Paralelno sa mjerama pomoći poduzetnicima dio gradova krenuo je i u oštre rezove proračunskih rashoda – počevši sa vlastitim plaćama, te pozivaju Vladu da napravi isto. Smanjenje plaća najavili su tako u Belišću, Umagu, Supetru, Opatiji, Malom Lošinju, Zadru, Svetoj Nedelji, Novskoj, Dubrovniku, Đurđevcu…., dok u Bjelovaru, Požegi i Belišću kao jednom od ključnih mjera idu i sa smanjem prireza. Dio gradova, poput Koprivnice, Velike Gorice, Ivanić Grada i Supetra idu sa posebnim Fondovima za pomoć gospodarstvu, prvi paket mjera pomoći gospodarstvu Grada Dubrovnika težak je 84, a Grada Splita čak 150 milijuna kuna… 

Vlada je u srijedu izašla s novim mjerama za pomoć gospodarstvu u katastrofi koja se događa zbog epidemije korone, a Hrvatska udruga poslodavaca zatražila je od županija, gradova i općina da za vrijeme krize ukinu ili znatno smanje davanja koja opterećuju poslodavce.

HUP pozdravlja takve poteze koje su već poduzele neke jedinice lokalne uprave i samouprave kao što su Bjelovar, Rijeka i Koprivnica i očekuju da svi oni koji to još nisu učinili slijede njihove primjere i uključe se u borbu protiv ekonomske krize, kao što to čine na području zaštite zdravlja i života.

Proteklih dana gradonačelnik.hr objavio je na desetke tekstova o mjerama kojima gradovi pokušavaju olakšati situaciju i pomoći svojim poduzetnicima koji su najpogođeniji krizom. Redom tako ugrožene poduzetnike oslobađaju plaćanja komunalne naknade i zakupa prostora, poreza na korištenje javnih površina, odvoza otpada, neki su odlučili poslodavcima uplaćivati izravne potpore za svakog zaposlenoga, a dio ih osniva i specijalne Fondova za pomoć poduzetnicima i obrtnicima…

Također, za razliku od države, odnosno Vlade koja još uvijek ne najavljuje apsolutno nikakve mjere štednje i rezanje rashoda kako bi se osiguralo što više sredstava za pomoć gospodarstvu, proteklih dana svjedočimo lančanoj reakciji u kojoj grad za gradom najavljuje i reže sve nepotrebne troškove, manifestacije, projekte, a dio njih i vlastite plaće.

Ovdje abecednim redom donosimo pregled mjera kojima se gradovi bore protiv gospodarske kataklizme izazvane korona virusom. Još uvijek svi gradovi nisu izašli sa prvim mjerama, dio ih je čekao Vladine mjere, pa ćemo tekst ažurirati kako budu stizale nove mjere…

Grad Bakar oslobodio je plaćanja komunalne naknade tvrtke i poduzetnike koji su prestali s radom, dok će oni koji rade smanjenim kapacitetom plaćati 50 posto iznosa. Grad neće naplaćivati zakup poslovnih prostora, zaračunavati kamate na potraživanja, niti će provoditi ovrhe. Na taj način Grad se u korist poduzetnika mjesečno odrekao oko dva milijuna kuna.

Grad Beli Manastir također osniva poseban Fond za pomoć gospodarstvenicima. U prvom setu mjera oslobodili su zakupce plaćanja poslovnih prostora i zakupa javne površine. Nadalje, obustavlja se provođenje svih ovršnih postupaka za nenaplaćena potraživanja od dana stupanja na snagu ove odluke do 30 lipnja ove godine, kao i obračun zateznih kamata na zakašnjela plaćanja prema gradu Belom Manastiru po svim osnovama, od dana stupanja na snagu odluke do kraja godine. Gospodarstvenici kojima je obustavljen rad, neće morati plaćati komunalnu naknadu od 1. travnja do isteka mjeseca u kojem obustava bude ukinuta.

Grad Belišće od 1. svibnja će za tri posto sniziti prirez – sa dosadašnjih 10% na 7%, čime će gospodarstvo rasteretiti za 300 tisuća kuna.

Grad Bjelovar je prvi najavio svoje mjere teške osam milijuna kuna, među kjoima je i potpuno ukidanje prireza (od 1. svibnja jer mora proći procduru). Poduzetnike na tri mjeseca oslobađaju plaćanja komunalne naknade i zakupa poslovnih prostora u vlasništvu grada, a odgađaju plaćanje poreza na javne površine dok god traju izvanredne okolnosti. Svim obrtima koji ne mogu poslovati Grad će mjesečno pomagati sa 1.000 kuna, a svi poduzetnici i obrtnici svoja dugovanja prema Gradu mogu zatražiti obročnu otplatu. Za vrijeme izvanrednih okolnosti neće se provoditi prisilna naplata. , te odgodu plaćanja komunalne naknade za sve tvrtke i obrtnike.

Na tri mjeseca poduzetnike je od plaćanja zakupnine poslovnih prostora i javnih površina oslobodio i Grad Belišće, a oslobodili su ih i plaćanja poreza za korištenje javnih površina. Dok traje zabrana rada poduzetnike su oslobodili plaćanja komunalne naknade, a na tri mjeseca su plaćanja komunalne naknade oslobodili i kućanstva. Svi ugostitelji koji su morali obustaviti rad oslobođeni su plaćanja poreza na potrošnju, a Grad privremeno odustaje i od prisilne naplate i ovrha.

Grad Cres će sve poduzetnike kojima je zabranjen rad osloboditi plaćanje komunalne naknade. Oslobodit će zakupce poslovnih prostora plaćanja zakupnine u periodu u kojem neće raditi. Korisnici javnih površina oslobodit će se plaćanja poreza na javnu površinu. Također će se prekinuti ili odgoditi prisilno ostvarenje svih novčanih tražbina poslovnih subjekata na području Grada Cresa. Ovlaštenici koncesijskih odobrenja oslobodit će se plaćanja naknade za korištenje pomorskog dobra temeljem koncesijskog odobrenja u vremenskom periodu u kojem je tim ovlaštenicima zabranjen rad. Obustavit će se i plaćanje spomeničke rente. Lokalnom komunalnom poduzeću predložit će se odluka da plaćanje usluga komunalnog i biorazgradivog otpada odgodi na tri mjeseca, a Vodoopskrbi da razmisli o revidiranju cijene ili uvjeta plaćanja cijene vodoopskrbe.

Grad Čazma također će, usvoji li Gradsko vijeće prijedlog gradonačelnika Dinka Piraka, poduzetnike osloboditi komunalne naknade i zakupa javnih površina.

Grad Dubrovnik donio je prvi paket mjera za ranjive skupine i gospodarstvenike težak 84,3 milijuna kuna.  Ukinut će plaćanje najma za gradske stanove za travanj, svibanj i lipanj. Nadalje, uvodi se mjera socijalno financijske pomoći za travanj, svibanj i lipanj za kućanstva bez prihoda koja iznosi 3.000,00 kuna po kućanstvu mjesečno, odnosno 1.500,00 kuna za samca mjesečno. Uvodi se mjera sufinanciranja troškova stanovanja za travanj, svibanj i lipanj za sve podstanarske obitelji koje udovoljavaju kriterijima mjera socijalno financijske pomoći. Mjesečna naknada će biti 1.500,00 kuna. Uvodi se mjera oprosta duga za vodu i odvoz smeća kućanstvima kojima je Grad Dubrovnik pomogao kroz mjeru socijalno financijske pomoći za travanj, svibanj i lipanj. Nadalje, tu je mjera oslobađanja kućanstava od plaćanja komunalne naknade za period travanj – lipanj, u svim onim slučajevima u kojima će kućanstva/građani sukladno Odluci Vlade biti oslobođeni plaćanja naknade za uređenje voda. Roditelji se oslobađaju se plaćanja naknade za boravak djece u Dječjim vrtićima Dubrovnik sve obitelji za mjesece travanj, svibanj, lipanj. Komunalna naknada umanjuje se za 15 %, te se za travanj, svibanj i lipanj ukida plaćanje parking usluga Sanitat d.o.o za mjesece travanj, svibanj i lipanj. Ukupna vrijednost ovih mjera je 17,5 milijuna kuna. Što se gospodarstva tiče, obrtnicima i gospodarstvenicima koji ne mogu obavljati djelatnost zbog mjera Stožera civilne zaštite RH, a nisu u kategoriji skupina koje su oslobođene plaćanja dijela najma i javne površine i nemaju dug prema Gradu, pokrit će se dio troškova najma poslovnog prostora u kojem se nalaze u iznosu od 2.500,00 kn. Za isplatu navedenog potrebno je imati ugovor o najmu prostora i dokaz od najmodavca da su se obveze prema istom uredno izvršavale do 31. 12. 2019. te dokaz o izvršenoj obvezi plaćanja najamnine za mjesece travanj, svibanj i lipanj. Plaćanje zakupa poslovnog prostora za travanj, svibanj i lipanj umanjit će se za 50%, a plaćanje zakupa javnih površina za 70 %. Ukida se plaćanje reklama za mjesece travanj, svibanj, lipanj, ukida se spomeničke rente, kao i koncesijskih odobrenja za travanj, svibanj, lipanj. Odgađa se plaćanje poreza na dohodak i prireza za travanj, svibanj i lipanj, privatnim iznajmljivačima se ukida plaćanje paušala za drugi kvartal, a komunalna naknada se umanjuje za 15 %. Sve navedene mjere odnose se na društva / gospodarstvenike / obrtnike koja uredno izvršavaju svoje preostale obveze prema Gradu Dubrovniku tijekom travnja, svibnja i lipnja. Iz grada se navodi kako su financijski učinci ovih mjera teški ukupno 67,15 milijuna kuna.

Grad Đakovo oslobodio je sve poduzetnike i obrtnike od plaćanja komunalne naknade dok traju posebne okolnosti, plaćanja zakupa gradskih poslovnih prostora i javnih površina, te plaćanja poreza na korištenja javnih površina. Poduzetnici i obrtnici koji su morali prestati s radom oslobođeni su plaćanja usluga odvoza otpada. Također su najavili kako će u proračunu povećati stavku za poticanje gospodarstva i osigurati dodatna sredstva uz 2,6 milijuna kuna koliko je planirano.

Grad Đurđevac poduzetnike i obrtnike je na tri mjeseca oslobodio plaćanja komunalne naknade, a ugostitelja koji su morali zatvoriti svoje lokale oslobodili su i poreza na potrošnju i korištenja javne površine. Sve fizičke osobe, građani, koji su dobili otkaz ili im je smanjena plaća, oslobodili su plaćanja komunalne naknade kao i odvoza otpada i potrošnje vode. Gradski vijećnici su jednoglasno donijeli još jednu mjeru koja bi trebala potaknuti ugostitelje na uređenje kafića i restorana, a odnosi se na sufinanciranje uređenja i opremanje ugostiteljskih objekata u cilju jačanja vizualnog identiteta Grada Đurđevaca i podizanja kvalitete turističke ponude. Korisnici mjere su svi obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina i poreza na potrošnju koji se bave ugostiteljstvom i posjeduju otkrivene ili natkrivene terase. “Sve one ugostitelje s područja grada koji će ispuniti propisane uvjete oslobodit ćemo plaćanja poreza na korištenje javne površine i poreza na potrošnju u visini od 100% (bez PDV-a) troškova investicije, a najviše u iznosu trogodišnjeg iznosa zaduženja” rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Mjeru mogu koristiti ugostitelji koji imaju uredno podmirene sve obveze prema Gradu Đurđevcu i Republici Hrvatskoj te isključivo u svrhu uređenja  objekata i terasa u svojem vlasništvu ili zakupu na rok ne kraći od 10 godina.

Grad Gospić također je poduzetnike koji su morali obustaviti rad oslobodio plaćanja zakupa poslovnog prostora i naknade za korištenje javnih površina, kao i komunalne naknade i spomeničke rente za drugi kvartal ove godine.

Grad Gospić je dodatno osigurao milijun i pol kuna sredstva u proračunu koja su trebala biti potpore poduzetništvu, a sada će s obzirom na novonastalu situaciju  biti utrošena za održavanje likvidnosti tvrtki.

Poseban Fond za pomoć građanima i poduzetnicima planiraju osnovati i Grad Ivanić Grad, a u setu prvih mjera s kojima su izašli je obustava prisilne naplate potraživanja, odgoda plaćanja komunalne naknade i zakupnine, te ukidanje naplate odvoza otpada svim gospodarstvencima koji su pogođeni krizom.

Grad Grubišno Polje također poduzetnicima odgađa naplatu komunalne naknade za prvi kvartal, te će ih osloboditi naknade za drugi kvartal, čime će im olakšati za oko 350 tisuća kuna. Oslobađa ih, nadalje, plaćanja zakupnine za poslovne prostore te poreza na korištenje javnih površina. Odgađaju se sve prisilne naplate, a trgovačka društva iz gradske uprave pozivaju da razmotre mogućnost odgode ili otpisa svojih potraživanja, bez da dovedu u pitanje likvidnost.

Grad Imotski predstavio je paket mjera koji se sastoji od mjera štednje te od mjera pomoći za ranjive skupina. Gradonačelnik Ivan Budalić kao prvo je najavio snižavanje bruto plaće 20% djelatnicima u gradskoj upravi, gradskim ustanovama i gradskoj tvrtki (izuzev plaća komunalnim radnicima na prikupljanju otpada i čistačicama) te u ovoj godini neće biti isplate regresa, božićnica ni naknada. To smanjenje se odnosi i na dužnosnike. “Smanjit će se planirani troškovi za manifestacije i troškovi reprezentacije, troškovi javne rasvjete, održavanja javnih površina, programska sredstva financiranja rada udruga na model 3+3 mjeseca”, rekao je gradonačelnik. Odgodit će se sve kapitalne investicije osim onih koje su od vitalnog značaja i one koje se sufinanciraju nacionalnim ili EU sredstvima. Uz navedena već aktualna oslobođenja, svi iznajmljivači javnih površina će se osloboditi najma za tekuću godinu, odgodit će se plaćanja komunalne naknade po modelu 3+3 mjeseca svim pravnim subjektima kojima je na snazi zabrana rada, odgodit će se odnosno prekinuti prisilna naplata svim pravnim subjektima (osim u iznimnim slučajevima). Svi oni koji su obuhvaćeni “Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani rada bit će oslobođeni plaćanja odvoza komunalnog otpada dok su mjere zabrane na snazi.

Mjere pomoći donio je i Grad Jastrebarsko, pa se tako oslobađa plaćanje komunalne naknade na 4 mjeseca za prostor gdje se obavlja poslovna djelatnost, nema naknade za korištenje javnih površina do kraja godine, kao i zakupa  poslovnih prostora, ugostitelji se oslobađaju plaćanja poreza na potrošnju do kraja godine, Vode Jastrebarsko d.o.o. oslobađaju plaćanja fiksnog dijela vodne usluge za poslovne subjekte koji su prestali s radom temeljem Odluke Stožera Civilne zaštite RH, fiksni dio vodne usluge neće plaćati i škole i DV, sportske udruge i vjerske zajednice, a DVD se oslobađa plaćanja fiksnog i varijabilnog dijela vodne usluge do 30. lipnja 2020. Ceste Jastrebarsko d.o.o. obustavljaju naplatu zakupa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti prodaje robe široke potrošnje na Sajmištu u Jastrebarskom te obustavljaju naplatu parkiranja na javnim površinama na Strossmayerovom trgu u Jastrebarskom. U razdoblju do 30. lipnja 2020. godine, Grad Jastrebarsko, trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Jastrebarskog neće provoditi mjere prisilne naplate svojih potraživanja protiv pravnih i fizičkih osoba, a obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa u postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama odgađa se dospijeće komunalnog doprinosa do kraja 2020. godine.

U prvom setu mjera i Grad Knin je svoje ugostitelje privremeno oslobodio komunalne naknade i zakupa poslovnog prostora.

Grad Koprivnica pokrenuo je Fond za pomoć gospodarstvenicima težak tri milijuna kuna te najavio kako će poslodavcima koji nisu otpuštali radnike i kojima će država uplaćivati minimalac uplaćivati direktne potpore.

Poduzetnike su oslobodili plaćanja komunalne naknade, poreza na korištenje javnih površina, zakupa javnih površina i poslovnih prostora, te odvoza komunalnog otpada.

Poduzetnicima je odgodu komunalne naknade odmah omogućio i Grad Križevci, a ugostiteljima i OPG-ovima i odgodu plaćanja poreza na potrošnju.

Grad Kutina oslobodio je poduzetnike plaćanja zakupnine , poreza na korištenje javnih površina te plaćanja komunalne naknade u iduća tri mjeseca. Također, obustavili su ovrhe. Poduzetnicima će subvencionirati kamate na kredite za tekuću likvidonost u visini 50% kamate, na rok od tri godine.

Grad Krk na tri mjeseca odgađa naplatu zakupa poslovnih prostora i javnih površina, komunalne naknade, spomeničke rente te usluge prikupljanja i odvoza otpada. Odgađaju se i sve prisilne naplate.

Grad Labin poduzetnicima je omogućio beskamatno obročno plaćanje komunalnog doprinosa, odgodio naplatu poreza na potrošnju na tri mjeseca, kao i za naknade za koncesijska odobrenja. Poduzetnicima koji su morali prestati s radom odgođena je naplata komunalne naknade, za 50 posto je smanjena cijena zakupnine poslovnih prostora. Među mjerama je i oslobađanje plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

Grad Ludbreg već je započeo provođenje dijela mjera kojima se pomaže za vrijeme aktualne situacije, a gradonačelnik Dubravko Bilić predlaže još set mjera za pomoć građanima i gospodarstvenicima težak 900 tisuća kuna. Tako će pokriti troškove plaća zaposlenih u tri dječja vrtića, a u suradnji s Varaždinskom županijom osigurat će se i sufinanciranje plaća za učiteljice koje rade u produženom boravku koji djeluje u sklopu Osnovne škole Ludbreg. U suradnji s Crtoradom ukinuli su naplatu parkiranja, a u gradskoj upravi i pripadajućim ustanovama smanjene su plaće. Predlaže i povećanje osiguranog novca za pomoć gospodarstvenicima za dodatnih 200 tisuća kuna. U pripremi je i koncept izravnih financijskih potpora proizvođačima cvijeća, flanci i jagoda. Također, predložit će se povećanje iznosa za naknade građanima i kućanstvima u novcu kako bismo mogli isplatiti jednokratne novčane pomoći osobama koje su u ovoj situaciji ostale bez posla. Za tu svrhu u proračunu imamo osigurano 260 tisuća kuna, a povećali bismo za dodatnih 400 tisuća kuna. Pogođena kućanstva bit će oslobođena i plaćanja komunalne naknade za travanj, svibanj i lipanj, a za njih Grad preuzima i obvezu plaćanja fiksnog dijela cijene javne usluge prikupljanja otpada za travanj, svibanj i lipanj. Umjesto dosadašnjih 100 tisuća kuna predviđenih za subvencije obrtnicima predložit će se povećanje za dodatnih 300 tisuća kuna kako bi se pomoglo zatvorenim obrtima. “Lukom će u tim slučajevima preuzeti cjelokupnu obvezu plaćanja javne usluge prikupljanja otpada za travanj, svibanj i lipanj, a u istom razdoblju bit će oslobođeni plaćanja komunalne naknade” rekao je gradonačelnik.

Grad Lipik poduzetnike je oslobodio plaćanja naknade za korištenje javnih površina i zakupa poslovnog prostora, te im je omogućio odgodu plaćanja komunalne naknade.

Grad Mali Lošinj će poduzetnike osloboditi plaćanja poreza na korištenje javnih površina za razdoblje u kojem se iste neće koristiti radi propisanih mjera suzbijanja epidemije koronavirusa COVID 19, također i plaćanja zakupnina, pa koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, plaćanja komunalne naknade, zatim obustave plaćanja spomeničke rente, neće se  nadalje provoditi mjere prisilne naplate, niti će se plaćati vrtić. Od komunalnih usluga, oslobađa se plaćanja na 3 mjeseca javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada poduzetnicima, ukida se naplata parkinga, od planiranih projekata realizirat će se samo oni neophodni za funkcioniranje i infrastrukturu, a od započetih projekata samo oni za koje nema mogućnosti odgode njihove realizacije, dok će se ostali odgoditi.

Grad Metković oslobodio je plaćanja komunalne naknade sve poduzetnike koji su morali obustaviti rad od 1.travnja do 30. lipnja, odgodio naplatu poreza za korištenje javnih površina, te ih oslobodio plaćanja zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada. Također, privremeno su obustavili prisilne naplate i ovrhe. Najavili su i da će u rebalansu proračuna sredstva za potpore poduzetnicima od pola milijuna kuna prenamijeniti za program pomoći poduzetnicima u ublažavanju posljedica korona krize.

Gradsko vijeće u Novalji donijelo je također mjere pomoći gospodarstvenicima. Zakupci ugostiteljskih terasa u vlasništvu Grada Novalje oslobađaju se od plaćanja zakupnine u visini od 25 % godišnje zakupnine dok se iznimno zakupcima ugostiteljskih terasa u vlasništvu Grada Novalje koji su stupanjem na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događaja od 19. ožujka 2020. g. prestali s radom, odobrava oslobađanje od plaćanja zakupnine u visini od 50 % godišnje zakupnine. Oslobađanje plaćanja zakupnine zakupaca poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novalje od 1. ožujka do 31. svibnja 2020. g. Oslobađaju se plaćanja komunalne naknade u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja 2020. g., svim poslovnim subjektima sa sjedištem na području Grada Novalje kojima je koeficijent namjene određen u visini od 2 do 10, što predstavlja popust od 25 % u odnosu na godišnju obvezu komunalne naknade. Omogućena je obročna otplata dugovanja obveze plaćanja komunalne naknade dospjele do 31. prosinca 2019. g. na rok od 12 mjeseci i to : Fizičkoj osobi obrtniku za dug iznad 2.000,00 kn i Pravnoj osobi za dug iznad 5.000,00 kn;

Grad Novigrad donio je set mjera kojim odgađaju naplatu komunalne naknade svim ugroženim poduzetnicima, oslobađaju ih zakupa javnog prostora i plaćanja poreza na javne površine, a rok za plaćanje poreza na potrošnju im se prolongira za tri mjeseca. Obustavlja se naplata spomeničke rente.

Gradonačelnik Novog Marofa najavio je kako Grad, za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti zbog korone, neće naplaćivati komunalnu naplatu, a neće se vršiti niti prisilna naplata

Grad Novi Vinodolski oslobodio je ugrožene poduzetnike plaćanja spomeničke rente te odgodio naplatu komunalne naknade i naknade za uređenje vode koje će, najavili su, otpisati. Ugostitelje su oslobodili plaćanja terasa, a naplatu komunalne naknade odgodili su i fizičkim osobama.

Grad Novska objavio je sedam mjera za pomoć gospodarstvu i građanima,

Mjere su slijedeće:

 1. Oslobađanje plaćanja javnih površina, mjera koja se odnosi na ugostiteljske objekte, od dana zabrane do početka rada, te u još dva mjeseca od ponovnog otvaranja ugostiteljskog objekta.
 2. Plaćanja najma poslovnog prostora u vlasništvu Grada osloboditi će se korisnici koji ih koriste u vremenu trajanja zabrane rada, uz dva mjeseca od  početka ponovnog poslovanja.
 3. Mjera pomoći je i „oslobađanje od plaćanja zateznih kamata, od 1. travnja dokraja 2020. godine za sve obveznike“.
 4. Poslovni subjekti oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade za mjesece, travanj, svibanj i lipanj, te  svi drugi s padom prihoda od 20 posto.
 5. Roditelji se oslobađaju plaćanja cijene vrtića u vrijeme u kojem djeca nisu pohađala vrtić.
 6. Razvojna agencija NORA do daljnjega će besplatno obavljati konzultantske usluge za poduzetnice.
 7. Uspostavljena je i on-line gradska tržnica novljanskih proizvoda.

Naplatu komunalne naknade ukinuli su i u Novom Marofu.

Grad Oroslavje na tri mjeseca je odgodio naplatu komunalne naknade građanima i poduzetnicima koje su oslobodili plaćanja poreza na koritenja javnih površina i zakupa javnih prostora.

Iz Ogulina su kao prvu mjeru najavili stopiranje obračunavanja kamata i ovrha obrtnicima, te prolongiranje plaćanja obveza prema Gradu. Dalje najavljuju rasterećenja plećanja poreza na potrošnju, komunalne naknade i prireza, ako i osnivanje Fonda za financijsku pomoć obrtnicima.

Grad Opatija oslobodio je poduzetnike naplate komunalne naknade, zakupa poslovnih prostora, spomeničke rente, te poreza na korištenje javnih površina.

Grad Osijek za saniranje gospodarskih posljedica krize sprema najmanje 18 milijuna kuna. Tako će se 5,5 milijuna kuna kroz javni poziv usmjeriti mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Također, Grad će poduzetniku jednokratno i bespovratno isplatiti 1000 kuna po zaposleniku. Država pomaže direktno zaposlenicima, a Grad se odlučio isplatom sredstava pomoći poduzetniku u održavanju likvidnosti. Predlaže se i potpuno oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade OPG-ova, obrtnika, pravnih osoba i osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe za obavljanje poslovne djelatnosti za mjesec travanj, svibanj i lipanj. Uz to, u razdoblju trajanja izvanrednih okolnosti, počevši od ožujka, neće se provoditi prisilna naplata potraživanja, osim u slučajevima u kojima prijeti zastara potraživanja za prihode Proračuna Grada Osijeka. Obveznici plaćanja zakupa javnih površina temeljem izdanih računa Grada i obveznici plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada i gradskih javnih poduzeća oslobađaju se u cijelosti plaćanja zakupa za mjesec travanj 2020., s mogućnošću produženja ovisno o trajanju situacije. Obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe koji su obveznici plaćanja iste, i to za razdoblje od 20. ožujka do 20. svibnja, a u skladu s Odlukom o obustavi plaćanja spomeničke rente koju je donijelo Ministarstvo kulture. U cijeli ovaj paket pomoći nije uračunata spomenička renta jer za tu mjeru, kako kažu iz Grada, nije moguće dati financijsku procjenu.

Grad Otok također je na tri mjeseca oslobodio poduzetnike plaćanja komunalne naknade i zakupnine.

Grad Orahovica oslobodio je svoje poduzetnike koji su morali prestati s radom 50% iznosa komunalne naknade, a planiraju je potpuno ukinuti kada se za to steknu zakonski uvjeti. Uz to, oslobađaju ih plaćanja poreza na korištenje javnih površina i plaćanja zakpua javnih površina i gradskih poslovnih prostora.

Grad Ozalj također sprema paket mjera za ublažavanje posljedica krize izazvane koronavirusom. Trebalo bi ga donijeti Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici. Poduzetnike će se osloboditi plaćanja komunalne naknade za cijelo vrijeme trajanja zabrane rada. Neće im se naplaćivati ni zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Ozlja, ni porez na korištenje javnih površina. Odgađa se naplata kamata na sva potraživanja i javna davanja za sve obveznike koji su pogođeni koronavirusom. – Do kraja lipnja neće se provoditi prisilne naplata potraživanja (izuzev ako prijeti zastara), subvencionirat će se kamate na kredite za tekuću likvidnost u visini 50% kamate, na rok do 3 godine, temeljem zahtjeva mikro i malih poduzetnika i obrtnika – pojašnjavaju u Ozlju. U suradnji s Udruženjem obrtnika Ozalj planira se osmišljavanje dodatnih mjera koje bi ublažile poduzetnicima posljedice ove krize. Traže se i načini pomoći poljoprivrednicima za plasiranje njihovih proizvoda.

Grad Pakrac je u nizu mjera za pomoć gospodarstvu u krizi sve poduzetnike koji ne rade zbog epidemije oslobodio plaćanja zakupnine javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu grada. Odlučeno je kako će potpuno biti oslobođeni  plaćanja komunalne naknade svi gospodarstvenci koji ne rade zbog epidemije. Slijedi i Odluka o angažiranju LRA Poduzetnički centar Pakrac za pomoć gospodarstvenicima za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusa. PCP će bez naknade davati savjetodavnu pomoć gospodarskim subjektima. Svim zakupcima koji se nalaze u prostorima LRA Poduzetnički centar Pakrac, a koji koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom, te zakupcima koji koriste subvencioniranu cijenu zakupa odgađa se obveza plaćanja ugovorene zakupnine i zajedničkih troškova za 3 mjeseca. Za vrijeme trajanja obustave rada vrtića roditelji su oslobođeni plaćanja naknade za korištenje usluga vrtića, dok su korisnici koji u navedenom razdoblju koriste usluge vrtića dužni platiti 50% utvrđene naknade (prema broju dana provedenih u vrtiću).

U Pakracu se odgađa pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, osim dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sva potraživanja Grada Pakraca. U gradu je obustavljena naplata parkiranja na svim javnim parkiralištima – do daljnjega!  Za ožujak 2020. u cijelosti se oslobađaju participacije roditelji učenika polaznika predškolskog solfeggia u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac, te 50% participacije roditelji učenika od 1. do 6. razreda. Uz to, gradska je uprava oslučila kako neće ispatiti uskrsnice zaposlenicima.

Grad Pag utemeljit će povjerenstvo koje će potom predložiti mjere za gospodarstvenike na području grada. Gradonačelnik Ante Fabijanić najavio je da će mjere biti usmjerene na oslobađanje ili odgodu plaćanja obveza prema Gradu. U prvom redu to su komunalne naknade i najamnine. – Pomoći ćemo našim obrtnicima i gospodarstvenicima, a jedini uvjet za pomoć je da obrtnik ili gospodarstvenik nema obveze prema Gradu Pagu – rekao je gradonačelnik Fabijanić i poručio dalje – Obrtnici koji žele zakupiti javnu površinu pitaju nas što ako plate, a ova teška situacija se produži i onemogući im rad. Dali smo vrlo konkretno rješenje. Tko ove godine plati javnu površinu, a dogodi se da ne može raditi, to što je platio priznat će se za iduću godinu, dakle neće morati ići na novi natječaj. Naše obrtnike i gospodarstvenike ćemo idući tjedan obavijestiti na koji način ćemo im pomoći –

Grad Pazin je, kao i ostali istarski gradovi, poduzetnicima odgodio plaćanje komunalne naknade do 30. 06. 2020. godine. Komunalni doprinos plaća se obročno i beskamatno na rok do najviše 6 mjeseci, oslobađa se plaćanje poreza na korištenje javnih površina, dospijeće poreza na potrošnju u ugostiteljstvu…

Grad Petrinja oslobodit će poduzetnike koji su morali obustaviti posao plaćanja komunalne naknade dok će onima kojima je promet pao smanjiti iznos komunalne naknade za 30 posto. Također, sa po 2.000 kuna će poticati sve OPG-ove koji, nakon zatvaranja tržnica, uvedu uslugu dostave na kućnu adresu. Također, svi vijećnici Gradskog vijeća odrekli su se svojih naknada za 2020. u korist gospodarstvenika.

Grad Ploče oslobodio je poduzetnike plaćanja poreza na korištenje javnih površina, komunalne naknade i plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada. Obustavlja se i naplata odvoza otpada. Najavljeno je i da roditelji do daljnjeg neće plaćati vrtić dok god traje obustava rada. Uz to, članovi nadzornih odbora trgovačkih društava, kao i njihovi predsjednici primat će simboličnu naknadu od 1,00 kune.

Gradonačelnica Grada Pleternice dala je prijedlog preusmjeravanja milijun kuna za poticanje poduzetnika u svrhu održavanja likvidnosti. Sjednica Gradskog vijeća još nije održana.

Grad Poreč također je donio prvi set mjera: oslobađanje poduzetnika plaćanja korištenja javnih površina, odgoda plaćanja poreza na potrošnju do normalizacije stanja, smanjenje zakupa gradskih poslovnih prostora za 50% za one obuhvaćene ograničenjem rada, pdgodu plaćanja komunalne naknade do 30. lipnja, a sukladno tome i naknade za uređenje voda, potom odgodu plaćanja koncesijskih odobrenja i spomeničke rente, te obročno beskamatno plaćanje za komunalni doprinos do normalizacije stanja.

Smanjenje prireza za 3% kao prvu mjeru pomoći i rasterećenja gospodarstva najavio je odmah i gradonačelnik Požege Darko Puljašić, a uz to snizit će i porez na potrošnju s 3 na 1 posto. Također, ugostitelje su oslobodili plaćanja troškova zakupa, a uvode i odgode i obročne otplate potraživanja prema fizičkim i pravnim osobama, bez kamata. Konkretna pomoć poduzetnicima je i to što će im Lokalna razvojna agencija besplatno pomagati u ispunjavanju i realizaciji zahtjeva za Vladine mjere pomoći.

Grad Pregrada odgodio je naplatu komunalne naknade za prvih šest mjeseci do 15. srpnja s mogućnošću produljenja i obročne otplate. Poduzetnike su oslobodili plaćanja zakupa javnih površina, te obustavili prisilne naplate.

Grad Pula donio je paket mjera kojim rasterećuje građane i gospodarstvo, a mjere su slijedeće: svi poduzetnici koji nisu u mogućnosti koristiti javne površine ili je njihovo korištenje ograničeno oslobođeni su   plaćanja poreza na korištenje javnih površina, a zakupnicima poslovnih prostora odobreno je 50-postotno smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine i obročna otplata umanjenog iznosa za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja.

Nadalje, omogućena je odgoda plaćanja komunalne naknade do 30. lipnja 2020. godine za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada dok je obveznicima s rješenjima izdanim u razdoblju od 1. ožujka 2020. godine omogućena otplata plaćanja komunalnog doprinosa kao i mogućnost obročnog plaćanja.

Usvojena je odluka o obustavljanju plaćanja spomeničke rente, a roditelji su oslobođeni plaćanja mjesečne subvencije za program predškolskog odgoja tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada.

Usvojena je i odluka o odgodi roka dospijeća plaćanja za tri mjeseca za obveznike poreza na potrošnju s intencijom oslobađanja od iste za obveznike koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i koji su pogođeni mjerama ograničavanja kretanja i ponašanja koje je donio Stožer civilne zaštite.

Grad Rijeka donio je set mjera za pomoć gospodarstvu kojima ih rasterećuje, a u proračunu se odriče oko 25 milijuna kuna prihoda u tri mjeseca.

Tako je poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite, još 19. ožujka, na vrijeme od 3 mjeseca počevši od 1. ožujka 2020. godine, odobreno ili će biti odobreno oslobađanje od plaćanja sljedećih davanja:

 • zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke,
 • zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte,
 • komunalne naknade,
 • spomeničke rente,
 • zakupnine za poslovne prostore Grada Rijeke koji su dani na upravljanje TD Rijeka plus d.o.o., Riječkoj razvojnoj agenciji Porin d.o.o. i Rijeka sport d.o.o.

Isto tako, Izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (OPZ) i Pravilnika o provedbi propisana je mogućnost da se obveznicima javnih davanja (poslovnim subjektima) kojima nije zabranjen rad, a koji imaju smanjene prihode, odgodi plaćanje obaveza dijela komunalne naknade i komunalnog doprinosa na rok od tri mjeseca uz mogućnost produženja roka i to na temelju pojedinačnih zahtijeva. Za vrijeme trajanja odgode plaćanja obveza, neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.

Dalje, KD Čistoća d.o.o. odgađa naplatu poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti obuhvaćene mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, na vrijeme od 3 mjeseca počevši od 1. ožujka 2020. godine.

Odgađa se i pokretanje svih postupaka prisilne naplate i postupaka prisilnog iseljenja za vrijeme važenja mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sva potraživanja Grada Rijeke i trgovačkih i komunalnih društava u vlasništvu odnosno većinskom suvlasništvu Grada Rijeke.

Također, ovisno o razvoju situacije, Grad Rijeka će pravovremeno donijeti odluku o produljenju odgoda odnosno otpisa plaćanja obveza.

Dodatno, s obzirom na aktualnu situaciju, na najamninu za stanove u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke i komunalnu naknadu za sve stambene i garažne prostore neće se obračunavati zakonska zatezna kamata na zakašnjelo plaćanje. Mjera se primjenjuje za navedena plaćanja za ožujak ove godine pa nadalje, a dok za to budu postojali razlozi.

Grad Rovinj donio je set mjera za pomoć gospodarstvu. Gospodarstvenci mogu tako zatražiti odgodu plaćanja izdanih računa za Komunalnu naknadu do 30. lipnja 2020. godine, obročno beskamatno plaćanje temeljem izdanih Rješenja za Komunalni doprinos od 01.03.2020. pa do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane (ali najviše na rok do 6 mjeseci), oslobađanje plaćanja na temelju izdanih rješenja za porez na korištenje javnih površina u cijjelosti od 01.03.2020. pa do normalizacije poslovanja i obustave mjera zabrane. Nadalje, za 50 posto se smanjuje iznos zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada, od ožujka 2020. pa do ukidanja mjera. Osim toga, navedeni zakupoprimci mogu smanjenu zakupninu za ožujak platiti u obrocima, a  Grad je također izdao preporuku svim privatnim vlasnicima poslovnih prostora da postupe po istom principu te o tome izvijeste svoje najmoprimce kao i Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Poduzetnici se oslobađaju od plaćanja poreza na potrošnju od 01.03.2020. do normalizacije poslovanja i obustave mjera zabrane, a mogu zatražiti i odgodu plaćanja izdanih računa za naknadu za uređenje voda do 30. lipnja 2020, odgodu naplate Spomeničke rente, do prestanka važenja mjera zabrane poslovanja, te o dgodu plaćanja temeljem Koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, do prestanka važenja mjera zabrane poslovanja.

Grad Split donio je paket mjera za pomoć gospodarstvo težak 150 milijuna kuna. Na tri mjeseca su obustavili ovrhe i plaćanje komunalne naknade za građane i poduzetnike, poduzetnike oslobodili plaćanja zakupa gradskih javnih površina i prostora, odgodili plaćanje vode i odvoza otpada, a poduzetnicima će subvencionirati kamate na kredite za likvidnost do 1%.

Mjere koje je gradonačelnik Andro Krstulović Opara predložio za suzbijanje gospodarske krize uzrokovane pandemijom COVID-19 većinom glasova vijećnika, uz tek jedan suzdržan glas, prihvaćene su na 33. sjednici Gradskog vijeća koja se jučer, 9. travnja, održala u elektronskom obliku, putem videokonferencije.

Odlukom Gradskog vijeća, a na prijedlog gradonačelnika, neće se plaćati zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Split, kao ni zakupnine za korištenje skloništa u miru dok traje zabrana rada prema Odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite. Privremeno će se obustaviti i naplata zakupnine javnih površina za kategorije zakupa za koje je donesena Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani rada. Za razdoblje do 30. lipnja 2020. godine oslobađa se od plaćanja naknada za koncesiju u obavljanju komunalnih djelatnosti. Također, do 30. lipnja 2020. godine oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade svi kojima je zabranjen rad prema Odluci Nacionalnog stožera.

Plaćanje komunalne naknade odmah su ukinuli, odnosno omogućili odgodu na tri mjeseca, i Dugo Selo, Grad Sveta Nedjelja i Sveti Ivan Zelina, koji su još na tri mjeseca odgodili sve ovrhe, te poduzetnike oslobodili plaćanja zakupa i najma gradskih prostora. Isto je napravio i Grad Karlovac.

Grad Samobor također je odmah sve poduzetnike oslobodio plaćanja komunalne naknade i plažanja zakupa javnih površina, kao i plaćanja odvoza otpada. Gradonačelnik Krešo Beljak najavio je i kako će jedna od mjera biti ukidanje poreza na potrošnju za ugostitelje (sada je taj porez 3%). Sav gradski novac vezan za programe iz sporta, kulture, znanosti i obrazovanja za koji su planirana sredstva, a nije se održao niti će se održati, bit će preusmjeren za oporavak samoborskog gospodarstva.

Grad Supetar među prvima je najavio pokretanje Fonda za pomoć obrtnicima, a u prvom setu mjera poduzetnicima su odgodili plaćanje zakupa javnih površina. Nove mjere najavili su nakon što proanaliziraju Vladine mjere.

Grad Šibenik svim je poduzetnicima i obrtnicima koji su  morali obustaviti poslovanje dok god traju ove mjere otpisao najam prostora, javnih površina, komunalnu naknadu, porez na potrošnju i spomeničku rentu. Za sve one obrtnike i poduzetnike koji i dalje rade, ali u otežanim okolnostima, dogovorena je beskamatna odgoda plaćanja na godinu dana.

Plaćanje komunalne naknade i zakup javnih površina odmah su ukinuli i u Trogiru, Čazmi i Kninu.

Grad Umag je još u ožujku zajedno s ostalim istarskim gradovima i Županijom izglasao set mjera koji se odnose na ne plaćanje poreza za korištenje javnih površina, odgoda plaćanja poreza na potrošnju smanjenje zakupa poslovnih prostora u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odgoda plaćanja izdanih računa za komunalnu naknadu odgoda plaćanja izdanih računa za Naknadu za uređenje voda do 30. lipnja 2020. godine za ugrožene poduzetnike, odgoda izdavanja Rješenja i naplate za Spomeničku rentu, odgoda plaćanja Koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, obročno plaćanje komunalnog doprinosa… Dodatnim rezanjem plaće Grad Umag će uštedjeti 1,5 milijuna kuna i plasirati u saniranje posljedica korona virusa.

Gradonačelnik Valpova Matko Šutalo ističe da aktivno rade na pripremi mjera za pomoć gospodarstvenicima i fizičkim osobama, pa se tako planira Program poticanja gospodarstva vrijedan pola milijuna kuna prilagoditi situaciji, ali ga i povećati.  Komunalni odjel priprema prijedlog za oslobođenjem plaćanja komunalne naknade i koncesije gospodarstvenicima čije su djelatnosti zabranjene za ovo vrijeme. Valpovo, za razliku od nekih gradova i općina, nema potrebe donijeti mjeru oslobađanja plaćanja poreza na korištenje javnih površina, jer je ta mjera donesena u Valpovu još prije godinu dana. Što se tiče zakupa javnih površina, s ugostiteljima još nisu potpisani ugovore za 2020.g. tako da nema svrhe tu mjeru niti donositi. Poduzetnike će se osloboditi plaćanja zakupa poslovnih prostora za razdoblje u kojem se ne obavlja djelatnost. Također beskamatno se odgađa naplata potraživanja i javnih davanja.

Grad Velika Gorica osniva poseban Fond za pomoć poduzetnicima kojima je onemogućen rad. U Fond će uplatiti dva milijuna kuna koje će se potom raspodijeliti putem javnog natječaja. Uz to, odgodit će se plaćanje komunalne naknade svim građanima, a planira se i otpis. Svi građani Velike Gorice dobili su odgodu plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa, a potpuni oprost plaćanja komunalne naknade vrijedi za sve gospodarstvenike koji zbog odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ne mogu obavljati svoju djelatnost. Također za njih vrijedi i oslobađanje plaćanja odvoza komunalnog otpada, a neće se naplaćivati niti zakup javnih površina i gradskih prostora. Uz navedeno, osnovan je fond od 2 milijuna kuna koji će se raspodijeliti putem javnog natječaja uz utvrđene kriterije bodovanja. Prioritete imaju oni koji su u potpunosti zatvoreni, a prava će ostvariti i tvrtke kojima je djelatnost znatno otežana. Više od 99 posto poduzetništva Velike Gorice čine mikro poduzetnici (90,39%) dok je malo poduzetništvo na stopi od 8,68%.  Po natječaju će biti moguće dobiti nepovratno od 3.000,00 do 15.000.00 kn, no važno je istaknuti da ove mjere ne isključuju korištenje mjera koje je donijela Vlada ili onih koje će možebitno donijeti Zagrebačka županija.

Grad Vinkovci u svom prvom setu mjera poduzetnicima su odobrili odgodu plaćanja komunalne naknade na tri mjeseca, kao i zakupa poslovnog prostora dok traje zabrana rada. Obustavili su na tri mjeseca i prisilne naplate, a privatnim vrtićima koji zadrže sve zaposlene nastavit će puni iznos sufinanciranja.

Grad Virovitica donio je slijedeće mjere:

Mjere za poslovne subjekte – poduzetnike:

– Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade od 1. travnja 2020. godine,  pa za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera i to u iznosima 100%, 50%  i 30% oslobađanja

– 100% oslobađaju se svi kojima je rad obustavljen osim kladionica i igara na sreću i telekomunikacijskih kuća

– 30% oslobađaju se oni koji su registrirani kao trgovina na malo i trgovački centri, a kojima nije obustavljen rad odlukom Stožera

– 50% oslobađaju se svi ostali poslovni subjekti – poduzetnici kojima nije obustavljen rad odlukom Stožera, osim trgovina na malo i trgovačkih centara (njih se oslobađa 30%), te banaka, osiguravajućih društava, kladionica i igara na sreću  i telekomunikacijskih kuća (koji će komunalnu naknadu platiti u punom iznosu).

– Oslobađanje plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu grada za sve kojima je temeljem Odluke Stožera obustavljen rad

– Oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje površine javne namjene za ugostiteljske terase, dok je na snazi odluka Stožera  o zabrani rada ugostiteljskih objekata

– Odgoda na sve ovrhe u vidu zaustavljanja prisilne naplate u do kraja 2020. godine za poslovne subjekte – poduzetnike

– Odgoda od plaćanja komunalne naknade i zakup poslovnih prostora za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, i to za sve poslovne subjekte – poduzetnike na području Grada do kraja 2020. godine

– Razvojna agencija VTA će bez naknade pružati usluge za poduzetnike vezano uz  prijave na mjere ublažavanja posljedica epidemije

– Oslobađanje od plaćanja javne usluge prikupljanja otpada prema tvrtki Flora VTC d.o.o. za sve pravne osobe kojima je temeljem Odluke Stožera obustavljen rad

– Oslobađanje od plaćanja zakupa klupa na Gradskoj tržnici prema tvrtki Poslovni park Virovitica d.o.o. za sve kojima je temeljem Odluke Stožera obustavljen rad

– Odgoda od plaćanja obveza prema tvrtki Virkom d.o.o. za vodne usluge za vrijeme trajanja epidemijskih mjera

Mjere za građane:

– Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade obvezniku koji tijekom trajanja epidemije COVID – 19 dobije otkaz,

– Odgoda od plaćanja svih obveza prema Gradu Virovitici (komunalnu naknadu, otplatu i najamninu stanova) bez obračunavanja zatezne kamate do kraja 2020. godine.

– Odgoda na sve ovrhe u vidu zaustavljanja prisilne naplate za građane do kraja 2020. godine

– Oslobađanje od plaćanja participacije roditelja/skrbnika koji neće koristiti organizirana dežurstva u cijeni usluge dječjih vrtića, programa produženog boravka, prehrane u osnovnim školama IBM Virovitica i Vladimir Nazor Virovitica, kao i participacije za osnovnu glazbenu školu, pripremni stupanj, srednju glazbenu školu i glazbene igraonice, sve do ponovne uspostave redovnog rada dječjih vrtića/škola. Za mjesec ožujak 2020. godine roditelji/skrbnici oslobađaju se plaćanja participacije u iznosu od 50%, a rok plaćanja dospjele, a neplaćene obveze za mjesec ožujak je do kraja 2020. godine.

 

Grad Vrbovec odlučio je, pak, poslodavcima koji nisu otpuštali radnike isplaćivati direktne potpore, kao nadogradnju državnog sufinanciranja minimalca. Također, poduzetnike su oslobodili plaćanja komunalne naknade, baš kao i građane koji zbog krize ostanu bez posla. Poduzetnici su oslobođeni i plaćanja zakupnine javnih prostora, a Komunalac Vrbovec neće naplaćivati odvoz otpada svim poslovnim subjektima kojima je zaustavljen rad.  Na elektronskoj sjednici Gradskog vijeća izglasan je, pak, paket mjera:

 1. oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za pravne osobe – u 100 postotnom iznosu za poduzetnike i obrtnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite RH obustavljen rad za vrijeme trajanja obustave rada te u 30 postotnom iznosu za ostale koji su pogođeni krizom, ali još uvijek rade
 2. oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za građane koji će tijekom krize ostati bez posla
 3. oslobođenje od plaćanja zakupnina javnih površina za poduzetnike i obrtnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite RH obustavljen rad
 4. oslobođenje roditelja od plaćanje vrtića za vrijeme dok su vrtići zatvoreni

Usvojenim amandmanima Kluba vijećnika HDZ-a dodatno se proširuju mjere:

 1. Građanima grada Vrbovca kojima su zbog situacije s korona virusom umanjena primanja sa stavke osobnog dohotka umanjuje se komunalna naknada za 50% na njihov zahtjev za vrijeme trajanja situacije uzrokovane korona virusom
 2. Zaustavljaju se svi postupci ovrhe od strane Grada Vrbovca po osnovi ne plaćanja komunalne naknade kako prema fizičkim tako i prema pravnim osobama do okončanja situacije uzrokovane korona virusom osim u slučaju potencijalnog nastupanja zastare
 3. Grad Vrbovec neće obračunavati zatezne kamate za 2020. godinu s osnove plaćanja komunalne naknade fizičkim osobama pogođenima krizom

Grad Vrgorac svojim će poduzetnicima pomoći paketom mjera vrijednim 400 tisuća kuna.

U prvom setu mjera Grad Zadar oslobodio je poduzetnike plaćanja  zakupa poslovnih prostora u vlasništvu grada te zakupa javnih površina, čime su ih rasteretili za 8-9 milijuna kuna.

Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk će Gradskom vijeću uputiti na usvajanje Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja komunalne naknade na način da se u cijelosti oslobode plaćanja komunalne naknade poslovni subjekti kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, za razdoblje od 1. travnja do 31. svibnja, koje će po potrebi biti produženo. Oni kojima je obustavljen rad u pretežitom dijelu poslovnog prostora, također će biti oslobođeni plaćanja za poslovni prostor u cijelosti, dok će se ostalim gospodarskim subjektima utvrđeni iznos komunalne naknade umanjiti za 30%. Uz to, na zahtjev će se osloboditi plaćanja komunalne naknade i obveznici koji su zbog poteškoća u poslovanju samostalnom odlukom privremeno obustavili rad. Obveza plaćanja komunalne naknade, za razdoblje od ožujka do svibnja, odgodit će se bez obračuna kamata svim obveznicima plaćanja (uključujući i građane), na rok do tri mjeseca od propisanog dospijeća pojedinačne mjesečne obveze.

Nadalje, do prestanka posebnih okolnosti, odgođene su pokrenute prisilne naplate potraživanja od strane Grada Zaprešića, a nove se neće pokretati, niti će se naplaćivati zatezne kamate na zakašnjela plaćanja. Također, oslobođeni su plaćanja zakupnine korisnici poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada.

Grad Zlatar se je pridružio ostalim gradovima u sanaciji šteta poslovanja poduzetnika. Tako je Zlatar odgodio plaćanje komunalne naknade i godišnje grobne naknade, zatim spomeničke rente, ukida se u drugom kvartalu naplata zakupa javnih površina i poreza na javne površine te odgađa naplata poreza na potrošnju za koji će se i razmotriti smanjenje stope nakon završetka mjera. (M.P.D.)