Kroz sudjelovanje na platformi PlatiMe, javni naručitelji omogućuju svojim dobavljačima raniju naplatu nedospjelih obaveza i direktno utječu na povećanje njihove likvidnosti i prosperitet zajednice u cjelini. 

Vijest da je s radom započela prva hrvatska digitalna platforma za prodaju i kupnju nedospjelih eRačuna, PlatiMe, izazvala je velik interes javnosti, posebice među mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji su, radi poslovanja s javnim naručiteljima, postali obavezni izdavati eRačune. Kako doznajemo, platforma bi trebala riješiti problem dugih rokova naplate računa, što je zasigurno korisna financijska injekcija za sve pošiljatelje koji aktivno sudjeluju na platformi.

“Dugi rok plaćanja u Hrvatskoj je prepoznat kao uzrok opće gospodarske nelikvidnosti, što je posebice problematično u periodu kada se susrećemo s ogromnim gospodarskim padom uslijed pandemije. Dio poslovnih subjekata još uvijek opstaje jer surađuje s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ili sektorskim naručiteljima, no i tu postoji problem naplate u smislu dugog roka plaćanja sukladno proračunima ili planiranoj dinamici plaćanja”, pojašnjava Josip Kovačec iz servisa Moj-e-Račun, jedne od tvrtki koje su sudjelovale na razvoju ove platforme.

Razvoj lokalnih sredina kroz povećani priljev novca

PlatiMe bi, u navedenom slučaju, trebao riješiti taj problem na način da dobavljači, pošiljatelji eRačuna, ostvare kraći period naplate izdanih, nedospjelih računa tako što će ih izložiti na platformi i, već isti dan po izdavanju, prodati po traženoj cijeni ili prihvaćanjem najbolje ponude. Na PlatiMe mogu sudjelovati pošiljatelji i primatelji eRačuna te otkupitelji koji nedospjele eRačune mogu otkupiti u samo nekoliko klikova, a jedan poslovni subjekt na platformi može sudjelovati u sve tri uloge.

“Javni naručitelji, kao primatelji eRačuna, sudjelovanjem na platformi pokazuju društvenu odgovornost prema tvrtkama s kojima posluju. Uzmimo za primjer obrtnika koji je izradio ogradu za općinu i koji, zahvaljujući PlatiMe, ne mora čekati 30 ili 60 dana kako bi naplatio svoju uslugu, nego taj račun naplati isti dan. Općina će i dalje svoje obveze podmiriti u visini stvarnog nastanka troška u valuti plaćanja, ali otkupitelju. Ta dodatna financijska injekcija je prevaga u likvidnosti obrtnika jer će imati brzi priljev novca za ulaganje u daljnji razvoj poslovanja. Tako će se posredno taj novac opet uložiti u istu općinu kroz nova zapošljavanja ili kroz komunalnu naknadu, odnosno kroz druga porezna davanja koja će se zbog povećanja obujma posla uliti u državni proračun”, pojašnjava Kovačec.

Transparentno i sigurno poslovanje

Sudjelovanje na platformi javne naručitelje ne košta ništa, no njihova je uloga iznimno vrijedna jer upravo registracijom na platformi omogućuju nesmetani priljev novca svojim dobavljačima kroz raniju naplatu obaveza. Naime, Kovačec pojašnjava kako je primatelj eRačuna neizostavan u procesu kupoprodaje računa koja je, osim što je brza, sigurna i transparentna.

„Da bi pošiljatelj izložio račun, primatelj mora potvrditi njegovu ispravnost. Osim toga, primatelj koji je registriran na platformi ima uvid u sve svoje ulazne eRačune, čak i ako ih pošiljatelj nije ponudio za prodaju, što mu otvara mogućnost da pošalje ponudu svome dobavljaču za prijevremeno plaćanje eRačuna uz određeni diskont. To je još jedna od prednosti platforme iz koje obje strane imaju direktnu financijsku korist”, naglašava Kovačec. Sukladno tome, dodaje, aktivnim korištenjem platforme javni i sektorski naručitelji postat će stvarni pokretači gospodarske aktivnosti i rasta poslovnih subjekata u svome okruženju, a samim time i zajednice u cjelini.