U razdoblju od 7. studenog do 7. prosinca 2023. godine Grad Varaždin provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje.

Predlaže se donošenje Odluke kojom bi se utvrdili uvjeti, visina i način ostvarivanja sufinanciranja troškova medicinski pomognute oplodnje, a koja bi, između ostalog, bila u službi gradske pronatalitetne i demografske politike. Grad Varaždin sudjelovat će u sufinanciranju dva ciklusa medicinski pomognute oplodnje za varaždinske obitelji koje ne uspijevaju dobiti djecu prirodnim putem, a koje su već iskoristile cikluse koje im plaća država te isti nisu dali željeni rezultat.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest upoznavanje javnosti s nacrtom dokumenata, a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje, kao i sami nacrti dokumenata, nalaze se na web stranici Grada Varaždina https://varazdin.hr/savjetovanja-s-javnoscu-2023-godini/ pod rednim brojem 45.

Inače,  mjeru sufinanciranja medicinski pomognute oplodnje prvi je, 2021. godine, uveo Grad Osijek, nakon njega i Ploče, Umag, Bakar, Makarska, Stari Grad, Sisak i Dubrovnik, a najavio ju je i Grad Split. (Grad Varaždin, m.p.d.)