Za unapređenje kvalitete života u 2019. godini najviše je sredstva u proračunu po glavi stanovnika izdvojio Grad Beli Manastir, Kutjevo je imao najveći udjel izdvojenih sredstava za tu svrhu, najveći porast sredstava u odnosu na godinu prije za podizanje kvalitete u apsolutnom iznosu imao je Grad Osijek, a u relativnom Grad Županja. Pokazala je to analiza koju smo napravili na temelju podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna. 

Stavka u proračunu koju smo analizirali je “usluge za unapređenje stanovanja i zajednice”, a najtočnije opisuje za što gradovi osiguravaju sredstva za kvalitetu života. Najviše je riječ o EU projektima, od održavanja komunalne infrastrukture – prometnica i javne rasvjete, održavanje javnih površina, ulaganja u dječja igrališta, vrtiće, energetske obnove, vježbališta na otvorenom…

Među vodećih deset po izdvojenim sredstvima po stanovniku, udjelu izdvojenih sredstava za usluge za unapređenje stanovanja i zajednice te postotnom rastu sredstava u odnosu na godinu prije smjestili su se svi mali i srednji gradovi, dok su po rastu sredstava za tu svrhu u apsolutnim brojevima u vodećih deset srednji i veliki gradovi.

Kvaliteta života je širok pojam, jer uglavnom sva ulaganja i mjere utječu na bolje uvjete življenja, pa stoga ne čudi što je čak pet gradova za tu svrhu imalo više od 50 posto proračuna namijenjenih za izdvajanje za usluge unapređenja stanovanja i zajednice, šest iznad 40 posto, 12 gradova iznad 30 posto…

Kutjevo je iz proračuna za usluge proširenja kvalitete usluge izdvojio 59,04 posto, Beli Manastir 56,94 posto, Pleternica 54,93 posto, Petrinja 53,69 posto, Ludbreg 50,49, Komiža 44,73, Zlatar 44,49 posto, Senj 44,11 posto, Ivanec 43,17 i Vodnjan 43,01 posto.

Beli Manastir je po glavi stanovnika izdvojio u 2019. godini za usluge unapređenja kvalitete 4.692,05 kuna, Novigrad 4.506,61 kunu, Nin 4.19814 kuna, Vodnjan 3.687,45 kuna, Senj 3.539,73 kune, Pleternica 3.440,35 kuna, Rovinj 3.426,67 kuna, Cres 3.294,59, Petrinja 3.144,29 kuna i Novi Vinodolski 3.027,51 kunu.

Osijek je imao najveći rast sredstava za usluge za povećanje kvalitete života, 38,18 milijuna kuna više, Petrinja nešto manje 38,14 milijuna, za 30,6 milijuna sredstva je povećao Karlovac, 28,4 milijuna kuna Beli Manastir, 22,2 milijuna Šibenik, Sisak 15,5 milijuna, Đakovo 14,6 milijuna kuna, Rovinj 14,4, Split 13,1 milijun kuna i  Županja 12,6 milijuna kuna. Županja je pak najviše povećala sredstva gleda li se postotni rast, 1183 posto, Opuzen je povećao za 455 posto, Otok za 223 posto, Mursko Središće 222 posto, Kutjevo 173, Đakovo 166 posto, SKradi 165 posto, Beli Manastir 150, Biograd na Moru gotovo 145 posto i Garešnica 138 posto.

Kutjevo: Povećali sredstva za čak 173 posto

Grad je izdvojio čak 59 posto iz proračuna u 2019. godini za podizanje kvalitete života, što je čak 173 posto bilo više u odnosu na 2018. godinu.

‘Grad je tijekom 2019. i 2020. godine uložio mnogo u kvalitetu života sugrađana. Osim infrastrukturnih radova kojima smo poboljšali standard i pružili bolje životne uvjete našim građanima, ulagali smo velika sredstva u razvoj gospodarstva te izdvajali značajna sredstva za socijalne potrebe te različite društvene namjene.’ – komentira gradonačelnik Josip Budimir i nastavlja: Tijekom 2019. godine provela se rekonstrukcija devet prometnica na području Grada Kutjeva te izgradnja/rekonstrukcija dvije pješačke staze ukupne vrijednosti 4,5 milijuna kuna. Također uređeno je groblje u Kutjevu čija je vrijednost 3,4 milijuna kuna. Tijekom 2019. postavljena je i nova javna rasvjeta uz pješačku stazu u ulici Republike Hrvatske te je uređen sportsko-rekreacijski centar. Ukupna vrijednost radova za razvoj zajednice u 2019. iznosi više od 10 milijuna kuna. Tijekom 2020. godine rekonstruirano je još osam prometnica na području Grada Kutjeva, izgrađen novi dječji vrtić, izvršena je prva faza adaptacija društvenih domova u Vetovu, Lukaču, Hrnjevcu, uređena je nova knjižnica i čitaonica, završena adaptacija zgrade sportskog centra, izgrađeni sportski tereni za odbojku i košarku, postavljena led rasvjeta u tri ulice, sufinancirani priključci na vodovod u naselju Grabarje. Ukupna vrijednost radova u 2020. kojim se poboljšala kvaliteta života stanovnika iznosi 21,5 milijuna kuna. Grad Kutjevo nastoji ujednačeno brinuti za svih 17 naselja na području Grada i ravnomjerno ulagati u njihov razvoj. Kako bismo to ostvarili važna je suradnja i dijalog s mjesnim odborima koji su najvažnija poveznica kako bi se želje i potrebe građana ostvarile. Planova je još puno, najvažnije je ljudima pružiti osnovnu infrastrukturu potrebnu za život, a uz to pružati im i mogućnost za razvoj društvenog života, ponuditi sportske, kulturne aktivnosti. Također, puno smo ulagali u poticanje gospodarstva i poduzetništva, poticali smo otvaranje novih obrta, poduzeća i opg-ove te poticali zapošljavanje, otvaranje novih smještajnih kapaciteta, izgradnju i opremanje poslovnih objekata. S ulaganjima u poboljšanje kvalitete života naših sugrađana nastavljamo i dalje, planova je puno, projektna dokumentacija su spremne i veselimo se novim izazovima, zaključuje gradonačelnik Budimir.

Petrinja: Niz projekata za post ratnu, a sada i post potresnu priču 

Petrinja je u 2019. godini za usluge unapređenja stanovanja i zajednice izdvojila po stanovniku 3,1 tisuća kuna, odnosno 53,69 posto proračuna te povećala u odnosu na 2018. godinu sredstva u proračunu za tu svrhu za 38,1 milijun kuna.

Grad Petrinja je u protekle dvije-tri godine intenzivno radio na poboljšanju kvalitete života svojih sugrađana, nažalost, dosta toga je narušeno nakon razornog, katastrofalnog potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine. Želja je uvijek bila da stanovništvo  ima dobru osnovu za ugodan i kvalitetan  život.

Tako se ravnomjerno radilo na raspoređivanju sredstava za pojedine Mjesne odbore, vodeći računa o broju stanovnika u pojedinim ruralnim krajevima kao i potrebama istih. Petrinja ima 55 sela i naselja koji su dosta udaljeni jedni od drugih i imaju brojnu post ratnu, a sada i post potresnu priču. Radilo se na održavanju komunalne infrastrukture; opskrbe pitkom vodom, održavanju nerazvrstanih putova, javnoj rasvjeti, kanalima, održavanju groblja, košnji i uređenju društvenih prostorija kao i obilježavanje Dana sela ili naselja. Za nova građenja komunalne infrastrukture u što su uračunati projektiranja i izgradnja javne rasvjete, građenje javnih površina i nerazvrstanih cesta kao i izgradnja dječjih i sportskih igrališta, projektiranje javnih površina i druge bitne projekte.

Obzirom da su sastavni dijelovi petrinjskog Intervencijskog plana projekti kojima je primarni cilj bio unaprjeđenje stanovanja i zajednice radilo se na niz projekata u navedenom periodu ; Ekološki centar „Vrata Zrinske gore“ , Poslovna zona, Grad na Kupi kao i projekt za unaprjeđenje infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece koji je sadržavao u sebi mega projekt Sportska dvorana kao projekt koji će uvelike pomoći brojnim petrinjskim sportskim udrugama i klubovima kao i rekreativcima i građanima koji će je moći koristiti a čija je vrijednost 45 milijuna kuna.

Tijekom proteklog razdoblja radilo se i na energetskoj obnovi zgrada, redovita održavanja naše postojeće komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu. Napominjemo i rekonstrukcije i gradnju dječjih i sportskih igrališta na što smo kao Grad prijatelj djece izrazito ponosni. Kako bi sve sfere društva bile zahvaćene grad je posebnu pozornost dao i za mlade i to kroz Savjet mladih Grada Petrinje. Kultura je sastavni dio građanskog življenja i uz redovita poboljšanja kvalitete rada Turističke zajednice, POU Hrvatski dom i Petrinjske knjižnice.

Grad Petrinja kroz svoj proračun izdvaja velika sredstva za razvoj sporta i za razvoj civilnog društva. Grad je nositelj mnogih Europskih projekta i kao takva na svojim “leđima” nosi projekte ukupne vrijednosti 100 milijuna eura od kojih je svaki imao svrhu poboljšati kvalitetu života svakog građanina Petrinje.

Ludbreg: Uređenje grada, nova dječja igrališta, parkovi…

Grad je 50,49 posto proračuna izdvojio za podizanje kvalitete života.

– Sve što gradovi rade tijekom godine, ulažu u različite segmente no sve se zapravo svede na jedno – jesu li stanovnici zadovoljni kvalitetom života u svome mjestu, pronalaze li u gradu sve potrebno, žele li u njemu živjeti ili razmišljaju o napuštaju grada. Zadnjih godina puno je uloženo u komunalno uređenje grada (otok, asfaltiranje ulica, briga o okolišu i sl.)   Kad zbrojite i oduzmete sve aktivnosti koje provode gradovi uvijek je konačni rezultat onaj koji govori o kvaliteti življenja stanovnika grada. Za građane je to uvijek onaj subjektivni osjećaj da im je u njihovom gradu lijepo, da su zadovoljni čistim ulicama, dječjim igralištima, parkovima i šetnicama, drvoredima i cvjetnim gredicama, sigurnošću, komunalnim uređenjem, školama i vrtićima, kulturnim sadržajima i sportsko-rekreacijskim mogućnostima. To je ona paučina međusobnih odnosa gradske uprave i građana koja potvrđuje da radimo usklađeno i s međusobnim povjerenjem u najboljem interesu našega grada. Biti 5. grad u Hrvatskoj u ovome elementu i meni je potvrda da prepoznajem potrebe naših sugrađana, a i sugrađanima da u gradskoj upravi imaju pouzdanog partnera koji najbolje odgovara njihovim potrebama i zahtjevima pametnog grada. Biti ponosan na svoj grad velika je stvar – kaže gradonačelnik Dubravko Bilić te dodaje kako je ovo potvrda da je Grad Ludbreg usmjeren prema svojim građanima, njihovom boljitku i osjećaju dobrog življenja. – To je ono što najviše raduje, kad znate da radite za dobrobit građana. Siguran sam da i naši sugrađani u velikoj većini osjećaju da se grad mijenja, popravlja i da postaje sve bolji prema svojim sugrađanima, a to je i jedini cilj nas koji trenutno upravljamo gradom. Mi jesmo manji grad, ne možemo od toga pobjeći, ne možemo možda imati sve sadržaje koje bi htjeli, ali trudimo se i radimo na tome da izvučemo maksimum. Uskoro ćemo predstaviti projekt bazena, uređenja atletskoga parka i drugih sadržaja kojima pretvaramo naš mali grad u veliki grad. Tim projektima ga osnažujemo da bude jak kako bi i mi koji živimo u njemu onda mogli biti snažni, sigurni i zadovoljni i da bi o Ludbregu mogli s ponosom govoriti – zaključuje Bilić.

Zlatar: Nove prometnice, parkirališta, dječja igrališta, vrtić…

Grad je 44,49 posto proračuna izdvojio u 2019. godini za podizanje kvalitete života.

‘Grad Zlatar kontinuirano ulaže napore u svrhu poboljšanja kvalitete života građana te unapređenja stanovanja. Tako su u prethodnih 4 godine između ostalog uložena značajna sredstva u izgradnju i uređenje komunalne infrastrukture Grada Zlatara. Redovito su se održavale i asfaltirale nerazvrstane ceste, asfaltirali nogostupi, uvodile nove vodovodne mreže, sanirala velika klizišta, uredili mostove, sanirali manje odrone, uređivala parkirališta. Asfaltirali smo preko 5 km nerazvrstanih cesta, preko 5 km nogostupa, rekonstruirali vodovodnu mrežu u dužini 4 km 155 m, sanirali 4 velika klizišta. Ove je godine u pripremi sanacija velikog klizišta u Gornjoj Selnici – Sambolići u vrijednosti 1,2 milijuna kuna. Na području grada, uređena su parkirališta čime je grad bogatiji za 154 parkirna mjesta i 4 parkirna mjesta namijenjena osobama s invaliditetom. Vodilo se računa i o sigurnosti prometa na području grada pa su tako postavljeni ležeći policajci, uveden jednosmjerni promet i sl.’ – komentira gradonačelnica Jasenka Auguštan Pentek i dodaje: Nadalje, uloženo je sveukupno 5,2 milijuna kuna u rekonstrukciju, odnosno energetsku obnovu sustava javne rasvjete čime je izvršena ušteda troškova opskrbe električnom energijom od čak 50%. Također, povećan je broj rasvjetnih tijela sa 911  na 1601 rasvjetno tijelo te je smanjeno svjetlosno onečišćenje za 300% . U 2021. godini nastavlja se sa dogradnjom sustava javne rasvjete gdje je to omogućeno, a čime će se osvijetliti svako naselje u gradu. Potaknuti potrebom građana, uređena su dječja igrališta kako u centru grada tako i u naselju Belec, pred izgradnjom su dječja igrališta u Martinščini i Donjoj Batini. Uređen je park u Zlataru te će uskoro završiti uređenje parka u Belcu. Također, zbog kvalitete života i zdravlja građana, uredili smo vježbalište na otvorenom.

Ulaganje u razvoj grada prepoznale su brojne mlade obitelji, a potvrda tome je povećanje broja djece iz kojeg razloga se krenulo u proširenje postojećeg dječjeg vrtića. Tako je u 2021. završena dogradnja vrtića u iznosu 10,5 milijuna kuna od kojih su 7,4 milijuna kuna povućena iz EU fondova.  Otvaranjem vrtića, povećan je kapacitet za upis 60 nove djece.

Osim što je građanima ostvaren preduvjet da što lakše usklade poslovni i obiteljski život, rekonstrukcijom dječjeg vrtića omogućen je daljnji društveni i gospodarski razvoj.

Grad kontinuirano izdvaja sredstva za poboljšanje standarda života pa je tako  povećana naknada za novorođenu djecu, sufinanciran prijevoza učenika,  darivanje djece povodom Nikolinja,  omogućene besplatne radne bilježnice,  2020. godine omogućeno ljetovanje u Nerezinama za učenike trećeg razreda OŠ,  2018. uvedena škola plivanja te  povećan broj i iznos stipendija. Sufinancira se i boravak djece u vrtićima i čuvaonicama.

Konstantno se radi na uređenju Grada, posađeno je preko 130 stabala i preko 4.800 komada ostalog zelenog bilja. Izgrađena je i prva električna Punionica za električna Vozila.

Cres: 5 milijuna kuna godišnje za komunalnu infrastrukturu

Cres je u 2019. godini za usluge unapređenja stanovanja i zajednice izdvojio po stanovniku gotovo 3,3 tisuće kuna.

Najveći dio proračunske stavke “usluge za unapređenje stanovanja i zajednice” odnosi se na Program održavanja komunalne infrastrukture na koji svake godine iz proračuna izdvajamo oko 5 milijuna kuna, kažu u Gradu. Tim sredstvima financira se održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije, ali i troškovi vezani uz zamjenu javne rasvjete energetski učinkovitim LED lampama, projekt koji je dovršen prošle godine. Tu je uključeno i održavanje građevina koje služe  prihvatu, odvodnji i ispuštanju  oborinskih voda kao i zamjena i/ili popravak postojećih kamenih rigola na javnim površinama. Kako bi naš grad bio uredan i čist velika sredstva ulažu se u održavanje i čistoću javnih i zelenih površina, u što je uključeno i održavanje nerazvrstanih cesta. Ovim sredstvima financira se još održavanje nogometnog igrališta, groblja i javnih WC-a, te obalnih šetnica i plaža, kao i tuševa na plažama, fontana i spomenika.

S obzirom da Grad Cres obuhvaća veliku površinu od oko 300 četvornih kilometara veliki su troškovi održavanja svih javnih površina, a radi zaštite standarda u selima Grad sufinancira opskrbu i putne troškove stanovnicima koji voze djecu u grad u vrtić. Prošle godine pokrenuta je akcija steriliziranja slobodnoživućih mačaka te se financira pripravnost veterinara. U unapređenje stanovanja i zajednice uključeno je još blagdansko uređenje grada, razvoj širokopojasne mreže i ulaganja u sustav prometnog redarstva. Tim sredstvima održava se još stambeni i poslovni prostor u vlasništvu Grada Cresa.

Šibenik: Energetske obnove

Šibenik je u 2019. godini za 22,2 milijuna kuna povećao sredstva u proračunu u stavci unapređenja usluga stanovanja i zajednice.

U Gradu izdvajaju ulaganja u infrastrukturu predškolskog odgoja i obrazovanja u 2019. godini. Kroz projekte energetske obnove su u proteklih nekoliko godina obnovljeni vrtići Vidici, Građa, Šibenski tiči, Kućica i Tintilinić. Na Šubićevcu je još ranije izgrađen vrtić Smilje, a u tijeku je izgradnja vrtića Ljubica u Crnici vrijednog 15 milijuna kuna. (L.K.)