Naše najnovije istraživanje o naknadama za bebe u gradovima u sam je vrh svrstalo Grad Crikvenicu koja je naknade od 1. siječnja utrostručila i pozicionirala se među najjače gradove kad je ova pronatalitetna mjera u pitanju.

Novčana pomoć za prvo dijete povećana je sa dotadašnjih 398 na 1300 eura, za drugo dijete sa 929 na 2000 eura te za svako treće i daljnje dijete naknada iznosi 4950 eura.

Pozitivna i održiva demografska politika jedan je od glavnih ciljeva Grada Crikvenice, koji osim sveobuhvatnog ulaganja u kvalitetu života i standarda svojih građana, posebnu pažnju pridaje i pronatalitetnoj politici, ističu iz gradske upravePotvrđuje to i činjenica da se Grad Crikvenica iz godine u godinu u našem izboru za Najbolji grad plasira u samo finale, među najbolje gradove za obrazovanje i demografiju, a prije dvije godine ponijeli su titulu najboljeg grada u ovoj kategoriji.

„Možemo vidjeti da potpore zaista daju pozitivne rezultate i da je to značajna pomoć mladim obiteljima s područja grada Crikvenice. Osim toga, Grad Crikvenica sufinancira i proces potpomognute oplodnje u iznosu od 1000 eura za sve parove koji se odluče za taj proces, a podignut je i iznos jednokratne pomoći za trudnice sa 200 na 300 eura. Kontinuirano radimo na poboljšanju svih uvjeta za djecu i mlade i provođenjem sveobuhvatnih mjera nastojimo zaista s ponosom nositi titulu „Grad prijatelj djece“.  “ – ističe zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović.

Uz nabrojeno, Grad Crikvenica socijalno najugroženijim skupinama društva osigurava pravo na besplatnu prehranu dojenčadi, podmirenje troškova boravka djece u vrtiću, pravo na pomoć za podmirenje troškova produženog boravka učenika osnovnih škola, sufinanciranje udžbenika za srednje škole, kao i stipendije nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima. Sva ova izdvba (m.p.d., Grad Crikvenica)