Polako, ali sigurno, Duga Resa primiče se startu kapitalnog projekta- gradnji Centra za starije osobe, u kojemu bi – kako to stoji u planovima – najkasnije u 2026. za čak oko 150 korisnika i korisnica trebalo skrbiti 60-ak zaposlenika…

Riječ je o projektu koji je uspješno prijavljen na javni poziv u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za što su ostvarena i bespovratna sredstva u iznosa 6 milijuna eura, a preostalih 5 milijuna eura, potrebnih za njegov završetak zajedno će osigurati Grad Duga Resa i Karlovačka županija.

-Projekt koji na proljeće kreće s građevinskim radovima provodi se s ciljem poboljšanja dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe, a ono što je možda najbitnije za Dugu Resu je da će u novoizgrađenom Domu koji bi za manje od dvije godine trebao početi s radom, biti 67 novozaposlenih osoba. Dom će imati 151-og korisnika, a pružat će i izvaninstitucionalne usluge, odnosno pomoć u kući – napominju iz Grada.

 Slično kao što imamo subvencioniranje djece u vrtiću, tako će Grad Duga Resa imati i Program subvencioniranja građana s područja Duge Rese u ovom domu. Nadam se da ćemo vrlo brzo u predviđenom roku svjedočiti početku jedne lijepe priče na korist starije generacije građana Duge Rese kazao je predstavljajući nedavno projekt na početnoj konferenciji i gradonačelnik, Tomislav Boljar.

Tom prilikom i županica Martina Furdek Hajdin istaknula je izuzetan značaj investicije budući je u Karlovačkoj županiji gotovo četvrtina stanovništva starosti iznad 65 godina, a trenutno postojeći kapaciteti domova za starije i obiteljskih centara nisu dostatni za sveobuhvatni skrb i smještaj korisnika.

 -Projekt je atraktivan i omogućit će 60-ak novih radnih mjesta. Naša županija će biti potpora i u financijskom dijelu, a  ističem važnost blizine Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa koja će u cjelokupnom projektu biti kvalitetan partner i podrška. Vlada RH je prepoznala potrebe na terenu i kroz Poziv smo imali priliku prijave i ostvarivanja financijskih sredstava. Svim sudionicima u projektu želim plodonosnu i uspješnu suradnju poručila je tom prigodom županica.

Projekt koji provodi Grad Duga Resa u partnerstvu s Karlovačkom županijom sufinanciran je iz Mehanizma za oporavak i otpornost za period od 2021. do 2026., i ukupne je vrijednosti 11.987.166,77 eura, pri čemu su bespovratna sredstva u iznosu 6.138.429,89 eura (ili 56 posto ukupno prihvatljivijih troškova). Razdoblje provedbe projekta je 28 mjeseci, od 2.listopada 2023. do 2. veljače 2026.

Planira se pružanje međusobno povezane i kvalitetne socijalne usluge, smještaja za starije osobe koje su funkcionalno ovisne o pomoći drugih osoba te pružanje izvaninstitucijske usluge u zajednici, a krupan korak čini izgradnja i opremanje objekta kapaciteta 151 korisnika u 107 soba (63 jednokrevetne, 44 dvokrevetne), u kojem će se pružati institucijske i izvaninstitucijske usluge socijalne skrbi i smještaja, ali i cjelodnevnog i poludnevnog boravka. Njime – smještenim inače u naselju Tušmer, u neposrednoj blizini rijeke Mrežnice, upravljat će nova javna ustanova Grada Duge Rese temeljem važećih regulativa, čime se stvaraju i preduvjeti za trajnost projekta. U budućem Centru, prema standardima i na ukupni kapacitet ležajeva (151), planirano je zapošljavanje 67 djelatnika i djelatnica, većinom medicinskih sestara i medicinskog osoblja, ali i socijalnih radnika, fizioterapeuta, administrativnog i tehničkog osoblja… 41 njih direktno će voditi brigu i njegu za korisnike centra III. i IV. stupnja usluga smješta i boravka…

-Provedba projekta uključuje aktivnosti građenja objekta, nabave opreme i pomagala neophodne u radu i pružanju cjelovite usluga korisnicama, što uključuje i nabavu vozila za potrebe korisnika boravka, promidžbu i vidljivost projekta u cilju informiranja javnosti tijekom provedbe projekta o bespovratnim sredstvima dobivenim za provedbu projekta i promociji samog centra te aktivnost upravljanja i administriranja projektom.

Rezultat provedbe projekta je osnivanje Javne ustanove koja će upravljati centrom za starije osobe i obavljati djelatnost socijalne skrbi, a čiji je osnivač Grad Duga Resa- naglašavaju iz Grada.

Dostupnost integrirane cjelovite skrbi postići će se povezivanjem socijalnih usluga i zdravstvene skrbi na način da će se u Centru osigurati prostor i oprema za rad liječnika obiteljske medicine, a krajnji korisnici su starije osobe, iznad 65 godina života, korisnici sustava socijalne skrbi, novozaposleni CZSO-a, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, djelatnici iz sustava zdravstvene skrbi, mikro i mali poduzetnici i vanjski posjetitelji Centra. Ciljne skupine su funkcionalno ovisne starije osobe III. i IV. stupnja usluge i to 106 korisnika III. stupnja usluge, 16 korisnika IV. stupnja i 2 korisnika skrbi za vrijeme spriječenosti njegovatelja; funkcionalno neovisne starije osobe I. i II. stupnja usluge u obliku cjelodnevnog i poludnevnog boravka za 37 korisnika, pomoći u kući za 217 korisnika i usluge savjetovanja za 50 osoba. Projektom će se u konačnici obuhvatiti blizu 400 korisnika i korisnica budućeg Centra…

-Čitav niz je očekivane društvene koristi koja se dobiva, od poboljšana kvaliteta života za starije osobe kojima je možda potrebna specijalizirana njega i podrška kako bi održali svoje zdravlje, neovisnost i društvene veze, preko poboljšana pristupa zdravstvenim uslugama, uključujući upravljanje i doziranje lijekovima, fizikalnu terapiju i podršku mentalnom zdravlju, do povećane socijalizacije i angažmana s vršnjacima i osobljem, što može promicati mentalno i emocionalno blagostanje korisnika. Nadalje, tu je i olakšanje za neformalne njegovatelje, koji su možda pružali njegu svojim starijim rođacima kod kuće i mogli su iskusiti teret njegovatelja u financijskom i drugom kontekstu, kao i povećana dostupnost usluga dugotrajne skrbi u nedovoljno opskrbljenim zajednicama, što može pomoći u rješavanju zdravstvenih razlika. Također i dostupnost 24- satne skrbi i nadzora, što može poboljšati sigurnost i spriječiti hitne slučajeve, stvaranje radnih mjesta i gospodarski rast u lokalnoj zajednici, jer ustanove za dugotrajnu njegu zahtijevaju kvalificiranu radnu snagu i stvaraju prihode za dobavljače, izvođače i druga lokalna poduzeća– ističu iz Grada.

Nezanemariva je i poboljšana obiteljska podrška i uključenost, budući da ustanove za dugotrajnu njegu mogu ponuditi resurse i obrazovne mogućnosti koje pomažu obiteljima da bolje razumiju i podrže svoje starije rođake, bitni su i poboljšani ishodi za starije osobe s kroničnim bolestima, koje mogu dobiti dosljedniju i koordiniraniju skrb u ustanovi za dugotrajnu skrb, a zbog svega navedenog produljuje se i životna dob štićenika.

U tijeku je postupak javne nabave kod izbora i ugovaranja poslova s izvođačem radova na opremanju zgrade, koji se isto tako odvija u planiranim rokovima, napominju nam iz Grada… (P.Livajić)