Nije osobito iznenađenje da se upravo Cres našao među najbolje rangiranim gradovima po pitanju prirodnog prirasta,  kako je to pokazala naša analiza podataka Zavoda za statistiku, a koji se odnose na prošlu godinu.

Naime, ovaj gradić u samom je vrhu gotovo svih naših analiza. Uz to, često je u konkurenciji i na našim izborima za najbolji grad, gdje je već više puta odnosio i pobjede u kategoriji „Obrazovanje i mladi“, a uvrstio se među najbolje rangirane i u kategoriji „Kvaliteta života“.

U 2021. godini, za koju su zasad dostupni podaci, Cres je ukupno za stavku „obitelj i djeca“ izdvojio 477,3 tisuće kuna, a što uključuje pomoć obiteljima i kućanstvima, pružanje usluge izvaninstitucionalne skrbi i božićnice za umirovljenike koje je dobilo oko 600 građana. Pružanje usluge izvaninstitucionalne skrbi odnosi se na razne vrste pomoći pretežito starijim osobama koje žive najčešće u samačkim kućanstvima. Pomoć obiteljima i kućanstvima obuhvaća sufinanciranje cijene vrtića za drugo i svako sljedeće dijete, pomoć za novorođenče, pripremu i dostavu obroka te jednokratnu novčanu pomoć potrebitima.

Navedene mjere potvrđuju kako Grad Cres kontinuirano skrbi o svojim sugrađanima, od najmlađih do najstarijih, a posebice o onima kojima je nužna posebna skrb.

 

„Rado naglašavamo da je Grad Cres prepoznat upravo po tome što od rođenja do završetka obrazovanja prati svoju djecu, učenike i studente, a to dokazuje i status Grada – prijatelja djece. No, isto tako brine o svojim najstarijim sugrađanima, sufinanciranjem rada udruge umirovljenika i raznih njihovih aktivnosti te isplatom božićnice na koju pravo imaju svi umirovljenici. Cilj nam je da, iako na otoku, sve naše obitelji imaju slične ili još bolje uvjete života od onih na kopnu“ – rekao nam je na tu temu nedavno gradonačelnik Marin Gregorović.

Cres je  među prvih  pet malih gradova u zemlji po iznosu stipendija i školarina po stanovniku (132,65 kuna) i broju odgojitelja u vrtićima (3,4 djece po odgojitelju), a nalazi se u Top 15 po broju visoko obrazovanih stanovnika u kategoriji malih gradova (svaka 4,37 osoba). Grad Cres našao se među najbolje rangiranima i po  „per capita“ izdvajanju  za kvalitetu života koje je u 2021. po stanovniku iznosilo 3.390,32 kuna.

Niz je projekata, programa i mjera koje spadaju u proračunska izdvajanja za usluge unapređenja stanovanja i zajednice na što je Grad Cres 2021. godine izdvojio više od 6,5 milijuna kuna; od održavanja nerazvrstanih cesta (na području Grada Cresa ih ima 2.200 kilometara), javnih i zelenih površina pa do igrališta, groblja i spomenika.  Veliki iznosi izdvajaju se za razne komunalne usluge, kao što su odvoz komunalnog otpada, sterilizacije i kastracije mačaka ili deratizacija i dezinsekcija. U pomorsko dobro uloženo je 257.000 kuna kroz sanacije obalnih zidova i postavljanja psiholoških barijera na kupalištima, a gotovo jednako toliko u zaštitu standarda u selima u kojima živi relativno malen broj ljudi, ali Grad im nastoji omogućiti jednake uvjete života kao i drugdje na području otoka Cresa. U tekuće i investicijsko održavanje poslovnog i stambenog prostora uloženo je oko 330.000 kuna, a potpuno su obnovljeni sanitarni čvor, kuhinja i kotlovnica u zgradi gradske uprave čime se značajno doprinijelo energetskoj učinkovitosti sustava.

Cres je, navedimo i to, u nedavnoj analizi ulaganja u zdravstvo, a na temelju podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna za 2021. godinu, uvršten među deset najbolje rangiranih hrvatskih gradova. Naime, na prvom je mjestu po ulaganju per capita,  na drugom po izdvajanju iz proračuna, a u samom je vrhu i po rastu izdvojenih sredstava uspoređujemo li analiziranu godinu s prethodnom. Kako navode iz creske gradske uprave, u 2021. godini sufinancirali su hitnu medicinsku službu kroz financiranje rada trećeg liječničkog tima obiteljske medicine u Cresu u visini od 209.000 kn te rad liječnika u Martinšćici za što je izdvojeno 74.000 kn. Grad Cres pokrivao je troškove dolaska ginekologinje, pedijatrice i drugih specijalista, zatim logopedski tretman djece u sklopu programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ kao i druge projekte u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo te sufinancirao najam stana za liječnika trećeg liječničkog tima u ambulanti Cres kao i  logopeda koji je zaposlen u Dječjem vrtiću Girice. Za te aktivnosti ukupno je u proračunu osigurano 260.000 kn.

„Ove suhoparne brojke samo djelomično mogu pokazati kako se u Gradu Cresu trudimo svojim građanima osigurati najviše standarde te zadovoljiti potrebe različitih dobnih skupina, od vrtićke djece do umirovljenika. Iako smo turističko mjesto smatram da se kao gradska administracija prvenstveno trebamo fokusirati na podizanje kvalitete života svojih stanovnika kako bi onda mogli i svojim gostima pružiti ugodno mjesto za odmor“ – napomenuo je gradonačelnik Gregorović. (V.H.)