Nakon Varaždina, Rijeke i Karlovca, i Grad Vrbovec pridružuje se inicijativi za borbu protiv menstrualnog siromaštva, pa će svojim osnovnoškolkama osigurati besplatne higijenske uloške.

‘Prema istraživanjima o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj, trećina žena prisiljena je štedjeti na ulošcima, jer su im preskupi. Zabrinjava i da neke učenice zbog manjka higijenskih uložaka izostaju s nastave ili se osjećaju vrlo neugodno jer nemaju dovoljno da ih promijene. Iz tog razloga Grad Vrbovec je u Proračunu za 2022. godinu osigurao sredstva za uloške učenica naših osnovnih škola’, najavljuje gradonačelnik Denis Kralj. (m.p.d.)