Vatrogasci 4. svibnja obilježavaju svoj dan. Ljudi su to koji su uvijek spremni za poslove gašenja požara, spašavanja iz nesreća, sanacije posljedica potresa, u što su nedavno aktivno bili uključeni nakon potresa u Zagrebu i okolici, a  njihov posao ističe se i posebno sada, u vrijeme korona krize. Analiza na temelju proračuna iz 2018. godine pokazuju da su iz proračuna najviše izdvojili gradovi Zabok, Drniš i Benkovac, po izdvojenim sredstvima po stanovniku vodeći su bili Zabok, Krk i Opatija, a u odnosu na 2017. godinu najveće povećanje imali su gradovi Split, Dubrovnik i Ogulin.

I dok su vatrogasci zajedno sa svim hitnim službama u vrijeme korone spremniji za pomoć, istodobno je smanjen broj vatrogasaca  koji borave u postrojbama, a naravno, i oni imaju redovita čišćenja i dezinfekciju opreme. Također, dio nih je dio tima stožera u gradovima.

Vatrogasci u južnim dijelovima zemlje pojačano su pripravni za protupožarnu sezonu.

Temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%, a razliku potrebnih sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna.

Analizirali smo na temelju proračuna za 2018. godinu vodeće gradove po ulaganjima u vatrogasce. Analiza pokazuje da u vodećih deset gotovo je podjednak broj morskih i kontinentalnih gradova, kao i gotovo podjednako isti broj malih i srednjih gradova. Upitali smo ih kako teku pripreme za ljetne dane učestalijih požara, a kojih je već bilo i dosta, ali prije svega rada u vrijeme korone, jer su i predstavnici vatrogasnih zajednica  dio stožera.

Po izdvojenim sredstvima za vatrogasce po stanovniku predvodi Grad Zabok – 1.201,73 kune, a slijede gradovi Krk – 998,21 kunu, Opatija – 856,59 kuna, Đurđevac – 802,61, Mali Lošinj, Biograd na Moru – 676,89 kuna, Ivanić Grad – 634,83 kune, Buzet – 583, 83 kune, Pazin – 578,30 kuna i Dubrovnik – 572,43 kune.

Prema udjelu iz proračuna sa 24,77 posto predvodi isto Zabok, a slijedi Drniš sa 13,77 posto, Benkovac – 12,84 posto, Ivanić Grad – 12,77 posto, Čazma – 12,10 posto, Daruvar – 11,89 posto, Imotski – 10,80 posto, Đurđevac – 9,48 posto, Buzet – 9,36 posto i Garešnica 9,35 posto.

Zabok je krajem prošle godine dobio novoizgrađeni Vatrogasni centar. Zagorska javna vatrogasna postrojba Zabok zapošljava 53 djelatnika koji raspolažu sa 11 vozila. Postrojba ima i dežurstva u Mariji Bistrici i Klanjcu, a u sklopu nje djeluje i Vatrogasni operativni centar za područje cijele Krapinsko-zagorske županije. ZJVP Zabok  je do gradnje 828m2 velikog centra bila smještena u prostorima vatrogasnog doma DVD-a Zabok.

Opatija: Gradnja novog Vatrogasnog centra

Osim što je prema podacima proračuna za 2018. godinu Opatija treći grad u zemlji po izdvojenim sredstvima po stanovniku za vatrogasce, ujedno je i u vodećih deset po izdvojenim sredstvima u odnosu na 2017. godinu.

Djelatnici JVP-a Opatija koji pokrivaju cijelu Liburniju, odnosno 4 jedinice lokalne samouprave (Opatija, Lovran, Mošćenička Draga, Matulji) i tijekom situacije izazvane protuepidemijskim mjerama izvršavaju sve svoje redovne poslove, sve intervencije normalno se odvijaju, naravno uz zaštitu djelatnika i pridržavanje svih mjera opreza. Na intervencijama gašenja požara kojih je u zadnje vrijeme bilo podosta, surađuje se s dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Nekoliko djelatnika JVP-a su uskočili i kao pratnja policijskim službenicima kada je to bilo potrebno, tijekom kontrole propusnica između svih gradova i općina. Zapovjednik JVP-a Opatija Gordan Filinić član je Stožera civilne zaštite Grada Opatije u kojem aktivno djeluje. Djelatnici JVP-a su prevozili donaciju zaštitne opreme koju smo dobili od naših prijateljskih kineskih gradova do krajnjih korisnika.

Glavni projekt koji je pred opatijskom JVP je izgradnja novog Vatrogasnog centra u Opatiji, koji bi većim dijelom, s 85 % bespovratnih sredstava bio financiran iz EU fondova što iznosi 49 milijuna i 300 tisuća kuna. Cijela investicija teška je 58 milijuna kuna, a preostali iznos osigurale bi 4 jedinice lokalne samouprave kreditnim sredstvima.

U posljednje dvije godine nabavljena su 4 nova vozila, dva za JVP i dva za potrebe DVD-a  vrijedna 2 i pol milijuna kuna.

Đurđevac: U istoj zgradi rade tri hitne službe

Nakon Opatije slijedi Đurđevac, koji je ujedno i među vodećih deset gradova po izdvojenom udjelu sredstava iz proračuna u 2018. godini.

S obzirom na situaciju s koronavirusom odmah na početku epidemije angažiran je Stožer civilne zaštite Grada Đurđevca čiji su članovi i djelatnici Policijske postaje, te vatrogasci iz Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. U nadzoru provođenja mjera i provedbi Odluka Stožera civilne zaštite sudjeluje oko 30 vatrogasaca, a njim svakodnevno pomažu i članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz naših prigradskih naselja.

Tijekom prošle godine za rad Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac uređen je i obnovljen , te prilagođen za funkcionalno korištenje novi prostor na drugom katu zgrade. Početkom 2018. godine u zgradu JVP-a preselila se i Policijska postrojba Đurđevac, čime je većina prostora prenamijenjena za nove funkcije. Prionulo se provedbi idejnog rješenja i uređenja potkrovlja zgrade koje je do tad stajalo neiskorišteno. Radovi su odrađeni u dvije faze, rezultat je dodatnih 400 kvadrata novog funkcionalnog prostora gdje se smjestila kompletna uprava JVP-a, DVD Đurđevac sa puhačkim orkestrom i Vatrogasna zajednica Đurđevca, te HGSS sa svim potrebnim sadržajima za rad. Opremljena je i nova teretana te dvorana za vježbanje puhača. Tako danas vatrogasci raspolažu sa više od 1153 kvadrata korisnog prostora.

– Ovo je bio važan događaj za naš grad, odnosno nastavak objedinjavanja žurnih službi u Đurđevcu. Idemo prema onome što je normalno u svijetu, a to je objedinjavanje ovakvih službi zbog brzine reakcije i dostupnosti svih zajedničkih resursa. Ponosan sam što u istoj zgradi od sada rade tri hitne službe, tako da je sad ovo jedan pravi operativni centar za sve građane Đurđevca, ali i njegove okolice. Kontinuirano radimo na dodatnim osposobljavanjima svih radnika iz pojedinih specijalnosti neophodnih za rad službe, a za naredni period zadali smo si u zadatak energetsku obnovu zgrade – kaže gradonačelnik Hrvoje Janči.

Ivanić Grad: U vrijeme korone opskrbljuju staračke domove, prevoze osobe u samoizolaciju…

S izdvojenih 634,83 kuna po stanovniku u vodećih deset gradova smjestio se je i Grad Ivanić Grad.

Uz redovne aktivnosti ivanićgradski vatrogasci angažirani su u više aktivnosti od samog početka u borbi protiv korone. U borbi protiv korone sudjeluje Javna vatrogasna postrojba i sve dobrovoljne vatrogasne postrojbe na razini grada. U suradnji s policijom sve postrojbe sudjeluju u preventivnim ophodnjama u naseljima na području grada, u kojima redovito obilaze mjesta gdje je moguće okupljanje većeg broja ljudi. Isto tako u suradnji s policijom provodili kontrolu propusnica na izlaznim punktovima iz područja grada. Sudjelovali su u prijevozu osnovnih potrepština za staračke domove. Prevozili osobe u samoizolaciju.
Najveća izdavanja sredstava iz Grada bila su za potrebe funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe i Vatrogasne zajednice grada. U Javnoj vatrogasnoj postrojbi najviše je izdvojeno za plaće profesionalnih vatrogasaca, nabave opreme i vozila te opremanje servisa, a u Vatrogasnoj zajednici grada za redovno funkcioniranje Dobrovoljnih vatrogasnih društava, nabavu vozila i opreme, uređenje vatrogasnih spremišta, održavanje i servisiranje vatrogasnih vozila.

Planovi izdvajanja za vatrogasce su  redovno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe, Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih vatrogasnih društava,  projektiranje i nadogradnja novih prostora za potrebe Javne vatrogasne postrojbe,  nabava terenskog vozila Pick Up za Javnu vatrogasnu postrojbu i 4 kombi vozila Vatrogasnoj zajednici za potrebe Dobrovoljnih vatrogasnih društava,  nastavak uređenja vatrogasnih spremišta Dobrovoljnih vatrogasnih društava te nabava potrebne opreme.

Pazin: U vrijeme korone odradili su 257 sati i prešli 976 kilometara

Pazin je deveti grad po izdvojenim sredstvima za vatrogasce po stanovniku. u 2018. godini.

Javna vatrogasna postrojba Pazin obavlja svoju djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara. Djeluje na administrativnom području svojih osnivača: Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, a ukupna površina djelovanja iznosi 533 km².

Sve aktivnosti u ljetnoj požarnoj sezoni odvijaju se u skladu s odredbama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH  koji svake godine donosi Vlada RH i temeljem planskih dokumenata koje donose izvršna tijela i stožeri civilne zaštite osnivača. Sve vatrogasne snage tijekom cijele godine uvijek moraju biti spremne za vatrogasne i tehničke intervencije, a o broju i intenzitetu požara ovisi iznos financijskih sredstava koji će se utrošiti u ljetnoj požarnoj sezoni.

Javna vatrogasna postrojba Pazin kao glavna operativna snaga sustava civilne zaštite Grada Pazina i Općina Pazinštine pored redovitih aktivnosti, za vrijeme epidemije korona virusa pomagala je u organiziranju i stavljanju u funkciju dezinfekcijske stanice za vozila hitne pomoći i saniteta, podizala je šatore i postavljala prijemni kontejner u Domu zdravlja Pazin, preuzima i dostavlja zaštitnu opremu Centru za socijalnu skrb Pazin, Domu za odrasle osobe Motovun, Caritasu biskupije Porečke i Pulske te Domu za starije i nemoćne osobe Jelovci, pruža ispomoć Policijskoj postaji Pazin u kontroli propusnica te kontroli kretanja i okupljanja ljudi na javnim površinama na području Grada Pazina te obavlja druge zadaće prema nalogu Stožera civilne zaštite.

Do sada su za aktivnosti vezane za provođenje mjera za suzbijanje epidemije korona virusa vatrogasci odradili 257 sati i prešli 976 kilometara.

Budući da su decentralizirana sredstva nedovoljna za pokrivanje rashoda redovne djelatnosti JVP Pazin, osnivači u svojim proračunima moraju osigurati i sredstva za financiranje JVP Pazin iznad minimalnih standarda. Također, JVP Pazin za pokriće rashoda svoje redovne djelatnosti (iznad minimalnih standarda) koristi i donacije iz Područne vatrogasne zajednice Pazin (JVP Pazin, DVD Pazin, DVD Gračišće, DVD Lupoglav i DVD Tinjan), a sredstva za rad PVZ Pazin osiguravaju osnivači u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu (Grad Pazin uplatio je 2018. godine 250.000 kn, a 2019. godine 285.000 kn za PVZ Pazin).

Budući da administrativno  područje djelovanja i odgovornosti JVP Pazin zauzima veliku površinu od 533 km², osnivači (Grad Pazin i Općine) ostvaruju i veća bilančna prava za financiranje JVP Pazin. Na tom području živi samo 18.750 stanovnika pa su izdvajanja za vatrogasnu djelatnost per capita vrlo visoka, pogotovo ako se analiza radi na bazi 8.638 stanovnika koliko ih ima Grad Pazin. Naime, JVP Pazin je proračunski korisnik Grada Pazina koji posluje u lokalnoj riznici i njegov financijski plan sastavni je dio gradskog proračuna, a sva decentralizirana sredstva doznačuju se Gradu Pazinu koji ima najveći osnivački udio U JVP Pazin (49,29%).

Rashodi za redovnu djelatnost JVP Pazin u 2018. godini bili su ukupno oko 4,7 milijuna kuna, a lani su porasli za oko 130 tisuća kuna.

U Financijskom planu JVP Pazin za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirana je slična struktura rashoda kao u 2019. godini. Zbog ograničenih financijskih mogućnosti proračuna osnivača, najveći dio sredstava i dalje će se trošiti za rashode za zaposlene i materijalne rashode.

U tijeku je postupak zajedničke nabave vatrogasnih vozila i opreme Vatrogasne zajednice Istarske županije i svih Područnih vatrogasnih zajednica, a PVZ Pazin nabavlja dva mala šumska vozila za gašenje požara otvorenog prostora (ukupna procijenjena vrijednost nabave je 530.000 kn).

Imotski: I vatrogasci aktivni u Stožeru CV

JVP Grada Imotskog i DVD Imotski sudjeluju kao operativne snage sustava civilne zaštite u svakodnevnim aktivnostima Stožera CZ. Naime, njihov je zadatak svakodnevno nadziranje otvorenih objekata te utvrđivanje je li se svi sudionici pridržavaju epidemioloških mjera i uputa Nacionalnog stožera. Budući je Grad Imotski osnivač JVP, izdvaja i određena sredstva u svom proračunu, kako za JVP tako i za DVD kojima se osigurava njihov kontinuiran rad.

U odnosu na 2017. godinu najviše je sredstva za vatrogasce povećao Grad Split – 8.004,447 kuna, Dubrovnik – 5.553, 030, Ogulin – 3.915,645 kuna, Sinj – 2.476,402 kune, Benkovac – 2.135,553, Glina – 1.928,169 kuna, Grubišno Polje 1.191,414 kuna, Opatija – 1.055,410 kuna, Sveti Ivan Zelina – 1.034,992 kune i Rab – 979.680 kuna.

Dubrovnik: Novi kolektivni ugovor s većim plaćama i boljim radnim uvjetima za vatrogasce

Osim što je drugi po rastu izdvojenih sredstava u 2018. godini u odnosu na 2017., Grad Dubrovnik je također i među vodećima po izdvojenim sredstvima po stanovniku.

Ulaganja ove gradske uprave u vatrogastvo u protekom trogodišnjem razdoblju bila su značajna. Donesen je novi kolektivni ugovor temeljem kojeg su dubrovački vatrogasci ostvarili povećanje plaća i bolje radne uvjete. Izgrađen je novi vatrogasni dom na Osojniku, kao i projekt doma u Zatonu, a Dubrovnik je prvi put u povijesti dobio vatrogasni brod.

Posljednja redovita sjednica Predsjedništva Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika, sedma po redu, održana je 30. travnja. Sjednicom je  predsjedao predsjednik Vatrogasne zajednice, ujedno i gradonačelnik Mato Franković,  a istaknuto je kako će, unatoč pandemiji koronavirusa koja je imala negativne financijske učinke na proračun Grada Dubrovnika, vatrogascima Javne vatrogasne postrojbe i zaposlenicima DVD-a plaće ostati nepromijenjene.

Sva sredstva osigurana u gradskom proračunu, a namijenjena Vatrogasnoj zajednici za nabavku planirane opreme za rad neće se umanjivati. Cilj je da sva operativna tijela budu spremna djelovati u slučaju vatrene ugroze, kao i da se na početku sezone provedu sve potrebne preventivne aktivnosti i zadaće.

Što se tiče aktivnosti vatrogasaca u vrijeme korone, oni se odnose na nošenje  uzoraka za testiranje na COVID-19 u Zagreb u organizaciji vatrogasaca Županije, Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci nosili su 20 tura, u suradnji s postrojbama Civilne zaštite Grada Dubrovnika dubrovački vatrogasci surađivali su na provođenju mjera državnog stožera CZ na području Grada Dubrovnika  (vozilima i razglasom upozoravali ljude da se pridržavaju navedenih mjera), surađivali su i na osposobljavanju Studentskog doma za potrebe stacionara za zaražene virusom, a Dobrovoljna vatrogasna društva na otocima preuzela su ulogu postrojbi CZ, te su organizirali provođenje mjera CZ i funkcioniranje života na njima.

Od 1.3 do 1.5 bila je 31  vatrogasna intervencija (najzahtjevnija intervencija na otoku Korčuli gdje su sudjelovali s 11 vatrogasaca i tri vozila), a obavljeno je i 36 radova (dostava vode, osiguranja slijetanja helikoptera, ispomoći hitnoj pomoći, razni komunalni radovi)

Grubišno Polje: U 2018. godini u funkciju stavljen JVP

Grad Grubišno Polje među vodećih deset je po povećanju sredstava na godišnjoj razini.

Naime, radi osiguravanja adekvatne zaštite od požara, u skladu s planom zaštite od požara, suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Grad Grubišno Polje 2017. godine osnovao je Javnu vatrogasnu postrojbu i tijekom 2018. stavio ju je u funkciju. Radi stjecanja materijalnih i tehničkih uvjeta za početak rada postrojbe, Grad Grubišno Polje osigurao je financijska sredstva za početak rada, te za ulaganja u poslovni prostor i nabavu potrebite opreme za što je osigurao vlastita sredstva u iznosu većem od 1 milijun kuna. I dalje se nastavlja raditi na osiguranju kvalitetnijih uvjeta za rad i djelovanje JVP, za što će Grad Grubišno Polje nastaviti izdvajati potrebita sredstva.

Uz svoju redovnu djelatnost, JVP je uključena u borbu protiv sprječavanja širenja virusa COVID-19, na način da se 14 profesionalnih vatrogasaca brine o provođenju mjera stožera civilne zaštite u skladu sa svojim ovlastima.

Sveti Ivan Zelina: Vozni park se modernizira, a zgrada Vatrogasnog centra rekonstruira 

Porast sredstava u odnosu na godinu prije imao je i Grad Sveti Ivan Zelina.

Grad Sveti Ivan Zelina posvećuje veliku pažnju ulaganjima u vatrogasnu zaštitu i u suradnji s Vatrogasnom zajednicom redovno ulaže u nabavku vatrogasne opreme i vozila. Cilj je zamijeniti vozni park u kojem su neka vozila stara i oko 40 godina, a prilikom biranja opreme pazi se da ona bude kvalitetna i tehnološki moderna.

Tako je 2018. godine nabavljeno novo navalno vozilo vrijednosti 1.500,000 kuna. Ukupno 90% sredstava osigurao je Grad Sveti Ivan Zelina, a Zagrebačka županija i Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije sudjelovali su s ukupno 150.000 kuna, odnosno 10%. Za Vatrogasnu zajednica grada Sveti Ivan Zelina nabavljeno je teretno vozilo Mercedes Benz Unimog U 20 vrijedno 440.625,00 kuna. Vozilo je predano na korištenje DVD-u Paukovec, gdje će biti prenamijenjeno u navalno vozilo te će uvelike pomoći u vatrogasnim intervencijama. Sredstva za nabavu vozila osigurana su u Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline. Također nabavili smo 40 profesionalnih vatrogasnih uniformi za intervencije, te specijalni alat za izvlačenje ljudi iz vozila kod sudara. Dodatno smo im pomagali za uređenje vatrogasnih spremišta i domova.

Vatrogasci obave oko 100-tinjak intervencija godišnje (požarnih i tehničkih (spašavanje osoba iz vozila, ispumpavanje vode od poplave, sklanjanje drveća s prometnica nakon nevremena i sl.)) , a svi su dobrovoljci, članovi DVD-ova.

Važno je istaknuti, kažu u Gradu, kako su našim vatrogascima dodijeljena odlikovanja u znak priznavanja zasluga za profesionalno i nesebično postupanje tijekom pružanja pomoći unesrećenim mađarskim državljanima koji su dana 11. srpnja 2019. godine uslijed prometne nesreće zadobili teške, po život opasne ozljede na naplatnoj postaji Sveta Helena.

Trenutno je izgradnja i radovi na 6,6 milijuna kuna vrijedne rekonstrukcije zgrade Vatrogasnog centra . Ovo je prva faza prema realizaciji budućeg projekta “Multifunkcionalni centar Sveti Ivan Zelina” koji će se osim vatrogasnog centara sastojati i od društvenog centra čiji će sadržaji biti gradska knjižnica sa zavičajnom zbirkom, prostor za provođenje odgojno-obrazovnog programa i drugih posebnih programa za djecu predškolske dobi kao i prostor za rad udruga te održavanje raznih događanja, tečajeva i promocija. Multifunkcionalni centar Sveti Ivan Zelina zamišljen je kao centar koji će okupljati sve generacije i time imati pozitivne učinke na širu društvenu zajednicu. Sredstva za financiranje radova osigurao je Grad Sveti Ivan Zelina.

Vatrogasci su kao operativna postrojba uključeni u rad Stožera civilne zaštite grada Sveti Ivan Zelina. Radi se opet o dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama koje obilaze naselja na području našeg grada, gdje su provjeravali da li postoje veća okupljanja ljudi i da li se građani pridržavaju epidemioloških mjera, te da li postoje neke nepravilnosti. Vatrogasci su sudjelovali i u sanaciji potresa koji je pogodio i Sveti Ivan Zelinu te na našem području imamo proglašenu elementarnu nepogodu uzrokovanu potresom. Njihove su aktivnosti bile usmjerene na pomoć u sanaciji štete, uklanjaniju dimnjaka, popravka krovova i osiguravanja sigurnosti građana. (L.K.)