PB World Atlas poziva sve hrvatske gradove na sudjelovanje u globalnom istraživanju o implementiranim participativnim procesima u 2019. godini u svjetskim gradovima.

PB World Atlas rezultat je istraživanja i suradnje više od 70 autora na temu participativnog budžetiranja u svijetu u organizaciji savjetničke kuće Oficina iz Portugala za procese participativnog budžetiranja. Jedan od ključnih ciljeva istraživačke inicijative je omogućiti razumijevanje trendova participacije u različitim sredinama, pružiti sustavan pregled razvoja alata participativne demokracije u svijetu i potaknuti razvoj i širu primjenu participativnog budžetiranja.

Participativno budžetiranje je alat koji omogućava uključenim sudionicima izravno odlučivanje o potrošnji dijela javnih sredstava, a najčešće se primjenjuje na razini gradova i kao dio školskih programa za građansko obrazovanje i participaciju mladih. Istraživanje hrvatskih praksi za PB Atlas provode Alisa Aliti Vlašić i Jelena Brbora uz podršku ureda Udruge gradova.

Ako u vašem gradu postoji primjer dobre prakse participativnog budžetiranja ili nekog drugog načina aktivnog uključivanja građana u proces donošenja odluka o načinu raspodjele/potrošnje dijela javnih sredstava, pozivamo vas da ga prijavite putem kratke ankete (5 pitanja) kako bi se i vaš grad uvrstio u PB World Atlas za izdanje koje će biti objavljeno ove godine‘, pozivaju iz PB Atlasa i mole gradove zainteresirane za sudjelovanje da do četvrtka, 4. rujna 2020.

Za sva eventualna pitanja u vezi istraživanja možete se obratiti članicama tima na slijedeće adrese i brojeve telefona:

Alisa Aliti Vlasic – alisa@mosaic.com.hr, +385 99 5361 054

Jelena Brbora – brbora.jelena@gmail.com, +385 95 504 2579

(M.P.D.)