Gradsko vijeće Grubišnog Polja usvojilo je prijedlog gradonačelnika Zlatka Mađeruha kojim su stopu prireza smanjili sa dosadašnjih 10 na 5 posto. Cilj ove mjere je rasterećenje građana, a smanjenjem prireza u gradska će blagajna godišnje uprihodovati oko 300 tisuća kuna manje.

Grubišno Polje jedan je od tek nekoliko gradova koji su ovom mandatu snizili prirez. U 2018. za dva posto ga je snizio Grad Karlovac (sa 14% na 12%),  u ovoj godini za pet posto (sa 10% na 5%) ga je snizio Grad Ogulin,  dok ga je Grad Bjelovar u dva navrata u proteklih godinu dana također prepolovio – sa 12% na 6%. Sveta Nedjelja, Ilok i Gospić jedini su, pak, gradovi koji su u ovom mandatu potpuno ukinuli prirez.

Odluka o  snižavanju prireza u Grubišnom Polju donešena je na istoj sjednici na kojoj je donesen i proračun za 2020. težak 49,9 milijuna kuna. Gradonačelnik Mađeruh ističe kako je proračun ambiciozan, realan i razvojan.

U usponu smo po pitanju financiranja programa na području grada čemu je doprinijela pribava novca iz EU fondova i nadležnih ministarstava. Realan je jer je puno stavaka već pripremljeno za narednu godinu koji će biti realizirane, a razvojan je jer je vidljivo da se ulaže u segmente društva koji bi trebali odgovoriti na izazov otvaranja novih radnih mjesta i zadržavanja mladih ljudi’-rekao je gradonačelnik. (M.P.D.)