Proračun Grada Trogira za 2020. težak je 124 milijuna kuna, a ključni projekti su proširenje kanalizacijske mreže u sklopu urbane aglomeracije Kaštela-Trogir, modernizacija javne rasvjete, pet milijuna kuna vrijedni radovi na cestama, uređenje trga Lučica, gradnja dva nova vrtića i POS stanova….

Grad Trogir prošli je tjedan, kao prvi dalmatinski i drugi grad u čitavoj Hrvatskoj, usvojio Proračun za 2020. godinu. Osim same brzine, specifičnost donošenja trogirskog proračuna je i to što su u njega izravno bili u uključeni i građani koji su odlučili na što će se, odnosno na koje projekte, potrošiti 1,35 milijun kuna. Grad Trogir je, podsjetimo, prvi dalmatinski grad koji je prošle godine uveo pravo participativno budžetiranje, a ove su godine sredstva kojima raspolažu građani povećali za još 150 tisuća kuna.

Proračunom za 2020. Ante Bilić i njegova gradska uprava planiraju rashode u visini 124 milijuna kuna, a po prvi put, otkako su preuzeli upravljanje gradom, imaju mogućnost fokusirati se na nove projekte i investicije umjesto na vraćanje dugova i pokrivanje naslijeđenih minusa. Zahvaljujući racionalnom upravljanju Bilićeve gradske uprave, u samo dvije godine uspjeli su riješiti preko 40 milijuna kuna duga, od čega samo ove godine sedam i Grad Trogir je – prvi put nakon više od deset godina – solventan.

‘Uz sve projekte koji su realizirani u prethodne dvije i pol godine, paralelno smo se bavili nepopularnom sanacijom gradskih financija i konačno ih u potpunosti stabilizirali. Po prvi put nakon deset godina Grad je toliko solventan da se može ako zatreba zaduživati i to po kamati manjoj nego je državna. Uz vlastita sredstva maksimalno ćemo koristiti državne i EU fondove. O svakoj takvoj odluci govorit ćemo transparentno i na vrijeme, kao što smo to napravili ove godine. Upravo smo krenuli u drugi ciklus projekta participativnog budžetiranja „I tebe se pita!“, a želja nam je u 2020. dodatno otvoriti proračun građanima kako to rade najtransparentniji gradovi u Europi ili kao što je to krenuo raditi Bjelovar. Trogir više nikad ne smije postati rob privatnih hirova. To je standard koji moramo postaviti neovisno tko je na vlasti.“ , kaže gradonačelnik Bilić.

Već ove godine Grad Trogir je tako, paralelno sa rješavanjem financijskih dubioza, krenuo u investicijski ciklus, a u 2020. ga planira dodatno intenzivirati. Za uređenje vrtića Plano osigurano je 5,6 milijun kuna, od čega čak 4 iz EU fondova, a dovršit će i vrtić na Balančanama. Počinju i s projektom gradnje POS stanova, odnosno kupnjom zemljišta i početkom gradnje, za što su u idućoj godini osigurali 1,25 milijun kuna, a u 2021. planiraju još 3 milijuna kuna. Uz ulaganje u ceste od gotovo pet milijuna kuna, rekonstrukciju zapadnog ulaza u grad i dovršetak uređenja istočnog, ključni kapitalni projekt u idućoj godini bit će modernizacija javne rasvjete vrijedna 9,8 milijuna kuna. U sklopu projekta urbane aglomeracije Kaštela-Trogir EU novcem će se, pak, proširiti kanalizacijska mreža.

„Nakon novog mosta koji je promijenio sliku našeg grada, Hrvatske ceste bi u idućoj godini trebale sanirati stari čiovski most. Želimo konačno završiti istočni ulaz u grad, početi s rekonstrukcijom zapadnog i, naravno, podignuti razinu sigurnosti na cestama na području cijelog grada. Najveći projekt koji je pred nama je proširenje kanalizacijske mreže. Dio mreže izgrađen je u posljednje dvije godine, a ViK je upravo započeo radove na Travarici na Riboli i u ACI Marini. Prije dvije godine govorio sam kako je cilj odvodnju povećati s 40 na 90 posto i do 2023. ćemo kroz projekt urbane aglomeracije, uz pomoć EU fondova, doći do 97%. Uskoro će gotovo svako kućanstvo u Trogiru biti spojeno na odvodnju, a preko 99% kućanstava na vodoopskrbu. To je mega projekt s brojnim izazovima, ali i civilizacijski standard o kojem smo desetljećima mogli sanjati.“, kaže gradonačelnik.

Planira se i uređenje trga Lučica u kojeg će se uložiti 2,5 milijuna kuna.

„Do sljedeće sezone prostor na Lučici postat će jedan mali uređeni gradski trg, dostojan te frekventne lokacije preko koje u sezoni prođe tisuće turista, ali prvenstveno mjesto za domaće ljude, pogotovo Čiovljane kojima zbog relativnog malog i zbijenog naseljenog dijela nedostaje površina tog tipa. U suradnji s Lučkom upravom uredit će se i cijeli zapadni dio rive kojemu je i konstrukcija dotrajala, a dobit će i zeleni pojas, ljepšu šetnicu, uređen parking. Tu je i još niz manjih zahvata poput uspornika prometa koje su mještani tražili kroz projekt „I tebe se pita!“ u više ulica, obnova javne rasvjete i slično.“, navodi gradonačelnik.

Fokus će biti i na gospodarenju otpadom pa ide sanacija deponija u Planom vrijedna 7,7 milijuna kuna, te gradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice vrijedna preko 5,5 milijuna kuna. Uz to, izradit će se dokumentacija za novu sportsku dvoranu i za uređenje pojasa Soline.

„Radimo na tome da realiziramo sportsku dvoranu i sljedeće godine raspisat ćemo arhitektonski natječaj. Nadamo se i da će se otvoriti EU natječaj na koji bismo uz vlastita sredstva mogli aplicirati za obnovu kina za što imamo spremnu svu dokumentaciju, a isto vrijedi i za park Garagnin. Grad s kulturnim centrom, sportskom dvoranom, predivno uređenim parkom i, ako tome pridodamo revitalizaciju spomenika kulture u staroj gradskoj jezgri, to će biti grad u kojem s ponosom želimo živjeti, u kojem će naša djeca imati sve preduvjete za lijepo djetinjstvo i mladost te grad po mjeri turista kakve želimo u našem gradu. Ta ideja vodi mene i moje suradnike i kada to napravimo, ispunit će se razlozi zbog kojih sam se odlučio preuzeti ovu ulogu. Bit će to novi grad. “, kaže Bilić.

Osim infrastrukturnih projekata, Bilić i njegova gradska uprava planiraju nove projekte za podizanje efikasnosti gradske uprave – digitalizaciju baze gradske imovine, te izradu Strategije pametnog grada. Nastavlja se i s potporama poduzetnicima i poljoprivrednicima, za koje se ukupno planira izdvojiti 130 tisuća kuna. (M.P.D.)