Grad Crikvenica na ovogodišnjem je Izboru za najbolji grad proglašen najboljim za obrazovanje u kategoriji malih gradova, a ovo je već treća godina zaredom kako se našao u finalu. Konkurirali su mu  Buje, Cres, Komiža i Krk, a do titule najboljeg Crikvenica je došla, između ostalog,  na temelju visokih porodiljnih naknada, udjela izdvajanja za obrazovanje, socijalnu politiku i mlade te brojem visokoobrazovanih stanovnika na gradskom području..

Na proglašenju pobjednika našeg Izbora za najbolji grad, održanog prošlog četvrtka u Opatiji, Crikvenica je trijumfirala u kategoriji “Obrazovanje, demografija i mladi”, a priznanje je Ivoni Matošić-Gašparović, zamjenici gradonačelnika Crikvenice, uručio ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Marin Piletić.

Crikvenica je u našoj analizi dostupnih podataka o izvršenjima proračuna za 2020. godinu po pitanju izdvajanja za obrazovanje, demografiju i mlade, među TOP 10 gradova prema oba per capita izračuna budući da se na visoko treće mjesto smjestila prema izdvajanju po djetetu s iznosom od 7,2 tisuće kuna, a na devetom mjestu nalazi se prema izdvajanju po glavi stanovnika (52,4 kune).

U 2021. godini za porodiljne naknade ukupno je isplaćeno 597.500 kuna, od čega je kao naknada za treće dijete izdvojeno 250.000 kuna. U 2022. godini na toj poziciji je planirano 650.000 kuna naknada za novorođenčad, a do sada je već isplaćeno 213.500 kuna, pri čemu roditeljima  trećerođenih beba 137.500 kuna. Počevši s 2021. isplaćuju i  jednokratne novčane pomoći trudnicama (neto 1.500 kuna), u prošloj godini zaprimili su za tu svrhu 60 zahtjeva za isplatu i isplatili 137.820,60 kuna. U 2022. godini do sada su za istu namjenu pristigla 22 zahtjeva, a isplaćeno je 48.237,21 kuna.

Iz proračuna je u 2021. godini Crikvenica izdvojila visokih 29 posto za obrazovanje, socijalnu politiku i mlade, a među parametre koji su odlučivali o pobjedniku ušao je i onaj koji se tiče broja visokoobrazovanih budući da je na crikveničkom gradskom  području svaka treća osoba visokoobrazovana. Grad je izdao i brošuru „Svod za mlade“ koja na vrlo pristupačan način zainteresirane provodi kroz sve programe i potpore namijenjene mladima te čitav niz pronatalitetnih projekata i programa koje provodi Grad Crikvenica.

Vrlo su važna stavka i stipendije za učenike i studente pa je tako u 2021. za stipendije  isplaćeno ukupno 399.600 kuna. U ovoj godini planirano je za stipendije ukupno 464.600 kuna. Na kraju podsjetimo kako je Crikvenica nositelj titule i, što je važnije, aktivno provodi projekte Grad prijatelj djece i Zdravi grad, a aktivno radi i na stjecanju epiteta Grada za mlade te je dio projekta Lokalni rad s mladima – Europe Goes Local, koji za cilj ima aktivnije uključiti mlade u zajednicu.

Prilikom proglašenja finalista, gradonačelnik Damir Rukavina rekao nam je kako mu je izuzetna  čast plasirati se u finale izbora u kategoriju „Obrazovanje, demografija, socijalna politika i mladi“, a što je plod dugogodišnje, sustavne brige i senzibiliteta za ranjive skupine i skupine koje trebaju  podršku. Dodao je kako Grad provodi niz mjera i projekata, od rekonstrukcije i obnove  svih odgojno-obrazovnih ustanova na području grada Crikvenice, sufinanciranja rada čak 35 sportskih udruga za djecu i mlade, organizacije produženoga boravka u školama, osiguravanja besplatnih udžbenika, do inovativnih projekata poput Ribar(i)je  u Dječjem vrtiću Radost, a naveo je i pripremu projekta izgradnje posve novoga vrtića u Gornjemu kraju.

“Grad Crikvenica već dugi niz godina aktivno provodi različite mjere pronatalitetne politike kako bi potaknuli rast broja novorođene djece, ali i kako bi svim roditeljima pomogli pri podizanju djece i omogućili djeci i mladima ugodno i bezbrižno djetinjstvo i odrastanje u našem gradu. Pozitivne brojke stoga iznimno vesele, ali su i obaveza da i nadalje aktivno promišljamo o politikama i programima usmjerenima na djecu i mlade, na našu budućnost – naglasio je Rukavina. (V.H.)