U korona godini 2020. čak 49 gradova povećalo je izdvajanja za zdravstvo, pokazali su to, dok čekamo one iz 2021., rezultati naše analize podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna. Među njima, u samom vrhu, našao se Čakovec, u Međimurskoj županiji, koji je zauzeo poziciju u Top 10, peti u poretku, kada se radi o porastu izdvajanja za zdravstvo u odnosu na godinu prije, 2019. (plus 148.54 posto), a nalazi se u Top 20 u rubrici porasta prema izdvajanju za zdravstvo u 2017. (151.77 posto povećanja)…

Pozitivan rast nipošto ne namjeravaju zaustaviti, pa su nakon 371.609 kuna u 2021. u  Gradu Čakovcu u Proračunu za 2022. godinu predvidjeli za zdravstvo – 400.000 kuna. Od toga pola iznosa raspoređuje se udrugama i ustanovama koje djeluju u zdravstvu putem Javnog poziva, a ostatak je namijenjen kupnji opreme za javne zdravstvene ustanove koje djeluju na čakovečkom području. Također, otprilike 50.000 kuna dodjeljuje se ustanovama i udrugama koje djeluju u zdravstvu preko drugih stavki Proračuna (Grad prijatelj djece, potpora udrugama invalida…). Grad Čakovec je, podsjećaju nas, i uzoran partner ustanovama u zdravstvu na EU projektima (u 2021. – Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije s oko 200.000 kuna).

-Inače, u 2021. godini posebno bi izdvojili programe udruga čije je djelovanje usmjereno prema zdravstvu. Tu su u prvom redu ključni programi rane intervencije kod djece, programi rehabilitacije djece s teškoćama, podrška radu udruga koje se bave liječenjem i prevencijom raznih oblika ovisnosti, potpora majčinstvu, a sufinanciramo i preventivne programe u zdravstvu (oralno zdravlje, prevencija malignih bolesti, psihičko zdravlje) i sl. S obzirom na epidemiju COVID-19, u protekloj godini smo za potrebe zbrinjavanja pacijenata Županijskoj bolnici Čakovec kupili i donirali dva uređaja za liječenje terapijom visokog protoka kisika sa svom pripadajućom opremom. Doniramo i opremu te potrošni materijal Pedijatrijskom odjelu ŽB Čakovec, a od ove smo godine omogućili i ustupili Udruzi za sindrom Down Međimurske županije adekvatne prostore za rad. U Domu kulture u Novom Selu Rok gdje djeluje 39 roditelja i 32 djece, pritom su stvoreni uvjeti ne samo za postojeće, već i za nove terapeutske programe – upoznaju nas iz Grada Čakovca.  Napominju i da u djelokrug rada jedinica lokalne samouprave ne ulazi briga o zdravstvenom sustavu i  organiziranju zdravstvene zaštite, međutim poručuju i kako na tom polju nastoje biti na raspolaganju koliko je to u mogućnosti Grada.

Grad Čakovec je početkom godine proveo natječaj te evaluirao projekte i programe udruga i ustanova koje djeluju na području Čakovca, a koje svojim aktivnostima oplemenjuju javni i društveni život grada. U hrvatskim okvirima prepoznatljivi su po izuzetno bogatom društvenom životu, u gradu postoji velik broj udruga u gotovo svakom aspektu javnog života, a svojim aktivnostima i rezultatima pridonose ne samo kvaliteti života, već i pozitivnoj slici koju Čakovec uživa u drugim dijelovima RH. Prije nekoliko dana, tako, potpisani su novi ugovori za programe i aktivnosti u 2022. godini. Sveukupno će se za poticanje projekata i programa civilnog društva na području Grada Čakovca, ove godine utrošiti 5.664.081,00 kuna. Ukupno će se sufinancirati 408 programa koje je prijavilo 286 prijavitelja, od sporta do projekata za djecu i mlade, aktivnosti u kulturi, humanitarnim udrugama, ali i programi i projekti udruga iz socijale i zdravstva.

Izvršna direktorica Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID Marina Držanić, prilikom potpisivanja, napomenula je kako postoje velike potrebe na području rane intervencije u djetinjstvu, te da se ovim ugovorom osiguralo daljnje zapošljavanje stručnjaka koji je neophodan za njeno provođenje, a kako novi zakon predviđa veći udio lokalne i regionalne samouprave, nada se da će se i nadalje postizati zajednički dogovori, odnosno djeci i njihovim obiteljima s područja grada i županije pružiti kvalitetna i stručna podrška.

A početkom godine otvoren je i novouređen i suvremeno opremljen Odjel abdominalne i dječje kirurgije Županijske bolnice Čakovec,  nakon 6 mjeseci radova. Investicijom vrijednom više od 4 milijuna kuna stvoreni su uvjeti za još kvalitetniji boravak pacijenata na Odjelu, nabavljena je nova i modernija oprema te su uređene sobe za boravak djece uz roditeljsku pratnju i „post-intenzivne“ sobe za smještaj pacijenata koji zahtijevaju pojačanu skrb nakon operativnih zahvata. Rekonstrukcija ima još veću težinu jer je odrađena u razdoblju kada su imali 130 covid pacijenata, no ni tada nisu zaboravili podizati standard i uvjete za rad i boravak djelatnika i pacijenata. Na Odjelu radi 5 specijalista abdominalne kirurgije, 1 specijalist dječje kirurgije, 2 specijalizanta abdominalne kirurgije, 1 specijalizantica dječje kirurgije, 6 specijalista, 3 specijalizanta te 1 magistra sestrinstva, 3 prvostupnice sestrinstva i 8 medicinskih sestara i tehničara. Prošle je godine na Odjelu zbrinuto 1003 pacijenata, od čega 139 djece, dok je broj operativnih zahvata bio 1499 kod čega je operirano 120 djece, a kroz jednodnevnu kirurgiju učinjeno je 942 operativna zahvata, među njima 65 kod mališana. Valja uzeti u obzir kako se radi o godini koju je obilježila covid pandemija.

No, završetak rekonstrukcije Odjela nije završetak ulaganja, već nastavak velikog ciklusa koji su započeli prije nekoliko godina. Uređuje se prilazni put, rekonstruira Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, a u planu je rekonstrukciju odjela pedijatrije, ginekologije, neurologije i ortopedije, priprema se projektna dokumentacija obnove zgrade Feštetić kako bi je pretvorili u Centar palijativne skrbi, a uredit će se i parkiralište, i bolnički park.

Gradonačelnica Ljerka Cividini tom je prigodom u prvom redu zahvalila svim medicinskim i nemedicinskim djelatnicima na njihovom vremenu, trudu i radu koji ulažu u zdravlje i sigurnost svih Čakovčanaca i Međimuraca.

-Naša bolnica od sada je bogatija za novouređeni odjel, a novi prostori omogućit će bolje uvjete kako pacijentima, tako i osoblju. Hvala Međimurskoj županiji što kontinuirano ulaže u obnovu bolničkog kompleksa u Čakovcu. Grad, iako nema zakonske nadležnosti nad zdravstvenim sustavom uvijek je rado dio projekata, pomaže u nabavci opreme te stvaranju i zadržavanju nadstandarda kakav u zdravstvu Međimurje ima. Čestitke cijelom timu uključenom u projekt, nadamo se na zadovoljstvo svih pacijenata, a posebice onih najmlađih kojima će se barem malo olakšati boravak u bolnici. Svjesni da je ovo investicija u zidove i opremu, naglasak ovim kao i svim drugim aktivnostima u zdravstvu stavljamo i na uvjete za naše liječnike, medicinske sestre i nemedicinsko osoblje koje neprestano brine o našem zdravlju- rekla je čakovečka gradonačelnica.

-Mišljenja sam da u izvanrednim situacijama, poput ove u kojoj smo posljednjih godina, moramo ujediniti sve resurse kako bismo pomogli zdravstvenom sustavu te spasili ono što je najvrijednije – ljudske živote, a Grad Čakovec će i dalje u okviru svojih mogućnosti pomagati rad i opremanje naše jedine bolnice te ostalih ustanova u zdravstvu koje djeluju na ovom području. Želim se u ime stanovnika Čakovca i svoje osobno, zahvaliti svim zaposlenicima u zdravstvenom sustavu Međimurja i šire, na svemu što su činili i čine u liječenju COVID-19 bolesnika. Jednom kada sve ovo ostane iza nas, sigurno će se pokazati da su brojni životi spašeni predanošću, stručnošću i humanošću naših liječnika i medicinskih sestara te svih zaposlenika zdravstvenog sustava. Zaista možemo biti ponosni na našu bolnicu i sve generacije njenih djelatnika, liječnika i medicinskih sestara te nemedicinskog osoblja koji su cijelo stoljeće stvarali i stvorili suvremeni medicinski centar koji nam je na ponos svima –  kaže nam Ljerka Cividini, gradonačelnica Čakovca. (P.Livajić)