U nizu analiza rada gradskih uprava koje smo proveli na našim stranicama ovog smo puta analizirali podatke o sufinanciranju prijevoza u 2020.  na temelju podataka o izvršenju proračuna za 2020. godinu. Podaci pokazuju da su po stanovniku najviše izdvojili Zaprešić, Imotski i Vrlika. Prva dva grada su, uz Sinj, imala i najveći udjel u proračunu, dok su  najveći rast sredstava u odnosu na 2019. imali Buje, Pula i Knin, a uspoređujući 2020. s 2017. najviše su izdvajanja za prijevoz povećali – Pula, Crikvenica i Glina…

 Početkom 2023. Vlada je donijela Odluku  da se s jedinicom regionalne samouprave i Gradom Zagrebom, temeljem Ugovora, sufinancira prijevoz putnika u cestovnom prometu u razdoblju od 2022. do 2024., godišnje najviše do iznosa od 428,1 milijun kuna. Iznos se raspodjeljuje županijama  do maksimalno 75 posto ukupnog javnog doprinosa u cijeni javne usluge, a najviše do iznosa koji je utvrđen tablicom raspodjele sredstava sufinanciranja. Pri tome se kao Metodologija korištena kod izračuna maksimalnog javnog doprinosa obuhvatio omjer ukupnog broja stanovnika i površine pojedine županije umanjen za udio omjera površine i broja stanovnika koji obuhvaćaju jedinice lokalne samouprave u kojima je javni linijski prijevoz putnika već obuhvaćen nekom vrstom potpora (npr. sufinanciranje nabavke autobusa za prijevoznika koji obavlja komunalni prijevoz) i/ili je na području tih jedinica već uspostavljena javna usluga.

 Naime, kako je tom prilikom istaknuto, sredstva za sufinanciranje “ne mogu se koristiti za prijevoz na području gradova u kojima javni i cestovni prijevoz putnika obavljaju trgovačka društva u vlasništvu gradova, a kojima su iz EU fondova već dodijeljena bespovratna sredstva kao pomoć za nabavu novih autobusa”. Na području tih gradova iznimno se može sufinancirati prijevoz redovnih učenika srednjih škola i prijevoz određenih kategorija otočana, a odlukom Vlade nastojalo se upravo u slabije naseljenim područjima i ruralnim krajevima – u kojima se nažalost uobičajilo ukidati brojne neprofitabilne autobusne linije – osigurati kvalitetnija usluga javnog prijevoza, pa se zbog toga i krenulo u sufinanciranje javnog linijskog prijevoza putnika.  On se u Hrvatskoj trenutno uglavnom odvija na komercijalnoj osnovi, uz sufinanciranje određenih kategorija (prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, otočana, invalidnih osoba)…

 Uz državna i županijska sredstva, neki gradovi tako izdvajaju vlastita sredstva za sufinanciranje prijevoza, neke pomažu i svojim učenicima i studentima  financirajući im  prijevoz do mjesta školovanja i studiranja. Mi smo iz podataka o izvršavanju proračuna analizirali podatke za 2020. kada su mnogi smanjile sredstva za usluge prijevoza u obrazovanju, s obzirom na COVID godinu, lockdown i velikim dijelom online nastavni program. Nasuprot tome, dio njih u skoroj budućnosti najavljuje povećanje potpora u javnom gradskom prijevozu, čak i do maksimalnih stopostotnih  iznosa, odnosno na svom području osiguranjem besplatnog javnog prijevoza. Razlozi nisu samo ekološki i prometni, nego i aktualna geopolitička i gospodarska situacija.

Podsjetimo kako su rat u Ukrajini s popratnom eksplozijom cijena energenata, kao i galopirajuća recesijska inflacija (koja je usput u RH rekordno premašila 12 posto), navele neke europske zemlje na gospodarsko-socijalnu mjeru smanjenja cijena javnog putničkog prijevoza. Primjerice, u Njemačkoj tijekom tri ljetna mjeseca, za sada, mogu koristiti sve gradske autobuse, tramvaje, metro ili regionalne vlakove za samo mjesečnih – 9 eura. Ideja je da se građanima uštedi koji euro, ali i da se motivira da i ubuduće preferiraju javni prijevoz, a istom namjerom vodili su se još prije u Luksemburgu koji je kao prva zemlja „mobilnost učinio besplatnom”, kako piše na web-stranici vlade Velikog vojvodstva. Od ožujka 2020. tamo se ne plaćaju karte za gradski prijevoz, vožnja je besplatna i došljacima i turistima.  Druga mala europska država koja će uvesti javni prijevoz 100 posto plaćen iz budžeta trebala bi biti Malta, gdje je ta mjera najavljena za 1. listopada. Hasselt na zapadu Belgije je 1997. uveo besplatan javni prijevoz, od 2013. identično provode Tallinn i više gradova u Estoniji, kao i od 2018.do dan danas Dunkerque (Francuska), a prethodna dva ljeta i danske vlasti su iz pragmatičnih, ekonomskih razloga uvele besplatne, gratis, trajekte i brodove do danskih otoka…

 No, vratimo se na Hrvatsku i 2020.

 Po stanovniku je najviše u toj promatranoj godini za sufinanciranje cijene prijevoza izdvojio Grad Zaprešić, 359,41 kunu, a za njim, iznad 100 kuna, Grad Imotski- 153,67 kn i Grad Vrlika- 148,72 kn, potom su u Top 10 (ne računajući Grad Zagreb – 134,80 kn): Sveta Nedelja – 77,47 kn, Skradin – 77,26 kn, Trilj – 66,85 kn, Kaštela – 66,83, Sinj – 62,42 kn, Slatina – 56,07 kn i Gospić – 52,81 kuna. Od 50 kn do 400 kn „per capita“ izdvajalo je sredstva za tu namjenu– 10 gradova,  od 10 kn do 40 kn – njih 42, od 0,1 kn do 10 kn- 40 gradova.   

Gleda li se proračunski udjel sufinanciranja prijevoza, tada je poredak vodećih po izdvojenim sredstvima za sufinanciranje prijevoza gotovo nepromijenjen, tj. na čelu se opet nalazi Zaprešić – 5,40 posto, onda ide Imotski – 3,48 posto, a na trećoj poziciji se smjestio Sinj- 1,75 posto izdvajanja. Među najboljih 10 su: Sveta Nedelja – 1,50 posto, Kaštela – 1,43 posto, Skradin – 1,19 posto, Slatina – 1,11 posto, Trilj – 0,87 posto, Duga Resa i Sveti Ivan Zelina – po 0,84 posto posto udjela sredstava. Iznad 1 posto novca iz Proračuna je za potporu javnom prijevozu osiguralo -7 gradova,  toliko njih i između 0,5 i 1 posto raspoloživih sredstava, od 0,1 do 0,5 posto – 47 promatranih gradova…   

 Prema podacima o izvršenju proračuna za 2020. godinu najveći trend rasta izdvajanja za sufinanciranje cijene prijevoza u odnosu na 2017. imalo je Buje – visokih 513,33 posto, odmah iza i Pula – 452,48 posto, ali i Knin – 383,28 posto povećanja. Tu su blizu i Čakovec – 239,00 posto, Novi Marof – 180,21 posto, Slatina – 164,85 posto, Sinj- 148,85 posto, Metković – 128,07 posto, Skradin – 127,07 posto i Glina, Čazma, Daruvar i Zadar – po 100 posto rasta. Istodobno, negativan trend smanjena izdvajanja, prema dostupnim podacima, imalo je u prvoj pandemijskoj godini ravno 70 gradova.

 U odnosu na 2019. godinu, pokazuju nam proračunski podaci, unatoč nezavidnim okolnostima najveći je rast imala Pula – 504,74 posto, a pratili su je u Top 10 i Crikvenica – 358,98 posto, Glina i Zadar – po 100 posto, Skradin- 87,63 posto, Slatina – 74,71 posto, Čakovec – 59,95 posto, Zaprešić- 55,65 posto, Novi Marof – 50,02 posto i Imotski- 8,21 posto povećanja sredstava. Pozitivan trend bilježila su još samo tri grada: Velika Gorica – 7,09 posto, Labin – 1,87 posto i Vrlika – 0,59 posto rasta. U svim ostalim gradovima nije u korona godini bilo povećanja izdvajanja za prijevoz, a njih 80 je i smanjilo sredstva.

Redom u svim tablicama prednjačili su gradovi sa sjevero-zapada i juga RH. Promatramo li apsolutne brojke, u 2020. najviše je za javni prijevoz osigurao Grad Zaprešić – 8.692.580 kuna, ispred Rijeke – 3.478.131 kn i Kaštela – 2.536.414 kn, ne računajući, naravno, Grad Zagreb – 103.785.581 kuna. Najviše nominalno povećanje prema 2017.  imaju, pak, Grad Zaprešić – 3.481.196 kuna, Grad Sinj – 880.108 kn i Grad Pula – 698.426 kuna, a prema 2019.- također Zaprešić – 3.107.942 kn, Pula – 582.934 kn i Slatina – 276.317 kuna…

Zaprešić: Sufinanciraju prijevoz đaka, umirovljenika, nezaposlenih, osoba s invaliditetom, djeci nestalih i stradalih branitelja…

Grad Zaprešić zauzima vodeću poziciju kada je u pitanje sufinanciranje javnog prijevoza, i to prema „per capita“ izračunu – 359,41 kn i prema udjelu izdvajanja za spomenutu namjenu iz Proračuna 2020. – 5.40 posto sredstava. U toj pandemijskoj godini i nominalno je za istu svrhu osigurao najviše sredstava – 8.692.580 kuna.

Kako nam ističu u Gradu, subvencije koje daju tiču se javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prometu, pri čemu uključuju više različitih kriterija i kategorija stanovništva. Pravo na subvenciju javnog linijskog cestovnog prijevoza  imaju učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, umirovljenici (korisnici starosne ili prijevremene starosne mirovine, korisnici obiteljske mirovine – supružnici i djeca trajno nesposobni za rad, korisnici invalidske mirovine zbog utvrđene opće ili profesionalne nesposobnosti za rad), nezaposlene osobe koje su prijavljene Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. nezaposlene i umirovljene osobe s invaliditetom, kao i djeca (učenici i redoviti studenti) poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

U  2021.  godini  subvencionirano  je  ukupno 10.398 karata  (3.319 godišnjih  i  7.079  mjesečnih)  iz vlastitih sredstava Grada Zaprešića: 3.719  karata učenicima srednjih  škola  (učenicima  koji  su,  sukladno  kriterijima  Vlade  RH, ostvarili  pravo  na  sufinanciranje  75 posto  cijene  mjesečne  učeničke  karte  Grad  je  sufinancirao preostalih 25 posto cijene prijevoza), 692 studentima, 2608 umirovljenicima, 60 nezaposlenim  osobama  prijavljenim  Hrvatskom  zavodu  za  zapošljavanje,  3723 nezaposlenim i umirovljenim osobama s invaliditetom. 10 djeci  poginulih i  nestalih  hrvatskih  branitelja  iz  Domovinskog  rata,  36 roditeljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ugovorenom prijevozniku prijevoza putnika u cestovnom prometu, ZET-u, u 2021.  isplaćeno je ukupno 10.787.390 kuna, a sredstva za 2022. godinu planirana su u iznosu od 10.892.000 kuna.

U drugom polugodištu školske godine 2020./2021.  subvencioniran je prijevoz vlakom za 114 učenika koji pohađaju srednju školu u Zagrebu i za 29 učenika koji pohađaju srednju školu u Zaboku. Od 6. do 30. rujna 2021. godine subvencioniran je prijevoz za 210 učenika srednjih škola u Zagrebu i 40 učenika koji pohađaju srednju školu u Zaboku. Za navedenu namjenu ugovorenom prijevozniku HŽ-u u 2021. godini isplaćeno je 61.377,47 kuna. Od 1. listopada 2021. osiguran je besplatan željeznički prijevoz za djecu i učenike osnovnih i srednjih škola na temelju Zaključka Vlade o uvođenju pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola. Budući da će se pilot-projekt provoditi do  31. prosinca 2022. godine, Grad Zaprešić za 2022.  nema planirana sredstva za subvencije javnog linijskog prijevoza putnika u željezničkom prometu, napominju iz Grada.

Decentraliziranim i vlastitim sredstvima Grad Zaprešić financira prijevoz u cestovnom prometu učenika OŠ Antuna Augustinčića, OŠ Ljudevita Gaja i OŠ Kupljenovo u Gradu Zaprešiću, te učenika s prebivalištem na području Grada Zaprešića koji  pohađaju OŠ Bana Josipa Jelačića u Podsusedu i OŠ Luka. U 2021. godini za navedenu svrhu je isplaćeno ukupno 661.000,50 kuna, a za 2022. godinu planiran je iznos u visini od 552.000 kuna. Osim subvencija javnog linijskog prijevoza, Grad pod gradenačelnikovanjem Željka Turka, uz sufinanciranje okolnih općina, omogućava besplatan prijevoz korisnika Centra za rehabilitaciju Zagreb – Radionice Zaprešić. Za potrebe njihovog prijevoza Grad Zaprešić je kupio kombi vozilo i zaposlio vozača.  Ukupni troškovi u 2021. iznosili su 241.905,40, a obuhvaćaju troškove samog vozila (gorivo, registracija, osiguranje, servis, čišćenje, amortizacija i gume) te troškove plaće vozača s doprinosima. Sredstva za tu namjenu za 2022. godinu planirana su u iznosu od 250.000 kuna.

 Pula: Višestrukim darivateljima krvi stopostotna subvencija mjesečnih pokaza

Grad Pula plasirao se visoko u našoj analizi kada se radi o porastu izdvajanja za javni prijevoz putnika. Trend povećanja u 2020. u odnosu na 2017. iznosio je 452,48 posto (nominalni rast – 698.426 kuna, bolji je bio samo u Bujama), a prema 2019. godini najveći u RH – 504,74 posto (nominalno 582.934 kn) rasta izdvajanja.  

Grad je u 2021. godini izdvojio  7.470.588,93 kn za sufinanciranje obavljanje usluga javnog gradskog prijevoza, dok u 2022. godini za navedeno Grad na čijem čelu je Filip Zoričić planira 8.646.000 kuna. Temeljem Okružnica Ministarstva financija od 30. prosinca 2020. godine financiranje usluga javnog gradskog prijevoza iskazuje se na računu 32.319 ostale usluge komunikacija i prijevoza.

Pored navedenog, Grad Pula subvencionira vozne karte putnika unutar javnog gradskog prometovanja. Subvencija u iznosu 80 posto cijene mjesečne karte odobrava se osobama s određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja, te udomiteljima i osobama koje su smještene u udomiteljskim obiteljima. Subvencija u iznosu od 100 posto cijene mjesečne karte odobrava se davateljima krvi koji su dali krv više od 75 puta za muškarce, odnosno više od 50 puta žene, za što je ove godine planirano u proračunu 120.000 kuna. Za prijevoz učenika osnovnih škola planirano je 190.000 kuna.

 Crikvenica: Učenicima i učenicama osnovnih škola u gradu – besplatna uslugu City busa

 Grad Crikvenica istaknuo se u 2020. povećanjem sredstava za javni gradski prijevoz, pri čemu je u odnosu na osigurana sredstva iste namjene u Proračunu 2019. izdvojio 358,98 posto više novca (drugi po visini povećanja u RH, odmah iza Pule), a može se među rijetkima pohvaliti i rastom izdvajanja u odnosu na 2017. – 78,74 posto sredstava.

-Temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prijevozu Grad sufinancirao je prijevoz putnika u javnom prometu na godišnjoj razini u iznosu od 386.591,40 kuna i to za ukupni broj od 99.126 kilometara. Po isteku  ugovora, a po provedenom postupku, zaključen je novi  Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prijevozu 16. studenoga 2021. Grad  Crikvenica po novom Ugovoru sufinancira prijevoz putnika u javnom prometu na godišnjoj razini u iznosu od 459.497,10 kuna za ukupno 117.819,76 kilometara – kažu nam iz Grada.

Posebno ističu prijevoz učenika i studenata. Tako se za osnovnoškolce koji putuju iz Selca i Dramlja u Crikvenicu financira  100 posto mjesečne pokazne karte,  za srednjoškolce koji putuju iz Selca i Dramlja u Crikvenicu sufinancirat će se cijena mjesečne pokazne karte do iznosa 269 kn, tako da roditeljima preostaje subvencija karata od 100 kuna. Nadalje, za srednjoškolce koji putuju iz Jadranova u Crikvenicu sufinancirat će se ostatak cijene karte koja preostaje nakon sufinanciranog dijela od strane države odnosno županije do iznosa  227 kn, tako da i tu roditeljima preostaje subvencija karata od 100 kuna. I za ostale srednjoškolce koji putuju iz Selca, Dramlja, Jadranova ili Crikvenice u srednje škole izvan područja Grada Crikvenice (Rijeka, Senj, Bakar) sufinancirat će se ostatak cijene karte koja preostaje nakon sufinanciranog dijela od strane države odnosno županije tako da roditeljima ostaje za uplatiti: iznos od 200 kn (Bakar), 250 kn (Jadranovo – Rijeka), 300 kn (Rijeka, Senj), ovisno o relaciji na kojoj putuje đak. Inače, za učenike i učenice osnovnih škola u Crikvenici, usluge City busa (za učenike s prebivalištem u mjestu Crikvenica) su besplatne, a redovnim studentima i studenticama sufinancira se karta za  25 posto mjesečnog iznosa. Za prijevoz učenika i studenata u 2021. izdvojili su 474.038 kuna, a 2022. planiraju utrošiti 600.000 kuna.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza imaju i redovni učenici i studenti iz socijalnog programa za period 01. rujan do završetka školske/akademske godine na način da Grad Crikvenica snosi troškove prijevoza i to: u 100 posto iznosu mjesečne vozne karte za Korisnika koji ispunjava socijalni uvjet i uvjet prihoda, u iznosu 50 posto pune mjesečne vozne karte za Korisnika koji ispunjava socijalni ili uvjet prihoda, pravo na sufinanciranje prijevoza za djecu s teškoćama – za učenike osnovnih škola u Crikvenici koji koriste usluge Centra Izvor Selce, odobrava se besplatan prijevoz City busom, za djecu s teškoćama, članove udruge Uspjeh besplatan prijevoz u visini troška mjesečne vozne karte za Korisnika koji koristi usluge prijevoza odabranog prijevoznika. U prijevoz učenika i studenata temeljem socijalnog programa prošle su godine izdvojili 22.334.24 kune, a ove planiraju 120.000 kuna.

-Drago nam je što smo putem postupka za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prijevozu na području Crikvenice i u ovim kriznim vremenima uspjeli izdvojiti značajna financijska sredstva za sufinanciranje prijevoza naših građana. Sufinanciranjem prijevoza učenika i studenata nastojimo dodatno olakšati njihovim roditeljima financijski teret školovanja, a predviđena sredstva koja u 2022. godini planiramo za to izdvojiti dokazuju da nam je ulaganje u mlade i osiguravanje što boljih uvjeta života i školovanja od iznimne važnosti – kazuje nam gradonačelnik Damir Rukavina.

Čakovec: Pripremaju uvođenje intermodalnog prigradskog prijevoza na području grada i okolnih naselja

Grad Čakovec našao se u Top 10 gradova naše analize po dva izračuna: porastom izdvajanja za javni prijevoz u 2020. prema izdvajanju u 2017. (+239 posto, 70.092 kn-237.009 kuna), kao i povećanju izdvajanja u 2020. prema izdvajanju u 2019. (+59.95 posto, 148.551 kn-237.609 kuna).

Povećanje sredstava namijenjenih sufinanciranju prijevoza odnosi se u najvećoj mjeri na prijevoz učenika osnovnih škola za koju su proveli javnu nabavu. Vrijednost ugovora veća je nego u prethodnom razdoblju, zbog povećanja cijena goriva te same usluge, no, osim prijevoza, Grad Čakovec, unatoč tome što veličina grada ne opravdava uvođenje stalnog javnog prijevoza, financira i svakodnevnu autobusnu liniju koja prometuje iz svih dijelova grada na čakovečko groblje, ističu iz Grada.

Nadalje, autobusni prijevoz na području cijele Međimurske županije besplatan je za srednjoškolce i umirovljenike, što iz svog Proračuna financira Međimurska županija.

-Grad Čakovec od ove godine zajedno s tvrtkom Bolt omogućio je korištenje 150 električnih romobila, koje mogu putem mobilne aplikacije koristiti svi punoljetni građani, a od ranije građani Čakovca mogu koristiti i 20 električnih bicikala, tzv. Štromčeka. Od aktualnog programskog razdoblja Europske unije Grad Čakovec može prijavljivati projekte i putem ITU mehanizama. Jedan od projekata koji najozbiljnije razmatramo je uvođenje intermodalnog prigradskog prijevoza na području Čakovca i okolnih naselja – upoznaje nas Ljerka Cividini, gradonačelnica.

Sveta Nedelja: Za prijevoz školaraca i studenata osoba s invaliditetom i linijski prijevoz putnika ove godine osigurali 6,2 milijuna kuna

Grad Sveta Nedelja među gradovima je koji su iz Proračuna u 2020. izdvojili najviše sredstava u svrhu sufinanciranja javnog prijevoza po dva kriterija: „per capita“ i prema udjelu ukupnog proračunskog izdvajanja. Po glavi stanovnika tako su u toj godini izdvojili 77,47 kuna što ih je kao četvrte u poretku svrstalo u Top 5 gradova, a istu poziciju zauzeli su i prema udjelu u ukupnom izdvajanju – 1,50 posto ukupnih rashoda.  

A upravo 2020. Sveta Nedelja uvela je besplatan javni gradski prijevoz za sve sugrađane i posjetitelje, trenutno prometuju tri linije do Podsusedskog mosta (Zagreb), usput osiguravajući bolju povezanost unutar naselja, ali i odlaske prema potrebnim sadržajima.  Na području grada prometuju i drugi autobusni prijevoznici koji su na usluzi građanima putnicima.

Redovnim studentima sufinancira se 75 posto cijene mjesečne karte autobusnog prijevoza, ZET-a i HŽ-a. Učenicima sufinanciraju 50 posto cijene mjesečne karte autobusnog prijevoza, ZET-a i HŽ-a, dok je osnovni oblik prijevoza sufinanciran od strane Vlade RH u iznosu od 75 posto, a preostalih 25 posto sufinancira Grad. U konačnici, osnovni oblik prijevoza za učenike je besplatan. Također, tijekom ljeta sufinanciraju prijevoz učenicima za obavljanje ljetne učeničke prakse, navode isto tako iz Grada.

Osobama s utvrđenim invaliditetom od 100 posto, financiraju javni prijevoz u potpunosti, a njihovoj pratnji sufinanciraju u iznosu od 50 posto cijene mjesečne karte prijevoza.  Osobama s utvrđenim invaliditetom od 80 posto i više, priznaje se pravo na sufinanciranje u iznosu od 70 posto karte ili pokaza.

-U 2022. godini za prijevoza učenika i redovnih studenata osigurano je 2 milijuna, za prijevoz osoba s invaliditetom 220.000 kuna, dok je za komunalni linijski prijevoz osigurano 4 milijuna. U 2021. godini za prijevoza učenika i redovnih studenata ukupno je utrošeno milijun kuna, za prijevoz osoba s invaliditetom 141.470 kuna, dok je za komunalni linijski prijevoz utrošeno oko 4 milijuna kuna – tvrde nam gradonačelnik Dario Zurovec i njegova ekipa.

Sveti Ivan Zelina: U 2022. gotovo udvostručili subvenciju putovanja učenika i studenata

Grad Sveti Ivan Zelina u 2020. se iskazao s jednim od najviših udjela izdvajanja za javni prijevoz – 0,84 posto čime je zaslužio mjesto u Top 10 analiziranih gradova.

U Svetom Ivanu Zelini subvencioniraju troškove prijevoza u nekoliko skupina. Grad, tako, subvencionira troškove javnog autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Svetog Ivana Zeline, a kojima isti nisu u cjelini financirani iz drugih izvora, odnosno koji nisu smješteni u učeničkome domu, i to: 7,5 posto od osnovne relacijske cijene učeničke mjesečne pokazne karte, osim za posebnu kategoriju učenika (više braće/sestara srednjoškolaca-putnika), kao i 15 posto od osnovne relacijske cijene učeničke mjesečne pokazne karte za posebnu kategoriju učenika (više braće/sestara srednjoškolaca-putnika). Ova subvencija ne odnosi se na autobusni/tramvajski prijevoz Grada Zagreba.

Grad Sveti Ivan Zelina, nadalje, subvencionira i troškove prijevoza redovitih studenata, koji imaju prebivalište na području Svetog Ivana Zeline, a svakodnevno putuju sredstvom javnog autobusnog prijevoza iz mjesta prebivališta na fakultet, iznosom od 300 kuna za mjesečnu pokaznu kartu. Iznimno, Grad Sveti Ivan Zelina redovitim studentima s prebivalištem na svom području koji ne kupuju mjesečnu pokaznu kartu, subvencionira  kupnju godišnje blok karte/karneta u iznosu od 1.500 kuna. Ta subvencija daje se na bazi deset mjeseci tijekom akademske godine (rujan-lipanj) i ne odnosi se na autobusni/tramvajski prijevoz Grada Zagreba.

Navedeno sufinanciranje/subvencioniranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola, odnosno redovitih studenata iznosilo je u 2020. godini: 408.224,45 kuna, u  2021. godini: 518.403,71 kuna, dok je u 2022. godini za isto planirano: 1.000.000 kuna.

-Ovim subvencijama dajemo mogućnost učenicima da biraju zanimanje i školu po svom izboru, neovisno o financijskim mogućnostima. Kad se uz to nadodaju subvencije za nabavku udžbenika i radnih bilježnica, nagrade učenicima za izvrsnost te stipendije studentima, postaje jasno koliko nam je važno školovanje djece i mladih radi stjecanja potrebnih znanja i kompetencija nužnih za tržište rada- kaže nam, u kratkom osvrtu na analizu potpora javnom prijevozu putnika, Hrvoje Košćec, gradonačelnik Grada Sveti Ivan Zelina. (Pero Livajić)