Zabok, Krk, Ivanić Grad i Daruvar jedini su gradovi koji su i u 2019. za svoje vatrogasce izdvajali preko 10 posto proračuna. Najveći rast izdvajanja imao je, pak, Grad Knin, a u apsolutnim brojkama, najveći su rast imali gradovi Krk, Našice, Biograd na Moru, Dubrovnik, Vinkovci, Bjelovar, Novska, Omiš i Zadar. U postotnom rastu nakon Knina slijede gradovi Otok, Komiža, Nin, Ivanec, Novska, Orahovica, Našice Solin i Biograd na Moru. Grad Krk je lani pak najviše izdvojio za vatrogastvo u odnosu na broj stanovnika, a slijede gradovi Biograd na Moru, Zabok, Opatija, Đurđevac, Mali Lošinj, Ivanić Grad, Dubrovnik, Umag i Pazin. U odnosu na ukupan proračun najviše je lani za vatrogastvo izdvojio Zabok, a slijede ga gradovi Krk, Ivanić Grad, Daruvar, Našice, Ogulin, Knin, Čazma, Imotski i Buzin.

Ljeti s kopna na obalu u ispomoć dolaze vatrogasci zbog gašenja požara, a tijekom prethodnog razdoblja situacija se u potpunosti promijenila. Uslijed potresa u Zagrebu, pa onda nedavno i u Sisačko-moslavačkoj županiji velik broj vatrogasnih postrojbi iz svih gradova, pa tako i onih uz more odjurili su u pomoć na kontinent.  Jer osim gašenja požara, što se uvijek prvo pomisli kod spomena vatrogasaca, njihova je uloga vezana i za intervencije za spašavanje ljudi i imovine. A takvih je intervencija, primjerice, samo nakon potresa na području SMŽ do sada bilo oko 10.000.

Takva vrsta katastrofe pokazala je važnost ulaganja u vatrogasce i njihovu opremu.  Pa zato osim zakonski potrebnih sredstava koji gradovi moraju izdvojiti za vatrogastvo, mnogi ulažu u dodatnu opremljenost, ali i edukaciju i vježbe.

U našoj analizi vidljivo je da tek četiri grada izdvaja iz proračuna više od 10 posto, njih oko 30 između pet i 10 posto, a ostali manje od toga. Vidi se i znatno povećanje sredstava u 2019., lani je zasigurno bilo i veće, a isti će se trend, prema najavama, nastaviti i u ovoj godini.

Najviše su sredstva za vatrogastvo u 2019. godini u odnosu na 2018. godini povećali gradovi Knin, za 4,7 milijuna kuna, Krk za 3,4 milijuna, Našice 3,2 milijuna, Biograd na Moru 2,5 milijuna kuna, Dubrovnik gotovo 2,5 milijuna, Vinkovci 2,3 milijuna, Bjelovar 2,1 milijun, Novska 1,8 milijuna kuna, Omiš 1,7 milijuna i Zadar blizu 1,7 milijuna kuna. I u postotnom rastu predvodi Knin s oko 1.000 posto rasta, Otok 293,40 posto, Komiža 226,65 posto, Nin 174,10 posto, Ivanec 129,77 posto, Novska 111,45 posto, Orahovica 109,90 posto, Našice 98,83 posto, Solin 74,02 posto i Biograd na Moru 67,12 posto.

Knin: DVD aktivan kroz cijelu godinu

‘Što se tiče ulaganja u vatrogastvo, nabavljena je nova cisterna, povećanja se odnose na ulaganja u novu opremu, edukacije, stručno usavršavanje, a kroz cijelu godinu imamo zaposlene djelatnike u DVD-u, a ne samo sezonski.’ – kratko su nam odgovorili iz Grada Knina.

Krk: Nabavljeno novo tehničko vozilo

Grad Krk je osnivač Javne vatrogasne postrojbe koja djeluje na području otoka Krka kao jedina postrojba, a po potrebi i šire i financirana je iz proračuna grada, šest otočkih općina, državnog proračuna -decentraliziranih sredstava za vatrogastvo, Područne vatrogasne zajednice otoka Krka i vlastitih sredstava. Važnost ulaganja u vatrogastvo otočkih JLS je višestruka i to naročito radi pojačanog cestovnog i nautičkog prometa u vrijeme turističke sezone kada je značajno povećan broj sudionika u cestovnom i nautičkom prometu i korisnika objekata, kuća za odmor i najam. Potrebna  je i pojačana aktivnost na zaštiti i  prevenciji od požara u  ljetnom razdoblju.

U protupožarnoj aktivnosti po potrebi sudjeluju i otočka dobrovoljna vatrogasna društva (šest DVD) .

Sukcesivno se ulaže u objekte i opremu. Povećano ulaganje u vatrogastvo je evidentirano uglavnom radi nabave novog tehničkog vozila s opremom u vrijednosti od  3.441.250 kuna, koje je financirano iz proračuna Grada kroz dvije proračunske godine i to 2019. godine u iznosu 1.250.000,00 kn, a 2020. u iznosu od 950.000,00 kn. Iznos od 1.241.250,00 kn financirala je JVP iz akumuliranih sredstava od Područne vatrogasne zajednice kroz višegodišnje razdoblje koje je namjenski izdvajala.

Za djelatnost Javne vatrogasne postrojbe grada Krka  u 2018. godini ukupno je utrošeno 6.269.769,00 kn, u 2019. godini 8.991.458,00 kn, a planirano je u 2020. godini  6.877.577,00 kn i u 2021. 6.084.000,00 kn.

Pored sredstava koja se na temelju zakona uplaćuju Područnoj vatrogasnoj zajednici grad je i za izgradnju zgrade DVD-a utrošio u 2019. godini iz proračuna  336.000 kuna.

Dubrovnik: Osigurane bolje plaće, lani dobili i vatrogasni brod

Ulaganja ove gradske uprave u vatrogastvo, ali i u bolju opremljenost interventnih i žurnih službi, u protekom gotovo četverogodišnjem razdoblju bila su značajna, a ista se provode sustavno. Posve razumijevajući važnost adekvatno opremljene i funkcionalne vatrogasne službe, gradonačelnik Mato Franković vrlo brzo po stupanju na tu dužnost, izabran je za predsjednika Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika te je odmah i najavio početak procesa izrade novog kolektivnog ugovora Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci.

 Novi kolektivni ugovor kojim je dubrovačkim vatrogascima osigurano povećanje plaća i bolji radni uvjeti donesen je još u travnju 2018. godine.

Iste godine otvoren je novi Vatrogasni dom na Osojniku, izgrađen zahvaljujući donaciji velike prijateljice Dubrovnika, dobrotvorke gospođe Olge Stoss iz grada prijatelja Bad Homburga. Njezina udruga ”Kroatienhilfe” pomogla je s iznosom od 1,75 milijuna kuna, Grad Dubrovnik u investiciji je sudjelovao s oko 700 tisuća kuna, a donatorica je osobno donirala potreban namještaj i opremu.

Za izgradnju novog vatrogasnog doma u Zatonu uz državnu cestu D8 na novoformiranoj građevinskoj čestici površine 1.554,00 metara kvadratnih izrađen je projektna dokumentacija kao i projektna dokumentacija (glavni projekt i troškovnici) prometnog rješenja uže okoline objekta (prometno uređenje križanja na D8) i potpisan je sporazum s Hrvatskim cestama o financiranju izgradnje istog što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma.

U svibnju 2019. u Dubrovnik je prvi put u povijesti uplovio vatrogasni brod. Brod, nazvan po dubrovačkom vitezu Orlandu za potrebe Vatrogasne zajednice grada Dubrovnika, izgradila je istarska tvrtka Marservis d.o.o. s dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji plovila. Investicija je stajala četiri milijuna, a financirana je sredstvima Grada Dubrovnika i JU Rezervat Lokrum. Polivalentno plovilo ukupne dužine 13,5 metara s dva motora, 550 konjskih snaga za brze intervencije prvenstveno se koristi u akcijama vatrogasne postrojbe na moru. Omogućit će žurni transport vatrogasaca na Elafite i Lokrum, brzu reakciju gašenja požara, a koristit će se i kod promptnih intervencija u slučaju onečišćenja mora te u ostalim hitnim akcijama spašavanja ugroženih ljudskih života.

Unatoč pandemiji koronavirusa, koja je imala negativne financijske učinke na proračun Grada Dubrovnika, sva sredstva u gradskom proračunu namijenjena Vatrogasnoj zajednici ostala su nepromijenjena i tijekom 2020. odnosno 2021. godine, a ista uključuju i novo planiranu nabavku planirane opreme za rad, primjerice nabavke radne zaštitna odjeća za vatrogasce.

Bjelovar: Kupljeno novo navalno vatrogasno vozilo 

U 2018. za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje izdvojeno je 7.778.855,25 kuna iz Proračuna Grada Bjelovara i decentraliziranih sredstava. Od tog iznosa za Javnu vatrogasnu postrojbu je izdvojeno 6.883.980,25 kuna, za Vatrogasnu zajednicu Grada Bjelovara 850.000,00 kuna te za Civilnu zaštitu 44.875,00 kuna.   U 2019. godini sredstva su povećana na 10.233.972,85 kuna, također iznos koji se odnosi na proračun i decentralizirana sredstva.

Od tog iznosa za Javnu vatrogasnu postrojbu je izdvojeno 9.281.978,62 kuna, za Vatrogasnu zajednicu Grada Bjelovara 927.869,60 kuna te za Civilnu zaštitu 20.000,00 kuna.

Također, Grad Bjelovar je za potrebe DVD Novoseljani kupio brentače za  4.124,63 kuna.

‘Napominjemo da je kupljeno novo navalno vatrogasno vozilo u vrijednosti 2 milijuna kuna, od čega 1,6 milijuna kuna Grad Bjelovar plaća putem leasinga.  Prva rata je išla u siječnju 2020., ali je odluka na Gradskom vijeću Grada Bjelovara o tome donesena u studenome 2018. Javna vatrogasna postrojba financirala je ostatak, tj. 400.000,00 kuna iz vlastitih sredstava.

Novo vozilo zamijenilo je vozilo staro 33 godine te su tako ispunjeni svi kriteriji operativne aktivnosti JVP Grada Bjelovara sukladno zakonskim i podzakonskim aktima.

Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara jedna je od vodećih postrojbi u kontinentalnoj Hrvatskoj po opremljenosti i organiziranosti.’ – ističu u Gradu Bjelovaru.

Novska: U 2019. osnovana Javna vatrogasna postrojba

Grad Novska je u 2019. godini osnovao Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Novske čime smo unaprijedili sustav zaštite od požara, a s obzirom na djelovanje JVP i cjelokupan sustav zaštite i spašavanja. Obučavanje vatrogasaca za izvanredne situacije vrši se svakodnevno, nabavljeno je nove opreme i vozila, uređeni prostori za vježbanje i obučavanje vatrogasaca. Vatrogasna zajednica Grada Novske također se dodatno opremila opremom i vozilima te jača sustav dobrovoljnog vatrogastva. ‘ – kaže gradonačelnik Novske Marin Piletić.

Zadar: Kontinuirane mjere i aktivnosti na osposobljavanju, uvježbavanju i opremanju

JVP Zadar temeljna je operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i njen glavni nositelj na području grada Zadra. Po svojoj stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti zasigurno spada u sam vrh najbolje organiziranih javnih vatrogasnih postrojbi u Republici Hrvatskoj.

Najbolji dokaz spremnosti, opremljenosti i uvježbanosti JVP-a Zadar pokazala je 2017. godina kada nas je nakon nikad zahtjevnije protupožarne sezone, pogodila i nezapamćena katastrofalna bujična poplava. Tada je ova postrojba promptno reagirala te  je obavljeno  preko 2.000 intervencija vezanih za spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i  poplavom kao i ostalih intervencija vezanih za  opasne situacije i nezgode.  Takvo kvalitetno operativno djelovanje ove postrojbe rezultat je sustavnog kontinuiranog provođenja niza mjera i aktivnosti na osposobljavanju, uvježbavanju i opremanju ove postrojbe koje zahtijevaju i značajna financijska sredstva.

Tako je 2019. godine, u sklopu Projekta Rediness, 12 pripadnika ove postrojbe prošlo osposobljavanje za spašavanje iz ruševina te je nabavljena i određena specijalistička oprema za raščišćavanje iz ruševina. Iste godine, prema programu Hrvatske vatrogasne zajednice  36 djelatnika ove postrojbe osposobljeno je za rukovanje motornom pilom. Za 8 djelatnika postrojbe obnovljena je valjanost iskaznica za voditelja brodice C kategorije, a jedan djelatnik je osposobljen za zapovjednika plovila A kategorije (do 100 BRT tona nosivosti).

U sklopu EU projekta “Jačanje znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH” dodatno je, uz postojeću trojicu, educiran još jedan djelatnik JVP-a Zadar za županijskog trenera informacijskih sustava Hrvatske vatrogasne zajednice. Nakon toga, u multimedijskoj učionici JVP-a Zadar, provedene su edukacije po više modula vezano za upravljanje vatrogasnim intervencijama, ICT osnove itd. za operatere i zapovjednike, voditelje smjena  i odjeljenja kao i za voditelja preventive koje su vodili  gore navedeni županijski treneri.  Uz navedeno valja istaknuti i to da su dvojica djelatnika JVP Zadar prošli i radionicu vatrogasne službe “Spašavanje u prometu 2019.g.”. Te godine realizirana su i znatna ulaganja opremanje JVP-a Zadar, koje se odnosi na nabavku šumskog vatrogasnog vozila marke MAN u vrijednosti 950.000,00 kuna, a iste godine Grad Zadar prenio je, bez naknade,  pravo vlasništva nad vatrogasnim vozilom MB voda/pjena/prah/CO2u vrijednosti 1.566.942,71 kuna (koje je Ministarstvo unutarnjih poslova 2008.g. prenijelo pravo vlasništva na Grad Zadar). Također, 2019.g. nabavljene su 3 potopne i 2 motorne pumpe, 16 GPS uređaja za vozila,  motorole itd., a izvršena su i znatna ulaganja u obnovu i opremanje vatrogasnog operativnog centra, zajedničkih prostorija i gornjeg kata vatrogasnog doma te je nabavljen i programski paket za prijem alarmantnih događaja čime su stvoreni kvalitetni uvjeti za funkcionalno djelovanje županijskog vatrogasnog operativnog centra kao i za daljnje implementiranje novih tehnologija.  Uz navedeno tijekom 2019.g. ulagalo se i u nabavku vatrogasnih cijevi, naprtnjača, svjetiljki, a značajna sredstva utrošena su i na troškove zakupa lokacija za provođenje vježbi i obuke za djelatnike JVP-a Zadar.

Iz svega ovog gore navedenog vidljivo je da Grad Zadar ulaže značajna sredstva kako bi se operativne snage vatrogastva, a  time i cjelokupan sustav Civilne zaštite Grada Zadra podigao na jednu višu razinu tj. kako bi isti svoju doista odgovornu ulogu mogli kvalitetno i profesionalno obavljati na korist cjelokupne društvene zajednice.

Po stanovniku je najviše u 2019. godini iz proračuna izdvojio Grad Krk, a riječ je o iznosu od oko 1,5 tisuće kuna, Biograd na Moru je po stanovniku izdvojio 1,1 tisuću, Zabok  943,03 kune, Opatija 771,29 kuna, Đurđevac 701,64 kune, Mali Lošinj 658,02 kune, Ivanić Grad 651,16 kuna, Dubrovnik 630,99 kuna, Umag 603,18 kuna i Pazin 596,93 kune.

Opatija: JVP financira Grad i tri općine, u 2021. plan je gradnja  novog i modernog Vatrogasnog centra

Javna vatrogasna postrojba Opatija je jedina profesionalna ujedno i središnja postrojba cijele Liburnije, nositelj je zaštite od požara za područje Grada Opatije i liburnijskih općina: Matulji, Lovran i Mošćenička Draga. Nastavno na važnosti koju vatrogasna djelatnost pruža zajednici u smislu sigurnosti i promptne reakcije u različitim oblicima nesreća i nepogoda, Grad Opatija, zajedno s tri susjedne općine, već dugi niz godina izdvaja visoka sredstva za civilnu zaštitu i za opatijsku postrojbu. Tako je u 2019. godini za GSS te za postrojbe civilne zaštite izdvojeno 892 tisuće kuna, a za djelovanje opatijske postrojbe 8 milijuna i 266 tisuća kuna. Iduće 2020. godine uloženo je 1,02 milijuna kuna za civilnu zaštitu dok je postrojba financirana sa 8,1 milijun kuna. U financiranju Javne vatrogasne postrojbe Grad Opatija sudjeluje sa 57%, Općina Matulji s 23%, Općina Lovran s 14% i Općina Mošćenička Draga sa 6%. Sukladno dogovorenim postocima sufinanciranja Grad Opatija je u 2019. godini uložio 4,7 milijuna  kuna, a 4,6 milijuna kuna uloženo je 2020. godine te je isti iznos planiran i za ovu godinu.

S obzirom na neadekvatnu lokaciju i zastarjelu infrastrukturu sjedišta opatijske postrojbe, u 2021. godini planirana je izgradnja novog i modernog Vatrogasnog centra. Tako je za potrebe nove i visoko funkcionalne infrastrukture te redovno djelovanje Javne vatrogasne postrojbe Opatija ove godine planirano 37 milijuna i 144 tisuće kuna. Isto tako, ove će se godine civilna zaštita, područna vatrogasna zajednica Liburnije i GSS financirati s jednim milijunom i  115 tisuća kuna.

Iskreno smo ponosni na rad naše opatijske postrojbe. Nebrojeno puta svjedočili smo važnosti koju imaju vatrogasci za naš grad, ali i našu turističku destinaciju’ navodi gradonačelnik Ivo Dujmić, te dodaje da se je s razvojem turizma i prometa stvorio niz novih opasnosti i izazova za koje vatrogasne postrojbe moraju imati brza i učinkovita rješenja. Znajući da sigurnost zajednice jamči snažna lokalna vatrogasna postrojba Grad Opatija je, zajedno sa susjednim općinama, odlučio pokrenuti 29 milijuna vrijedan projekt izgradnje novog Vatrogasnog centra u Opatiji. Javnost često zaboravlja da djelatnici javnih vatrogasnih postrojba ne gase samo požare, to su ekipe koje su prve na terenu u slučaju svih vrsta nesreća, ugroza i prirodnih katastrofa, a među njima su i specijalizirani ronioci i penjači, zaključuje gradonačelnik.

Umag: Stalni član tima je i potražni pas Brixi

Vatrogasna djelatnost na području Grada Umaga organizirana je u sastavu Područne vatrogasne zajednice Umag (PVZ Umag) kao tijela nadležnog za vatrogastvo na području Gradova Umag, Buje i Novigrad te Općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj, a članice PVZ-a su sve vatrogasne organizacije s područja djelovanja, a to su: Javna vatrogasna postrojba Umag (JVP Umag), Dobrovoljno vatrogasno društvo Umag (DVD Umag), Dobrovoljno vatrogasno društvo Buje (DVD Buje), Dobrovoljno vatrogasno društvo Neapolis Novigrad i Dobrovoljno vatrogasno društvo Oprtalj (DVD Oprtalj).

‘U PVZ-u Umag u potpunosti smo svjesni svih rizika koje sa sobom donose klimatske promjene jer smo nažalost i na našem području osjetili posljedice istih (olujni vjetar, poplave, tuča, suša i dr.), zbog čega smo odlučili više truda i financijskih sredstava uložiti u razvoj operativnih snaga vatrogastva, kao temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite. Pored spomenutih elementarnih nepogoda, požara objekata i požara otvorenog prostora, iz godine u godinu u porastu je broj tehničkih intervencija raznih vrsta,  zbog čega je bilo potrebno uložiti u osposobljavanje i opremanje naših vatrogasaca (profesionalnih i dobrovoljnih).’ – kažu u Gradu Umagu i dodaju: ‘Kako bismo išli u korak s vremenom, za potrebe JVP Umag samo u posljednje tri godine nabavili smo autocisternu vrijednosti 1,8 milijuna koja služi za prijevoz pitke vode i vode, s dodatnom opremom  u vrijednosti od 100.000,00 kn, servis auto-ljestvi u vrijednosti od 800.000,00 kuna, dva Ford Ranger pick up tehnička vozila, Toyota Land Cruiser, terensko vozilo za intervencije traganja i spašavanja na nepristupačnom terenu.  Nadalje, nabavljena je osobna zaštitna oprema u vrijednosti 500.000,00 kn (kacige za strukturne požare, kacige za šumske požare, interventna odijela za strukturne požare, odijela za šumske požare, odijela za potrage), jastuk za spašavanje sa visina do 25 m te je stalni član tima posao i naš prekrasni potražni pas, Brixi.’

Dakle, razvidno je da su Gradovi i Općine, osnivači PVZ-a Umag, samo u tom dijelu za razvoj vatrogastva u posljednje tri godine uložili preko 5.000.000,00 kn.

Osim naprijed spomenutih ulaganja u sredstva, opremu i ljudske potencijale koji se  odnose na JVP Umag, iz proračuna Gradova i Općina osnivača PVZ Umag godišnje se dodatno izdvaja oko 1.700.000,00 kuna od kojeg iznosa se 55% uplaćuje na račun svakog pojedinog DVD-a, koji zatim samostalno odlučuju o nabavi potrebnih sredstava i opreme, dok se preostalih 45% sredstava troši na održavanje ranije nabavljenih vozila i opreme te za nabavu novih vozila, sredstava i opreme za potrebe JVP Umag.

U 2021. godini prioritet u PVZ-u Umag je nabava opreme i sredstava te obuka vatrogasaca za obavljanje vatrogasne djelatnosti na moru, a u idućem trogodišnjem razdoblju  planirano je dodatno ulaganje u poboljšanje prostornih i drugih uvjeta rada DVD-a, jer bi se samim tim poboljšali uvjeti za dislocirani rad JVP Umag tijekom cijele godine, posebno za vrijeme ljetne požarne sezone, a sve u cilju ravnomjernog pokrivanja zone odgovornosti PVZ Umag, skraćivanja vremena potrebnog za intervenciju i preventivnog djelovanja. Također je planiran dovršetak instalacije nove telefonske centrale u JVP Umag, ugradnja fiksnog agregata, nabava maski za izolacijske aparate s ugrađenom komunikacijom te izmjena i nadopuna uništene ili dotrajale zaštitne opreme.

Pazin: U 2021. daljnje povećanje sredstava za vatrogastvo

Vatrogastvo kao stručna i humanitarna djelatnost seže u sve pore zaštite i spašavanja ugroženog građanstva i imovine stoga Grad Pazin kontinuirano izdvaja značajna financijska sredstva kako bi  osigurao nesmetano odvijanje svih zadaća Javne vatrogasne postaje Pazin.

Tako je u 2019. godini za potrebe vatrogastva iz gradskog Proračuna izdvojeno 5,1 milijun kuna, u 2020. godini planirana su sredstva u visini 5,2 milijuna dok se za 2021. godinu planira izdvojiti iznos od 5,6 milijuna kuna za usluge protupožarne zaštite.

Shodno širokom spektru djelovanja, vatrogastvo zahtjeva konstantna ulaganja, adekvatnu opremljenost postrojbe i edukaciju vatrogasnog kadra kako bi se isti u svakom trenutku mogao nositi s izazovima današnjice.

Naime, JVP Pazin glavna je i operativna snaga sustava civilne zaštite Grada Pazina te osim preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkim eksplozijama sudjeluje u pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i provođenju drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama.

JVP Pazin uspješno djeluje na  području od preko 500 km2 zahvaljujući razumijevanju Grada i drugih osnivača o potrebama i važnosti ulaganja u vatrogastvo. Naime, područje odgovornosti i područje djelovanja JVP Pazin je cijeli teritorij Grada Pazina i Općina Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Motovun, Tinjan, Karojba i Sv. Petar u Šumi.

Iz Grada ističu kako nedostatak decentraliziranih sredstava za financiranje redovnog rada javnih vatrogasnih postrojbi uvelike opterećuje proračune jedinica lokalne samouprave koje izdvajaju značajna sredstva za rad JVP Pazin iznad minimalnog standarda, sve kako bi se osiguralo pravovremeno, kvalitetno i uspješno obavljanje vatrogasnih intervencija i protupožarne zaštite.

‘Na vatrogastvu i zaštiti sigurnosti naših sugrađana ne smije se štedjeti’, naglasio je gradonačelnik Renato Krulčić i dodao kako se upravo iz tog razloga dodatna sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Pazina i Općina sukladno Sporazumu o osnivanju JVP Pazin.

Zabok je imao najveći udjel izdvojenih proračunskih sredstava za vatrogastvo, 17,91 posto, a slijedi Krk 12,57 posto, Ivanić Grad 12,03 posto, Daruvar 10,48 posto, Našice 9,61 posto, Ogulin 9,48 posto, Knin 9,34 posto, Čazma 9,12 posto, Imotski 9,08 posto i Buzet 8,95 posto. (L.K.)