Grad Donji Miholjac, u Osječko-baranjskoj županiji, zauzima visoko mjesto naše najnovije analize subvencija u poljoprivredi iz Proračuna 2022., pa se u Top 10 našao na dva polja -kada se radi o udjelu proračunske potpore (3.-1.20 posto) i iznosom po glavi stanovnika (6.- 49.81 kuna)…

I lani se Donji Miholjac, podsjetimo, našao u Top 10 naše istovjetne analize na dva polja. I to, prema udjelu subvencija poljoprivredi u Proračunu 2021. (7.-1.00 posto), i prema iidentičnom znosu podijeljenih subvencija ‘per capita’ (10.- 49.81 kuna). U Donjem Miholjcu potvrđuju time kako kontinuirano podupiru poljoprivredu svog kraja, ostvarujući na tom polju iz godine u godinu poziciju u samom vrhu naših tradicionalnih analiza.

Tako su u 2022. za provedbu Programa potpora u poljoprivredi Grada Donjeg Miholjca u Proračunu osigurali 400.000 kuna. Po njemu, Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi bio je otvoren od  15. srpnja 2021. do  23. kolovoza  2022. godine i iskorištenja predviđenih sredstava, a podneseno je  ukupno 78 zahtjeva,  72 pravovaljana koji su subvencionirani u devet mjera. Najviše ih je stiglo za nabavku opreme, alata i strojeva za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje- 34 zahtjeva kojima je ukupno isplaćeno – 289.365,79 kuna. Potporu za očuvanje pčelinjeg fonda zatražilo je 16 poljoprivrednika i dobilo 23.040 kuna, 9 poljoprivrednika primilo je za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje – 53.481,62 kuna, 3 su za kupnju i opremanje staklenika i plastenika dobili 17.860,80 kuna, 4 za sufinanciranje premija osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura u nepovoljnim vremenskim uvjetima – 7.029,93 kuna, a potpora se isplatila i za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova, kontrolu plodnosti tla, kamatne stope za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje, dok su neiskorištena ostala planirana sredstva za zaštitu od tuče višegodišnjih nasada.

U protekloj 2023. za provedbu Programa potpora u poljoprivredi Grada Donjeg Miholjca planirano je 53.089,12 eura. Na Javni poziv podneseno je  ukupno 87 zahtjeva, za 84 pravovaljana iz Grada su ukupno poljoprivrednicima isplatili 52.923,25 eura. Najviše ih je opet stiglo za nabavku opreme, alata i strojeva za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje- 38 zahtjeva kojima je ukupno isplaćeno – 41.080,49 eura. Potporu za očuvanje pčelinjeg fonda zatražilo je 15 poljoprivrednika i dobilo- 2.655.30 eura, 12 za sufinanciranje premija osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura u nepovoljnim vremenskim uvjetima – 1.275,32 eura, 7 za kontrolu plodnosti tla- 1.052,31 eura, 6 su za kupnju i opremanje staklenika i plastenika dobili 3.211,88 eura, 3 poljoprivrednika za postavljanje sustava za navodnjavanje – 2.417,04 eura, 2 za subvencioniranje kamatne stope za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje – 197 eura…

-I za 2024. su osigurana u Proračunu sredstva za poljoprivredu, ukupno 241.000 eura- kaže nam Goran Aladić, gradonačelnik Donjeg Miholjca. Namijenjena su za  usluge tekućeg i investicijskog održavanja- otresnice – 25.000 eura, deratizaciju i dezinsekciju- zbrinjavanje životinjskog otpada-15.000 eura, geodetsko-katastarske usluge- 7.000 eura,  održavanje poljskih puteva i ostale usluge i poslovi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem-120.000 eura, rashodi i troškovi – 7.000 eura, subvencije poljoprivrednicima – 67.000 eura… (Pero Livajić)