Temeljem Odluke o stipendiji Grada Jastrebarskog, gradonačelnik je za školsku/akademsku 2022./2023. godinu raspisao Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja grada Jastrebarskog.

 Za školsku/akademsku 2022./2023. godinu, Grad Jastrebarsko dodjeljuje najviše 17 stipendija za učenike drugog i višeg razreda srednjih škola, od toga do 7 stipendija prema kriteriju izvrsnosti i do 10 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Za studente se dodjeljuje najviše 11 stipendija, od toga do 5 stipendija prema kriteriju izvrsnosti i do 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području grada Jastrebarskog u trenutku objave natječaja, redoviti su učenici drugog ili višeg razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti te ne primaju stipendiju ili novčana sredstva koja imaju obilježja stipendije iz drugih izvora.

Učenici, odnosno studenti ne smiju biti ponavljači jednog od razreda srednje škole, odnosno godine studija, i moraju biti mlađi od 21 godine, a studenti od 26 godina.

Osim navedenog, uvjet za stipendiju prema kriteriju izvrsnosti je da su učenici i studenti prve godine studija završili svaki od prethodnih razreda srednje škole s prosjekom ocjena od najmanje 4,50, a studenti viših godina, svaku od prethodnih godina studija s prosjekom ocjena od najmanje 4,00, dok je za stipendiju prema socijalnom kriteriju uvjet da im ukupni prosječni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi 100 % neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske.

Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, a isplata je retroaktivna, od 1. rujna 2022. godine. Stipendija za učenike iznosi 600,00 kuna mjesečno, a za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

Natječaj traje 20 dana od dana objave na oglasnoj ploči i Internet stranici Grada Jastrebarskog, a prijave za dodjelu stipendije, dostavljaju se na adresu: ’’Grad Jastrebarsko, Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko, s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog“ ili na e-mail adresu: maja.gornik@jastrebarsko.hr ili putem elektronske prijave na internetskoj stranici Grada Jastrebarskog, www.jastrebarsko.hr, link za prijavu: https://som-natjecaj.eu.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije, koji utvrđuje Komisija za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog, bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. (Grad Jastrebarsko)