Nastavno na Odluku o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje, a koju je Gradsko vijeće donijelo u srpnju, Grad Dubrovnik svojim sugrađanima omogućuje sufinanciranje često visokih troškova navedenih postupaka.

Naime, ovim programom pruža se podrška parovima koji na svom putu do ostvarenja roditeljstva  prolaze kroz postupke medicinski pomognute oplodnje jer troškovi jednog postupka, uključujući smještaj i put u udaljene ustanove, iziskuju visoke izdatke.

Pravo na sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje u iznosu do 50 posto ukupnih troškova postupka, a najviše 1.600,00 eura, može se priznati podnositelju zahtjeva koji je iscrpio sve prethodne mogućnosti koje su, sukladno zakonu kojim je uređeno pitanje medicinski pomognute oplodnje, ostvarive na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Svi uvjeti i načini ostvarivanja prava propisani su Odlukom koja se uz obrazac Zahtjeva nalazi na stranicama nadležnog Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika (LINK), a mogu se preuzeti i ispod ove objave.

Sukladno demografskoj strategiji, Grad Dubrovnik provodi čitav niz mjera pronatalitetne politike, a sve u cilju  poboljšanja demografskih trendova, a program sufinanciranja troškova medicinski pomognute oplodnje jedan je od posljednjih takvih primjera.

Podsjetimo, Grad Dubrovnik u Proračunu je za ovu mjeru osigurao 24.486 eura i tako se svrstao među prve gradove u zemlji koji su krenuli i s ovom demografskom mjerom. Prvi ju je, 2021. godine, uveo Grad Osijek, nakon njega i Ploče, Umag, Bakar, Makarska, Stari Grad i Sisak, a najavio ju je i Grad Split. (Grad Dubrovnik, m.p.d.)