Nakon Zaboka, na drugom je mjestu po izdvajanju za sport i rekreaciju grad Glina – izdvojili su 27,12 posto proračuna, potom Donja Stubica – 26,57 posto, Varaždin – 20,86, te Požega – 19,42 posto

Nakon obrazovanja i poticaja poduzetnicima, analizirali smo i koliko su gradovi prošle godine izdvajali za sport i rekreaciju svojih građana. Podaci Ministarstva financija o izvršenju lokalnih proračuna za 2016. godinu pokazuju tako da se situacija nešto popravila u odnosu na 2015. godinu, kada je tek deset gradova za sport i rekreaciju izdvojilo preko deset posto proračuna, a samo dva iznad dvadeset. Prošle je godine, naime, za ovu svrhu iznad deset posto svog proračuna izdvojilo 12 gradova, a četiri više od 20 posto. Prvi je i u 2016. ostao Grad Zabok koji je u prošloj godini dodatno povećao izdvajanja, sa 25,16 posto proračuna u 2015., na 30,64 posto.

Redni broj City Županija Broj stanovnika 2011 Kategorija Službe rekreacije i sporta 2016 UKUPNI RASHODI 2016 % izdvajanja za sport u ukupnim rashodima za 2016
1 Zabok Krapinsko – zagorska županija 8.994 Mali grad 12.437.044 40.588.150 30,64%
2 Glina Sisačko – moslvačka županija 9.283 Mali grad 8.107.080 29.889.656 27,12%
3 Donja Stubica Krapinsko – zagorska županija 5.680 Mali grad 3.578.745 13.470.179 26,57%
4 Varaždin Varaždinska županija 46.946 Srednji grad 43.021.429 206.233.111 20,86%
5 Požega Požeško – slavonska županija 26.248 Srednji grad 16.291.828 83.899.656 19,42%
6 Sinj Splitsko – dalmatinska županija 24.826 Srednji grad 8.626.692 46.917.216 18,39%
7 Labin Istarska županija 11.642 Srednji grad 11.810.179 65.487.440 18,03%
8 Novigrad Istarska županija 4.345 Mali grad 6.537.408 42.819.388 15,27%
9 Klanjec Krapinsko – zagorska županija 2.915 Mali grad 749.810 5.530.304 13,56%
10 Rijeka Primorsko – goranska županija 128.624 Veliki grad 76.187.848 637.871.098 11,94%

Najveća stavka bila im je investicija u novu sportsku dvoranu vrijednu 30 milijuna kuna, koja je otvorena u ožujku ove godine. Grad Zabok odlučio se, naime, zadužiti i sam do kraja isfinancirati gradnju dvorane jer država, koja je trebala sufinancirati trećinu troškova, nije ispunila svoju ugovornu obvezu. Dvorana, za koju je lani izdvojeno 10,78 milijuna kuna, predviđena je za potrebe dvije srednjih škola, kao i za potrebe ostalih sportskih klubova i udruga, te održavanje kulturnih događaja i manifestacija. Osim dvorane, Grad Zabok sa 1,64 milijuna sufinancirao je lani aktivnosti sportskih udruga putem Sportske Zajednice.

‘Grad Zabok stvara pretpostavke za kvalitetniji život građana realizacijom projekata koji predstavljajuqonditio sine qua non. Izdvajanje za sport i rekreaciju kroz mjeru poticanja zdravog života doprinosi ostvarenju cilja održivog razvoja zajednice ostvarenog sinergijom znanja, iskustva i kulture’, ističu iz Grada. Inače, baš ovih dana iz Zaboka stiže vijest o osnivanju Atletskog kluba, iz kojega planiraju i osnivanje atletske škole, te škole trčanja za djecu i odrasle.

Nakon Zaboka, na drugom je mjestu po izdvajanju za sport i rekreaciju grad Glina – izdvojili su 27,12 posto proračuna, potom Donja Stubica – 26,57 posto, Varaždin – 20,86, te Požega – 19,42 posto.

U top deset su još Sinj – 18,39 posto, Labin – 18,03 posto, Novigrad – 15,27 posto, Klanjec – 13,56 posto, te Rijeka koja je za sport i rekreaciju svojih građana izdvojila 11,94 posto proračuna.

Gradonačelnica Sinja Kristina Križanac ističe kako je najveći dio izdvajanja za sport u 2016. godini – preko četiri milijuna kuna, utrošeno za gradnju gradske sportske dvorane, dok je ostatak u iznosu od 3,8 milijun kuna utrošen na programe, odnosno aktivnosti, poslove i djelatnosti u cilju poticanja i promicanja sporta općenito, kao značajne društvene djelatnosti za Grad Sinj.

‘Dovršenjem gradske sportske dvorane trebala bi biti upotpunjena ionako široka lepeza sportskih objekata koji su na raspolaganju našim sugrađanima, jer Sinj ima nekoliko nogometnih igrališta, od kojih jedno ima i atletsku tartan stazu, ragbi igralište, otvoreno košarkaško igralište, nekoliko školskih sportskih dvorana, gradski bazen olimpijskih dimenzija, hipodrom, sportski aerodrom, teniske terene, trasiranu biciklističku stazu itd.’, kaže gradonačelnica. Navodi kako je ovakvo ulaganje u sport trajna orijentacija njezine gradske uprave jer se na taj način podiže ukupna kvaliteta života stanovnika. ‘Promicanjem bavljenja sportskim aktivnostima, od natjecateljskih do čisto rekreativnih, ujedno se promiče i zdravi način života, postiže smanjenje pobola na ukupnoj populaciji, poglavito kod mlađih dobnih kategorija, kod kojih se, što nije zanemarivo, kroz bavljenje sportom preveniraju razni oblici neželjenog ponašanja, te omogućava kvalitetnija socijalna interakcija i socijalizacija mlade osobe u postojeći širi društveni okvir’, ističe gradonačelnica. No, zaključuje kako će se, završetkom izgradnje Gradske sportske dvorane, ulaganja u sinjski sport u kvantitativnom smislu ipak smanjiti.

Redni broj City Županija Broj stanovnika 2011 Kategorija Službe rekreacije i sporta 2016 UKUPNI RASHODI 2016 Izdvajanja za sport po stanovniku za 2016
1 Novigrad Istarska županija 4.345 Mali grad 6.537.408 42.819.388 1.505
2 Zabok Krapinsko – zagorska županija 8.994 Mali grad 12.437.044 40.588.150 1.383
3 Labin Istarska županija 11.642 Srednji grad 11.810.179 65.487.440 1.014
4 Varaždin Varaždinska županija 46.946 Srednji grad 43.021.429 206.233.111 916
5 Poreč Istarska županija 16.696 Srednji grad 15.235.072 138.488.954 912
6 Glina Sisačko – moslvačka županija 9.283 Mali grad 8.107.080 29.889.656 873
7 Supetar Splitsko – dalmatinska županija 4.074 Mali grad 3.093.719 26.932.768 759
8 Donja Stubica Krapinsko – zagorska županija 5.680 Mali grad 3.578.745 13.470.179 630
9 Požega Požeško – slavonska županija 26.248 Srednji grad 16.291.828 83.899.656 621
10 Opatija Primorsko – goranska županija 11.659 Srednji grad 7.157.710 147.047.906 614

Kad analiziramo izdvajanja per capita, na prvom je mjestu istarski Novigrad sa 1.505 kuna po stanovniku izdvojenim za sport i rekreaciju. Drugi je Zabok, potom ide Labin, Varaždin, Poreč, Glina, Supetar, Donja Stubica, Požega i Opatija. (gradonačelnik.hr)

Prvak među županijama – Međimurska županija

Što se, pak, županija tiče, na prvom mjestu je Grad Zagreb, ali metropolu, zbog njenog specifičnog položaja i veličine budžeta, izuzimamo iz svih analiza i konkurencije.

Najviše je, onda, za sport i rekreaciju izdvojila Međimurska županija – 3,37 posto proračuna, potom Primorsko-goranska – 3,12 posto, Osječko-baranjska – 2,15 posto, te Zagrebačka – 2,11 posto proračuna. Isti je poredak i kada se analizira izdvajanje per capita, osim što je na petom mjestu umjesto Zagrebačke Dubrovačko-neretvanska županija.

Redni broj Županija Broj stanovnika 2011 Službe rekreacije i sporta 2016 UKUPNI RASHODI 2016 % izdvajanja za sport u ukupnim rashodima za 2016
1 Grad Zagreb 790.017 285.146.511 6.680.218.322 4,27%
2 Međimurska županija 113.804 4.035.744 119.621.795 3,37%
3 Primorsko – goranska županija 296.195 9.994.296 320.022.384 3,12%
4 Osiječko – baranjska županija 305.032 5.902.126 274.894.940 2,15%
5 Zagrebačka županija 317.606 5.895.000 279.139.612 2,11%

Iz Ureda međimurskog župana Matije Posavca navode kako je najveći dio njihovog izdvajanja u prošloj godini – 1,2 milijun, dodijeljen Zajednici sportskih udruga i saveza Međimurske županije, koja je kao krovna sportska organizacija zadužena za brigu o međimurskim sportskim klubovima, preko matičnih saveza. Na prijedlog Zajednice, a prema bodovnim rezultatima, Međimurska županija dodatno sufinancira i treninge pojedinih sportskih klubova koji su ujedno nositelji kvalitete u pojedinom sportu te je u tu svrhu lani uloženo dodatnih 161.175 kuna. Za razvoj vrhunskog sporta izdvojeno je 150.000 kuna, te još 560.029 kuna za održavanje sportskih manifestacija, navode u Županiji.

‘Kako je Međimurje velikoj većini najuspješnijih europskih i svjetskih gimnastičara postao glavni referentni centar za pripreme prije najvećih natjecanja, ali i kako imamo olimpijca gimnastičara Filipa Udea, pratimo olimpijski ciklus, te smo i financijska podrška na putu najuspješnijeg hrvatskog gimnastičara na nove Olimpijske igre’, navode iz Županije. Osim toga, dodaju, povećana su izdvajanja za rekreativne aktivnosti, u kojima mogu sudjelovati sve osobe bez obzira na tjelesnu pripremljenost. Naime, ističu u Županiji, rekreativnim i sportskim aktivnostima se povećava i radna sposobnost društva.

‘Tjelesna aktivnost ima i zdravstveni aspekt, gdje smanjenjem utjecaja stresa, koji je najveći razlog modernih bolesti (šećer, masnoća u krvi, visoki tlak, itd.), indirektno smanjujemo trošak liječenja, bolovanja i ostalih popratnih izdataka. Dakle, možemo zaključiti, kako ulaganjem u tjelesnu aktivnost (rekreaciju) i sport, u krajnjem slučaju umanjujemo trošak mogućih posljedica ne bavljenja tjelesnom aktivnošću, a taj izdatak bio bi daleko viši’, ističu u Županiji.

Kao vrlo bitan ističu novi međunarodni projekt u koji su se uključili, ON THE MOVE, namijenjen pretiloj djeci vrtićke dobi, u svrhu promjene životnih navika vezane na kretanje i pravilnu prehranu. Uz Međimursku županiju kao nositelja u projektu je sudjelovalo i pet institucija iz stranih država (Malta, Slovačka, Velika Britanija, Portugal i Slovenija). Iako je projekt odobren od strane EU, Međimurska županija sa svojim partnerima sudjelovala je u sufinanciranju. Ujedno, Međimurska županija dugogodišnji je pokrovitelj škole plivanja, koju obavezno pohađaju učenici trećih razreda svih međimurskih osnovnih škola, a u 2016. za tu je namjenu utrošeno 236.104 kuna, navode u Županiji.

Redni broj Općina Županija Broj stanovnika 2011 Službe rekreacije i sporta 2016 UKUPNI RASHODI 2016 % izdvajanja za sport u ukupnim rashodima za 2016
1 Stara Gradiška Brodsko – posavska županija 1.363 711.602 2.423.715 29,36%
2 Otok Splitsko – dalmatinska županija 5.474 2.002.974 12.802.281 15,65%
3 Jasenovac Sisačko – moslvačka županija 1.997 650.779 5.547.795 11,73%
4 Radoboj Krapinsko – zagorska županija 3.387 716.266 6.284.065 11,40%
5 Hrvace Splitsko – dalmatinska županija 3.617 1.235.060 11.103.713 11,12%

Što se, pak, općina tiče, uvjerljivo je najviše za sport i rekreaciju izdvojila općina Stara Gradiška u Brodsko-posavskoj županiji – 29,36 posto. Na drugom mjestu je općina Otok – 15,65 posto, potom Jasenovac – 11,73 posto, Radoboj – 11,40 posto, te Hrvace – 11,12 posto.