U našem velikom izboru za Najbolji grad kojeg organiziramo u suradnji s Jutarnjim listom, agencijom Ipsos i od ove godine tvrtkom Apsolon, Grad Križevci je, u žestokoj konkurenciji Krka i Osijeka, u finalu ponio  titulu ECO CITY 2020. Naslov su u velikoj završnici prigrlili kao najbolji po ocjeni stručnog žirija svojim dobrim praksama i standardima na području zaštite okoliša.

Titula najboljeg Eco-city grada u Hrvatskoj samo je još jedna potvrda da se Grad Križevci posljednjih godina etablirao kao grad primjer dobrih praksi, što je prepoznato i izvan granica Republike Hrvatske pa je gradonačelnik Mario Rajn nedavno izabran u Upravni odbor europskog udruženja energetskih gradova (eng. Energy cities) te se tako našao u društvu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika gradova poput Pariza, Heidelberga, Leuvena, Nantesa, Valencije , Liegea…

Energy cities je mreža 1.000 lokalnih uprava iz 30 zemalja Europe, a Križevci su sad postali jedan od 11 članova Upravnog odbora. Energy cities želi radikalnu transformaciju energetskih sustava i politika, dajući građanima moć oblikovanja decentralizirane i obnovljive budućnosti energije pokretanjem dijaloga i stvaranjem povjerenja između građana, lokalnih čelnika i EU i nacionalnih institucija kako bi ubrzali energetsku tranziciju u Europi.

Kad je u pitanju naš izbor, prvu nagradu su zaslužili, među ostalim, osiguravši svim stanovnicima pristup spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada. Uz to, gradska uprava i komunalna poduzeća koriste vozila na električni i hibridni pogon, a gradnjom nove niskoenergetske zgrade komunalnog poduzeća ušteđeno je godišnje 113 megavatsati. Iz pune korpe Eco city projekata koje razvijaju žiri je izdvojio dva…

Među prvima kojima su osvojili glasove žirija izdvajaju se, naravno, projekt Križevački sunčani krovovi.  Grad Križevci je 2018. u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom razvio prvi projekt grupnog ulaganja građana u javni energetski projekt u RH. Na dvije gradske zgrade- Razvojni centar i tehnološki park, kao i Gradsku knjižnicu, postavljene su elektrane od po 30kW za vlastite potrebe korisnika.

Umjesto klasične ESCO usluge, kroz mikrozajam ZEZ-u omogućilo se da građani ostvare dodatnu zaradu u obliku kamata. Sredstvima zajmova kupile su se i postavile sunčane elektrane, a Zadruga će za to, temeljem ugovora, dobivati naknadu od korisnika elektrana u trajanju od 10 godina. Naknada je fiksirana i jednaka visini predviđenih ušteda električne energije, ostvarenih radom elektrana. Ista naknada će se koristiti za povrat zajma s kamatom svim ulagačima. Nakon što se isplati investitore, dvije elektrane će osigurati mjesečne uštede oko 5 tisuća kuna (bez PDV) za troškove električne energije, što će u preostalih procijenjenih 15 godina vijeka (ukupno 25) elektrana generirati gotovo milijun kuna ušteda.

Dvije elektrane proizvode godišnje 80 MWh energije iz obnovljivih izvora, što pokriva 20 posto potrošnje električne energije gradskih objekata. Proizvodnja čiste energije smanjuje emisije CO2 za 72 tone godišnje, što je pak 80 posto ukupnih emisija CO2 iz električne energije gradskih objekata obuhvaćenih analizom Akcijskog plana energetskog i klimatski održivog razvitka grada. Građani ostvaruju zaradu na investiciju, a Grad tj. korisnici zgrada- gradske institucije će direktnu novčanu uštedu ostvariti nakon isplate projekta.

U projekt se uključila REA Sjever za studiju izvodljivosti, Greenpeace Hrvatska u provođenju kampanje, a projekt su još podržali i REScoop (europska federacija energetskih zadruga) i Energy cities (europsko udruženje energetskih gradova). U Križevcima planiraju izgraditi sunčanu elektranu snage 7 MW u suradnji s HEP-om i građanima, na krovu Područne škole Veliki Raven, postaviti i sunčane elektrane na vodocrpilištima.

Kao grad koji do 2030. želi biti energetski neovisan i klimatski otporan, tj. proizvoditi toliko čiste energije koliko se trenutno troši iz klasičnih izvora, Grad Križevci sufinancira i sunčane elektrane na obiteljskim kućama. Na području Križevaca postoji velik interes za mjere energetske obnove obiteljskih zgrada, no primijećen je manji interes za implementaciju obnovljivih izvora energije, posebno sunčanih elektrana. Baš zato su u Gradu odvojili 150.000 kuna za pripremu projektne dokumentacije tj. glavnog projekta za sunčane elektrane, a očekuju da će tom mjerom za 20 do 30 povećati broj kućnih elektrana.

Grad je tako ljetos raspisao i javni poziv o sufinanciranju projektnih aktivnosti kojim Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira ugradnju fotonaponskih panela na obiteljskim kućama. Visina sufinanciranja iznosi 75 posto troškova, najviše 3.000 kuna po korisniku, a javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, najkasnije do 1. prosinca 2020.

Provedbom programa Energetski savjetnici za energetski siromašna kućanstva svakom kućanstvu ušteđeno je, pak, prosječno 531,16 kuna.  Projekt je omogućio dugotrajno nezaposlenim osobama da se dodatno obrazuju na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, za što su dobili uvjerenje o osposobljenosti te su time povećali svoje kompetencije na tržištu rada. Nakon edukacije, u drugoj fazi projekta, 13 educiranih energetskih savjetnika zaposleno je kroz Program javih radova Grada Križevci te su kroz 6 mjeseci rada obišli 512 kućanstava, prvenstveno primatelje minimalnog zajamčenog dohotka i kućanstva iz sustava gerontodomaćica. Posjete su uključivale kratki energetski pregled kućanstva i mapiranje potencijala za uštedu energije, zatim su savjetnici za svako kućanstvo napravili analizu potrošnje energije kućanstva, potencijale ušteda i prijedlog mjera i preporuka za uštedu energije u obliku Izvještaja s energetskog savjetovanja. U drugoj posjeti kućanstvima je donirana oprema u prosječnoj vrijednosti oko 192,00 kuna (LED žarulje, brtve, perlatori, produžni kabel s prekidačem, štedna tuš slušalica…).

Na području energetske učinkovitosti u Križevcima nadalje, čitav je niz EU projekata. Poput Aglomeracije, kojom će se izgraditi 53,3 kilometara nove i rekonstruirati 13 kilometara postojeće kanalizacije, ali i izgraditi 9,5 kilometara vodovodne mreže uz rekonstrukciju 19,5 kilometara starog vodovoda. Treba pridodati i izgradnju gradske knjižnice, energetsku obnovu Dječjeg vrtića Križevci i OŠ Vladimira Nazora. U tijeku je rekonstrukcija društvenih i vatrogasnih domova, u Carevdaru i Kloštru Vojakovačkom, u Križevcima su postavljene i dvije punionice za električne automobile, a planiraju postaviti još jednu ‘gradsku’ i nekoliko privatnih punionica.

Grad je podijelio spremnike za odvojeno prikupljanje otpada svim stanovnicima, za mješoviti i reciklažni otpad, i biootpad, a dobit će i spremnike za papir u 2021. Rastom od 9,81 posto na godišnjoj razini u odvajanju prikupljenog otpada, Križevci su ušli u top 10 gradova u RH po stopi odvojenog otpada.U suradnji s Komunalnim poduzećem, provede se i brojne edukacije o pravilnom sortiranju otpada pri čemu se u Križevcima posebno ističu po edukacijama koje provodi s djecom predškolske dobi. Za potrebe službenog puta u Gradskoj upravi i Komunalnom poduzeću koriste se električna i hibridna vozila, a uskoro će se omogućiti i sustav javnih bicikala.

Tu je i stimuliramo odvajanje otpada putem varijabilnog dijela cijene, zamjenjuju javnu rasvjetu energetski učinkovitom javnom rasvjetom, provode Healing Places projekt kroz koji vrše istraživanja kapaciteta i potencijala geotermalnog izvora pored grada čija bi se toplinska energija koristila za grijanje javnih zgrada.

Sudjeluj! Križevci – grad koji uključuje građane, projekt je kojim su uveli i novu online platformu kako bi građanima bilo što lakše sudjelovati u izradi Proračuna za 2021. godinu, a uključeni su svi pristigli prijedlozi. Time se postiže transparentno i demokratsko glasanje o gradskim odlukama, provedbi različitih projekata na razini javne vlasti u Križevcima. Planiraju na Horizon 2020 prijaviti koncept One stop shopa za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost, u planu je i dalje vršiti energetske obnove zgrada. Postavljaju i senzore za mjerenje kvalitete zraka. Križevci slovi kao grad s kvalitetnim zrakom, ali najbliža mjerenja vrše se u Varaždinu pa u Gradu namjeravaju ubuduće vršiti vlastita mjerenja.

Idu u ozelenjavanje javnih površina i tu isto tako uključuju građane – 2018. proveli su prvu sadnju stabala u koju su bili uključeni stanovnici Križevaca. Ove ili iduće godine čeka ih i početak radova na parku koji će se prostirati na 10 tisuća metara kvadratnih, a koja će s izvorom pitke vode biti prava zelena oaza.

Uz to, kreću s postavljanjem zelenog krova na paviljon na središnjem gradskom trgu, naime rekonstrukcijom glavnih gradskih trgova prije 12 godina zamijenjeno je postojeće zelenilo betonskim kockama.

Imaju i KLIK – prvu energetsku zadrugu građana – Križevački laboratorij Inovacija za klimu – kao pomoć i potporu građanima za sva pitanja vezana uz energiju, klimu, kvalitetu života, transparentnost i uključenost građana. Potpisnici su povelje o dekarbonizaciji zgrada do 2050. – sadržaj povelje odnosi se na postizanje energetskih i klimatskih ciljeva na nacionalnoj i EU razini kroz dekarbonizaciju fonda zgrada, obnovom zgrada i građenjem zgrada gotovo nulte energije, u cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova i povećanje udjela obnovljivih energetskih izvora.

Križevci su dio europske inicijative Future cities of South East Europe, a postali su njena sastavnica zajedno s nekim mnogo većim gradovima, kao što su Sarajevo, Skopje, Maribor i Niš. Nakana je transformacija grada prema jednom od najboljih lokacija za život, rad i posjet u Europi do 2025.

Time su postali i dio mnogo većeg procesa transformacije gradova kojeg provodi Europski institut za inovacije i tehnologiju pod nazivom Deep Demonstration, gdje su stali uz bok gradova poput Amsterdama, Edinburga, Kopenhagena, Helsinkija, Krakova i ostalih, čime su postali jedan od 15 najvažnijih gradova koji će dobiti stručnu pomoć i financijska sredstva u iznosu od oko 7 milijuna kuna kroz tri godine za transformaciju grada u održivi i klimatski neutralan grad.

-Energetski neovisan i ekološki osviješten grad, to su dva cilja koja želimo ostvariti i na kojima marljivo radimo. Drago nam je da ste prepoznali naš trud i dodijelili nam ovu nagradu i tako nam potvrdili da naše eko politike vodimo u dobrom smjeru. Ovo nije zasluga samo mene, gradske uprave ili Komunalnog poduzeća, ovo je zasluga svih Križevčanki i Križevčana! I dalje ćemo nastaviti vrijedno raditi kako bi naš grad očuvali za našu djecu i buduće generacije!- kazao nam je i naglasio gradonačelnik Križevaca, Mario Rajn. (Pero Livajić)