Međunarodni opservatorij participativne demokracije (IOPD) objavio je javni poziv za kandidature najboljih praksi na temu građanske participacije u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Poziv je otvoren do 30. travnja, a riječ je o 15. izdanje ove nagrade.

Ova nagrada se dodjeljuje na godišnjoj razini kako bi prepoznalo inovativna iskustva i javne politike na temu sudjelovanja građana, demokratskih inovacija i otvorene vlasti.

Rok za podnošenje prijedloga je 30. travnja 2021. te se isti neće produljivati. Prijedlozi se moraju slati e-poštom na award@oidp.net, a moraju sadržavati cjeloviti obrazac za prijavu i privitke poput slika, videozapisa, dokumenata.

Da biste se prijavili za nagradu OIDP-a, morate biti (ili postati) član mreže. Procedura za to se sastoji isključivo od popunjavanja obrasca za članstvo, bez ikakvih financijskih ili pravnih obveza. Obrazac za članstvo se nalazi OVDJE.

Više informacija možete pronaći na https://oidp.net/distinction/en/. Na istom mjestu možete pronaći pravila i način prijave prakse.

O IOPD-u

IOPD je međunarodna mreža otvorena za sve gradove, organizacije i istraživačke centre zainteresirane za učenje, razmjenu i primjenu iskustava participativne demokracije na lokalnoj razini. IOPD je dio lokalnog pokreta kojeg predstavlja globalna organizacija Ujedinjenih gradova i lokalne samouprave (UCLG).

Godišnja konferencija IOPD ima za cilj raspravu i širenje svijesti o trenutnom stanju participativne demokracije u svijetu. To je mjesto susreta stručnjaka i političkih čelnika, kao i prilika za jačanje suradnje između gradova i međunarodnih organizacija na polju demokratskih inovacija.

Ove godine će se konferencija održati od 23. do 25. kolovoza u Abidjanu, u Obali Bjelokosti, gdje će biti dodijeljena nagrada i posebna priznanja. (Udruga gradova RH)

 

Više o samim praksama participativnog budžetiranja u Hrvatskoj možete pročitati i u našem nedavno objavljenom tekstu u kojemu se kriju i potencijalni dobitnici ove nagrade….