U posljednje tri i pol godine pokrenuli su 21 projekt, među njima osam s prefiksom EU. Ukupna vrijednost započetih i realiziranih projekata u razdoblju od lipnja 2017. do 31. prosinca 2020. iznosi 37,8 milijuna kuna. Pri tome su projekti sufinancirani putem fondova Europske unije težili 17,3 milijuna kuna.   

Niz je pokazatelja uspješnosti rada gradske uprave, zasigurno najbolji sam proračun, a izvorni je u Korčuli, primjerice, u tri godine od 2016. do 2019. povećan za čak 50 posto. Tako je u 2016.  godini iznosio 30,2 milijuna kuna, a 2019. godine – 45 milijuna kuna. Ukupni prihodi, primici i preneseni rezultati u 2016. bili su 27,4 milijuna kuna, u 2017.- 28,8 mil. kn, 2018.- 32,6 milijuna kuna, a u 2019.- 39,5 milijuna kuna.

U posljednje 4 godine donesena su tri iznimno važna strateška dokumenta. Tako je 2017. godine, donesena Strategija razvoja turizma Grada Korčule, koja predstavlja ključni dokument za efikasno upravljanje turističkim razvojem Grada Korčule u razdoblju od 5 godina, čiji je glavni cilj stvoriti osnovni strateški okvir daljnjeg turističkog razvoja Grada Korčule odnosno definirati viziju turističkog razvoja i turističko pozicioniranje Korčule kao destinacije u budućnosti.

U 2018. godini je donesena Strategija razvoja Grada Korčule do 2020. godine, koja je temeljni dokument razvoja Grada Korčule, s ciljem daljnjeg razvoja Grada sinergijskim uparivanjem sredstava Europskih fondova i potencijala lokalne zajednice.

U 2020. godini je donesen Plan upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule koji predstavlja temeljni strateški razvojni dokument kojim se određuju način i smjernice upravljanja starom gradskom jezgrom s ciljem pravovremenog odgovora na izazove te utvrđivanje jasnog smjera  daljnjeg razvoja.

Također je u postupku završavanja i Akcijski plan razvoja biciklističkog i pješačkog turizma Grada Korčule, koji doprinosi razvoju Grada Korčule i otoka Korčule kao destinacije aktivnog  i cjelogodišnjeg turizma.

Bitno je napomenuti da je Grad Korčula  u sklopu poziva Tajništva za otoke pri Europskoj komisiji izradio Strategiju energetske tranzicije Grada i otoka Korčule (CETA). Strategija je izrađena u skladu s uputama Tajništva za otoke te je prilagođena javnim pozivima koje će Europska unija raspisivati za otoke. U tijeku je izrada Strategije energetske tranzicije Grada Korčule, a kao podloga za prijavu projekata na javne pozive na nacionalnoj razini. Cjelokupni projekt izrade dvaju strategija je vrijednosti 186.000,00 kn bez PDV-a.

U Gradu Korčuli je registrirano oko 1.500 ležaja u hotelskom smještaju uz približan broj kreveta u privatnom smještaju. Stoga je sasvim razumljivo da je Grad Korčula usmjeren na razvoj turizma i kvalitetan razvoj turističkih potencijala.

Upravo u tom smislu naročito se ističe projekt Value, prekogranične suradnje u sklopu programa Interreg Italija-Hrvatska.  Grad Korčula kao partner u projektu financira rekonstrukciju kuće Marka Pola, grube građevinske radove bez radova na interijeru, lapidariju i vrtu.

Kuća Marka Pola  (14. do 16. stoljeća) je u biti kompleks četiriju zaštićenih povijesnih zgrada. Nakon rekonstrukcije Grad će dobiti Interpretacijski centar i izložbeni prostor koji će predstavljati karakterističnu srednjovjekovnu kuću Korčule utemeljenu na povijesnoj povezanosti Grada Korčule i Venecije, Marka Pola i puta svile, te događanja kao što su povijesna pomorska bitka između Genove i Venecije 1298. Ukupna vrijednost pilot projekta je 3.223.579 kn, od čega je 2.7 milijuna kuna bespovratnih sredstava.


U Interpretacijskom centru biti će moguće između ostalog vidjeti faksimilime glasovitih izdanja: Biblija Marka Pola, jedina poznata kopije Biblije koju su Europljani nosili u Kinu u 13. i 14. stoljeću, Sva čuda svijeta, jedna od najljepše ilustriranih knjiga o putovanjima Marka Pola Il Milione, knjiga o Marku Polu koju je Christoper Columbo nosio na putovanjima s komentarima koje je pisao na rubovima knjige, prvi primjerak Il Milione na talijanskom jeziku tiskan u Veneciji u 15. stoljeću.

U prizemlju je planirana recepcija s prodajom karata i suvenira. Na prvom katu posjetitelji će se upoznati s putovanjima Marka Pola i svim izumima koje je donio u Europu, drugi je kat rezerviran za suvremenike Marka Pola i njegovu vezu s Korčulom, a treći za glasovitu bitku iz 13. stoljeća u kojoj je zarobljen slavni putopisac. Uz vidikovac s pogledom na Pelješki kanal gdje se bitka odvijala, priču će pratiti digitalni i multimedijalni sadržaj. Za treću fazu centra koju sufinancira Ministarstvo turizma i sporta, Gradu su izdvojili 676 tisuća kuna.

Grad Korčula također je partner na projektu ‘Ruralna poučna kulturno-etnografska atrakcija’, vrijednom ukupno 33 milijuna kuna u sklopu kojeg se vrši cjelokupna renovacija Gradskog muzeja Korčula s unutarnjim uređenjem i postavom. Projektom Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule, „težine“ 5,3 milijuna izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija, izvršena arheološka istraživanja, izrađeni konzervatorski elaborati za najreprezentativnije objekte kulturne baštine grada Korčule. U novoj financijskoj perspektivi predstoji iste prijaviti za financiranje, te cjelokupna revitalizacija i stavljanje u funkciju interpretacijskih centara.  Tu su i milijun kuna vrijedno uređenje Pijace u Pupnatu, zatim pola milijuna kuna vrijedno uređenje pješačke staze Žrnovska Banja, kao i rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića, uz obnovu kompletne infrastrukture, vrijedna 7 milijuna kuna.

Simulacija rekonstrukcije Velike i male kneževe kule

Bitno je spomenuti i ostale ključne projekte:

U tijeku je izrada projektno tehničke dokumentacije za pretovarnu stanicu za prihvat otpada skupljenog s naseljenog gravitirajućeg područja, te njegov pretovar u veća vozila i transport na daljnju obradu u Centar za gospodarenjem otpada Lučino razdolje. Sporazumom u sufinanciranju izrade ove dokumentacije u vrijednosti od 116.500,00 kn, sve općine otoka Korčule i Grad Korčula utvrđuju da pretovarna stanica Korčula predstavlja poveznicu između sustava prikupljanja otpada pojedine jedinice lokalne samouprave na otoku Korčuli i Centra za gospodarenjem otpadom Lučino razdolje. Vrijednost  samog projekta izgradnje pretovarne stanice u sklopu Poslovne zone Dubovo iznosi oko 5.000.000,00 kn.

Simulacija izgleda untrašnjosti i vanjskog dijela kule Forteca

U sklopu projekta Poslovne zone Lokva, Grad Korčula je raspisao javnu nabavu za izgradnju pristupne ceste unutar Gospodarske zone Lokva, a procijenjenja vrijednost iznosi 740.000,00 kn (bez PDV-a), te je u tijeku izrada projektne dokumentacije za II. fazu. Na području Poslovne zone Lokva, u tijeku je izgradnja benzinske postaje i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za trgovački lanac „Plodine“. U istoj poslovnoj zoni, Grad Korčula u suradnji s KTD „Hober“, planira izgraditi reciklažno dvorište i centralnu bazu „KTD“ Hober, čime će se omogućiti kvalitenije gospodarenje otpadom, a trenutno je u tijeku otkup zemljišta za izgradnju istog. Bitno je naglasiti da će se sklopu Poslovne zone Lokva otvoriti preko 60 novih radnih mjesta. Završetak radova se očekuje do kraja prve polovice 2021. godine.

Na inicijativu Grada Korčule i Dubrovačko-neretvanske županije Hrvatske vode su izradile idejni projekt Navodnjavanja čarskog polja i izrađen je elaborat zaštite okoliša.

Također Grad Korčula u suradnji s NPKLM vodovod d.o.o. i Hrvatskim vodama započeo je projekt Aglomeracija Korčula, u sklopu kojeg je izrađen idejni projekt za ishođenje posebnih uvjeta za Aglomeraciju Korčula (grad Korčula i Žrnovo), te izdvojenih aglomeracija Račišće, Pupnat i Čara. Ugovorene vrijednosti studijsko-projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području grada Korčule, sa studijom izvodljivosti, dokumentima iznose 7.472.168,00 kuna.

U završnoj fazi je i projekt Izgradnje nogostupa i proširenje mreže javne rasvjete od groblja Sv. Luke do skretanja za Ulicu Korčulanskih domobrana u vrijednosti od 575.000,00 kn.

Također, do kraja mjeseca se očekuje od Hrvatskih cesta raspisivanje javne nabave za izgradnju nogostupa  te mreže javne rasvjete od skretanja za Soline do skretanja za Novu luku uzduž državne ceste 118.

Osim na prošlost i sadašnjost, misli se i na budućnost, potporom najmlađima, njihovim roditeljima i mladima, ulaganjem u obrazovanje, održivi razvoj, komplementarne studije s razvojnom strategijom županije, edukacijom radno sposobnog kadra.

U demografsku obnovu uložilo se od 2017. do 2020. preko 1,6 milijun kuna, za obrazovanje u istom periodu 600 tisuća kn, a za predškolski odgoj – uz uređenje dječjeg igrališta u sklopu vrtića – čak 12,6 milijuna kuna. Ukupno u tri godine blizu 15 milijuna kuna.

U protekle tri godine za oko 100 tisuća kuna su tako povećana sredstva za naknade za novorođene za koje je ove godine osigurano 277 tisuća kuna. I to za prvo dijete roditelji dobivaju već uobičajenih 3.000, a za drugo 4.000, za treće dijete dobivaju čak 12.500, i to 5.000 jednokratno i po 1.500 kuna kroz narednih pet godina. Korčula je i među prvih dvadeset jedinica lokalne i područne samouprave koji je pristupio usluzi e-Novorođenče, u suradnji s Ministarstvom uprave RH.

Nagrada se dijeli učenicima i mentorima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na županijskim, regionalnim, državnim i međudržavnim natjecanjima i/ili sudjelovali na državnim natjecanjima.

Dodjeljuju  se i novčane nagrade studentima za izvrsnost tijekom studiranja. Tako 10 najboljih u prošloj akademskoj godini dobiva po 1.000 kuna. Naravno, studentima su osigurane i stipendije, u visini od 800 kuna, primaju ih oni s ispunjenim uvjetima u pet kategorija: nadareni studenti, studenti u deficitarnim zanimanjima, iz obitelji slabijeg imovnog stanja, studenti koji su osobe s invaliditetom, stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata.  Sufinanciraju se i troškovi javnog prijevoza autobusom učenika i studenata koji pohađaju škole ili studiraju izvan otoka Korčule.

U sklopu  projekta Rekonstrukcija zgrade Područne škole i dječjeg vrtića u Čari u vrijednosti od 7.200.000,00 kn,  izrađen je glavni projekt i ishođena je građevinska dozvola, te se u tijeku 2021. godine planira prijaviti na odgovarajući natječaj.

Grad je sporazumom o poslovnoj suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, postaje dislocirana lokacija za izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija Nautika, Brodostrojarstvo i Poslovna ekonomija, smjer Turizam. Pod vodstvom gradonačelnika Andrije Fabrisa ostat će zapisan kao prvi hvatski otok na kojem će se izvoditi akreditirani programi etabliranog hrvatskog Sveučilišta.

U socijalnom programu plaća se naknada za troškove stanovanja, jednokratna naknada, besplatni smještaj u Dječji vrtić Korčula, kupnja školskih udžbenika za osnovnu školu, isplata uskrsnica i božićnica, poklon bon umirovljenicima… U sklopu provedbe LAG-ovog projekta ‘Želim pomagati’ nalazi se i nabava gradskih bicikala za prijevoz pripadnica ciljane skupine koje su zaposlene na projektu, ukupno do sada 37 žena koje su skrbile za preko 180 krajnjih korisnika.

Grad Korčula tijekom godine izdvaja i značajna novčana sredstva za –  korčulansku razvojnu agenciju za lokalni razvoj i poslovne usluge KORA d.o.o., putem koje se potiče poduzetništvo i jača gospodarstvo Grada. U 2017. – 339.640,70 kn, u 2018. – 342.778,49 kn, 2019. – 566.129,61 kn, u 2020. – 271.185,73 kuna. Isto tako, Grad plaća članarinu neprofitnoj udruzi LAG 5 kojoj je cilj izgradnja zajednice s konkurentnim gospodarstvom, visokom kvalitetom življenja i očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom, svoj razvoj usmjeravajući prema održivoj budućnosti, za što se godišnje iz Proračuna izdvaja – 29.400 kuna.

Korčula je primjer i kako se u  kriznim vremenima uspješno vodi grad. Svim gradskim djelatnicima i zaposlenicima gradskih ustanova i tvrtki smanjili su plaće za 10 posto. Također, korčulanski poduzetnici privremeno su oslobođeni plaćanja najma gradskih prostora i javnih površina. Programom mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti Covid-19, osnovan je i ‘anti-korona’ fond za pomoć građanima i poduzetnicima, Grad je otvorio posebni IBAN račun za donacije financijskih sredstava. Ideja je da u fond ulaze proračunska sredstva osigurana preraspodjelama od manifestacija, troškova dvorana, smanjenja naknada… U fond su se isto tako mogla i donirati sredstva. Pozvali su pravne i fizičke osobe koje su to u mogućnosti da to učine uplatom svojih donacija. Bili su i prvi grad koji je odmah po stupanju ‘lockdowna’, 19. ožujka 2020. oslobodio plaćanja zakupce gradskih poslovnih prostora. U Gradu Korčuli javne površine, tzv. štekati naplaćuju se, inače, samo 6 mjeseci, a mogu se koristiti cijelu godinu, čime su nagradili zakupce što rade svih 365 dana.

Ulaže se u sport, kulturu, komunalno opremanje naselja. Uređuje se Dom kulture i oprema se Gradska knjižnica. Za II. fazU je u tu svrhu izdvojeno 1,4 milijuna kuna. U tijeku je provedba projekta modernizacije javne rasvjete koje uključuje zamjene postojeće svjetiljke novim, ekološkim i energetski učinkovitim LED žaruljama. Nabavljena je mobilna reciklažna jedinica te spremnici za odvojeno prikupljanje otpada kao i stroj za usitnjavanje  otpadne drvene mase. Grad nudi građanima i novu mogućnost prijave komunalnih problema putem ZAKRPAJ.to WebServisa.

Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrade stare škole na Dominču koji će se koristiti za prostor Sveučilišta i poduzetnički inkubator.

Grad Korčula podupire gradnju Nove luke Korčula – luke Polačište, ugradnja novog vodoopskrbnog cjevovoda, transport i opskrba pitkom vodom. Grad planira uređenje Marmontova puta koji spaja Žrnovo i Pupnat, a koji će se staviti u funkciju razvoja biciklističkog i pješačkog turizma. Nadalje, planira se uređenje prostora Park šuma Hober za koji već postoji cjelokupna projektna dokumentacija. Na taj način Grad Korčula će dobiti prostor za rekreaciju, ali i prostor za bavljenje aktvnim turizmom. U budućem razdoblju Grad Korčula staviti će naglasak na daljnje uređenje plaža i šetnica te razvoja potrebne infrastrukture za daljnji snažni razvoj Korčule kao destinacije aktivnog turizma, poglavito pješačkog i biciklističkog što će direktno utjecati na razvoj ruralnog prostora i razvoj ruralnog turizma. (Pero Livajić)