Grad Benkovac isplatio je najviše sredstava promatramo li izdvajanja za kulturu u 2022. po glavi stanovnika- – 2.231,85 kuna. Drugi su po trendu povećanja izdvojenih sredstava, u odnosu na 2021.- ‘plus’ 15.505.810 kuna, treći po postotnom porastu izdvajanja (+254,26 posto) i kada gledamo udio izdvajanja iz ukupnih sredstava proračuna- 18.43 posto udjela. Pokazala je to naša najnovija analiza temeljena na podacima Ministarstva financija o lanjskom izvršenju proračuna…

Niz je aktivnosti, mjera, programa i projekata koje su provodili tijekom 2022. u području kulture, kao i planiranih projekata i aktivnosti u 2023. i narednim godinama. Trenutno su pri završetku Intervencijskog plana Grada Benkovca kroz Program ukupne integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima za čije provođenje su osigurana  sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Provode ga Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava na 5 pilot područja-malih gradova između kojih je i  Benkovac sa svojim projektima koji doprinose društveno ekonomskom razvoju Grada. Projekti su sufinancirani 85 posto iz EU sredstava, te preostalih 15 posto iz nacionalnih sredstava i sredstava gradskog proračuna.

Kroz Intervencijski plan i projekte koje provodi  grad doživljava kulturni procvat…

Veliki broj projekata se odnosio na obnovu, izgradnju, revitalizaciju objekata kulture, kulturno-povijesnih cjelina, provedbu brojnih kulturnih projekata koje su provodile udruge i ustanove u kulturi, a valja spomenuti kako je kroz proteklo razdoblje proveden projekti Stara Gradska jezgra- I i II faza, kroz koje su obnovljene dvije zgrade Gradske uprave kojih je jedna iz 19. stoljeća, a koje su zaštićeno kulturno dobro, zatim gradska šetnica u sklopu zaštićene kulturno povijesne cjeline, kulturni centar za manjine, ljetna pozornica pored Gradske knjižnice i Doma kulture Benkovac. Dovršetkom tih projekata u 2022. godini znatno je unapređena društvena i kulturna infrastruktura,  stvorene su mogućnosti za organizaciju kvalitetnijih i sadržajnijih kulturnih događanja i aktivnosti, a ukupna vrijednost radova iznosila je 1.485.065,25 eura.

Radi bolje turističke promidžbe prostora Grada Benkovca proveden je projekt Turističke tematske rute, kroz koji se uredilo 6 biciklističkih ruta i 18 odmorišta s vidikovcima i informacijskim panelima, klupama i stolovima, pergolama, a na nekima su obnovljeni i suhozidi. Sve su rute označene prometnom i biciklističkom, ali i informativnom signalizacijom radi bolje prezentacije kulturno povijesne i prirodne baštine grada. Izrađena je prilagođena mobilna aplikacija za korisnike u kojoj su označili rute i odmorišne točke, prirodne i kulturne znamenitosti  na rutama, lokalne proizvode, događanja, restorane, kafiće, servise te ostale atrakcije zanimljive lokalnom stanovništvu i turistima.Ukupna vrijednost projekta je  383.060,44 eura, kod čega su osigurali 306.448,35 eura bespovratnih sredstava.

Projekt Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja jedan je od najvrijednijih projekata čijom provedbom je Benkovac dobio moderno uređen i opremljen muzej, uz stalni postav koji se nalazi unutar kompleksa srednjovjekovnog kaštela Benković iz 15. stoljeća, kao najprepoznatljivijeg obilježja Grada Benkovca.

Realizacijom ovog projekta Grad Benkovac i ustanova u kulturi Zavičajni muzej Benkovac dali su velik doprinos prije svega očuvanju kulturno-povijesne baštine, prezentaciji povijesti i kulture Benkovca i benkovačkog kraja- koji su zasjali u potpuno novom svjetlu- svim posjetiteljima, a posebno pozicioniranju Benkovca kao važne i nezaobilazne točke na karti kulturnih i turističkih destinacija. Zavičajni muzej Benkovac realizacijom ovog projekta značajno će poboljšati uvjeta rada, a obnovljeni prostori nudit će brojne mogućnosti za organizaciji izložbeno-galerijskih i drugih glazbeno scenskih kulturnih događanja.   Ukupna vrijednost projekta je 1.013.308,35 eura, kod toga bespovratna sredstva iz fondova EU iznose- 861.312,10 eura.

Veliki doprinos sveukupnom unapređenju i razvoju kulturnih djelatnosti i kulture u naseljima na području Grada Benkovca imati će projekt Mreža domova kroz koji su izgrađeni društveni domovi u četiri veća naselja- u Nadinu, Smilčiću, Vukšiću i Lisičiću- koji će doprinijeti obogaćivanju kulturnog i društvenog života lokalne zajednice, opstanku mladih obitelji na selu, kao i boljim životnim uvjetima u seoskim sredinama. Kako je glavni društveni cilj projekata ojačati ulogu Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice, pri tome i povećati životni standard građana, tako je specifični cilj ovih projekata izgradnja i osposobljavanje sekundarnih društvenih centara na području Grada Benkovca radi osiguranja geografski ravnomjerno raspoređenih uvjeta razvoja, i izgradnja društvenog kapitala lokalnog stanovništva osiguranjem društvene infrastrukture za provođenje aktivnosti društvenog, kulturnog, obrazovnog i rekreativnog karaktera. Vrijednost  projekata je 2.332.080,36 eura, uz 85 posto sufinanciranje iz EU fondova.

Rekonstrukcija i opremanje Doma kulture u Benkovcu  svakako je najvrjedniji projekt u području kulture na području Grada Benkovca. Završetkom rekonstrukcije i opremanja Doma do kraja tekuće godine, Grad Benkovac će dobiti reprezentativan objekt prilagođen građanima u cilju zadovoljavanja javnih potreba u kulturi. Realizacijom Grad stvara osnovne preduvjete za kvalitetnu i sadržajnu organizaciju kulturnog, društvenog i edukativnog života, a udruge u kulturi i posebno udruge mladih dobit će neophodne prostore za svoja djelovanja. U novom Domu kulture Benkovac će dobiti prostore za koncertna, kazališna, kino, izložbena i druga kulturna događanja. Dobit će i prostore i mogućnost za rad glazbene škole, kluba mladih, za razvoj kazališne djelatnosti, plesnih aktivnosti i svih drugih aktivnosti za široku populaciju građana. Također u novom Domu bit će smješten, te dobiti primjeren i kvalitetan prostor i Radio Benkovac.  Obnovom i stavljanjem u funkciju novog Doma kulture u Benkovcu, ustrojavanjem djelatnosti koje će se organizirati kroz ustanovu Pučko otvoreno učilište Benkovac, Grad Benkovac dobit će jednu zaokruženu cjelinu i mogućnosti za daljnji razvoj Benkovca kao središta kulturnog i društvenog života Bukovice i Ravnih Kotara.

Pučko otvoreno učilište Benkovac pored svoje edukativne djelatnosti – najavljuje nam Viši savjetnik za društvene djelatnosti Grada, prof. Mile Marić – preuzet će organizaciju kulturnog života Grada Benkovca, tijekom cijele godine, posebno organizaciju Benkovačkog kulturnog ljeta i događanja u adventskim i božićnim danima. Navedeni događaji kroz protekle godine, svojim sadržajem i raznolikošću doprinijeli su pozitivnoj slici o Benkovcu i benkovačkom kraju, te promidžbi Benkovca u zemlji i svijetu. Ukupna ugovorena sredstva za dovršenje ovog projekta iznose 3.772.936,53 eura. Projekt se sufinancira iz EU sredstava u 85 postotnom iznosu, dok se preostali dio financiranja osigurava iz nacionalnih izvora i sredstava gradskog proračuna.

-Nakon završetka svih projekata koji su se proveli kroz Intervencijski plan Grada Benkovca, te ostalih projekata koje je Grad u partnerstvu s gradskim ustanovama, udrugama u kulturi i svim drugim čimbenicima kulturnog i društvenog života Grada, proveo ili provodi koristeći u najvećoj mjeri sredstva iz EU fondova, možemo reći kako je Grad Benkovac stvorio preduvjete za svojevrsni kulturni procvat. Svi projekti u kulturi plod su dugogodišnjeg predanog rada svih čimbenika javnog kulturnog života, te vizije gradskih struktura vlasti koja se sada ostvaruje na najbolji mogući način. Vjerujemo kako će Grad Benkovac i dalje nastaviti razvijati kulturnu infrastrukturu i pružati potporu svim čimbenicima u javnom kulturnom prostoru na zadovoljstvo svih građana u lokalnoj zajednici, te turistima i posjetiteljima-   zaključni je komentar gradonačelnika Tomislava Bulića. (P.Livajić)