitetne politike i socijalno-demografskih mjera nastojimo dugoročno utjecati na popravljanje statistike, s kakvom se već godinama bore gotovo sve sredine u RH. Upravo provođenje navedenih socijalno-demografskih mjera, ali i ulaganja u druge sfere važne za život, poput sporta, kulture i turizma, svrstava Belišće u sam vrh jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj s najjačim demografskim mjerama na što smo osobito ponosni – kažu nam gradonačelnik Dinko Burić i ekipa iz Grada.

Bjelovar

Gradsko vijeće Bjelovara je 2019. godine donijelo Odluku o uključivanju Grada Bjelovara u Program društveno poticane stanogradnje (POS-a). Grad je osigurao i zemljište u sjevernom dijelu grada, u Ulici Antuna Šoljana, objavio javne pozive za podnošenje zahtjeva za stanove iz Programa, donio sve propisane prostorne planove, izgrađena je prometna, komunalna, energetska i ostala infrastruktura…

Buje

Početkom 2022. objavljen je poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada radi utvrđivanja Liste prvenstva. Pravo na podnošenje zahtjeva imali su svi građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan. 

Crikvenica

Grad sufinancira najamnine za stanovanje (podstanarstvo); plaća najamninu za stan za djecu u sklopu socijalne usluge kojom se tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu pomoć stručne osobe u stanu ili izvan stana osiguravaju osnovne životne, socijalne, radne, obrazovne i druge potrebe, a Grad Crikvenica sufinancira i najam stana za logopeda.

Čakovec

Na atraktivnoj lokaciji, na brežuljku u Mihovljanu, Grad je uredio stotinjak novih gradilišta za individualnu stambenu izgradnju, a ako građani tako odluče – u Čakovcu kreće i izgradnja POS stanova! Gradska uprava započela je razgovore s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama o izgradnji nove zgrade poticane stanogradnje, kako bi se građanima omogućilo stjecanje stanova po povoljnijim uvjetima.

Čazma

Uvidjevši problem nedostatka stanova, osobito za mlade obitelji, u Gradu Čazmi odlučili su, prije nekoliko godina, po prihvatljivim uvjetima, osigurati stambeno zbrinjavanje, odnosno uključiti se u sustav poticane stanogradnje (POS-a). Ponudili su parcelu u Ulici Franje Vidovića…

Daruvar

I Grad Daruvar objavio je nedavno poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Grada. Predviđene su četiri mjere i to za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji za kupnju građevinskog zemljišta, izgradnju kuće, kupnju stambenog objekta (kuće ili stana) te za rekonstrukciju kuće ili stana. U proračunu je ukupno osigurano 200 tisuća kuna, a mladi mogu koristiti jednu od navedenih mjera i za nju ostvariti fiksni iznos od 10 tisuća nepovratnih kuna. Korisnici mjera su mlade obitelji u kojima bračni ili izvanbračni supružnici imaju prebivalište na području Grada i koji na dan 1. siječnja 2022. nisu navršili 40 godina života, a stambeno pitanje rješavaju stjecanjem prava vlasništva nad nekretninama po prvi put ili uređuju prvu i jedinu nekretninu u svom vlasništvu. Prednost za dobivanje sredstava putem mjera imaju obitelji koje imaju djecu, obitelji s više članova, one u kojima svi članovi imaju prebivalište na području Daruvara, obitelji koje mjesečno po članu imaju niže prihode te obitelji koje su najmoprimci stanova, ali ne kod roditelja. Mladom obitelji smatra se i samohrani roditelj – roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete, a za slučaj da na dan 01. prosinca 2022. ostane neraspodijeljenih sredstava, dobna granica pomiče se na 45 godina.

Donji Miholjac

Grad sufinancira kupnje prve nekretnine; u 2021. su kroz provedene mjere dodjeljivali 4 različite potpore za stambeno zbrinjavanje mladih: Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Grada Donjeg Miholjca u iznosu od 40.000 kn, Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt)  u iznosu od 40.000 kn, Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor u iznosu do 20.000 kn i- Financijska pomoć za priključak na vodovodnu, plinsku i električnu mrežu do 7.500 kuna.

Među EU rekorderima smo – mladi Hrvati do svoje 33. godine žive s roditeljima!

U razdoblju od 2015. do 2020. prema podacima Eurostata, RH bilježi kontinuirani rast broja mladih u dobi od 25. do 34. godine koji ne napuštaju obiteljski dom i žive s roditeljima. Dok je 2015. njihov udio bio 55,8 posto, u 2020. smo dosegnuli 64,8 posto i tako se pozicionirali u sami vrh Europske unije (prosjek 30,4 posto u EU zemljama). Neslavni lideri smo i po dobi u kojoj mladi napuštaju obiteljski dom, dok je u EU prosjek 26,5 godina u RH je 32,4, što je gotovo dvostruko više nego u Švedskoj – 17,5 godina. I najveći postotak mladih muškaraca koji žive s roditeljima zabilježen je u Hrvatskoj (92,7 posto), Grčkoj (88,5 posto) i Slovačkoj (87,6 posto), dok je kod djevojaka također na “tronu” naša zemlja (86,4 posto), a slijede Italija i Portugal. Najniži postoci su u Danskoj (32,0 posto muškaraca i 24,8 posto žena).

Takva situacija u RH ne iznenađuje jer za napuštanje obiteljskog doma mladi trebaju biti financijski neovisni, što je velikom broju mladih popriličan problem s obzirom na prosječna primanja. Niske plaće, visoki troškovi života, uz produljeno razdoblje obrazovanja i nemogućnost pronalaska prikladnog zaposlenja, spomenute visoke cijene nekretnina, ali i najma, zasigurno su limitirajući faktori osamostaljivanja. Premda se izlazak iz roditeljskog gnijezda ponekad tumači individualnim obilježjima i prirodom socio-kulturološkog okruženja, istraživanja su potvrdila kako se ipak uglavnom ili i isključivo radi o ekonomskim razlozima. Kako su to mnogi i upućeniji prije nas već konstatirali, izazovi osamostaljivanja mladih spadaju u nove socijalne rizike karakteristične za suvremena (europska) društva. Najbitnije je istaći da prema tim izazovima treba pristupati sustavno – potrebom za kvalitetnom stambenom politikom, i višedimenzionalno – uključivanjem različitih društvenih dionika.

Drniš

Grad Drniš provodi mjere oslobođenja/smanjenja plaćanja komunalnog doprinosa, kao i sufinanciranja kupnje prve nekretnine, pa Program za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada sadrži: Sufinanciranje kupnje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Drniša, Sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta, Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana i – Sufinanciranje poboljšanja kvalitete stanovanja mladih ljudi ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor korisnicima.

Đakovo

Grad subvencionira kamate na stambene kredite i mlade oslobađa i plaćanja komunalnog doprinosa. Proračunom Grada Đakova za  subvenciju komunalnog doprinosa osigurano je 200.000 kuna.  Pravo ostvaruju građani koji u trenutku podnošenje zahtjeva nisu stariji od 45 godina te oni – odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner- koji nema stan/kuću, odnosno ima kuću koja je u takvom stanju uporabljivosti da ne postoje higijenski ili tehnički uvjeti za život, građani koji imaju prebivalište na području Đakova ili se obvežu prijaviti prebivalište na području Grada u roku 3 godine po izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, koji nakon izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu podnesu zahtjev Uredu gradonačelnika. Ta subvencija se ostvaruje u postotku prema rješenjem utvrđenoj obvezi plaćanja komunalnog doprinosa najviše do 700m3 na sljedeći način: 20 posto ostvaruju svi, bez obzira na broj članova kućanstva, a za svako sljedeće dijete dodaju se 10 posto za jedno dijete u kućanstvu, 15 posto za drugo dijete, 20 posto za treće i 25 posto za četvrto dijete u kućanstvu.  Subvencija može iznositi najviše 90 posto utvrđenog komunalnog doprinosa do 700m3.  Proračunom Đakova za 2022. godinu za  projekt stambenih kredita u funkciji gospodarstva osigurano je 100.000 kuna. Grad Đakovo uključen je u projekt Osječko-baranjske županije pod nazivom “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva” te sudjeluje na način da u Proračunu osigurava sredstva za subvenciju kamata na kredite koji će iz Projekta biti dodijeljeni hrvatskim državljanima s prebivalištem na području Grada, a koji kupuju stan ili kuću na području Grada Đakova. Po svakom odobrenom kreditu kamatu u visini od 1 posto subvencionira Grad.

Đurđevac

U Đurđevcu je 2019. godine izgrađena i popunjena u cijelosti zgrada APN-a s 12 stambenih jedinica.  Također, u srpnja 2021. godine Grad se uključio u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticanje stanogradnje te uputio poziv za podnošenje Zahtjeva za kupnju stana iz POS-a. Grad Đurđevac nadalje sufinancira troškove stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade, subvencionira i obnovu kuća za mlade obitelji, dodjeljuje i 25.000 kuna nepovratnih sredstava za izgradnju kuće na mjestima gdje su srušene stare i opasne kuće, kada vlasnik sruši postojeći zapušteni stambeni objekt i krene graditi kuću na području Grada. Usput, oslobađa u cijelosti plaćanja komunalnog doprinosa vlasnike nekretnina pri gradnji novog stambenog objekta na mjestu gdje je srušena stara i zapuštena kuća. Ujedno se od plaćanja komunalnog doprinosa potpuno oslobađaju obveznici koji rade obiteljske kuće u prigradskim naseljima Budrovac, Čepelovac, Grkine, Mičetinac, Severovci, Sveta Ana, Suha Katalena i Sirova Katalena. Udomitelji, udomiteljske obitelji, kao i Obiteljski domovi i Domovi za starije i nemoćne osobe iz Grada Đurđevca oslobođeni su plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa za nekretnine u kojima se pruža usluga. Grad putem mjera poticanja obnove kuća za mlade obitelji, sufinancira cjelovitu obnovu obiteljske kuće koja se odnosi na uređenje krovišta, fasade, zamjenu stolarije i sustava grijanja ili za djelomičnu obnovu ukoliko je dio već obnovljen, a na području naselja Đurđevca sufinanciranje iznosi 30 posto vrijednosti radova na uređenju, maksimalno 30.000 kuna, dok se u prigradskim naseljima sufinancira 50 posto vrijednosti izvršenih radova, također 30.000 kuna. Pravo na obnovu  odnosi se na obiteljske kuće koje su izgrađene do 1985. i koje su legalne, a za obnovu kuća pravo podnošenja zahtjeva imaju mlade obitelji s djecom u kojoj su roditelji mlađi od 40 godina, kao i roditelji stariji od 40 godina ukoliko imaju maloljetnu djecu. Pravo na sufinanciranje imaju sve obitelji koje su s radovima obnove krenule u 2020. godini, te se priznaju svi računi od 1.1.2020.

Garešnica

Grad provodi sufinanciranje kupnje prve nekretnine i oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa.  Korisnici mjera su mlade obitelji, ponuditelj i njegov bračni ili izvanbračni drug do 35 godina života. Mogu se javiti na dvije mjere, i to: Financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Garešnice i-  Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor. Mjere se tokom godine ne mogu kombinirati te na ime subvencije mogu ostvariti u visini 50 posto prihvatljivih troškova, a maksimalno iznos u visini 7.000 kuna.

Gospić

Mlađi od 40 godina za izgradnju obiteljske kuće do 400 m3  imaju popust na 99 posto vrijednosti (00,60 kn/m3) komunalnog doprinosa.

Grubišno Polje

Grad sufinancira kupnju prve nekretnine; a provodi Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih s ciljem sprječavanja iseljavanja i poticanja naseljavanja mladih obitelji na području Grubišnoga Polja. Predviđene su dvije mjere: Potpora pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnje kuće, a koja potpisnicima ugovora osigurava potporu u iznosu do maksimalno 15.000 kuna, i -Potpora za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a temeljem koje korisnici ostvaruju potporu do maksimalno 7.500 kuna. U prosincu 2021. gradonačelnik Zlatko Mađeruh potpisao je ugovore s 24 obitelji. Inače, za Program stambenog zbrinjavanja mladih bilo je lani rezervirano 200.000 kuna, ali kako je ove godine interes jako velik, iznos je rebalansom i povećan. Korisnici mjera su mlade obitelji, odnosno prijavitelj i njegov bračni ili izvanbračni partner, tj. jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj, pod uvjetom da jedan od njih nije navršio 35 godina života prije raspisa poziva.

Ilok

Grad Ilok sufinancira jednokratnom potporom od 20.000 kuna svaki odobreni zahtjev za kupnju prve nekretnine, naročito mladim vlasnicima i korisnicima.

Imotski

Grad provodi oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa do 600 kubičnih metara za osobe s područja Imotskog do 45 godina života.

Ivanec

Programom za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Ivanca provode se tri mjere, i to: Oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa prilikom gradnje, rekonstrukcije ili dogradnje kuće, Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade prvih pet godina od dana početka korištenja nekretnine i – Pravo na sufinanciranje rate kredita za vrijeme trajanja subvencije korisnicima.

Ivanić Grad

Grad sufinancira kupnju prve nekretnine; u postupku je provođenje Programa poticane stanogradnje u kojem osiguravaju zemljište i infrastrukturu za izgradnju zgrade za kupnju stanova u kojima prednost imaju mladi, posebice mlade obitelji na način da postoje kriteriji za dodjelu bodova, a prednost pri kupnji imaju mlade obitelji sa većim brojem djece, ističu iz Grada.

Karlovac

Grad Karlovac dodjeljuje stanove temeljem natječaja koji se objavljuje svake tri godine, a nakon čega se formiraju 2 liste reda prvenstva: Opća lista i – Lista za mlade do 35 godina. Pritom, gradski stan može se dati u najam osobi koja ispunjava sljedeće posebne uvjete: ako nema na području RH imovinu znatne vrijednosti, ako nije prodala, darovala ili na bilo koji drugi način otuđila useljivu kuću ili stan ili drugu imovinu znatne vrijednosti, ako nije otkupila stan na kojima postoji stanarsko pravo, a zatim ga prodala ili na drugi način otuđila, ako nema u najmu odgovarajući stan u vlasništvu Grada Karlovca, Karlovačke županije ili Republike Hrvatske, te pravnih osoba u njihovom vlasništvu odnosno većinskom vlasništvu, ako ukupni prosječni mjesečni prihod po članu obiteljskog domaćinstva ostvaren u godini koja prethodi godini kada je objavljen natječaj za dodjelu stanova u najam ne prelazi 50 posto prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u RH. Zasebna mjerila za Liste su životna dob, akademski naziv, akademski stupanj odnosno stručni naziv, znanstveno zvanje, uvjeti stanovanja (stambeni status), materijalno stanje, socijalno – zdravstveni status, ostale posebne okolnosti…, navode iz Karlovca.

Knin

Grad sufinancira adaptaciju stanova za mlade obitelji do iznosa 30.000 kuna.

Koprivnica

Sufinanciraju se troškovi najamnine za stanovanje (podstanarstvo) obiteljima, tako i mladima, koje ispunjavaju uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada.

Korčula

Grad Korčula provodi oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa. Do 30 posto se, nadalje, umanjuje iznos za plaćanje za rješavanje stambenog pitanja za prvu nekretninu, do 40 posto se umanjuje iznos za plaćanje za sve one koji imaju prebivalište na području Grada. Grad Korčula u svom vlasništvu ima nekoliko stanova koje izdaje u najam socijalno ugroženim koji nemaju riješeno stambeno pitanje niti mogućnosti da ga riješe na drugi način, hrvatskim braniteljima ili osobama koje su članovi obitelji poginulog ili umrlog branitelja koji nema riješeno stambeno pitanje sukladno posebnim propisima, a nemaju u svom vlasništvu stambenu zgradu ili stan. Grad je 31. siječnja 2020. godine donio i Odluku o uključivanju Grada Korčule u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje, POS-a.

Kraljevica

Grad je nedavno završio izgradnju zgrade POS stanova.

Krapina

Potpore se dodjeljuju mladim obiteljima za izgradnju ili kupnju kuće, kupnju stana i dogradnju ili adaptaciju kuće s osiguravanjem novog stambenog prostora, a Grad će im sufinancirati i mjesečnu ratu stambenog kredita u narednih pet godina. Radi se o  novoj mjeri, a kako je naglasio gradonačelnik Zoran Gregurović, iako zbog nje nitko neće donijeti konačnu odluku o ostanku u Krapini, mladima uvelike pomaže u izgradnji doma te tu odluku i olakšava. Tako su u prosincu potpisani ugovori u vrijednosti 382 tisuće kuna. Najveći iznos potpora za kupnju stana ili kuće te izgradnju kuće je 35 tisuća kuna, a kamatna stopa za stambeni kredit sufinancira se u iznosu od 50 posto, odnosno u maksimalnom iznosu od 750 kuna mjesečno, dok se za dogradnju kuće dodjeljuje jednokratna potpora u iznosu od 20 tisuća kuna. Tu je i financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor na području grada.

Križevci

Diljem Europe već dugi niz godina stambeno pitanje građana rješava se kroz stambene zadruge kao oblik povoljnijeg i pristupačnijeg stanovanja. Po prvi puta u RH, model stambene zadruge pokušat će se uspostaviti upravo u Križevcima i to kroz projekt „Poticanje razvoja zadružnog stanovanja u Hrvatskoj“ koji je sufinanciran putem Europske unije i Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Zadruga otvorena arhitektura, partneri su Grad Križevci i Zadruga za etično financiranje, a kroz 19 mjeseci trajanja provest će se predavanja i radionice s predavačima iz inozemstva koji će prenijeti svoja uspješna iskustva osnivanja stambenih zadruga. Na taj način, stvorit će se svi preduvjeti da se uspostavi stambena zadruga u Križevcima, istražit će se pravne i financijske mogućnosti, napraviti studija izvodljivosti te održati radionica sa zainteresiranim građanima. Završna faza bit će izrada pravila stambene zadruge kako bi se zaštitilo da stanovi kasnije završe na tržištu, a nakon toga će se izdati publikacija gdje će se objaviti sve što je kroz ovaj projekt istraženo za područje Križevaca. Kako je istaknuo gradonačelnik Mario Rajn, nije riječ samo o mladim ljudima, cilj je da se svim građanima, pa i onim starije životne dobi omogućimo drugačiji vid priuštivijeg i kvalitetnijeg stanovanja.

Krk

U Krku su, u. listopadu 2019., podijeljeni ključevi korisnicima prvih 30 novih stanova sagrađenih sukladno programu društveno poticane stanogradnje – POS-a, s time da je njihova izgradnja, krenila i provedena nakon opsežnih, višegodišnjih priprema. Riječ je bila o višestambenoj građevini s 30 stanova (od jednosobnih do trosobnih) smještenih u dvije stambene jedinice oznaka A i B, koje svoje zasebne ulaze imaju na adresi Narodnog preporoda 69 i 71. Investicijska vrijednost predmetne građevine iznosila je16,5 milijuna kuna, kod čega su poticajna sredstva Republike Hrvatske 3 milijuna kuna, a vrijednost zemljišta opremljenog komunalnom infrastrukturom, odnosno poticajna sredstva Grada Krka – 4,8 milijuna kuna. Nije to bila i jedina POS zgrada na tom otoku, Krk je prvu zgradu po istom modelu dobio prije 17 godina u koju je uselilo 16 obitelji. Ukupno u dva navrata, u 46 stanova su uselile pretežito mlade obitelji, koje su ili doselile u Krk ili su uz povoljniju cijenu za četvorni metar kupile stan i odselile od roditelja…

Kutina

U listopadu 2021. započela je gradnja zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana u kojoj će biti izgrađeno 27 stanova, poslovni prostori i multimedijalna dvorana. Ugovor o građenju i financiranju gradnje potpisali su APN i Grad Kutina. Na ukupnoj korisnoj površini 3200 m2, cijela građevina je zamišljena na 6 etaža sastavljenih od podruma, prizemlja i 4 kata. Rok izgradnje je 460 dana, vrijednost investicije oko 39.000.000 kn kod čega je APN osigurao 2/3 sredstava, a 1/3 Grad Kutina. Predviđena cijena po kvadratu je oko 1.350 eura. Grad se odrekao kompletne imovine, i zemljišta i opremljenosti komunalne infrastrukture, u korist konačne cijene kako bi građani mogli lakše kupiti stan u aktualnim okolnostima i pod adekvatnim uvjetima. Prije toga, u Programu društveno poticanje stanogradnje, 2007. godine, izgrađena su 32 stana.

Kutjevo

Grad Kutjevo provodi Program poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji, gdje je utrošeno 700.000 kuna kroz sufinanciranje 50.000 kuna po korisniku, a sufinancirala se kupnja prve nekretnine ili kupnja zemljišta za građenje prve nekretnine, navode iz Grada.

Labin

Kako su to i najavili u Gradu Labinu upravo kreću s projektom subvencioniranja kupnje građevinskog zemljišta za gradnju prve nekretnine mladim obiteljima.  Na Gradskom vijeću održanom minule srijede donesena je u tom smjeru još jedna zanimljiva odluka kojom se dodatno pojačavaju demografske mjere Grada i mladim obiteljima daje nesvakidašnja mogućnost lakšeg ostvarenja svojih snova. Ona o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Labina za izgradnju obiteljskih kuća. Radi se o već poznatom projektu Grada kojom će u prvoj fazi mladim obiteljima biti ponuđene četiri građevinske parcele u naselju Marcilnica na rok od 99 godina s pravom građenja kako bi na njima bile izgrađene njihove obiteljske kuće, pojašnjavaju iz Grada Labina. Jedinstvena je to demografska mjera kojom Grad konkretno nastoji promijenit negativan trend demografije prisutan u svakom kutku države, o čemu smo više pisali u uvodu teksta, a kojom mlade obitelji dobivaju veliki početni „vjetar u leđa“ pri rješavanju svog stambenog pitanja. Za prve četiri parcele napravljen je i procjembeni elaborat na temelju kojeg je određen iznos prava građenja koji će nakon deset godina korištenja terena biti uračunat u otkupnu cijenu ako se korisnici odluče na kupnju terena i upis vlasništva. Natječaj će biti objavljen uskoro, nakon objave službenih novina i stupanja na snagu akta. Inače, svim korisnicima socijalnog programa, sukladno Rješenjima o subvenciji za stanovanje, sufinancira se najamnina u nužnom smještaju, ali i gradskim, državnim ili privatnim stanovima. 

Lepoglava

Podršku mladim obiteljima daju oslobođenjem plaćanja komunalnog doprinosa. Temeljem Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Lepoglave, raspisuje se i poziv za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima (mlađim od 40 godina), kojim su predviđene 2 mjere za rješavanja njihovog stambenog pitanja i to Mjera 1 – sufinanciranje gradnje obiteljske kuće i Mjera 2 – sufinanciranje kupnje obiteljske kuće/stana.

Lipik

Provode tri mjere, i to: 1. Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja stambenog pitanja na području Grada Lipika (max 30.000 kn), 2.Financijska pomoć mladoj obitelji za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta (max 30.000 kn) i – 3. Financijska pomoć mladoj obitelji za adaptaciju stambenog objekta na području Grada Lipika (max 10.000 kuna).

Ludbreg

Grad Ludbreg je prije tri godine započeo potrebne aktivnosti na realizaciji izgradnje stanova po Programu POS-a. Cilj je omogućiti građanima zadovoljavanje stambenih potreba uz mogućnost kupnje stanova po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu rokova otplate i kamata.

Metković

U Gradu Metkoviću su na snazi popusti i oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa – obitelji sa 5 i više djece potpuno se oslobađaju doprinosa, a odobrava se popust od 10 posto za mlade obitelji do 5 godina braka.

Mursko Središće

Provode oslobađanje komunalnog doprinosa za mlade do 40 godina prilikom gradnje stambenih objekata. Godišnje se dodjeljuju poticaji za kupnju ili gradnju, te rušenje ili obnovu nekretnina. Za oba poticaja dodjeljuje se 10.000 ili 15.000 kuna, ovisno koliko dugo prijavitelj ima prijavljeno prebivalište na području Murskog Središća.

Nova Gradiška

Potpora za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji vodi se kroz subvencioniranje kupovine građevinskog zemljišta za izgradnju stambenog objekta.

Novigrad-Cittanova

Sufinancira se kupnja prve nekretnine; Grad Novigrad-Cittanova je proveo i četiri ciklusa izgradnje stanova  po modelu POS-a kojim su osigurani stanovi za 39 mladih obitelji.  Dovršeni su i rekonstrukcija i opremanje tri gradska stana koji će se dodijeliti putem natječaja.

Novska

“Do stana kroz Program POS-a“, program je poticanja stanogradnje, a kroz projekt prema programu APN-a – Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, gradila bi se Poslovno stambena zgrada u ulici Alojzija Stepinca. Nakon niza godina kako nije bilo stanogradnje na području Novske, kroz ovaj projekt i pod povoljnim uvjetima kupnje programom društveno poticajne stanogradnje, omogućuje se korištenje kreditne linije bez jamaca, uz kamatnu stopu od 1,8 posto, otplatu od 30 godina s godinom počeka. Za potrebe izgradnje novih stanova izrađen je glavni projekt poslovno stambene jedinice s pet stanova. Projektom predviđeni stanovi su veličine od 73 do 102 kvadratna metra. Pored zgrade s prvih pet stanova predviđa se daljnja gradnja. Osim ovog projekta, Sporazumom između Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Grada Novske, omogućiti će se izgradnja zgrade za potrebe stambenog zbrinjavanja za korisnika s liste prvenstva te određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba. Ova stambena zgrada u partnerstvu s Vladom RH, gradila bi se na parceli u ulici Antuna Mihanovića.

Obrovac

Korisnici programa stambenog zbrinjavanja u Gradu Obrovcu oslobođeni su plaćanja komunalnog doprinosa bez vremenskog ograničenja.

Ogulin

U Ogulinu sufinanciranju najamnine za stanovanje(podstanarstvo); provode i mjere stambenog zbrinjavanja putem APN-a (POS-a). Za kupnju stanova prema programu POS-a utvrđena je lista prvenstva na kojoj se nalazi 44 potencijalnih kupaca za stjecanje svoje prve nekretnine, ali i dalje postoji interes zainteresiranih građana. Cilj projekta je građanima omogućiti rješavanje stambenog pitanja kupnjom stanova po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate, rekonstrukcijom postojećeg objekta predviđa se oko 40 stanova različitih površina. Svake dvije godine daju i gradske stanove u najam, a sufinanciraju se i najamnine za korisnike zajamčenih minimalnih naknada.

Opatija

Grad Opatija provodi program potpora u rješavanju stambenog pitanja kojim se mlade obitelji oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa. Planira se i izgradnju POS-ovih stanova na Tošini. Grad ima zemljište u svom vlasništvu za izgradnju koje je u prostornom planu predviđeno upravo za tu namjenu. U neposrednoj blizini zemljišta nalazi se sva infrakstruktura. Prije desetak godina Grad Opatija je otkupio 38 stanova namijenjenih davanju u najam osobama s gradske liste reda prvenstva, dok su za preostalih deset stanova sklopljeni ugovori izmedu APN i osoba koje su udovoljile kriterijima za kupnju stana po programu POS-a.

Osijek

U Osijeku imaju tri snažna Programa: Dodjela gradskih stanova u najam – na temelju materijalnih, socijalnih, zdravstvenih kriterija, a između ostalih i primjenom kriterija broja članova obiteljskog domaćinstva. Izvan Liste kandidata Grad Osijek, na preporuku Centra za socijalnu skrb, daje u najam stanove obitelji s maloljetnom djecom koja nije u mogućnosti sama osigurati smještaj,  radi sprječavanja odvajanje djece od odraslih članova obitelji. U svrhu rješavanja stambene problematike, Grad financira i izgradnju višestambenih zgrada. Naposljetku, sudjeluje u projektu „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“  koji je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Osječko-baranjske bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na tom području, a provodi se subvencioniranjem kamatne stope od 1 postotnog poena na odobreni stambeni kredit poslovnih banaka s kojima OBŽ zaključi ugovor prvih deset godina otplate kredita, uz minimalan rok otplate od 15 godina.

Ozalj

Grad provodi cijeli niz demografskih mjera, kojima je cilj demografska obnova, smanjenje iseljavanja, povećanja broja stanovnika i daljnji gospodarski rast. Najznačajnija mjera svakako su subvencije mladim obiteljima za rekonstrukciju ili kupnju stana ili kuće, koje od ove godine po prvi puta daje i Grad Ozalj. Kroz aktualne demografske mjere koje se provode, za kupnju ili rekonstrukciju obiteljske kuće mladim obiteljima do 40 godina u ovogodišnjem proračunu osigurano je milijun kuna.

Pakrac

U Gradu Pakracu sufinanciraju kupnju prve nekretnine; kroz Program pomoći pri rješavanju stambenog pitanja mladim obiteljima u 2021. godini dodijeljeno je ukupno 516 tisuća kuna. Financira se kroz 4 mjere i to: kupnju građevinskog zemljišta, ili stambenog objekta, izgradnju ili rekonstrukciju stambenog objekta. Korisnik može ostvariti pomoć za kupnju građevinskog zemljišta na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora u visini 50 posto iznosa kupoprodajne cijene, odnosno maksimalno do iznosa od 15.000 kuna. Pomoć se može ostvariti i za kupnju stambenog objekta na području Pakraca, na temelju zaključenog kupoprodajnog ugovora u visini 50 posto iznosa kupoprodajne cijene, odnosno maksimalno do iznosa od 15.000 kuna. Korisnik može ostvariti i pomoć za trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta te za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova na izgradnji u visini 50 posto troška, odnosno maksimalno do iznosa od 15.000 kuna. Na koncu, pomoć se može ostvariti za trošak rekonstrukcije stambenog objekta  i to za izradu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova rekonstrukcije u visini 50 posto iznosa troška, odnosno maksimalno do 10.000 kuna. Program za dodjelu financijskih sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Pakraca pokrenut je 2020. , a Grad Pakrac je do sada kroz ovu mjeru pomogao ukupno 87 obitelji, napominju iz Grada.

Pleternica

Grad Pleternica svake godine raspisuje Javni poziva za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji kroz tri mjere Grada: Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja,  pomoć pri kupnji na ime subvencije kupoprodajne cijene, a maksimalno 15.000 kuna; Financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, također na ime subvencije kupoprodajne cijene, maksimalno 15.000, kuna; Financijska pomoć pri gradnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada: pomoć pri kupnji na ime subvencije ostvarenog troška, do 50 posto, a maksimalno 15.000 kuna.

Ploče

Odlukom o socijalnoj skrbi Grad Ploče sufinanciraju najamninu i subvencioniraju komunalnu naknadu korisnicima, tako i mladim obiteljima, koji ostvaruju uvjete na osnovu socijalnog statusa i stanja prihoda.

Popovača

Grad za samce/obitelji do 45 godina koji kupuju ili grade prvu nekretninu za stanovanje i imaju prebivalište na području Grada Popovače daje financijsku potpora u visini 30.000 kuna, uz zabranu otuđenja nekretnine i promjene prebivališta unutar roka od 5 godina.

Poreč-Parenzo

Nakon što su odluke o subvencioniranju kupovine stanova u 2020. uručene za 16 obitelji s područja Grada Poreča, koncem 2021. je odluka o subvencioniranju kupnje stana, gradskoj novčanoj pomoći kojim im se pomaže i pruža mogućnost da nastave živjeti i raditi u svom gradu, uručena za novih 10 obitelji. Poreč srećom nema problema s demografijom, zadnjih pet godina su svaku godinu izgradili ili po jednu školu ili vrtić i stalno ulažu u taj oblik potpora. Među prvim su gradovima u Hrvatskoj koji su se odlučili na ovakav način subvencioniranja, prilikom same kupnje, na taj su način najbrže i najefikasnije željeli pomoći građanima u stjecanju stana. Interesa ima, što pokazuje da je program pogođen i planirat će se sredstva i ubuduće, sukladno mogućnostima, da nastave s ovim programom i modelom subvencioniranja. Kako je napomenuto tijekom predaje ugovora, ova vrsta pomoći ne isključuje prijavu na državne subvencije, te kandidati, ukoliko imaju uvjete mogu ostvariti i dodatne pomoći. Podnositelji su mogli podnijeti zahtjev za subvencioniranje kupnje samo jednog stana, a površina stana čija se kupnja subvencionira ovisi o broju članova zajedničkog kućanstva.

Prelog

Grad Prelog subvencionira kamate za stambene kredite mladim obiteljima.

Pula-Pola

Na području Grada Pula-Pola, utvrđeni su kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) u svrhu poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći u rješavanju stambenog pitanja. Predviđeno je sufinanciranje 50 posto kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 18.000 kuna godišnje, odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500 kuna mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita na kredit koji ne prelazi 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju HNB. Mjera je namijenjena osobama koje do podnošenja prvog zahtjeva nisu starije od 40 godina, imaju prebivalište na području Pule ukupno najmanje 10 godina, uz uvjet da nemaju u vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje, da je to podnositelju prva nekretnina za koju je odobren stambeni kredit kreditne institucije i za koju traži sufinanciranje kamate od Grada te da bračni ili izvanbračni drug i članovi domaćinstva navedeni u zahtjevu, i koji će s njim stanovati, nemaju u vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje, kao i da nemaju dugovanja prema Proračunu Grada.

Rijeka

U okviru Socijalnog programa sufinancira se trošak najma za socijalno ugrožene kategorije stanovnika općenito, pa tako i za mlade obitelji. Visina pomoći ovisi o uvjetu koji ispunjavaju, brojčanoj strukturi kućanstva i vrsti najamnine, a najveći iznos dodjeljuje se najmoprimcima (višečlanom kućanstvu) sa slobodno ugovorenom najamninom za stan u vlasništvu fizičke osobe, posebice onima korisnicima zajamčenih minimalnih naknada. 

Rovinj

U Rovinju-Rovigno je započela izgradnja POS stanova. Riječ je o važnom projektu kako za Grad, tako i za buduće stanare, mahom mlade obitelji koje su bez riješenog stambenog pitanja. Radi se o izgradnji dvije višestambene građevine s ukupno 28 stambenih jedinica s pripadajućim spremištima i parkirnim mjestima u naselju Štanga, a koja bi se trebala okončati u roku od 480 dana. Kako bi se projekt realizirao Grad Rovinj-Rovigno obvezao se sufinancirati navedenu izgradnju dodatnim iznosom od 3.874.968,19 kuna te se odreći prava na naknadu za ustupljeno zemljište i njegovo opremanje komunalnom infrastrukturom i priključcima i potraživanja za komunalni doprinos.Ukupna vrijednost investicije iznosi 24 milijuna kuna, kod čega je 5 i pol milijuna kuna pokriveno poticajnim sredstvima RH. U bližoj budućnosti u planu je gradnja takvih stanova na još nekoliko lokacija, kojih se jedna, iako puno manjeg kapaciteta, nalazi u samom susjedstvu trenutnog gradilišta.

Sinj

Grad Sinj mladim obiteljima sufinancira troškove ishođenja akata o građenju, kupnje građevinskog zemljišta, kupnje i dovršetak izgradnje stambenog objekta – prve nekretnine, kao i troškove priključka na komunalnu infrastrukturu Grada.

Sisak

Grad stambeno zbrinjavanje mladih pomaže sufinanciranjem kupnje prve nekretnine, a tu je i POS stanogradnja. Grad Sisak je objavio i Odluku o stambenom zbrinjavanju mladih obitelji kojom se predviđaju mjere u smislu povoljnijih uvjeta i subvencioniranja stambenog zbrinjavanja, tj. uređuju način, uvjeti i postupak raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada u svrhu poticanja stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, a sve s ciljem unapređenja položaja i kvalitete njihova života. Prijaviti se mogu: hrvatski državljani koji nemaju napunjenu 41 godinu starosti do dana raspisivanja natječaja uz nekoliko uvjeta: ponuditelj (i supružnik ili izvanbračni partner ili samohrani roditelj) i djeca nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu stan odnosno obiteljsku kuću, ako iste nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih pet godina prije podnošenja prijave na natječaj, a isto tako da ponuditelj (i supružnik ili izvanbračni partner ili samohrani roditelj) nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području RH i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekim drugim propisima.

Slatina

Grad Slatina sufinanciranje kupnju prve nekretnine mladim obiteljima. Temeljem Odluke za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, gradonačelnik objavljuje poziv za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Grada. Tom potporom namjeravaju pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambene problematike, a mogu se javiti mlade obitelji čiji su članovi obitelji državljani Republike Hrvatske, od kojih barem jedan bračni ili izvanbračni partner ima prebivalište na području Slatine minimalno godinu dana, te da je bar jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera mlađi od 40 godina života u godini raspisivanja poziva. Podnositelj zahtjeva, bračni ili izvanbračni partner, koji rješavaju stambeno pitanje stjecanjem prava vlasništva prve nekretnine, ne mogu imati u vlasništvu ili suvlasništvu drugu kuću/stan, te nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili stambeni objekt, a mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelji. Potpora se može odobriti pri gradnji obiteljske kuće ili kupnje građevinskog zemljišta odnosno kuće ili stana u vlasništvu druge fizičke osobe ili pravne osobe, osim osoba u krvnom srodstvu, te uz uvjete propisane pozivom, napominju iz Grada.

Slunj

Mlade obitelji ostvaruju 50 posto osobođenja plaćanja komunalnog doprinosa.

Stari Grad

Grad dijelom, tri četvrtine ukupnih sredstava, oslobađa mlade obitelji plaćanja komunalnog doprinosa. Konkretno daje 75 posto popusta na naknadu za komunalni doprinos u rješavanju stambenog pitanja.

Šibenik

Grad Šibenik višečlanim obiteljima, lošeg  imovinskog statusa,  na određeno vrijeme dodjeljuje gradski stan na korištenje u najam. Grad je proveo četiri ciklusa izgradnje stanova po modelu POS-a u kojima su osigurani stanovi za 275 mladih obitelji na području Grada Šibenika.

Trilj

Grad sufinancira kupnju prve nekretnine; odnosno nekoliko godina zaredom provodi mjere u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i to financiranjem troškova ishođenja građevinske dozvole za gradnju kuće do 25.000 kn ili 20.000 kn za rekonstrukciju obiteljske kuće, zatim sufinanciranje kupnje građevinskog zemljišta ili obiteljske kuće do 25.000 kn, kao i priključaka na komunalnu infrastrukturu do 20.000 kuna.

Trogir

I Grad Trogir sufinancira kupnju prve nekretnine, u suradnji s APN-om provodi projekt izgradnje stanova kroz program Poticane stanogradnje na području Trogira. Grad je kupio zemljište i pristupni put za realizaciju projekta.

Umag-Umago

Grad Umag je do sada proveo četiri natječaja za kupnju stana po programu POS-a. Do 2020. godine su okončani postupci kupnje po tri natječaja. U tijeku je izgradnje četvrte zgrade u okviru Programa društveno poticane stanogradnje, u koju će već početkom naredne godine u vlastite domove useliti oko 250 Umažana. Nova POS zgrada sadrži 84 stana, gradi se na čestici površine 6.601,00 m2, a sastoji se od 6 nadzemnih etaža, dva ulaza, 2 stubišta i 2 lifta. Na osnovu zahtjeva i usuglašenih potreba korisnika gradi se 18 1,5-sobnih stanova, 13 2-sobnih stanova, čak 31 2,5-sobni stan te 20 3-sobnih stanova i 2 3,5-sobna stana. U Umagu su do sada izgrađena ukupno 122 stana, što će, s novima u izgradnji, rezultirati u konačnici s ukupno 206 stanova.

Valpovo

Grad mlade obitelji podupire sufinanciranjem kupnje prve nekretnine, subvencioniranjem kamata na stambene kredite i oslobađanjem plaćanja komunalnog doprinosa. U fazi je provedba POS stambenih zgrada.

Varaždin

Grad Varaždin provodi POS stanovanje, subvencionira kamata na stambene kredite, oslobađa mlade plaćanja komunalnog doprinosa, a mlade obitelji pomaže i putem koncesija ili darovanjem zemljišta.

Varaždinske Toplice

Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruju investitori gradnje stambenog prostora koji će se koristiti za individualno stanovanje za vlastite potrebe investitora, i to fizičke osobe mlađe od 40 godina koje imaju prebivalište na području Grada ili se po okončanju gradnja obvezuju prijaviti prebivalište na području Varaždinskih Toplica.

Vinkovci

Grad Vinkovci provodi natječaj za prodaju nekretnina u svom vlasništvu prema kojem ponuditelji imaju mogućnost ostvariti popust na kupnju do čak 95 posto procijenjene vrijednosti terena. Prvi ovakav natječaj Grad je objavio prije dvije godine te su pojedine vinkovačke obitelji iskoristile pogodnost kupnje zemljišta po povoljnijim uvjetima. U okviru demografske politike, Grad Vinkovci će, ističu, i dalje nastaviti s povoljnom prodajom parcela u gradskom vlasništvu za gradnju kuća mladim obiteljima. Inače, obitelj bez djece ostvaruje 10 posto, obitelj s jednim djetetom 30 posto, dok obitelj s dvoje djece ostvaruje popust od 50 posto na ponuđenu cijenu, obitelj s troje djece zemljište ima pravo kupiti uz 70 posto popusta, dok obitelj s četvero i više djece ostvaruje popust od 85 posto na ponuđenu cijenu zemljišta. Nadalje, dodatna pogodnost za ostvarivanje još povoljnijih uvjeta ostvaruju mlade obitelji do 45 godina starosti jer iste ostvaruju dodatni popust od 10 posto na cijenu koju ponude na javnom natječaju, upoznaju nas iz Grada.

Virovitica

Trenutno, u izradi je Odluka o davanju gradskih stanova u najam. Tako i mladima pod određenim uvjetima. Stanove se, naime, dodjeljuju u najam u pravilu korisnicima zajamčene minimalne naknade po pribavljenom mišljenju Centra za socijalnu skrb Virovitica.

Vis

Grad Vis mlade obitelji oslobađa dijela komunalnog doprinosa prilikom gradnje prve nekretnine, a upravo se grade i 22 stana iz programa POS-a. Također Grad je na svom zemljištu izgradio  i 13 novih stambenih jedinica u kojima već žive mlade obitelji uz najamninu po povlaštenim cijenama. Usporedno, napominju, potiču i poduzetništvo, jer drže kako je za demografsku obnovu važno imati radno mjesto i riješeno stambeno pitanje mladih sugrađana.

Vodnjan-Dignano

Mladima stambeno zbrinjavanje pomažu oslobođenjem/smanjenjem plaćanja komunalnog doprinosa, koncesijom ili darovanjem zemljišta. Vlasnici građevnih čestica koji su državljani RH, a koji nemaju riješeno stambeno pitanje i koji grade kuću za stalno stanovanje u stambenim zonama, djelomično će se, na njihov zahtjev osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa za dio građevine koji služi rješavanju stambenih potreba obitelji ovisno o ukupnoj duljini trajanja njihova prebivališta na području Grada Vodnjana. I to: vlasnici koji imaju prijavljeno prebivalište, odnosno koji su imali prijavljeno prebivalište na području Grada u ukupnom trajanju od 5 do 10 godina – 10 posto, vlasnici koji imaju prijavljeno prebivalište, odnosno koji su imali prijavljeno prebivalište na području Vodnjana-Dignano u ukupnom trajanju od 10 do 20 godina – 30 posto, vlasnici koji imaju ili su imali prijavljeno prebivalište na području Grada Vodnjana-Dignano preko 20 godina – 50 posto sredstava. Smatra se da nema odgovarajuće riješeno stambeno pitanje osoba ako ona sama ili drugi član njezine obitelji nema u vlasništvu odgovarajući stan. Pod odgovarajućim stanom razumijeva se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji ima priključke na vodu i struju, ili ima mogućnost priključenja na tu komunalnu infrastrukturu, i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, a veličine je do 40 m2 korisne površine stana za samca, do 55 m2  korisne površine stana za dvočlanu obitelj, dok se za obitelj s tri i više članova površina od 55 m2 korisne površine stana povećava za još dodatnih 10 m2 za trećeg i svakog daljnjeg člana. Provode i program “Vodyoung” – dodjelu građevinskog zemljišta ili kuća mladim obiteljima.

Vrbovsko

U Vrbovskom, rekli smo, sufinanciraju kupnju prve nekretnine za one koji nisu u vlasništvu imali nekretninu u posljednjih 15 godina i koji su kreditno sposobni u iznosu od čak – 100.000 kuna, te u iznosu od 20.000 kuna obiteljima starosti do 45 godina i koji su kupili kuću u posljednjih 7 godina na području Grada.

Vrlika

Grad Vrlika sufinancira kupnju prve nekretnine i oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa. Tako, konkretno, sufinancira kupnju kuće/stana-do 30.000 kn, kupnje zemljišta-do 10.000 kn, rekonstrukciju objekta za stanovanje-do 20.000 kn, podmirenje troškova izrade projektne dokumentacije i ishođenja  građevinske  dozvole do 5000 kuna, navode iz Grada.

Vukovar

Grad Vukovar provodi postupak stambenog zbrinjavanja osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana kadrovska potreba na području Grada, a koje nemaju riješeno stambeno pitanje na području Vukovara. Stambeno zbrinjavanje kadrova može se ostvariti najmom obiteljske kuće ili stana u gradskom ili državnom vlasništvu, sukladno raspoloživom stambenom fondu. Ukoliko Grad Vukovar nema na raspolaganju stambenu jedinicu za stambeno zbrinjavanje kadrova, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje će sklopiti sporazum s Gradom kojim se Gradu Vukovaru u svrhu stambenog zbrinjavanja kadrova ustupa stambena jedinica na korištenje i upravljanje te kojim se propisuju obveze koje proizlaze s osnova preuzete stambene jedinice u vlasništvu RH.  U svrhu stambenog zbrinjavanja kadrova Središnji državni ured će prema raspoloživom fondu osigurati stambene jedinice u državnom vlasništvu na području Vukovara.

Zadar

Stambeno zbrinjavanje Grada Zadra provodi se samo za socijalno ugrožene obitelji i samce, pa time i kada se radi o mladim obiteljima. Svako četiri godine provodi se natječaj za dodjelu socijalnih stanova koji završava konačnom listom prioriteta, a koja je osnova za dodjelu raspoloživih stanova tijekom četiri godine, nakon čega se ciklus ponavlja. Do sada je dodijeljeno takvih oko 400 stanova. Drugi vid stambenog zbrinjavanja provodi se kroz program poticane stanogradnje (POS). Grad Zadar dodjeljuje besplatno teren u svom vlasništvu i odriče se prihoda komunalnog doprinosa, te pokreće raspisivanje natječaja, bodovanja pristiglih zahtjeva i donošenje Konačne liste prioriteta. Sve daljnje postupke vode kandidati s liste i APN. Na ovaj način krov nad glavom dobilo je 430 obitelji, i to uglavnom mladih obitelji iz Zadra. U slučajevima kada pojedine obitelji koje su u riziku od siromaštva, a žive kao podstanari, ne mogu podmirivati najamninu za stanovanje, iz Proračuna im se isplaćuju jednokratne ili višekratne pomoći kako bi se izbjegle nesuglasice sa stanodavcima. 

Zagreb

Kod podnošenja prijave na natječaj za davanje stana u najam podnositelj zahtjeva na svako malodobno dijete ostvaruje dodatne bodove, ističu iz Grada. (Pero Livajić)

Dubrovnik: „Dubrovačka stanogradnja“- jedinstven model pomoći mladima

Grad Dubrovnik godišnje izdvaja čak sto milijuna kuna za pomoći i potpore mladim obiteljima. Tako i jedan od najvećih problema za mlade obitelji – stambeno pitanje, uspješno rješavaju posebnim modelom stanogradnje i mogućnostima najma gradskih stanova. Konkretno, Grad mladim osobama do navršenih 35 godina života koji imaju prebivalište na području Dubrovnika najmanje pet godina i koji u svom vlasništvu nemaju nekretnina, a čiji mjesečni dohodak po članu kućanstva nije veći od prosječne isplaćene neto plaće u Republici Hrvatskoj, osigurava novčanu potporu za plaćanje najma stana. Mjesečni iznos subvencije iznosi 400 kuna za samca, 500 kuna za dvočlano kućanstvo, 600 za tročlano i  750 kuna za četveročlano kućanstvo i više, a sve sukladno Mjerama socijalnog programa Grada. Zbog specifičnosti tržišta nekretnina u Dubrovniku stambeno zbrinjavanje naročito veliki je izazov mladim obiteljima. Zato je uz mjere za sufinanciranje podstanarstva Grad Dubrovnik osmislio vlastiti model društveno poticane stanogradnje za koji su uvjereni da će dati pravi rezultat. Prvi fond stanova za mlade dubrovačke obitelji (43 stana u Mokošici) je izgrađen, a sukladno javnom pozivu i unaprijed utvrđenim kriterijima stanovi se daju u najam s mogućnošću otkupa nakon proteka desetogodišnjeg roka. U tijeku je u naselju Solitudo ishođenje građevinske dozvole za izgradnju tri zgrade s dodatnih 50 stanova. Grad je, inače, u srpnju 2018. na prigradskom području Pobrežja osigurao vlasništvo nad zemljištem površine 75906 m2, a sve u svrhu realizacije dugoročnog plana poticane stanogradnje na tom prostoru. Plan je da se tu po povoljnim cijenama dodjeljuje zemljište mladim obiteljima, koje prethodno udovoljavaju uvjetima za dobivanje kredita, s namjenom gradnje obiteljskih kuća.

Stambeno zbrinjavanje, odnosno pomoć u rješavanju stambenog pitanja mladim obiteljima postaje sve važnija i snažnija demografska mjera koju u različitim oblicima počinje uvoditi sve više gradova, a Grad Dubrovnik dosad je otišao najdalje te svojom ‘Dubrovačkom stanogradnjom’ postavio model i standard kojega će vjerojatno slijediti i ostali gradovi koji to financijski mogu iznijeti. Dubrovnik je, poznato je, jedan od najprivlačnijih i najboljih gradova za život ako imate riješeno stambeno pitanje, ali ako ne, problem je veliki jer su cijene nekretnina u Dubrovniku među najvećima u zemlji. Upravo zbog toga gradonačelnik Mato Franković odmah je po preuzimanju gradske uprave nakon izbora 2017. kao jedan od ključnih ciljeva postavio pomoć mladima u rješavanju stambenog pitanja, te pokrenuo i razvio model ‘Dubrovačke stanogradnje’ namijenjen mladima koji nisu kreditno sposobni kupovati skupe stanove koji se nude na dubrovačkom tržištu nekretnina.  U suradnji s Ministarstvo branitelja Grad Dubrovnik prije tri godine je krenuo u projekt gradnje četiri stambene zgrade u Novoj Mokošici, u što su uložili gotovo 50 milijuna kuna. Od 108 izgrađenih stanova njih 65 Ministarstvo je nedavno dodijelilo dubrovačkim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, dok ih 43 pripada Gradu te će, preko javnog poziva biti dodijeljeni mladim obiteljima  u najam. Uz stanove, stanari će dobiti i garažna, odnosno parkirna mjesta. Kako nam kažu u gradskoj upravi, tri su kategorije stanova – jednosobni, dvoipolsobni i trosobni, pa će se najamnina, ovisno o kvadraturi, kretati mjesečno između 800 do 1.800 kuna. Pri kraju je i Nacrt odluke o sufinanciranju kupnje prvog stana mladim obiteljima po modelu 30×30. Čim se financijska situacija izazvana pandemijom poboljša, Grad Dubrovnik će krenuti sa ovom mjerom kojom će godišnje kupnju prve nekretnine za 30 mladih obitelji sufinancirati sa po 30 tisuća eura. Uz to, Grad je izgradnjom ceste od Mosta dr. Franja Tuđmana do Pobrežja pokrenuo urbanizacija ovog područja u svrhu širenja zone stanovanja, te za gradnju kuća planiraju na tom području dodjeljivati zemljište mladim obiteljima, koje prethodno udovoljavaju uvjetima za dobivanje kredita.

Također, Grad Dubrovnik isplaćuju već mjesečne subvencije za troškove stanovanja 56 mladih obitelji i 229 obitelji slabijeg imovinskog statusa. U vrijeme pandemije Grad je, pak, subvencionirao troškova najma stana korisnicima privremene pomoći s 1.500,00 kuna neto mjesečno za samca/kućanstvo te je ukinuto plaćanja najamnine i naknade za korisnike stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika.

U gradskoj upravi jako inzistiraju na transparentnosti čitavog modela Dubrovačke stanogradnje, a posebno procesa dodjele pa su zato Nacrt Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, odnosno sve uvjete, mjerila i sam postupak dodjele i određivanja reda prvenstva, dali na javno savjetovanje i tako u čitavu priču uključili i zainteresirane građane, a cjelokupni postupak predočuje se uživo, od trenutka otvaranja koverti s prijavama i utvrđivanja potrebne dokumentacije, putem live-prijenosa. Svi dokumenti onih koji se jave na natječaj su javno dostupni, svatko može vidjeti koliko ima bodova i koliko netko drugi ima bodova. Pravilima je, među ostalim, propisano da se mlade obitelji mogu natjecati samo za jednu kategoriju stanova (jednosobni, dvosobni, trosobni i sl.), a sustav bodovanja pravodobnih i urednih zahtjeva provodit će se prema broju članova obitelji, broju djece predškolske dobi ili djece koja se redovito školuju, potom na temelju prosječnih mjesečnih primanja svih članova obitelji, u posljednjih godinu dana, prije objave Javnog poziva, prema ukupnoj dužini prebivanja na području grada Dubrovnika, prema invaliditetu podnositelja zahtjeva ili člana obitelji te prema ukupnoj dužini dokazanog statusa najmoprimca/podstanara.

Stanovi koji se daju u najam raspoređeni su prema svojim veličinama u tri kategorije pa je 11 jednosobnih stanova namijenjeno mladim osobama ili mladim obiteljima do dva člana. Za mlade obitelji od tri do četiri člana dostupno je 18 jednoipolsobnih i dvosobnih stanova, dok je 14 dvoipolsobnih i trosobnih stambenih jedinica namijenjenih mladim obiteljima od pet i više članova. Na temelju provedenog Javnog  poziva od 5. veljače 2022., pravo na stan ostvarilo je 17 dubrovačkih obitelji, za preostalih 26 stanova Grad Dubrovnik će raspisati novi Javni poziv koji će biti otvoren za podnošenje zahtjeva 45 dana počevši od 15. rujna 2022. Nakon provedenog Javnog poziva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Dubrovnika, a koji je trajao 45 dana, 1. lipnja utvrđena je konačna lista reda prvenstva, koji su u propisanom roku dostavili svu potrebnu dokumentaciju i ostvarili uvjete za najam stanova te je donesena Odluka o davanju u najam stanova na određeno vrijeme, odnosno 10 godina, od dana sklapanja ugovora o najmu, naglašavaju iz Grada.

Mali Lošinj: U 4 godine izgradit će preko 100 stanova 

Mladim obiteljima usvojena je odluka po kojoj bi im se olakšalo stjecanje prve nekretnine, bilo kroz subvencioniranje kredita, bilo kroz davanje gradskih terena i ruševina u najam na 99 godina. U proteklih nekoliko godina izgrađeno je preko 150 stanova, kroz POS, javno-privatno partnerstvo ili vlastitim gradskim sredstvima. Projektima stanogradnje nastavljaju s pokrivanjem potreba lokalnog stanovništva, ali i deficitarnog kadra. Putem  jedinstvenog Programa stambenog zbrinjavanja u naredne četiri godine izgraditi će se za mlade obitelji više od 100 stanova po nekoliko inovativnih i kvalitetnih modela.

Program su uz mlade predviđeni i stanovi za stručne službe kojih na otoku nedostaju te za stanovnike koji su u stanju socijalne potrebe, izvijestili su iz Grada. Kako bi se nosili sa izazovima iseljavanja stanovnika, posljednjih godinu dana vrijedno i intenzivno su radili na izradi Programa stanogradnje što podrazumijeva dugotrajne analize zemljišta, njihovu procjenu i ispitivanje mogućnosti izgradnje, konzultacije s projektantima, poreznim savjetnicima, Agencijom za promet nekretnina i s bankama što ih je dovelo do konkretnih podataka, pa danas sa sigurnošću mogu reći kako će stanove graditi na 30-ak lokacija u više modela. Prvi model kojeg nazivaju „lošinjski model“ bit će potpuna novost u pristupu stanogradnji, a radi se o izgradnji stanova putem gradskog komunalnog društva. Prva lokacija koja bi bila predmet modela, bila bi lokacija na Zagazinjinama gdje planiraju izgraditi kompleks od dvije zgrade sa 15 stanova. Zašto komunalno društvo, a ne Grad? Izgradnja putem komunalnog društva brža je te omogućuje manji trošak izgradnje, što u konačnici ide na korist građanima, odnosno budućim najmoprimcima.

Po izgradnji stanova namjera je dati ih u najam mladima i mladim obiteljima na rok od 10 godina, a nakon proteka tog roka, omogućio bi se otkup stana svim onima koji su to u mogućnosti. Novina ovog modela bila bi ta da će se cjelokupni iznos koji se uplaćuje kao najamnina, nakon 10 godina računati kao učešće za kupnju stana, odnosno plaćena najamnina neće biti uzalud potrošena jer će se za taj iznos umanjiti cijena stana. Prema procjeni, uplatom desetogodišnje najamnine isplatilo bi se oko 50 posto iznosa ukupne vrijednosti stana što je iznimno važna i poticajna stavka.

Za istaknuti je i da će, osim navedenih uvjeta oko uračunavanja najamnine, i cijena stana biti poticajna. Za te potrebe komunalno će društvo graditi stanove putem kredita s vrlo povoljnom kamatnom stopom ispod 1 posto, čime će i gradski proračun biti znatno manje opterećen, a ujedno, mladim obiteljima koji još nisu kreditno sposobne ovako se daje mogućnost stjecanja povoljnog stanovanja, što je itekako važno, jer ovdje se Grad umjesto njih, zadužuje preko komunalnog društva. Ovime naravno neće izostaviti niti postojeće najmoprimce, nego će izmjenom Odluke i njima osigurati mogućnost, ukoliko iskažu interes, da nakon 10 godina u najmu mogu zatražiti otkup stana.

Pored „lošinjskog modela”, planira se gradnja dodatnih 70-ak stanova. Mapiranjem su došli do prvih 30-tak građevinskih čestica u gradskom vlasništvu Grada i to na cijelom području Malog Lošinja. Te su čestice sada neiskorištena gradska imovina. Prvi korak bio je njihovo evidentiranje i utvrđivanje stvarne površine i oblika, kao i utvrđivanje njihove vrijednosti, te slijedi raspisivanje javnog poziva za iskazivanje interesa radi zajedničkog ulaganja u izgradnju zgrada u sklopu programa stanogradnje. Izgradnja bi se realizirala po principu partnerstva sa privatnim investitorima. Potencijalni partneri otvorenim javnim pozivom bit će pozvani na zajedničko ulaganje, a na taj način bi se, nakon provođenja javnog poziva, na gradskom zemljištu izgradili stanovi, kojih bi jedan dio pripao u vlasništvo Grada za najam, dok bi određeni dio bilo moguće kupiti po povlaštenim cijenama. Ovisno o mogućnostima građana, ovim bi se modelom zadovoljile potrebe kako onih platežno sposobnih, tako i onih koji si nisu u mogućnosti priuštiti kupnju stana.

A osim lošinjskog modela i modela zajedničkog ulaganja, Grad razvija i treći model, kroz pravo građenja na gradskom zemljištu. Primjerice, na gradskoj parceli na kojoj je moguće izgraditi tri stana, tri obitelji koje žele riješiti stambeno pitanje, putem javnog poziva zajednički ulažu vlastita sredstva u izgradnju, dok Grad, osim omogućavanja prava građenja na vlastitom terenu, osigurava projektnu dokumentaciju i komunalnu infrastrukturu, a po izgradnji stanova, svaki od dionika postaje vlasnikom svog stana.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donijelo je i odluku kojom se stanogradnja planira na lokacijama parkinga na Zagazinjinama i na Budovini, gdje će se po nekom od navedenih modela realizirati kompleksi poslovno stambene namjene i potrebna garažna mjesta. Pripremne analize su napravljene, a s potencijalnim partnerima ili vlastitim ulaganjima kreće se nakon usvajanja izmjena i dopuna prostornog plana. Jako je važno napomenuti da će se svi stanovi dodjeljivati putem jasno određenih uvjeta i kriterija koji će odraziti stvarne potrebe stanovnika. Upravo su zato prošlu listu za dodjelu gradskih stanova u najam i poništili, a novi prijedlog Odluke o davanju gradskih stanova u najam ima mnogo jasnije razrađene kriterije po kojima će se formirati nova lista.

-Važno nam je da građani sami daju svoje mišljenje, istaknu želje i potrebe, izraze vlastite planove i ideje za stanovanje, zato smo ih sve pozvali da ispune anketu dostupnu na web stranicama i u službenim prostorijama Grada, koja će nam pokazati stvarne potrebe i interes građana. Prema prikupljenim podacima ćemo moći dodatno prilagoditi modele iskazanim potrebama. Ljestvicu smo vrlo visoko postavili, znamo koji su nam prioriteti i što nam je činiti u sljedeće tri godine, želimo da naš Grad postane predvodnik u gradnji povoljnih stanova za mlade! – zaključila je Ana Kučić, gradonačelnica Malog Lošinja. Inače, također, prema Odluci o zaštiti socijalnog standarda građana osobe koje udovoljavaju uvjetima, imaju pravo na troškove stanovanja za najamninu, subvenciju troškova električne energije, vode, odvoza kućnog smeća, nevezano jesu li u pitanju izričito mlade obitelji, podsjetili su iz Grada.

Slavonski Brod: Mladima stanovi za najam i gradska zemljišta za gradnju kuća

Brojnim aktivnostima Grad Slavonski Brod nastoji pridonijeti stvaranju što boljih uvjeta života za sve građane, s posebnim naglaskom na mlade obitelji, a  posljednjih nekoliko godina u fokusu su demografske mjere kojima Grad pomaže mladim obiteljima u rješavanju njihovog stambenog pitanja. S namjerom da mlade ljude s područja Slavonskog Broda potakne da u svom gradu nastave živjeti i raditi, Grad Slavonski Brod provodi programe stambenog zbrinjavanja. Ovi programi jedni su od najbolje prihvaćenih od strane građana, a zahvaljujući njima svoj dom do sada je ostvarilo ili ostvaruje blizu 100 mladih obitelji. Osim mogućnosti povoljne kupnje gradskih stanova, Grad Slavonski Brod mladima omogućuje i pravo građenja obiteljske kuće na gradskom zemljištu, koje je  do sada ostvarilo više od 40 obitelj, a kao i kod gradskih stanova, obitelji koje svoje kuće izgrade na gradskom zemljištu nakon deset godina stječu mogućnost otkupa zemljišta, s time da im se prilikom toga u cijenu otkupa uračunavaju sva do tada plaćena mjesečna naknada.

Mjerom stambenog zbrinjavanja za mlade obitelji (do 45 godina) Grad je, nedavno, dodijelio u najam 10 stanova s mogućnosti otkupa nakon 10 godina s tim da bi se otkupna cijena umanjila za dotadašnje uplate najma stana.  Mladim obiteljima trenutno su, sukladno raspisanom Natječaju, na raspolaganju jedan stan površine 51,79 m2 u Ulici Vida Došena te dva stana površine 63,96 m2 u stambenim zgradama u Naselju Marka Majstorovića. Utvrđena početna visina mjesečne najamnine za dvosobni stan iznosi 1.600 kuna, a za trosobni stan 2.000 kuna. Grad Slavonski Brod u ožujku ove godine s odabranim izvođačem radova potpisao je ugovor o izgradnji dvije nove stambene zgrade namijenjene mladim obiteljima. Trenutno se uz postojećih 6 stambenih zgrada odvijaju radovi na izgradnji dvije nove zgrade (G i H) u kojima će se nalaziti deset trosobnih stanova. Bit će ukupne površine 62,54 m2, a sastojat će se od ulaznog prostora, dvije sobe, dnevnog boravka s blagovaonicom, kuhinje i ostave te vanjskim natkrivenim prostorom (lođa). Stanovi će biti povezani zajedničkim stubištem uz koje se na nivou prizemlja nalazi prostor za spremište kao i natkriveni vanjski ulazni prostor te odvojeni prostor za odlaganje otpada.

Grad provodi i demografsku mjeru u kojoj se nudi mogućnost prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Slavonskog Broda radi izgradnje obiteljske kuće, s mogućnošću otkupa. Pravo građenja (koje je nasljedno) zasniva se na rok od 99 godina uz određenu mjesečnu naknadu te se protekom 10 godina stječe mogućnost otkupa zemljišta. Ovu vrstu mjere mogu koristiti bračne i izvanbračne zajednice, kao i samohrani roditelji, koji su mlađi od 45 godina, uz uvjet izgradnje obiteljske kuće u roku 36 mjeseci od osnivanja prava građenja u zemljišnim knjigama. Do današnjeg dana ukupno je sklopljeno preko 80 ugovora o pravu građenja s mladim obiteljima, kod kojih je veliki broj onih koji nisu imali prebivalište na području Slavonskog Broda. Dakle, osim što se ovom mjerom potiče ostanak mladih obitelji, isto tako se i potiče dolazak mladih obitelji u Slavonski Brod, napominju iz Grada.