Prvi put u finalu našeg izbora za Najbolji grad, kojeg organiziramo četvrtu godinu zaredom u suradnji s Jutarnjim listom i agencijom Ipsos, našlo se  Dugo Selo i to kao jedan  od najboljih srednjih gradova unutar ekonomske kategorije. Plasman je, između ostalog, zaslužilo pokrivenošću gradskih rashoda prihodima od 105 posto, udjelom poreznih prihoda u ukupnim prihodima grada od 59 posto, efikasnošću gradske uprave (2,7 milijuna kuna prihoda po zaposlenom) te prosječnom iznosu bruto plaće zaposlenih građana od 582 tisuće kuna.

„Naše ulaganje prvenstveno se odnosi na izgradnju infrastrukture u poduzetničkim zonama te oslobađanje investitora od plaćanja komunalne naknade i doprinosa. Također, značajna sredstva usmjeravamo u predškolski odgoj, sportsku infrastrukturu i civilno društvo, što rezultira velikom potražnjom za stambenim prostorom, a velika stanogradnja dodatno puni proračunske prihode i od komunalnog doprinosa i od poreza na promet nekretninama. Značajno je reći kako je Dugo Selo tijekom protekle četiri godine povuklo bespovratnih sredstava iz EU fondova u visini jednog gradskog proračuna“ – kažu nam iz dugoselske Gradske uprave.

Gospodarski razvoj jedan je od temeljnih prioriteta u razvoju Dugog Sela radi čega je, prema prostorno planskim dokumentima, za gospodarsku aktivnost namijenjeno gotovo 286 ha građevinskog zemljišta na kojem se šire i poduzetničke zone Črnovčak i Puhovec. Većina zemljišta je u državnom vlasništvu, dio je u privatnom, a u vlasništvu Grada više je parcela ukupne površine 12 ha, slobodnih za prodaju.

Poslovna zona namijenjena je proizvodnim, poslovnim i trgovačkim djelatnostima, a do svojih aktivnih dijelova komunalno je opremljena priključkom električne energije, vodovodnim i plinskim instalacijama, telekomunikacijama kao i izgrađenim prometnicama. U neposrednoj blizini zone gradit će se nadvožnjak te proširiti željeznički kolodvor, a kako ističu u Gradskoj upravi, prednosti lokacije njihove Poduzetničke zone očituju se u blizini Zagreba, direktnom izlasku na autocestu na pravcu Zagreb – Lipovac, smještaju neposredno uz magistralnu željezničku prugu, neposrednom kontaktu ili blizini priključaka električne energije, vodoopskrbe, plina, telefona i pristupne županijske ceste te blizini Zračne luke Zagreb. Uzimajući u obzir veličinu, mogućnost širenja i navedene lokacijske prednosti, napominju iz Grada, prostori Poduzetničke zone Dugo Selo vrlo su privlačni ne samo za ulaganja malih i srednjih poduzeća već i značajnih i većih investitora kojima je u poslovanju važan neposredan i kvalitetan pristup glavnim pa i međunarodnim pravcima željezničkog i cestovnog transporta.

Ulaganja u Poduzetničku zonu Puhovec započela su 2019. godine, a radovi prve i druge faze izgradnje iznosili su oko 7,3 milijuna kuna bez PDV-a, a još 2,3 milijuna kuna uloženo je u treću fazu razvoja.

Što se komunalne naknade tiče, ukoliko se doprinos plaća odjednom, Grad Dugo Selo omogućava popust od 10 posto, a pravnim i fizičkim osobama koje tek počinju s obavljanjem poslovne djelatnosti olakšava se tako što su tijekom prve godine rada u stopostotnom iznosu oslobođeni plaćanja, u drugoj godini naplaćuje im se 50 posto, a u trećoj 25 posto iznosa komunalne naknade. Pogoduje se i investitorima koji grade građevine proizvodne i poljoprivredne namjene, servise i skladišta te im se, ovisno o veličini prostora, odobrava popust od 20 do 50 posto cijene. (V.H.)