Grad Opatija ove je godine uveo novu mjeru kojom će uvelike olakšati život svojim maturatnima, a posebno njihovim roditeljima – besplatne pripreme za državnu maturu.

U suradnji s  portalom Educirajme.com za maturante s područja Grada Opatije (neovisno o tome koju školu pohađaju) bit će tako osigurana besplatna pomoć u učenju, pripremu za maturu. Tržišna/redovna vrijednost, u slučaju da maturant sam plaća pristup aplikaciji, iznosi 212,36 eura.

Kako pojašnjavaju u Gradu, pripreme maturanata osiguravaju se kroz aplikaciju E-priprema za državnu maturu. Navedenu aplikaciju do sada je koristilo više od 25 000 maturanata s područja cijele Hrvatske. Aplikacija E-pripreme nudi mogućnost interaktivnih kvizova (s vidljivim rješenjima odmah nakon rješavanja ispita), interaktivne osobne statistike koja nudi prikaz osobnog napretka kroz evidenciju postotka svih riješenih ispita, uspoređivanja rezultata s ostalim korisnicima aplikacije, međusobnog slanja poruka motivirajućeg sadržaja, te roditeljskog uvida u redovitost učenja i napredak djeteta. (m.p.d.)