Grad Novi Vinodolski među najbolje je rangirane gradove naše nedavno objavljene analize dospio zahvaljujući udjelu u proračunu (2,78 posto) te izdvajanju per capita ( 324,69 kuna) za stavku „Obitelj i djeca“, a što smo utvrdili na temelju podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna u 2022. godini (podaci za 2023. godinu još nisu dostupni).

Riječ je o Gradu kojeg smo nedavno spominjali budući da je jedan od rekordera naknada za novorođenčad. U 2021. godini Gradska je uprava naknadu podigla s pet na 10 tisuća kuna, odnosno, izraženo u eurima, 1.325, koliko se danas dodjeljuje svakom novorođenčetu. Novi Vinodolski također se može pohvaliti i osiguranim jasličkim i vrtićkim mjestima za sve mališane te nema liste čekanja. Grad financira i Program produženog boravka što, kako ističu iz Gradske uprave, smatraju izuzetno važnom mjerom za zaposlene roditelje osnovnoškolaca. U analiziranoj godini, što se nastavlja i dalje, financirala se i nabavka svih radnih materijala za učenike osnovnih škola, a kontinuirano se povećavaju i iznosi stipendija koje se dodjeljuju na temelju  izvrsnosti, deficitarnosti i socijalnog statusa. Učenicima i studentima olakšava se i kroz sufinanciranje i financiranje javnog prijevoza. Za djecu s poteškoćama u razvoju osigurava se besplatan vrtić i asistent, a sufinanciraju se i troškovi dodatne stručne pomoći i programa.

Kako bi dodatno potaknuo pozitivne demografske trendove, Grad mladim obiteljima pomaže pri rješavanju stambenog pitanja te je u 2022. godini uvedena mjera kojom se dodatno subvencionira mjesečna rata kredita onima kojima je odobren APN-ov subvencionirani kredit. Uz to, Odlukom o komunalnom doprinosu predviđena je i olakšica mladim obiteljima u vidu umanjenja plaćanja komunalnog doprinosa mlađima od 40 godina.

„U obavljanju svog posla poseban naglasak stavljam na brigu o djeci, mladima i mladim obiteljima. Kontinuitet u praćenju trendova demografske politike nameće nam da u skladu s tim donosimo direktne i indirektne mjere kojima se nastoji poboljšati položaj djece i mladih te mladih obitelji na području Grada Novog Vinodolskog“ – izjavio nam je Tomislav Cvitković, gradonačelnik.