Naša nedavna analiza proračunskih izdvajanja gradova za potpore obrtnicima u sam vrh je pozicionirala Grad Đakovo. Sa 1,26 posto proračunskih sredstava izdvojenih za potpore obrtnicima, Đakovo je na 6. mjestu u Hrvatskoj. 

Grad Đakovo u 2022. godini, temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora, dodijelio je ukupno 143.825,54 eura odnosno 1.083.653,51 kunu sredstava svojim obrtnicima. Navedeni iznos dobila su 132 različita obrta u sklopu osam mjera kojima se potiče razvoj gospodarstva. Najviši iznos od 112.056,77 eura/844.291,77 kuna dodijeljen je u sklopu potpore za nabavu i ugradnju  strojeva i  opreme. Nadalje, 10.904,74 eura/82.161,74 kune dodijeljeno je u sklopu mjere koja podrazumijeva potporu novoosnovanim subjektima malog gospodarstva, 15.860,38 eura/119.500,00 kuna dodijeljeno je za potporu novom zapošljavaju i samozapošljavanju dok je preostali iznos dodijeljen obrtnicima za mjere koje se odnose na potporu ulaganju u standarde kvalitete, potporu za promociju na sajmovima, stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, sufinanciranje razvoja tradicijskih i umjetničkih obrta te sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita. Također, Grad Đakovo je u 2022. godini na temelju provedenog Javnog poziva za dodjelu potpora iz Programa dodjele potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje 2021.-2023. godine, na temelju koji su dodijeljene de minimis potpore mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva s ciljem stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja koje je poticajno za cjelokupni gospodarski i društveni razvoj Grada Đakova kao i poljoprivrednim gospodarstvima u svrhu razvoja poljoprivrede i unapređenja ruralnog prostora, poticanja osnivanja novih i jačanja postojećih poljoprivrednih gospodarstava te poticanja konkurentnosti poljoprivrede na području Grada Đakova.

„Grad Đakovo kontinuirano potiče razvoj poduzetništva na svom području. Prepoznali smo potrebe naših gospodarstvenika i kroz Program poticanja razvoja gospodarstva činimo sve kako bi ostvarili što bolju poduzetnički klimu, a sve s ciljem da se i dalje podupire otvaranje novih obrta i zapošljavanje što više ljudi. Upravo su krajem 2022. godine dosegnuti rekordni brojevi obrta i to oni prije krize 2008. godine, na području Đakova i Đakovštine. U prosincu prošle godine smo potpisali 249 ugovora i dodijelili više od 320 tisuća eura našim gospodarstvenicima. Sredstva za poticanje razvoja gospodarstva osigurali smo i u proračunu za 2024. godinu, a ono što nas očekuje jest da ovaj program dobro analiziramo, odnosno, učinke svih natječaja kojima smo kroz protekle godine dodjeljivali potpore male vrijednosti. Nakon toga ćemo vidjeti kako najpametnije postaviti natječaj za ovu godinu“ – razložio nam je gradonačelnik Đakova, Marin Mandarić. (V.H.)