Grad Bjelovar, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji- pokazala je to naša nedavna analiza na temelju podataka Ministarstva financija – našao se među gradovima koji su u 2022. imali najviši porast izdvajanja za subvencije poljoprivrednicima u odnosu na proračunska izdvajanja u 2021. (92.701 kuna)…

Uostalom, Grad svojom stalnom komunikacijom i kontaktima s poljoprivrednim proizvođača, kako na lokalnoj razini, tako i šire, usklađuje svoje ‘Programe potpora  poljoprivredi’ Bjelovara. Za istaknuti je stalni porast isplaćenih financijskih sredstava iz proračuna Grada Bjelovara od 2017. do 2023. Kroz to razdoblje navedena su izdvajanja znatno porasla. Konkretno, 2017. godine isplaćene su u spomenutu svrhu 87.897,32 kune, a 2022. izdvajanje iznosi 563.044 kuna na temelju Programa potpora  poljoprivredi na području grada.

Evo i pregleda planiranih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Bjelovara kroz godine za potpore poljoprivredi: u 2021. plan -741.000 kuna, izvršenje- 470,343 kuna, u 2022. plan – 637.000 kuna, izvršenje 563.044 kuna, u 2023. plan – 110.251 eura,  izvršenje –   83.981,34 eura, u 2024. plan 143.400 eura…

-Iz napisanoga je vidljiv rast isplaćenih sredstava u odnosu  na 2021. kada je novim Programom i planirano 19 mjera, a dodatno je proširen u 2022. sa sedam novih potpora i to za: izgradnju sistema navodnjavanja, iskop arteškog bunara, uzimanje uzoraka i analizu mlijeka, analizu vode iz bunara, deratizaciju i izdavanje sanitarne knjižice i za potporu u slučaju izlučenja kopitara (uginuće konja pasmine gidran)- napominju iz Grada.

Osnovni značaj dodjele potpora po odredbama Programa potpora su podizanje razine dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje na području Bjelovara i zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima grada. Specifičan značaj dodjele potpora proizlazi iz doprinosa poljoprivrednih i ostalih važnih čimbenika: prirodni i krajobrazni značaj pridonose očuvanju svojstvenog krajolika europskog sela i biološkoj raznolikosti ruralnog područja, društveni značaj osigurava prehranu ljudi, sprječavaju siromaštvo, kulturni značaj pridonosi očuvanju tradicija, narodnih običaja i druge nematerijalne baštine, proizvodnji lokalnih, regionalnih tradicijskih proizvoda, a dodatni značaj definitivno je- doprinos razvoju ruralnog turizma.

Grad Bjelovar provodi program jačanja gospodarstva i putem sudjelovanja Grada na sajmovima i manifestacijama. Bjelovar je u 2022. godini bio suorganizator i sudionik Međunarodnog proljetnog i Međunarodnog jesenskog bjelovarskog sajma u Gudovcu, gdje dodjeljuje, bez naknade na svom štandu, prostor poljoprivrednim proizvođačima za prezentaciju i prodaju njihovih proizvoda. Uz to, Grad Bjelovar bez naknade poljoprivrednim proizvođačima dodjeljuje prezentativno prodajna mjesta bez naknade za vrijeme održavanja  gradskih manifestacija: Pisanicom do Uskrsa, Terezijana, Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja, Advent, Dani jagoda i trešanja. Prostor za vrijeme manifestacija koristi 30-tak poljoprivrednih proizvođača.

-Inače, cijena korištenja takvih mjesta za vrijeme manifestacija iznosi 13,27 eura na dan. Izračunamo li ukupan broj dana trajanja manifestacija i događanja, prosječno 45 dana x 30 korisnika x 13,27 eura, dobivamo 17.915 eura na godinu, koje Grad daruje poljoprivrednim proizvođačima koji su aktivni sudionici  gradskih manifestacija u vidu prezentiranja i prodaje svojih proizvoda- ističu iz Grada Bjelovara.

Jedan od nezanemarivih projekata, koji je vezan uz poljoprivredu, zasigurno je i projekt Bjelovarskog doručka koji je još 2017. Grad pokrenuo sa željom da lokalni poljoprivredni prehrambeni proizvodi budu zastupljeni u vrtićima i školama  Bjelovara, a proizvođači iz bjelovarskoga kraja dobiju priliku za promociju, veći plasman na tržištu, ali i bolju međusobnu suradnju. U sklopu projekta Grad Bjelovar uspio je poljoprivredne proizvođače ujediniti u Zajednicu ponuditelja s kojom nastupaju na tržištu. Domaće namirnice tako su se našle u svih pet bjelovarskih škola i Gradskom vrtiću Bjelovar, a priču su kasnije preuzeli i privatni vrtići i neki restorani. Grad Bjelovar prvi je u kojemu je takav projekt zaživio u RH.

-Projektom Bjelovarski doručak postigla se sinergija poljoprivrednih proizvođača s područja Grada što je rezultiralo njihovom konkurentnošću na tržištu. Dostavljaju domaći med, voće i povrće bilogorskog poljoprivrednika u sve škole i vrtiće na području Bjelovara, dobrim dijelom i županije,  a isto tako, s tim u skladu, u prosincu 2020. godine otvorena je i trgovina domaćim proizvodima Bilogorska košara, koju vodi  braniteljska socijalno-radna zadruga istoga imena – ‘Bilogorska košara’. Grad Bjelovar je dao svoj prostor i uredio ga, u njemu se danas može naći ono najbolje iz reda poljoprivrednih proizvoda našega kraja – od domaće tjestenine, preko sireva i suhomesnatih proizvoda do voćnih sokova, rakija i vina, ali i kozmetike i suvenira.  Zadruga voćem i povrćem opskrbljuje 25 škola u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – upoznaju nas nadalje iz Grada.

U promatranoj 2022. Grad Bjelovar -pod gradonačelnikom Darijom Hrebakom – sufinancirao je i rad udruga poljoprivrednih proizvođača s 28.000 kuna, a godinu iza, u 2023., s 5.230 eura…

Ukupno je u 2022. godini isplaćeno iz Proračuna za: Sajam za životinje – Patkovac – 17.929,80 kuna, Subvencije poljoprivrednicima- 563.040 kuna, Sudjelovanje Grada na sajmovima- 686.332,40 kuna, Provođenje programa zaštite divljači- 97.749,92 kuna i Projekt Bilogorska košara – 31.547,80 kn, ukupno za poljoprivredu- 1.396.603,92 kuna. U 2023. godini, kao i 2024. zadržan je trend rasta financijskih sredstava namijenjenih za razvoj poljoprivrede na području Grada Bjelovara, dok je u 2024. godini planirano za: Sajam za životinje – Patkovac – 3.500 eura, Subvencije poljoprivrednicima – 143.400 eura, Sudjelovanje Grada na sajmovima  – 128.000 eura, Provođenje programa zaštite divljači – 18.000 eura i Projekt Bilogorska košara – samodohodovni, ukupno za poljoprivredu – 292.900 eura.  (Pero Livajić)