Novigrad, Opatija i Nin izdvojili su preklani najviše sredstava iz proračuna po glavi stanovnika za unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice, Pleternica, Vukovar i Čabar su izdvojili najviše gleda li se udjel izdvojenih sredstava iz proračuna, a u odnosu na 2017. godinu taj je porast sredstava namijenjenih unapređenju kvalitete stanovanja i zajednice najveći bio u Novoj Gradiški, Donjem Miholjcu te Starom Gradu. Pokazuju to podaci izvučeni iz proračuna gradova.

Riječ je o šest parametara u koje gradovi ulažu i koja smo analizirali – razvoj stanovanja, razvoj zajednice, opskrba vodom, ulična rasvjeta, istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti i ostali rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani. Iz analize je vidljivo da je  2018. godina bila prijelomna u povučenom novcu iz EU i mogućnošću da se zato i više novaca usmjeri u radove kojima će se poboljšati kvaliteta života. U velikom broju gradova ta sredstva povećana za dva do tri puta. Među prvih deset, svrstali su se mali i srednji gradovi, koji se sve više trude prilagoditi infrastrukturu potrebama građana.

Danas je  kvaliteta života  visoko na listi prioriteta gradskih uprava u svijetu, pa i kod nas, zbog čega je i pokrenuto niz projekata i programa usmjerenih na poboljšanje stanja života, te barem trećina proračuna odlazi u tu svrhu. Mijenjaju se prostorni planovi, ulaže u lakšu kupovinu nekretnina, u kvalitetu prometa, dostupnosti najvažnijih institucija…

Preduvjet za kvalitetu svakog građanina je zasigurno mjesto za stanovanje, pa stoga mnogi gradovi pomažu stanovništvu u kupnji prve nekretnine ili zemljišta. Za kvalitetu je važna i prometna povezanost, gradnja kvalitetnijih objekata ili njihova obnova, dostupnost objektima važnima za primjerice obrazovanje ili zdravlje…

EU ima razne natječaje za unapređenje urbanih sredina, a upravo su iz tih sredstava gradovi posljednjih godina povukli značajna sredstva za pružanje kvalitetnije usluge stanovanja. Riječ je o mnogim komunalnim i infrastrukturnim projektima od vodne i kanalizacijske mreže, reciklažnih dvorišta, pa do postavljanja nove rasvjete, uređenja parkova, obnove objekata itd.

Po izdvojenim sredstvima iz proračuna za usluge unapređenja stanovanja i zajednice u 2018. godini u odnosu na broj stanovnika, predvodi Grad Novigrad, a slijede Opatija, Nin, Vukovar, Stari Grad, Cres, Vodnjan, Vrlika, Dubrovnik i Mali Lošinj.

Gleda li se visina udjela u proračunu izdvojenog za usluge unapređenja stanovanja i zajednice u 2018. godini, listu gradova predvodi Pleternica, a slijede Vukovar, Čabar, Ludbreg, Vodnjan, Petrinja, Novigrad, Vrlika, Kutjevo i Zlatar.

Novigrad: Sanacija plaža i parkova, uvođenje LED rasvjete, otvaranje novog reciklažnog dvorišta…

S izdvojenih 4.219,47 kuna po stanovniku, Novigrad je vodeći po ulaganju u usluge unapređenja kvalitete stanovanja i zajednice, a sedmi gleda li se udjel iz proračuna izdvojen u tu svrhu – 37,95 posto.

– Kroz protekle godine su u Novigradu  realizirane brojne infrastrukturne odnosno komunalne investicije i projekti kojima su stvoreni uvjeti za bolji život naših sugrađana, ali i ravnomjeran razvoj Novigrada. Riječ je o nekoliko pojedinačnih, za naš grad velikih infrastrukturnih investicija, poput izgradnje reciklažnog odlagališta otpada, skorašnje sanacije kino dvorane, temeljite sanacije nekoliko gradskih plaža i parkova, ili pak projekta uvođenja najsuvremenije, ekološki održive LED javne rasvjete. No tu je i niz – uvjetno rečeno – manjih zahvata, investicija i projekata na najširem području grada, u svim segmentima javne infrastrukture – od vodoopskrbne mreže, oborinske i fekalne kanalizacije, preko prometne infrastrukture i javne rasvjete, sve do izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture.

Svakako najveći projekt u toj sferi je rekonstrukcija postojeće gradske kino dvorane u novi, suvremeni kulturni i društveni centar. U tu svrhu ovogodišnjim proračunom predviđeno je 14 milijuna kuna, izvođač radova nedavno je odabran javnim natječajem, pa uskoro slijedi potpis ugovora i početak radova. Pred otvaranjem je i reciklažno dvorište u Salveli, projekt koji smo kroz proteklih nekoliko godina realizirali i zahvaljujući EU sredstvima. Pred samom realizacijom je i nastavak zamjene postojeće javne rasvjete najsuvremenijom, ekološki održivom LED javnom rasvjetom. Dio rasvjetnih tijela u širem centru grada već je parcijalno zamijenjen proteklih godina, a skorašnjim zahvatom u cijelosti će se zaokružiti obnova javne rasvjete na cijelom području Grada Novigrada-Cittanova, tj. u svim gradskim naseljima. Proračunom za 2020. godinu predviđena su sredstva i za dovršetak temeljite rekonstrukcije ulice Murvi, jedinog prometnog pristupa starogradskoj jezgri Novigrada.

Kada govorimo o našim najmlađim sugrađanima treba istaknuti i planiranu investiciju u proširenje vrtićke zgrade, za što je ovogodišnjim proračunom planirano 400 tisuća kuna.

U ovoj 2020. godini zakoračit ćemo u jedan gotovo generacijski projekt, uređenje partera povijesne jezgre. Putem komunalnog poduzeća 6. maj Umag, u čijoj je ingerenciji komunalna djelatnost odvodnje otpadnih voda na našem području, priprema se veliki i značajan, te vrlo zahtjevan projekt rekonstrukcije kanalizacijske mreže u povijesnoj jezgri Novigrada, nakon što je prethodnih godina kanalizacija rekonstruirana u ostalim dijelovima Grada tamo gdje je to bilo potrebno. Višemilijunski projekt sufinancirat će se najvećim dijelom iz EU fondova, a sam projekt rekonstrukcije kanalizacijskog sustava, mi kao Grad iskoristit ćemo kako bi usporedo s time u cijelosti rekonstruirali podzemnu i nadzemnu infrastrukturu starogradske jezgre, te uredili i „ušminkali“ parter kamenim popločenjem ulica i trgova – komentira gradonačelnik Novigrada Anteo Milos.

Pleternica: Ravnomjeran razvoj i dostupnost javnih usluga u svim naseljima

Grad Pleternica predvodi u poretku gradova, gleda li se postotak izdvojenih sredstava iz proračuna za unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice. U 2018. godini Grad je izdvojio 59,13 posto sredstava.

– Pleternica se već duži niz godina nalazi među top 10 gradova u RH po povlačenju sredstava EU, a njih upravo koristimo za razvoj zajednice odnosno ulaganja kojim podižemo kvalitetu življenja u našem gradu. Jako mi je bitan ravnomjerni razvoj i dostupnost javnih usluga u našim naseljima pa se stoga i ova ulaganja odnose na izdvajanja za geodetske i katastarske usluge (podsjećam da smo imali katastarsku izmjeru k.o. Bučje) te prostorne i urbanističke-planove kao temelj za daljnji razvoj grada, a time i zajednice.

Značajna sredstva uložena su obnovu javnih objekata po našim naseljima – Centar hrvatskih branitelja, obnovu rodne kuće dr. Andrije Štampara te ulaganja u vodopskrbu, odvodnju te javnu rasvjetu. Najveći EU projekti koje smo provodili u 2018. godini su izgradnja Muzeja bećarca s uređenjem okoliša te projekt Interpretacijskog centra Terra Panonica. No 2018. godina je bila i godina u kojoj su stupile na snagu Izmjene zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave te je naš “izvorni” proračun narastao na gotovo 25 milijuna kuna. Obzirom da smo imali spremne projekte krenuli smo u njihovu realizaciju. Podsjetit ću i da je Pleternica po podacima DZS-a bila rekorder po rastu zaposlenih. Pleternica je dobitnik brojnih nagrada i priznanja, često spominjana u nacionalnim medijima kao mala sredina koja učinkovito koristi EU sredstva, kao jedinica lokalne samouprave sa svega 8 zaposlenih, kao grad povoljnog poslovnog okruženja, grad bezuvjetnog nalaza državne revizije. No znamo da nas čeka još puno posla. Uspjehe doživljavamo kao potvrdu da idemo u dobrom smjeru – ostvarujući viziju našeg grada, grada ugodnog življenja koji svoji potencijale ostvaruje održivim razvojem istovremeno prateći suvremene europske trendove – kaže gradonačelnica Pleternice Antonija Jozić.

Trenutačno se u Gradu provodi projekt aglomeracije vrijedan  oko 230 milijuna kuna i najveći je projekt ikad na području grada. U proljeće kreće gradnja Gradske tržnice čija je vrijednost osam milijuna kuna. Zatim, 16 milijuna izdvaja se za projekt  energetske obnove osnovne škole, a u tekućoj fazi obnove srednje škole vrijednosti pet milijuna kuna ugrađuje se stolarija i kreću radovi na fasadi.  Obavlja se i energetska obnova zgrada DVD-ova, a očekuje se i ishođenje građevinske dozvole za dogradnju dječjeg vrtića te izgradnju bazena za školu plivanja za što projekti već postoje.  Plan je i završiti šetnicu uz rijeku Orljavu, uskoro kreće postavljanje dječjih igrališta te, u nekim naseljima i izgradnja nogostupa …

Cres: Prostorno-planska dokumentacija prilagođava se potrebama otočana i gospodarstva

Cres je s izdvojenih 2.968,64 kuna po stanovniku šesti na ljestvici hrvatskih gradova.

– Jedan od osnovnih prioriteta upravljanja gradom za mene je stvaranje boljih uvjeta za život stanovnicima otoka, ili, kako se to obično kaže, izjednačavanje života na otoku s onim na kopnu. Nije to jednostavan zadatak, no mogu reći da smo u nekim segmentima komunalnog sustava, kao što je primjerice suvremeni način gospodarenja otpadom, puno napredniji od mnogih sredina na kopnu. Što se tiče konkretne grupe aktivnosti prema kojoj smo šesti po izdvojenim sredstvima po stanovniku u Hrvatskoj, tu, primjerice spadaju aktivnosti provedbe zakona o prostornom planiranju i razvoja stanogradnje.

Od kada sam na čelu gradske uprave, dakle već treći gradonačelnički mandat, ponavljam da je dobra prostorno-planska dokumentacija preduvjet razvoja i stoga smo puno ulagali i stalno ulažemo u njezinu prilagodbu potrebama razvoja otočana i otočnog gospodarstva. Da dobro radimo pokazuje činjenica da se na Cresu stalno gradi! Nadalje, tu su uključeni troškovi reguliranja opskrba pitkom vodom, a kako smo površinom jedan od većih gradova, opsežna je i naša vodoopskrbna mreža koja iziskuje stalne investicije u održavanje. Osim toga, lani smo rekonstruirali vodoopskrbnu mrežu u naselju Orlec, a na sjevernom dijelu otoka subvencioniramo cijenu vode kućanstvima i gospodarstvenicima. Što se tiče javne rasvjete, pri kraju je projekt  zamjene javne rasvjete energetski učinkovitim svjetiljkama na bazi LED tehnologije vrijedan 4,8 milijuna kuna. Zamijenit će se svih 1.225 rasvjetnih tijela na području Grada Cresa, a koriste se različiti modeli i tipovi rasvjete, ovisno o tome postavljaju li se u zaštićenoj gradskoj jezgri, u novim dijelovima naselja ili u manjim otočnim naseljima. Kad se sva postojeća rasvjetna tijela zamijene energetski učinkovitima, izvođači jamče da će se ostvariti ušteda od 85 posto, tj. da će novi sustav javne rasvjete trošiti barem 600.000 kilovatsati manje nego sadašnji – kaže gradonačelnik Cresa Kristijan Jurjako.

Dubrovnik: Niz modela za lakše stjecanje nekretnine

Dubrovnik je deveti grad u 2018. po izdvojenim proračunskim sredstvima po glavi stanovnika za unapređenje kvalitete života zajednice u Gradu s iznosom od 2.522,41 kunom. Pobrojali su nam i detaljno projekte u koje se ulaže, a najzanimljiviji su zasigurno povoljniji uvjeti stjecanja nekretnine za mlade obitelji.

Gradonačelnik Mato Franković i njegov tim razvili su niz vlastitih modela koji su pod zajedničkim nazivom „Dubrovačka stanogradnja“ namijenjeni mladima koji nisu kreditno sposobni kupovati preskupe stanove koji se nude na dubrovačkom tržištu nekretnina. Uvjeti za dodjelu stanova mladim obiteljima pred gradskim vijećnicima naći će se uskoro.

Prvi stanovi za mlade obitelji u Mokošici, njih 43, grade se u sklopu projekta stambenog zbrinjavanja branitelja – stradalnika Domovinskog rata s područja Grada Dubrovnika. Ukupno se gradi 108 stanova, od kojih će 65 biti dodijeljeno braniteljima, a 43 stana će pripasti Gradu. Oni će se prema modelu Dubrovačke stanogradnje dodijeliti u najam mladim dubrovačkim obiteljima s mogućnošću otkupa nakon 10 godina. Specifičnost izloženog modela je u tome što će se budućim vlasnicima stanova od ukupne cijene koštanja stana odbiti iznosi koji su na ime najamnine uplatili tijekom 10 godina. Novih 50 stanova po dubrovačkom modelu poticane stanogradnje gradit će se u i naselju Solitudo. U proračunu za 2020. godinu predviđeno je 300 tisuća kuna za završetak projektne dokumentacije što uključuje glavni i izvedbeni projekt.

Grad je u srpnju 2018. godine na lokaciji k.o. Petrovo selo osigurao vlasništvo nad zemljištem površine 75906 metara kvadratnih. Na tom području mladim obiteljima, koje prethodno udovoljavaju uvjetima za dobivanje kredita, dodjeljivat će se zemljište po povoljnoj cijeni s namjenom gradnje obiteljske kuće. Područje Pobrežja će se prethodno komunalno opremiti, a mlade obitelji će se dodatno stimulirati oslobađanjem plaćanja naknada prilikom izdavanja građevinske dozvole. Upravo zato dodatno je značajan početak radova na izgradnji ceste od Mosta dr. Franja Tuđmana do Pobrežja, odnosno do ceste za Osojnik.

U planu su i drugi modeli a jedan od njih je i  subvencioniranje kupnje stana, dogradnje/nadogradnje obiteljske kuće te kupnje građevinskog zemljišta. Prema tom modelu Grad bi tako za 30 mladih obitelji kupnju prvog stana subvencionirao uz iznos od 30 tisuća eura.

Nadalje, Grad i uz određene uvjete sufinancira troškove podstanarstva i oslobađa plaćanje komunalnog doprinosa koja prvi puta rješava stambeno pitanje.

Grad Dubrovnik i Vodovod Dubrovnik pokreću brojne investicije u mrežu vodoopskrbe i odvodnje.

Pred Gradom Dubrovnikom veliki je i strateški najvažniji projekt ‘Aglomeracije Dubrovnik’. Riječ je, među ostalim, o izgradnji nedostajuće ili obnovi postojeće vodoopskrbne mreže i mreže javne odvodnje na području Grada, a njegova je procijenjena vrijednost 650 milijuna kuna.

Grad aktivno ulaže u modernizaciju sustava javne rasvjete kroz program investicijskog održavanja. Ukupno je u prve dvije godine mandata postavljeno preko 250 novih rasvjetnih mjesta i više od 600 led svjetiljki (rekonstrukcija). U 2020. godini planirana je rekonstrukcija 300 rasvjetnih mjesta što uključuje i postavljanje novih rasvjetnih mjesta.

Iako nije izravno nadležan za taj segment upravljanja, Grad Dubrovnik sustavno ulaže u kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu skrb građanima, a te donacije mjere se u milijunima kuna. Do iduće sezone na gradskim ulicama očekuje se novi autobusi za javni gradski prijevoz, a nabavljeni su i prvi dvodijelni zglobni autobusi koji će preuzeti prijevoz gostiju s kruzera.

U Mokošici se izvode radovi na čak tri nova parkirališta, a projektiraju se i dvije nove javne garaže…

Grad u svom proračunu osigurava znatna sredstva za realizaciju mjera Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom. Osigurani su novi i veći prostori za rad udruga mladih. Projekt objekta za pružanje socijalnih usluga u zajednici koji će u svom sastavu imati i prihvatilište za organizirano stanovanje za ranjive skupine, prijavljen je na financiranje sredstvima EU fondova. U 2020. godini započet će izgradnja novog Azila za životinje.

Petrinja: Radovi na javnoj rasvjeti, uređenju javnih parkirališta, biciklističke staze…

Petrinja je šesti grad po visini izdvojenih proračunskih sredstava  prema relativnom pokazatelju, namijenjenih boljoj kvaliteti života zajednice. Grad 38,55 posto proračuna ulaže u tu svrhu, a u odnosu na 2017. godinu sredstva su povećana za 209 posto. Neki od projekata koji su vidljivi unutar proračuna, jesu primjerice, javna rasvjeta, sanacija cesta, projektiranje autobusnih stajališta i dječjeg igrališta, projektiranje klizišta Brest, uređenje javnih parkirališta i cesta u naseljima Slatina i Sajmište, gradnja pješačke i biciklističke staze u Mošćenici…

Prije godinu dana SAFU i Grad Petrinja potpisali su ugovor kojima su obuhvaćeni projekti gradnje dječjeg vrtića, rekonstrukcija osnovne škole i dogradnja školske sportske dvorane te izgradnja dječjih igrališta, svlačionica i prostorija za sportske djelatnike.

Realizacijom projekta će se poboljšati uvjeti stanovanja građana Petrinje, a samim time i pozitivno utjecati na demografske procese u Petrinji.

Aktivnosti projekata financiranih u sklopu intervencijskog plana obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije za projekte Tržnice u gradu, Grada na Kupi te Sportsko-rekreacijske zone uz rijeku Petrinjčicu. Gradi se vidikovac na Hrastovačkoj gori, ulaže u malu komunalnu infrastrukturu…

Zlatar: Modernizacije ulica i javne rasvjete, sanacija klizišta, uređenje dječjih igrališta…

Zlatar je prema našoj analizi deseti Grad po izdvojenim sredstvima u 2018. godini, kada je u usluge unapređenja stanovanja i zajednice uloženo oko 5,8 milijuna kuna, odnosno 36,77 posto proračuna. Jednim dijelom navedena sredstva utrošena su na izrade projektne dokumentacije za različite investicije koje su sada u provedbi. Tako se je projektiralo uređenje Trga slobode u Zlataru, izgradnja NGA širokopojasne mreže, dječji vrtić, modernizacija sustava javne rasvjete, sanacija klizišta te uređenje sva 4 groblja.

Dio sredstava uložen je i u pilot projekt utvrđivanja neto korisne površine geodetskom izmjerom svih objekata na području dijela naselja Zlatar kako bi se, na jednom dijelu Grada Zlatara, utvrdila potencijalna razlika između neto korisnih površina izmjerenih na terenu te površina evidentiranih u bazi komunalne naknade Grada Zlatara. Projektom je utvrđeno prosječno povećanje neto korisne površine za naplatu komunalne naknade u iznosu od 391 % te se nakon toga odlučilo provesti izmjeru cijelog područja Grada. Asfaltiralo se ukupno 7 nerazvrstanih cesta – jedna iz EU sredstava i šest iz gradskog proračuna. Značajniji projekt svakako je bilo i uređenje Parka hrvatske mladeži. Uloženo je i u provedbu prometnog elaborata izmjene regulacije prometa u užem središtu Grada, održavanje nerazvrstanih cesta, male komunalne akcije, održavanje i energiju za javnu rasvjetu, drugo tekuće održavanje javnih površina te socijalne potpore.

U 2019. u usluge unapređenja uloženo je čak četiri milijuna kuna više sredstava. Značajniji projekti koji su se provodili su sanacija klizišta, uređenje dječjeg igrališta, modernizacija ulica, gradnja nogostupa u Belcu do osnovne škole, izgradnja nogostupa i kanalizacije u Varaždinskoj ulici, uređenje parka kod Galerije izvorne umjetnosti, energetska obnova sustava javne rasvjete i projektiranje dogradnje sustava javne rasvjete itd.

– Svim projektima želimo poboljšati standarde za dobrobit građana. Grad je imao zastoj u ulaganju u infrastrukturu i ostale projekte zbog loše financijske situacije. Stabilizacijom i vraćanjem dugova, stekli smo uvjete za razvoj grada. Puno se radi, ali je još puno posla pred nama kako bi Grad privukao nove investicije i postao ugodno mjesto za život svih njegovih stanovnika  kaže gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek.

Naša analiza pokazuje i da su izdvojena sredstva u svrhu poboljšanja kvalitete stanovanja i zajednice u 2018. godini imale u velikom broju slučajeva porast od nekoliko stotina posto. U Novoj Gradiški je tako taj porast čak 2380 posto, Donjem Miholjcu 335 posto, a i svih prvih deset ima troznamenkasti rast. Slijede Stari Grad, Varaždinske Toplice, Lepoglava, Beli Manastir, Daruvar, Vrgorac, Petrinja i Senj.

Beli Manastir: Izgradnja socijalnih stanova, bazena, prometne infrastrukture…

Beli Manastir je šesti grad po povećanim proračunskim sredstvima za kvalitetu života zajednice, pokazala je naša analiza. U 2018. godini, a u odnosu na godinu ranije u proračunu su za tu svrhu sredstva povećana za 220 posto.

Grad tako ulaže u projekt Izgradnje socijalnih stanova (20 stanova) za smještaj zaštićenih najmoprimaca s područja Grada. Navode i porast infrastrukturnih projekata – izgradnja pješačko biciklističke staze kroz projekt „Bike and Boat“ financiran iz sredstava EU, projekta „Prometni centar BM“ u sklopu Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda financiran iz sredstava EU, projekta rekonstrukcije i izgradnje gradskih bazena (zasad financira OBŽ, a nadaju se financiranju od strane EU kroz IP Grada i Općine Darda), pa zatim projekt rekonstrukcije doma u Šumarini, projekt „Izgradnja kapaciteta Gradske uprave Grada Belog Manastira, rekonstrukcije društvenog doma u Branjinom, projekt Kuća baranjskog kulena, projekt izgradnje prometne infrastrukture u naselju Branjin vrh, izgradnja PEER centra, uređenje Šećeranskog jezera, projekt uređenja gradskog stadiona, obnove gradske knjižnice, projekt izgradnje prostora za produženi boravak učenika, proširenje umjetničke škole, projekt izgradnje učeničkog doma, projekt obnove parne lokomotive Ćiro…

Većina nabrojanih projekata provodila se i trenutno se provodi kroz Intervencijski plan. I u tom Gradu se odvija zamjena običnih svjetiljki LED svjetiljkama, provodi se energetska obnova javnih zgrada i i uklanjanje ruševnih objekata na području Grada.

Daruvar: Razvoj poduzetničke zone, nova LED rasvjeta, ulaganje u objekte za udruge…

Daruvar je sedmi po rastu izdvojenog proračunskog novca u 2018. godini za unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice. U odnosu na 2017. godinu sredstva su povećana za 212 posto.

U 2018. Grad je kupio objekte bivše tvornice „Dalit“ , uložio u njih, a danas je  to  Poduzetničku zona Dalit, kroz koju se želi razviti poduzetništvo i zapošljavanje, a kako bi se stanovništvu omogućio opstanak u Gradu i bolji život. Na to se odnosi 52% od ukupnog ulaganja na unapređenje stanovanja.

Ostalo se odnosi, kažu u Gradu, na javnu uličnu rasvjetu i ulaganja u led rasvjetu, ulaganja u objekte koje koriste udruge civilnog društva za zadovoljavanje potreba svojih korisnika, te troškove pripreme projektne dokumentacije za važne projekte koji će se sufinancirati iz EU fondova kao i redovnu djelatnost Razvojne agencije Daruvar koja je intenzivno počela s radom u 2018. g.

Značajna ulaganja su bila u rekonstrukciju plinske mreže na području Grada, a ovdje su obuhvaćeni i rashodi za zaposlene putem javnih radova  koji su u 2018. g. značajno utjecali na poboljšanje uvjeta života u Gradu. (L.K.)

Od općina najviše za podizanje standarda uložila istarska Tar-Vabriga

Odlučili smo provjeriti i kako sa izdvajanjem za podizanje kvalitete života stoje općine, a brojke pokazuju kako su njihova proračunska izdvajanja za ove stavke puno veće nego u gradovima. Za razliku od gradova, od kojih samo dva za unaprjeđenje kvalitete stanovanja i zajednice izdvajaju preko 50 posto proračuna, više od polovice proračuna za tu stavku izdvajaju čak 43 općine, sedam njih izdvaja više od 60 posto, a dvije – Općina Crnac iz Virovitičko-podravske županije i Općina Kalnik iz Koprivničko-križevačke županije, izdvajaju i preko 70 posto za podizanje kvalitete života. U top pet općina s najvećim izdvajanjem za kvalitetu života još su Općina Vrpolje (Brodsko-posavska županija) sa izdvajanjem od 64,14 posto proračuna, Općina Đurmanec (Krapinsko-zagorska županija) sa 64,09 posto proračuna i Općina Velika Kopaonica (Brodsko-posavska županija) sa 61,96 posto proračuna.

Gledajući izdvajanja per capita, u proračunu za 2018. najviše su izdvojile općine Tar-Vabriga (Istarska županija) – preko 11 tisuća kuna po stanovniku, Kolan (Zadarska županija) s gotovo 10 tisuća kuna po stanovniku, Sutivan (Splitsko-dalmatinska županija) s 9.389 kuna, Baška (Primorsko-goranska županija) s 6.748 i Crnac (Virovitičko-podravska županija) s 5.845 kuna po stanovniku.