Kako bi potaknuli pozitivne demografske mjere Grad Crikvenica posljednjih je godina, osim ulaganja u gospodarstvo kao ključne mjere, značajno povećao i izdvajanja za neke od najpopularnijih mjera kojima olakšava financijsku situaciju roditeljima – naknade za bebe i stipendije. Uskoro uvode i potpuno novu i za sad jedinstvenu mjeru u zemlji – novčane naknade za trudnice. Koliko će one iznositi i koliko će se u proračunu za njih osigurati doznat će se, najavljuju iz gradske uprave, vrlo skoro.

U protekle tri i pol godine Damir Rukavina i njegova gradska uprava i više su nego udvostručili izdvajanja za naknade za bebe – sa 296 tisuća kuna u 2017. na 650 tisuća koliko planiraju u ovoj godini. Udvostručili su iznos naknada pa roditelji tako sada dobivaju 3.000 za prvo, 7.000 za drugo i po 30 tisuća za treće i svako iduće dijete, dok su u 2017. dobivali po 1.500 za prvo i drugo dijete, te 30.000 za treće i svako iduće dijete.

Za stipendije su, pak, u ovogodišnjem proračunu osigurali 420 tisuća kuna kuna. Za usporedbu, za studentske stipendije u 2017. je bilo izdvojeno 224 tisuće kuna. Crikvenički studenti primaju po 800 kuna mjesečno, a učenici po 500 kuna. Uveli su i stipendije za deficitarna zanimanja, te time povećali mogućnost stipendiranja srednjoškolaca i studenata.

Na godišnjoj razini za pronatalitetne mjere izdvajaju preko 600 tisuća  kuna što osim samih naknada za bebe obuhvaća i druge olakšice kao što je prijevoz djece po socijalnom programu i djece s invaliditetom koji idu u školu u Rijeku te prehrana u školi za djecu po socijalnom programu i za treće i svako iduće dijete. Sufinanciraju 70 posto cijene vrtića, za što godišnje izdvajaju oko 10 milijuna kuna, te osiguravaju besplatan smještaj za svako treće i iduće dijete u obitelji, kao i za djecu branitelja. Osigurali su i pet milijuna kuna iz EU fondova te uveli popodnevni rad vrtića kako bi roditelji koji rade u popodnevnim satima mogli ostaviti svoju djecu u vrtiću.

Kada se govori o školama, Grad kroz fondove Europske unije sufinancira pomoćnike u nastavi, a iznos ovisi o broju djece koji trebaju pomoćnike u nastavi tako se taj iznos kreće otprilike od 300.000,00-500.000,00 kuna na godišnjoj razini. Kroz stipendije se godišnje osigura oko 400.000,00 kuna za učenike i studente te gotovo 600.000,00 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata. Produženi boravak imaju obje osnovne škole (Osnovna škola Zvonka Cara i Osnovna škola Vladimira Nazora) te sve tri područne škole (Područna škola Selce, Područna škola Dramalj i Područna škola Jadranovo) te Grad sufinancira ovaj trošak sa pola milijuna kuna. Djeca dobivaju besplatne udžbenike od države, dok Grad financira radne materijale tako da su roditelji u potpunosti oslobođeni troška nastavnog materijala te se u tu svrhu izdvaja 260.000,00 kuna. Istaknimo i da su su obje osnove škole e-škole, s tim da je jedna osnovna škola već opremljena sa potrebnom podrškom za takvo održavanje nastave, dok je u drugoj školi proces u tijeku. (m.p.d.)