Grad Bjelovar od danas je i službeno grad s najmanjim porezima u državi.

Naime, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na prošlotjednoj sjednici donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak. Tako u Odluci o visini poreznih stopa poreza na dohodak u članku 2. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi “viša stopa poreza na dohodak u visini 25 %”.

Ova Odluka stupa na snagu od 1. siječnja 2025. godine, a objavit će se u “Narodnim novinama” i “Službenom glasniku Grada Bjelovara”.

Podsjetimo, Bjelovar je hrvatski grad s najmanjim porezima, odnosno najmanjom stopom poreza na dohodak koja od 1. siječnja ove godine iznosi 18 %, dok je viša stopa do spomenute Odluke iznosila 28%, a sada je i ona umanjena.

Kako su iz bjelovarske Gradske uprave izvijestili početkom svibnja, proračun se, usprkos umanjenim porezima, nikada nije bolje punio. U prilog tome idu i podaci o prihodu poreza na dohodak za prva četiri mjeseca ove godine. Prihod u travnju, primjerice, veći je za 33 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je za prvi kvartal povećanje prihoda veće za 18 posto u odnosu na prvi kvartal 2023. godine. Točnije, za prvi je kvartal ove godine ukupno prihodovano 5.599.001,50  eura, dok je u istom razdoblju prošle godine prihod od poreza na dohodak iznosio 4.597.296,88 eura.

Riječ je, dakle, o povećanju višem od milijun eura za prvi kvartal. (V.H./FB)