Grad Metković sedmi je najjači grad u zemlji kad se gledaju proračunska izdvajanja za potpore poljoprivrednicima, pokazala je naša analiza podataka Ministarstva financija o proračunskim izdvajanjima gradova za poljoprivrednike u 2022. Grad Metković za njih je u toj godini izdvojio 600.000 kuna, odnosno 0.82 posto proračuna. 

Otkako su mu na čelu gradonačelnik Dalibor Milan i njegova gradska uprava, Grad Metković istaknuo se uvođenjem i stalnim povećanjem potpora u gospodarstvu pa su se tako – nakon što su 2021. uveli potpore u poljoprivredi, iznosom osiguranih sredstava pozicionirali kao jedan od vodećih gradova u zemlji. Protekle tri godine za poljoprivrednike je bilo osigurano po 600.000 kuna godišnje, a iz gradske uprave najavljuju kako je ove godine u planu novo povećanje – za poljoprivredu ukupno planiraju izdvojiti 107.635 eura, pri čemu za potpore korisnicima kroz program potpora u poljoprivredi  89.635 eura.

Programom potpora u poljoprivredi i njegovim provođenjem nastoji se uz ostalo utjecati na brži, kvalitetniji i suvremeniji razvoj poljoprivrede na području Metkovića, odnosno pokušava usmjeriti u kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju i pružiti mogućnost poljoprivrednicima za njihovo uključivanje u suvremene tokove kada je u pitanju poljoprivreda. Najvažniji ciljevi su: bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne poljoprivredne proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju,  povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstava i podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom (ruralnom) području Grada.

U 2022. za tu su svrhu u Proračunu osigurali bili 795.000 kuna, a među najznačajnijim aktivnosti su izdvojili podršku LAG Neretva u iznosu 34.000 kuna, potpore korisnicima kroz program potpora poljoprivredi – 660.000 kuna, kod kojih 60.000 kuna udrugama iz područja poljoprivrede i 600.000 bespovratnih kuna poljoprivrednim proizvođačima, te na koncu za aktivnosti povrata oduzetog zemljišta u visini 100.000 kuna. Prošle 2023. godine u Proračunu su za potporu u poljoprivredi, ukupno raspoloživih 79.639 eura, za poljoprivredna gospodarstava sredstva dijelili kroz pet mjera – potpore stočarima i pčelarima, potpore za obnovu ili gradnju plastenika/staklenika, potpore za uvođenje ekološki naprednih metoda u poljoprivrednoj proizvodnji, potpore za nabavu poljoprivrednih strojeva i opreme za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje i potpore za poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača.

U lipnju prošle godine krenula je s radom i obnovljena Mala gradska tržnica. U sklopu 5.65 milijuna kuna vrijednih radova uklonjeni su postojeći montažni objekti i izgrađena nova građevina koja čine ulazni portal s poslovnim prostorima i jednoetažna zgrada zatvorenog i otvorenog dijela sa štandovima za prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Tu su i radovi na projektu izgradnje kompostane za obradu biootpada. Na predjelu Vrbovci, njezinom izgradnjom osigurat će se infrastruktura potrebna za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada, što će doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom na području Metkovića. U kompostani vrijednosti  3.241.761,09 eura, moći će se obrađivati i biootpad sakupljen u jedinicama lokalnih samouprava iz širega područja. Dodatno će se dovoziti i biootpad proizvodnje voća i povrća koji će se preuzimati kod poslovnih subjekata, a rješavat će se i dugogodišnji problem otpadne mandarine koja se trenutno odlaže neprimjerenim načinima.

Prije nekoliko dana upućen je i poziv za predlaganje javnih potreba u području poljoprivrede i zaštite okoliša za 2024. i financiranje iz Proračuna Grada Metkovića. Radi se o programimaa/projekatimaa koji su uz ostalo vezani uz: informiranje i edukaciju javnosti o važnosti zdrave prehrane i konzumiranja domaćih svježih proizvoda, promociju autohtonih proizvoda, očuvanje vrijednosti prirodnih krajobraza ruralnih područja, promicanje i popularizaciju tradicionalnih i poljoprivrednih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja…, a za financiranje programa i projekata  u okviru poziva raspoloživo je 10.000 eura.  U 2022. godini iz Proračuna Grada Metkovića financirali su se programi u području poljoprivrede i zaštite okoliša s iznosom- 55.000 kuna. (P.L.)